ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp3åk2: MVE270 Flervariabelanalys

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-04-16
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
60 svarande

1 1%
6 10%
26 45%
24 42%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
60 svarande

1 2%
8 19%
18 42%
15 35%
Vet ej»18

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
60 svarande

5 10%
10 21%
19 40%
13 27%
Vet ej»13

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
60 svarande

0 0%
5 9%
19 37%
27 52%
Vet ej»9

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
60 svarande

7 12%
14 24%
23 39%
14 24%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
60 svarande

0 0%
0 0%
9 15%
50 84%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Johan»
- Johan»
- Johan Berglind»
- Berglind.»
- Johan! Toppenföreläsningar och övningshandledning. Även matlabhandledarna var duktiga. Sen bör uppgiftsschemat behållas också, bra för att kunna hålla sig i fas.»
- Boken kanske»
- Johan»
- De veckoöversiktliga pm:na»
- Johan gör ett mycket bra arbetet.»
- Johan som föreläsare bör behållas!»
- Johan är en bra föreläsare och har tydlig struktur på föreläsningarna. Dugga är bra, fast hellre fler småduggor än en stor.»
- kursboken»
- Johan var väldigt bra som vanligt och kursen fungerade väl. Vecko-PM var riktigt bra.»
- Johan. Han är en mycket duktig och strukturerad föreläsare.»
- Läraren, fantastisk. »
- Johan är mycket pedagogisk och tillmötesgående! »
- Johan Berglind»
- En bra lärare. Eftersom det är en svår mattekurs behövs en bra lärare. ag tycker Johan är en bra lärare som är väldigt strukturerad, så därför blev denna kurs betydligt lättare. Så honom tycker jag man ska behålla.»
- schemalagda övningstilfällen»
- Johan! Superduktig på att förklara, strukturera lösningar och hålla sig till planeringen så att man kan räkna veckans uppgifter i bokens efter hans föreläsningar. »
- Tycker att förläsningsupplägget var toppen faktsikt det bästa jag upplvet i en mattekurs. Väldigt bra att sista veckan ägnades åt repitition.»
- Kursen borde vara precis som den är. Det känns som att en är anpassad efter I:arna och borde inte förändras. »
- Bra fråga. Den känns genomgående bra och strukturerad, med en röd tråd igenom hela. Huvudsaken är att Johan får vara kvar, han är helt enkelt grym!! Det insåg man inte i inledande matematik men han är en av de bästa lärarna på I.»
- Räknestugorna»
- Övningarna är ett bra moment där man kan få hjälp. »
- räkneövningarna är väldigt bra, även om inte alla utnyttjar dem så är det så att de som går dit är alltid där, däribland jag. Det finns en bra möjlighet att få hjälp av Johan vilket avgörande för mig för att klara kursen. »
- Johan, han var pedagogisk och gav oss bra föreläsningsanteckningar. »
- Johan är en riktigt bra föreläsare, så han får inte bytas ut!»
- Allt»
- Övningarna är alltid väldigt bra och det var väldigt bra att Johan ägnade sista veckan åt repetition istället för att ta upp nya saker! Det där sammanfattande schemat över vektoranalysen var guld värt! »
- Johan Berglind»
- Johan Berglind och repetitionstillfällena »
- Jag anser att föreläsningarna var mkt bra , matlabben kändes inte så nödvändig.»
- Johan berglind, han är kunglig»
- Johan!!!»
- Johan och hans föreläsningar, Övningstillfällena!»
- Johan! Väldigt duktig, och strukturerad lärare. »
- Bra föreläsningar och framförallt repititionsveckan i slutet av kursen.»
- jag tycker Johan va en jätte bra föreläsare. Alltid väl förberedd och strukturerad»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Matlabundervisning. Kanske någon koppling under föreläsningar om hur man använder matlab för att räkna på problemen.»
- Matlab momentet måste ses över för både denna kursen och alla tidigare matematikkurser. Helst bör det särskiljas från kruserna helt och bli ett eget moment eller ge möjlighet till föreläsningar eller liknande för att öka förståelsen för matlab bland eleverna»
- Fler duggor.»
- Lättare instruktioner inför matlabövning 2.»
- En bra lärare, förlåt men detta är faktisk konstruktiv kritik. Johan gör allt han kan för att kursen ska bli tråkig. Hans tentor är ofta svårare än kursen i sig. Jag upplever att han har kränkt och dumförklarat mig många gånger därför tycker jag att det är dags att han avgår. Han är lat och orkar sällan hjälpa en färdigt. Han märker ofta när man ställer frågor och fortfarande inte förstår när han har förklarat färdigt. Hans respons på det är att han sätter sig i ett hörn i klassrummet och ser sur ut. Det framgår tydligt att det inte ligger så mycket i hans intresse att alla faktiskt skall förstå.»
- Mycket fler exempel på hur man ska attackera problem av typ sant/falskt»
- En lite mer lättförståelig kurslitteratur. Calculus är inte pedagogiskt någonstans, en referens i PM till alternativ litteratur skulle vara bra.»
- Jag saknar att få djupare förståelse för vad man egentligen gör, det var för mycket exempeluppgifter och för lite förståelse. Till exempel "Då måste gradienterna givetvis vara paralella." Varför? Och "flödet räknas ut si och så" - men vad ÄR flöde egentligen?»
- Engagemang hos läraren.»
- Nej.»
- Möjligen en förklaring ang. vad kursinnehållet kan användas till. Bara en 5 minuters info hade räckt.»
- Saknade alternativ till boken, kändes som många metoder var annolrunda. »
- Eventuellt en genomgång av vad fokus skulle ligga på tentan.»
- inget jag kan komma på»
- praktiska applicerbara exempel»
- Vettiga lösningsförslag till de rekomenderade uppgifterna. Bokens förslag följer inte alls de metoder vi lärde oss. »
- upplevde inte att någonting saknades.»
- Möjligen en till dugga för att få lite mer incitament för att hålla uppe studietempot.»
- Saknas ingenting (konstruktiv kritik). Dvs, det fanns tillräckligt med övningstillfällen, labbhandledarna tittade bort tillräckligt när en och samma labb redovisades av de flesta labbgrupper i klassen.»
- Nej.»
- jag tänkte aldrig att jag saknade något under kursens gång.»
- Nej»
- Nej.»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- Fler duggor eller delmål som motiverar en att hänga med.»
- Att få teorimålen utdelade tidigare. Jag frågade efter dem första veckan men då hade inte Johan bestämt. Sen fick jag reda på i tentaveckan att de hade legat på hemsidan ett tag men jag hade inte sett att de hade kommit upp.»
- Nej»
- Jag saknade en tydlig beskrivning av vilka bevis som ingick.»
- Jag saknade mer förklaringar till varför och hur något fungerar snarare än massa exempel på hur man räknar på det (framförallt kring vektoranalysen). Matten blir så trist när man inte vet vad det är man räknar på!»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Matlab»
- Matlabmentet hjälper inte någonting utan stjäl bara pluggtid. Jag tycker att man antingen ska ha matlab på riktigt med en egen kurs som på maskin eller slopa det helt. Så länge det inte är halvhjärtat som idag!»
- Matlab. Varför kan inte detta moment bara plockas bort från I helt? Lägg in övningar i Excel istället, det är åtminstone något vi kommer ha användning av.»
- Matlaben kändes inte helt relevant.»
- Det skulle vara MatLab i så fall, vi har inte direkt fått någon undervisning i programmet vilket innebär att det är svårt att få ut något av det då vi inte vet vad vi håller på med.»
- Johan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Detta är konstruktiv kritik så snälla ta mig på allvar! Helt uppriktigt, ta mig på allvar. »
- matlab, eller om det ska vara kvar, förändra upplägg. Att frångå obligatoriska inlämningsuppgifter och övergå till några obligatoriska lärarledda exempel hur man ska bygga upp programmen/problemen i datormiljön bör ge betydligt högre förståelse bland studenter. »
- Matlab. Väldigt många sitter bara och försöker komma igenom så fort som möjligt (kod kopieras från klasskamrater etc.). Detta moment skapar bara irritation och bort tas bort.»
- Jag tycker inte att matlab är särskilt givande eller lärorikt, eftersom vi aldrig har lärt oss grunderna känns det som att man bara kopierar och ber om hjälp, man har inga kunskaper för att kunna lösa uppgifterna själv och de uppgifter som har varit ger i alla fall inte mig mer förståelse för matlaben utan tar bara väldigt mycket tid, som man hellre hade lagt på något givande. Jag tror att i-arna överlag behöver mer grunder för matlaben. »
- Sista labben i matlab, den innebar extra stress i slutet av kursen.»
- Johan och matlab. »
- Eget arbete i kombination med föreläsningar»
- Mathlab. »
- Matlab. Detta moment fyller ingen funktion då vi inte direkt lär oss varken matlab eller användbar matematik. »
- det kan inte jag bedömma»
- Matlab var väldigt onödigt i denna kurs, det gav ingenting utan blev bara ett moment att bocka av.»
- matlab-momenten blev tillsist ett stressmoment, med svårt att få hjälp och redovisa. Kanske kunde minskats ner till två inlämningar»
- MATLAB»
- Matlabmomentet borde tas bort eller i alla fall göras mindre då det väl väldigt tidskrävande och tillför inte alls lita mycket o kunskap och förståelse förhållande till tiden det kräver.»
- Matlabmomenten. När matlab är uppdelat på alla mattekurser vi haft leder det aldrig till någon förståelse. Man får inget sammanhang i vad man gör, glömmer av saker från kurs till kurs och det blir bara ett irriterande extra moment som inte ger någonting tillbaka för den tid man lägger ner. Jag ser hellre att matlab får en egen kurs istället för att integreras i alla mattekurser.»
- Nej, matlab borde finnas kvar i dess nuvarande skick (dvs att labbhandledarna struntar i om man gör den utförligt eller inte). Jag antar att vi behöver ha gjort matlaben för att kunna kalla oss riktiga ingenjörer (trots att den är helt värdelös för vår utbildnign känns det som).»
- Nej, inte här heller.»
- Matteboken speglar inte riktigt föreläsningsexemplen eller tentan. Kanske byta/förändra lite räkneuppgifter.»
- Matlab. Förstår fortfarande inte vad jag ska ha för användning av att tvingas göra något som ändå ingen förstår.»
- Ingen aning.»
- Nej»
- Matlab, helt meningslöst och jobbigt.»
- Nej»
- Matlab eximinationerna, kändes delvis lärorikt att se hur grafer såg ut och behnadlades men labborationerna kändes röriga och redovisningen överflödig.»
- Matlab känns som vanligt inte så relevant. Jag är säker på att det är ett bra redskap men det är för svårt och jag har inte lärt mig något av det. Det som är bra är dock att man kan se i 3D»
- Det är lagom mycket avsnitt och bra sammanhang från föregående kurser, men matlab var inte särskilt givande. Bör göras om ännu mer för att det ska bli lättare att förstå och för att ge förståelse och bidra till kursen.»
- Matlab»
- Matlab övningarna känns inte givande i den mängd som var. Mindre övningar, eventuellt i mindre grupper hade varit mer givande och ökat förståelsen.»
- Mängden matlab»
- Matlab tycker jag fungerade dåligt. Jag lärde mig inte mycket på det iaf. Problemet är att Matlab inte lärts ut ordentligt och mest ligger splittrat som små moment. Tyvärr är det försent att göra något åt det i den här kursen. Jag hade velat ha en egen matlabkurs i årskurs 1 med tenta så man lär sig programmet. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Matlab känns frånkopplat och inkastat...»
- Matlab är ett onödigt moment som inte ger eleverna något, ingen lär sig något och alla tycker att det är tråkigt och det tar bara tid.»
- Var inte på något övningstillfälle.»
- Kanske fler övningsledare? Ständigt lång väntan på hjälp! Tycker att tentan hade helt annan nivå n exempeltentorna vi fick! Jag blev faktiskt helt förtvivlad, den motsvarade INTE mina förväningar på frågor på tentan, och den var som jag upplevde det mycket annorlunda jämfört med de exempeltentor vi fick. En svår/märklig tenta är okej men inte om man inte förväntar sig det.»
- Johan är den minst entusiastiska läraren jag någonsin haft, och detta är KONSTRUKTIVT, han mummlar under föreläsningarna, han undviker frågor och det ligger inte i hans intresse att vi ska lära oss och prestera bra. Han kräver alltid att man skall specifiera sina frågor exakt för att han över huvud taget skall försöka att svara på dem vilket inte alltid är så lätt när man har 10000 tal att räkna och endast 7 läsveckor på sig. Han är dessutom väldigt otrevlig och nedvärderande mot dem som kämpar med matten samtidigt som han favoriserar dem som har lätt för sig. Han vill aldrig fatta pennan under en övning och verkligen visa hur man skall tänka och göra, utan han sitter och säger hur vi skall göra! hallå, det är matte det handlar om, det är diffust och komplext kräver ofta nedskrivna anteckningar för att man skall förstå. En lärare som nedvärderar och dumförklarar elever är ingen lärare utan en saddist och slutligen skulle jag vilja säga att han gör extremt svåra tentor som kräver överdriven detaljkunskap samt ger oss för många uppgifter att räkna som inte är relevanta för kursen.»
- Kurslitteraturen är bra, men vet jag sedan tidigare kurs, använde den inte nämnvärt i den här kursen. Föreläsningarna är tillräckliga. (Självklart behövs övningsuppgifterna i boken).»
- Det märks att Johan har förbättrat sin pedagogiska förmåga sedan vi hade honom i intro-matten (eller för att han tycker om fler. var mer). Boken hjälper utmärkt men en sak som jag noterade var att Johan har en tendens att lägga ut EXTREMT typade tentor på hemsidan men själv konstruera en extremt OTYPAD tenta. Detta vet jag förargade en hel del av mina klasskamrater (ink mig) eftersom att man förväntar sig en viss standard och får en helt annan som inte lever upp till de förväntinigar. En till sak är att HELT OCH HÅLLET eliminera sant/falskt på tentan. Detta är en helt föråldrad examinationsform som inte testar ens resonerande kunskaper på något som helst sätt. All matematisk didaktik går emot detta och det är fruktansvärt att en sådan fråga skall få avgöra om man får en 4:a eller 5:a på tentan. Alt. gör som Ludmila gjorde och ha sant/falsk på duggorna och strunta i att ha det på Tentan, men sant/falsk frågor ska inte vara avgörande för ens betyg. Ens framtida arbetsgivare kommer absolut inte fråga hur bra ens "sant/falskt" förmåga är när man sitter och blir intervjuad för ett konsultjobb.»
- Matlab var kul.»
- matlab borde tas bort då detta inte hjälper till för varken inlärning eller förståelse och vi I:are har så dåliga grundkunsklaper i matlab så att detta moment inte ger något mer än ångest och tusen frågor till handledarna som får göra det mesta själva. Duggan var väldigt bra. Bra att det var endast en då man får en ordentlig repetition av kursen i mitten av läsperioden vilket hjälper väldigt mycket till tentan. Tentamen var inte lik något vi tidogare gjort och den var väldigt svår. Jag tycker man skulle fått en chans att visa att man kunde och hade förstått det som gjorts på lektioner och i matteboken med liknande tentafrågor som dessa.»
- Föreläsningarna är väldigt bra och det känns aldrig som att man kan hoppa över en föreläsning för man lär sig alltid mycket om man går dit.»
- Matlab känns onödigt»
- märklig fråga, om tentamen var lärorik?»
- Matlab är totalt tidsslöseri. Man lär sig absolut ingenting. Måste det vara kvar så vore det bra med fler övningsledare så man kan få hjälp. Flera gånger satt man en hel lektion utan att få någon hjälp alls. »

Att få hjälp och svar på frågor
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»21 42%
Lärorikt»22 44%
Mindre lärorikt»6 12%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.69

Föreläsningar
58 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»35 60%
Lärorikt»21 36%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.43

Övningar
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 38%
Lärorikt»24 48%
Mindre lärorikt»6 12%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.73

Projektarbete
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»50

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»2 66%
Ingick inte i kursen»49

Genomsnitt: 2.66

Laborationer
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 14%
Mindre lärorikt»12 85%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 2.85

Studiebesök
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»53

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 2.5

Kurslitteratur
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 28%
Lärorikt»23 41%
Mindre lärorikt»17 30%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.01

Självverksamhet
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»39 73%
Lärorikt»14 26%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.26

Tentamen
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 18%
Lärorikt»29 53%
Mindre lärorikt»15 27%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.09

Tillfällen för kritik (feedback)
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 15%
Lärorikt»7 36%
Mindre lärorikt»9 47%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 2.31

Matlab
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 12%
Mindre lärorikt»49 87%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.87

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.22


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.22
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från