ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/KF/TM: Fourieranalys/Fouriermetoder 2012, MVE030/MVE290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-10 - 2012-03-24
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

59 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
14 23%
26 44%
5 (över förväntan)»18 30%

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade av någon anledning fått höra att den skulle vara "lättare" än komplexen.» (3)
- Svår kurs men man ökar sin matematiska nivå väldigt mycket.» (4)
- Trodde föreläsningarna skulle vara intressantare» (4)
- Kändes mer tillämpningsbar än jag förväntat mig och därför roligare att studera till» (4)
- Roligare än jag trodde! Och kursen känns också mer relevant för utbildningen än jag först trodde.» (5 (över förväntan))
- Det var en väldigt krävande men ändå intressant och rolig kurs. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

59 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
0 0%
8 13%
16 27%
5 (mycket relevant)»33 56%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.37

- Är säker på att jag kommer att jobba med signalanalys och FFT. Synd att det inte var en större del av kursen.» (3)
- Svårt att veta men generellt sett gillar jag inte såhär teoretiska kurser.» (3)
- Ger en teoretisk bild av hur komplicerade beräkningar blir för många system av diff.ekvationer som används vid tillämpade sammanhang. Nyttigt att förstå hur komplicerat det kan bli!» (4)
- Kursen knyter samman mycket av det man tidigare lärt sig. Både i analyskuserna, i vektorfälten och delvis saker från elnäten. Man får ett sammanhang för allt och det känns viktigt.» (4)
- Jag skulle föredragit mer fysiska kopplingar och mer tillämpningar, hur fungerar Fourieranalys som en metod?» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

59 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 3%
7 11%
31 52%
5 (Mycket bra avvägt)»19 32%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna fokuserade relativt lite på det område som kom på tentan. Min åsikt är att föreläsningarna kunde varit mindre omfattande för att istället fokusera mer på diffekvationer. » (2)
- Tyckte tentan är svårare än vad man kan förvänta sig efter föreläsningarna/demon» (2)
- jag skrev inte tentan» (3)
- bra blandning, tentan hade en "typtenta"-struktur men det fanns en hel del specialsaker som gjorde det klurigare än vanligt» (3)
- Skrev ej tentan» (3)
- Svårare problem än i kursen på så sätt att det var någon klurighet i varje problem. Ingen möjlighet till nån slags G nivå på tentan pga dessa svårigheter i alla frågor.» (4)
- några lite väl jobbiga uppgifter, då man visat på principerna för att lösa problemet» (4)
- Tight om tid.» (4)
- examinationen var nästan överväldigande omfattande. Tentan var så pass klurig att även om man känner att man försått stora delar så behöver man kunna vartenda detalj för att ha en chans på godkänt.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

58 svarande

<25%»0 0%
25-50%»6 10%
50-75%»5 8%
>75%»47 81%

Genomsnitt: 3.7

- Hamnade rätt mycket efter så jag ansåg det inte givande att komma på föreläsningarna.» (25-50%)
- Expfysen tog väldigt mycket tid från kursen.» (50-75%)
- exp.fys. gjorde det svårt att gå på alla förel.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

59 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
12 20%
28 47%
5 (mycket bra)»18 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pedagogiska, men mycket tid lades på små detaljer. Det var lite av en chock att se tentorna eftersom jag fått intryck av att kursens kärnområde var ett annat då jag gick på föreläsningarna.» (3)
- För många härledningar, satser, bevis, lemmor, härledningar, corollarier och härledningar istället för fysikaliska resonemang och tillämpningar.» (3)
- Då kursen fokuserar på metoder och problemlösning och mindre på teori borde föreläsningarna fokusera mindre på bevis abstrakt teori.» (3)
- Jag tyckte att föreläsaren var tydlig och bra på att förmedla det han berättade om. Dock kände jag inte alltid att föreläsningarna ökade min förståelse. Då och då kändes det som att vi gick igenom något eller bevisade något som sen inte alls var relevant för att kunna förstå kursen. Medan andra delar som var väldigt centrala bara nämndes kort. » (3)
- Peter anstränger sig för att lyssna på studenterna. Bra!» (3)
- Föreläsningarna var mycket bra och pedagogiska. Dock saknade jag mer utförliga förklaringar vad det faktiskt var alla satser osv sade.» (4)
- Svårförståeligt, men det ska det nog vara.» (4)
- Det blev bättre mot slutet så Peter var mer strukturerad och bättre på att skriva rubriker och början/slut på satser och bevis, men han kan bli ännu bättre på det!» (4)
- Ibland blev det för mycket satser och för lite översikt av vad det handlade om. Exemlen är väldigt långa vilket gör det svårt att hänga med» (4)
- det går bra att hänga med på det mesta men men struktur krävs fortfarande med tydligare rubriker på vad för något som görs, vilka satser och vad för bevis som gås genom.» (4)
- De blev bättre med dagordning. Men fler rubriker och skriva upp alla små tips och trix som han gör. Vad det är som är speciellt med just det talet osv. Var väldigt lätt att missa det särskiljande eftersom allt var ganska likt.» (4)
- Peters föreläsningar var jättebra. De var väldigt nogranna och strukturerade och det kändes som om det hela tiden fanns en röd tråd man följde från föreläsning nummer ett till sista föreläsningen.» (5 (mycket bra))

6. Skulle du vilja ha mer verklighetsbaserade exempel på räkneövningarna?

59 svarande

Ja»25 59%
Nej»17 40%
Vet ej»17

Genomsnitt: 1.4

- Vi hade ju en del exempel men det skadar inte med fler.» (Ja)
- Just nu vet jag inte vad jag ska använda mine nyrekvirerade kunskaper till. Mer än att bygga musikinstrument då - det var spännande när Peter berättade om klarinetter och flöjter.» (Ja)
- Absolut.» (Ja)
- Det känns som att detta är användbart i arbetslivet» (Ja)
- det skulle varit lättare att få en helhetsbild av kursen om fler realistiska exempel dras till övningarna absolut!» (Ja)
- Det var bra avvägt» (Nej)
- Det var ju en del verklighetsbaserade exempel på föreläsningarna, så det räckte med det.» (Nej)
- nä, matematik ska inte syssla med verklighet det får fysiken hålla på med.» (Nej)
- upp till föreläsaren att avväga tycker jag.» (Vet ej)
- Svårt att säga vad som egentligen ÄR verklighetsbaserat när det handlar om en teoretisk mattekurs...» (Vet ej)

7. Vad tyckte du om strukturen på föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls strukturerat)»0 0%
2 3%
14 24%
29 50%
5 (mycket strukturerat)»13 22%

Genomsnitt: 3.91

- mer rubriker och markeringar för nya delar och vad som pratas om!» (2)
- Mer förståelseinriktning. Inte bara sats, på sats, på sats...» (3)
- Blev bättre och bättre.» (3)
- det var bra tills föreläsningarna började avslutas mitt i ett stycke.» (3)
- I början var det katastrofalt, sen blev det bättre. Men det kan fortfarande bli mycket bättre.» (3)
- Det blev bättre och bättre under läsperioden. Jobba vidare och var noga med rubriker, underubriker och tydlighet på när saker slutar o börjar» (3)
- Kan förbättras ännu mer med mer rubriker. Fortsätt med dagordning.» (3)
- Ibland var det irriterande att föreläsaren avslutade föreläsningen mitt i ett exempel eller något liknande. Det var väl dock så att majoriteten tyckte det var viktigt att sluta i tid.» (4)
- Det behövs fler och tydligare rubriker. » (4)
- Bättre efter halvtid.» (4)
- Bättre med tre lika långa raster än två korta och en lång under dubbeltimmarna. » (4)

8. I allmänhet, vilket av nedstående alternativ tycker du är viktigast?

59 svarande

a: Föreläsningen slutar i tid»18 32%
b: Föreläsaren avslutar stycket»38 67%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.67

- Föreläsaren ska kunna använda sin tid på rätt sätt. I denna kurs respekterade föreläsaren inte alltid våra raster. Det är helt okej att han frågar om han får dra över någon gång ibland, men inte att han enväldigt gör det.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Vad är mittkursenkäten?» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Ja.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Att dra över en minut är väl inte så farligt, men helst inte mer. Föreläsaren har skött detta bra efter enkäten.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Ganska bra.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Mycket bättre efter mittmötet. Det blir problem med inbokade lunchmöten och annat då men inte håller sig ungefär till tiderna. » (a: Föreläsningen slutar i tid)
- bra, men kan bli ännu bättre!» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Bra» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- i början var det ganska dåligt åtminstone.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Bättre men kan bli ännu bättre» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- vet inte, men om inte extremt många frågor uppkommer under föreläsningarna borde föreläsare ha en anpassad struktur som håller inom tidsramen för föreläsningen och tiden ska inte vara ett problem. men det har inte varit några större problem.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Bättre än innan. Ett tips till Peter är att verkligen börja där han slutade, mkt tid gick åt till reptition varje gång vi slutat i ett stycke.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Jag tycker att Peter slutade i tid och att de gånger han drog över så var det nödvändigt» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Betydligt bättre.» (a: Föreläsningen slutar i tid)
- Så länge han inte drar över varje gång...» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Får gärna dra över lite för min del!» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Det är viktigare att avsluta föreläsningen innan lunchen än annars, pga lunchföreläsningar och köer. Annars, b.» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Jag tycker att mittenpausen inte är särskilt viktig att hålla tiden, men att vissa föreläsare sätter i system att dra över på tiden av andra föreläsningsdelen. Det tycker jag inte är ok.» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- MAX 5 MIN !!! annars så får man köra vidare nästa föreläsning. men jag förstår hellre än att sluta prick på minuten.» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Det är okej att gå över en eller två minuter ibland, men inte alltid. Efter mittkursenkäten då han alltid slutade exakt kunde det leda till en lång repetition föreläsningen efter för att egentligen bara skriva två nya rader. Detta känns onödigt och isf är det bättre att dra över tiden lite.» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Detta beror självklart på hur myvcket man drar över för att avsluta stycket! Handlar det om fem min eller så är det inga problem. Blir det mer än så är det värre eftersom man efter 50 minuters koncentration börjar ha svårt att fokusera och då är det bättre att bryta för rast och förtsätta sedan. » (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- fast kanske b om föreläsningen är den sista för dagen.» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Det känns som den åsikten missuppfattades efter mittkursenkäten. Det viktiga var ej att vi slutade exakt i tid utan att vi inte hade korta 5 minuters raster och 1,5h föreläsning utan stopp» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Beror ju såklart lite på om det är en annan lektion efteråt. Då är det ju orimligt att dra över mer än 5 minuter.» (b: Föreläsaren avslutar stycket)
- Löjligt ställd fråga.» (Vet ej)

9. Vad tyckte du om räkneövningarna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
5 10%
19 39%
17 35%
5 (mycket bra)»6 12%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningsledaren borde föklara mer och inte skriva upp massa siffror på tavlan.» (2)
- Hossein var hur bra övningsledare som helst, bästa övningsledaren jag haft på chalmers! Han förklarar så man förstår och förklarade själva poängen med varje uppgift. Oskar däremot var mer fokuserad på att räkna klart uppgifterna istället för att verkligen få en att förstå. Hade varit bättre med lite lugnare tempo och lite utförligare beräkningar så man kan hänga med. SI-passen med Rasmus var jättebra. Det var där jag lärde mig absolut mest. Mycket givande, och Rasmus var jätteduktig på att förklara! Borde verkligen vara kvar till nästa år!» (2)
- Hussein var väldigt bra! Men jag tycker räkneövningarna skall vara till för att man själv får räkna och ställa frågor. Att se på när någon annan räknar tal gör vi på storgruppsövningen, jag tycker det räcker!» (2)
- Hosein, som vi i Kf hade som övningsledare första tre veckorna är absolut bästa övningsledaren jag har haft! Han vi hade resten av veckorna däremot använde inte någon form av pedagogik över huvud taget. Han läste upp uppgiften och slängde fram en lösning utan att förklara någonting alls och efteråt hade alla hundra frågor. » (2)
- Hade nog föredragit att ha mer tid att räkna själv.» (3)
- Hossein var mycket bra och pedagogisk. Hamlet var mest mån om att räkna igenom uppgifterna och det var ibland mycket svårt att hänga med.» (3)
- Varför är det räkneövning i mindre grupp när det ändå bara är demonstration. Bättre att Peter tar räkneövningarna och har dem i en stor sal. Borde vara mer kostnadseffektivt också?» (3)
- Oskar var duktig, men hade tyvärr en tendens att gå igenom saker lite för fort vilket resulterade i så många följdfrågor att han ändå skulle tjänat på att gå igenom det långsamt.» (3)
- De tre första räkneövningarna med Hossein var mycket bra och välplanerade, de resterande med Oskar var röriga och ostrukturerade. » (3)
- Hossein var väldigt pedagogisk och bra.» (3)
- De tre första RÖ. hade vi Hossein istället eftersom han som skulle vara vår räkneövningsledare var bortrest sedan kom den andra som jag inte kan namnet på men jag önskar att Hossein hade varit räkneövningsledare under hela kursen! Han gjorde så att man förstod bättre allt även om man inte hade fattat riktigt föreläsningarna! Han var lugn och metodisk och jag tror alla gillade honom efter tre veckor kom den andra! Han försökte verkligen men var inte alls lika bra som Hossein! Så för de tre första veckorna 5 men för resten av kursen bara betyg 3!» (3)
- Lite väl högt tempo ibland» (3)
- Övningsledaren de första veckorna vara mkt uppskattad. Den andra var ej pedagogisk, utan räknade bara uppgifterna rakt upp och ner.» (3)
- Det är dumt att man måste ha vissa grejer man går igenom på räkneövningarna för att kunna räkna vissa tal. Borde också ha storgruppsövning istället med den mest populära övningsledaren då det inte fanns egen tid att räkna på på övningarna.» (3)
- Hosseins övningar var i särklass bäst!» (3)
- Det kunde gärna ha fått vara mer tid för egen räkning. Om det bara är till exempel en kvart kvar efter demonstrationen orkar jag oftast inte börja räkna själv.» (4)
- Bra eftersom boken innehåller få exempel.» (4)
- Mycket bra om man följt med och räknat själv. Men alltför långa uppgifter så att han var tvungen att skynda sig för att hinna räkna dem istället för att förklara det viktiga i dem.» (4)
- Ofta var genomgången lite för snabb» (4)
- Vi hade Hossein första veckorna och han var fantastisk både då han gick igenom tal på tavlan och då man frågade om hjälp med specifika problem. Oscar som vi hade sedan var helt okej, men hans övningar kändes ganska oförberedda och det gick onödigt fort då han räknade på tavlan. Han var hjälpsam då man frågade om hjälp om uppgifter men även här kändes det som om han inte hade förberett så mycket innan. » (4)
- Hossein höll en bra nivå och förklarade på ett mycket pedagogiskt sätt som passade mig bra. » (4)
- något enklare förklarat med mer konkreta räkneexempel än på föreläsningar och övningsledare tenderar att förklara på mer basic nivå» (4)
- Mycket som var svårt att förstå under föreläsningarna blev förklarat på ett klart och tydligt sätt under räkneövningarna. » (4)

10. Vad tyckte du om konsultationstiden?

59 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 40%
3 15%
5 (mycket bra)»9 45%
Deltog ej»39

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Något otydligt om det var storgenomgång eller enskild hjälp.» (3)
- jag var på samtliga!» (5 (mycket bra))
- Bra upplägg, man fick chans att fråga och fick tips.» (5 (mycket bra))
- Konsultationstiden var jättebra! Både de gånger då Peter gick igenom tal på tavlan och då han gick runt och hjälpte oss när vi räknade. » (5 (mycket bra))
- Väldigt givande och bra konsultationstider, ingen examinator har tidigare visat ett så stort engagemang under konsultationstider som Peter.» (5 (mycket bra))
- Behåll den till nästa år!» (5 (mycket bra))
- Hade gärna gått på den men den tiden gick till expfysen.» (Deltog ej)
- Har oftast kompisar att fråga istället» (Deltog ej)
- Jag hade annat föreläsning så jag kunde inte delta!» (Deltog ej)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Välj också i listan vilket program du går.

59 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»0 0%
4 8%
19 38%
22 44%
5 (mycket bra)»4 8%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

F: (34 st)
1 (inte alls bra)0 0%
24 16%
36 24%
413 52%
5 (mycket bra)2 8%
Deltog ej10

Genomsnitt: 3.66

- För lätta» (3)
- Dock borde de bli rättade innan tentan, så att man vet var man ligger till.» (4)
- Bra att man jobbade i grupp.» (4)
- Hade gärna fått tillbaka dem innan tentan.» (4)
- Enkla, men mycket bra att ha matlabövningar.» (4)
- Jag hade tyvärr inte tid att göra dem. Jag tycker att det är jättebra att vi får uppgifter av den typen för det känns som att det är mest så vi kommer använda oss av kursen framöver. » (Deltog ej)

Kf: (20 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
310 52%
47 36%
5 (mycket bra)2 10%
Deltog ej5

Genomsnitt: 4.53

- Jag vet inte om jag förstod så mycket i slutändan. men kanske var mer mitt fel.» (3)
- Förstod inte jättemycket av den, kändes väldigt abstrakt.» (3)
- kunde varit mycket tydligare instruktioner på vad man förväntas svara på.» (3)
- Bra exempel som gjorde att mycket föll på plats...» (4)
- Det skulle kunna förtydligas på hemsidan när relevant teori för inlämningsuppgiften kommer gås igenom på föreläsningar.» (4)
- De ökade förståelsen på ett bra sätt.» (4)
- Väldigt bra projekt som hjälpte mig mycket att förstå mer om signalbehandling.» (5 (mycket bra))
- Bra att ha chansen att kunna få bonuspoäng. Dessutom tyckte jag att uppgiften kändes helt lagom svår.» (5 (mycket bra))

TM: (5 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
33 60%
42 40%
5 (mycket bra)0 0%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.4

- Tyckte laborationen var för stor och omfattande när det var så att det inte fanns någon tid för handledning.» (3)
- Känner att jag inte kunde tillräckligt mycket om signaler, filter o sådant, i jämförelse med mina vänner från F. Om man ska ha extra uppgift för TM bör den bygga på distrubitioner, ej filter. Distrubitions uppgifterna för TM var bra.» (3)
- det kändes som att distributionsuppgifterna tog upp väldigt lite tid i jämförelse med labben och hur mycket poäng de motsvarar. Annars var distributionsuppgifterna bra och roliga.» (4)

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 5%
13 22%
22 37%
5 (Mycket stor)»20 34%

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr inte deltagit så mycket som jag hade velat.» (2)
- Det enda som hjälper från föreläsningarna är räkneexemplen. Annars gäller det bara att räkna så mycket på egen hand som möjligt för att klara tentan.» (2)
- Lärde mig aldrig kursen, men det berodde på att jag lade ner för lite tid på den.» (3)
- Vår(kf:s) SI var det som lärde mig mest.» (4)
- har fungerat delvis som stöd och saker att se tillbaka till (anteckningar) och att ha hört saker en gång och känna igen begrepp vid självstudie» (4)
- Jag har knappt hunnit räkna något eget på grund av de parallella kurserna, så undervisningen har varit väldigt viktig.» (5 (Mycket stor))
- Alla lösta tal både i storgrupp och smågrupp användes för att lösa de egna talen.» (5 (Mycket stor))
- Jag har inte använt boken så mycket alls. Inte för att den var dålig men föreläsningar och övningar täckte så bra in allt jag kände att jag behövde lära mig.» (5 (Mycket stor))
- Peter passar perfekt för att undervisa fourieranalysen! Ett stort tack till honom! » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

58 svarande

Ja»0 0%
Nej»58 100%

Genomsnitt: 2

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
22 37%
30 50%
5 (För hög)»7 11%

Genomsnitt: 3.74

- Arbetsbelastningen var ok tror jag, men på grund av de parallella kurserna hann jag inte med att räkna särskilt mycket själv.» (3)
- Kursen kom i skym undan för Xfysen...» (3)
- Har inte lagt ner så mycket tid som jag velat eftersom expfysen tar det mesta.» (3)
- Expfys tar extremt mycket tid, vilket är synd för den här kursen.» (3)
- Belastningen var väldigt hög vilket Peter också informerade oss om på första föreläsningen.» (4)
- riktigt tungt och mycket att arbeta på, för den matteovana krävs även mycket tid till att reptera och förstå grundläggande begrepp samtidigt som de många nya begrepp och satser mm ska läras in.» (4)
- Fler lösningar till alla extraövningar hade varit bra och eventuellt till talen i Folland också. Ofta fastnar man och får inte ut så mkt av talet eftersom svaret inte säger särskilt mmkt.» (4)
- Det är väl en 6-poängskurs?! Inte en 9-poängkurs? Med tre föreläsningar, en storgruppsövning och en räkneövning per vecka motsvarar arbetsbördan inte alls poängantalet!» (5 (För hög))
- väldigt stor kurs med mycket jobbigt material.» (5 (För hög))
- Åkte i och för sig skidor läsvecka 2, vilket inte hjälpte.» (5 (För hög))

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 19%
Mycket bra»40 70%
Har ej sökt samarbete»5 8%

Genomsnitt: 3.85

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»19 32%
Mycket bra»22 37%
Har ej sökt hjälp»14 23%

Genomsnitt: 3.76

- Peter svarade bra på frågor han tyckte var relevanta eller intressanta men lite nedlåtande på frågor han tyckte var osmarta eller för simpla. Det gjorde att jag slutade ställa frågor efter halva kursen för att jag var rädd att göra bort mig.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

59 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
6 11%
20 37%
18 33%
5 (mycket prisvärd)»9 16%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 3.51

- Klarade mig nästan utan att använda den alls. Föreläsningsanteckningar gav mer» (2)
- boken kostade över 500kr. » (2)
- boken var inte väldigt pedagogisk, jag använde mer eller mindre bara uppgifterna givna i boken» (2)
- boken var bra men för dyr» (3)
- Den var väl ok. Den kostade 90 kr/hp om jag inte minns fel.» (3)
- Det står många saker i den som är bra och användbara. Men det är ju verkligen inte pedagogisk överhuvudtaget! Ser gärna att vi byter ut kursboken till följande år. Men det går väl inte eftersom chalmers verkar har ett avtal med försäljaren? Eller hur är det?» (3)
- kunde ha varit något billigare, men absolut nödvändigt, men boken har bara svar på vissa uppgifter och även inga lösningsförslag inkluderade vilket skulle varit bra att ha. och varför ska de byta bokens utseende när de ändå inte ändrat något annat (massa fel...) sedan den föregående "upplagan"?» (3)
- Folland var ok, lite väl generell och hade behövt fler exempel. Skulle vara bra att ha såna tillgängliga vid sidan av, se t ex Elfältskursen.» (3)
- Lite dyr, men bra både som komplement till föreläsningar och självstudier. » (4)
- Boken förklarar bra men det saknas exempel.» (4)
- En väldigt bra bok! » (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt bra bok!» (5 (mycket prisvärd))
- var prisvärd förra året iaf (när jag köpte boken).» (Köpte inte boken)
- Jag hade skaffat kursen tidigare år!» (Köpte inte boken)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
13 22%
19 32%
13 22%
5 (Mycket stor)»11 18%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte hunnit räkna så mycket själv, så undervisningen har varit viktig.» (2)
- Man kan inte läsa i boken för att lära sig! Däremot finns det ibland bra exempel i den.» (2)
- Inte på grund av dålig bok, utan på grund av att föreläsningar och övningar täckte in det jag kände att jag behövde lära mig.» (2)
- Boken bidrog ej till min inlärning. Detta kan dock bero på att jag mest lade vikt vid föreläsningarna» (2)
- Boken är tyvärr ohyggligt tråkig, men säkert bra egentligen.» (2)
- Extratexterna om ortogonalsystem och signalbehandling var väldigt tydliga och bra. Boken var svårare att hänga med i, eftersom många beteckningar var svåra att hitta vad de betydde.» (3)
- Hann tyvärr inte använda kursboken så mycket.» (3)
- Boken är helt okej.» (4)
- Boken var bra, men gamla tentor var bäst.» (4)
- Jättebra bok, skulle behövas lite fler numeriska exempel bara» (5 (Mycket stor))
- föreläsningsanteckningarna var helt suveräna!» (5 (Mycket stor))
- extraövningar har känts mer relavanta och något mindre komplicerat än bokens uppgifter. » (5 (Mycket stor))
- lärde mig nästan allt därifrån» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

59 svarande

Ja»59 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Hade velat få rättade inluppg. innan tentan och få reda på om tentan hade 8 eller 7 uppgifter innan.» (Ja)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsningar.»
- De fantastiskt bra föreläsningarna»
- Peter gör ett bra jobb som föreläsare. Inlämningsuppgifterna. »
- I princip var allt bra.»
- bra med många möjligheter att få hjälp/ställa frågor. Dessutom riktigt bra med Rasmus-lektionerna för Kf!»
- Verklighetsbaserade exempel»
- Att matlab-uppgifterna görs i grupper.»
- SI-passen med Rasmus! Och att hossein är övningsledare hela kursen.»
- Storgruppsövningarna och räkneövningarna. Det är de som gör att man lär sig något.»
- strukturerad föreläsningsplanering och utförande.»
- Matlab-projektet och konsultationstiden. Extra tiden för kf med Rasmus var ovärderliga.»
- Peter, med lite mer struktur och kanske lite friare från boken. Skulle gärna se mer blandning mellan teorigenomgångar och demonstrationer/exempel.»
- Föreläsningarna.»
- Konsultationen»
- Hussein! Och den något förbättrade strukturen på föreläsningarna.»
- Peter borde vara kvar eftersom han var en väldigt bra föreläsare och examinator. Även Kf:s SI-möten med Rasmus borde bevaras, de var jättebra!»
- Fantastiskt bra föreläsare.»
- Boken, distrubitioner, Peter»
- Föreläsaren och den struktur och tidsfördelning på föreläsningar som fanns efter halvtid.»
- föreläsaren»
- "SI"!! mkt mkt givande. där jag verkligen lärde mig»
- Dagordning, försöka hålla tiderna, extraövningarna»
- SI-matten med Rasmus! Två timmar där motsvarar säkert den tre-fyrdubbla tiden man behöver lägga ner själv för att lära sig lika mycket.»
- Boken»
-

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Omprioriteringar i föreläsningsschemat. Kursen var seg i starten de första veckorna.»
- Laborationen. I mitt tycke var den för stor och tog för mycket tid.»
- En större överblick/röd tråd i kursen saknas. Jag skulle vilja ha mer inriktning på försåelse av teorin (exempelvis bakom funktionsrum/egenvärden/ortogonala polynom osv.)»
- Möjlighet till fler bonuspoäng, så som det varit tidigare år. Eftersom de är frivilliga så är det ju bara att man inte gör alla om man tycker att det blir för hög belastning.»
- Måste det vara 3 PDE:er på tentan? Kanske kunde en uppgift bli att presentera hur PDE:en löses istället för att faktiskt utföra räknignarna? Distributionsföreläsningarna bör ha förbestämda tider som passar in i F (och KFs) schema.»
- Väldigt frustrerande när Peter inte hinner genom alla tal han har planerat, vilket hände ofta. »
- Vet ej.»
- Lägre godkäntgräns på tentan.»
- Färre frågor på tentan så att man hinner med.»
- Inte så snabb genomgång på övningarna. Fler möjligheter att fråga om hjälp.»
- Räkneövningarna. Ha en bra räkneövningsledare i stor sal istället för flera, där en är populärare än de andra.»
- Mindre bevis. Det är viktigare att kunna tillämpa Fouriertransform än att kunna dra bevis.»
- Någon form av handledning på labben. Avsluta stycken på föreläsningar. »
- Smågruppsövningarnas upplägg, att kanske ta det lite långsammare. Dock var Oskar mycket bra i övrigt.»
- Ännu bättre struktur på föreläsningarna.»
- Andra matlabuppgifter alt mer genomgång kring dem. Tydligare röd tråd genom hela kursen»
- borde bli varmare i gd, annars bra»
- Gör Hossein till räkneövningsledare!»
- försöka få ännu mer struktur på föreläsningar, (rubrik mm...)»
- Mer rubriker på föreläsningarna, skriva ner tips och trix, utökat facit/lösningsförslag till uppgifterna (som elfälten)»
- Våran övningsledare borde gå en kurs i pedagogik.»
-

22. Övriga kommentarer

- Det hade känts bra om man hade fått veta resultatet på laborationen innan tentan.»
- Försåelsen för kursen kom när jag tentapluggade den, fram till dess var den mest abstrakt och svårförsåelig. Något (jag är inte säker på vad) behöver göras för att avhjälpa detta.»
- Intressant kurs, synd att exp.fys.en gjorde att man tvingades stressplugga in den.»
- Det var stressigt på tentan. Men en fråga färre hade inte heller varit bra. Men hade man inte kunna sänka poänggränsen? På alla andra mattetentor behöver man ju bara 24 av 60...»
- Räknestugorna för Kf med Rasmus var väldigt givande.»
- allmänt tung kurs...»
- Tentamen bör innehålla minst lika många frågor som nu för att kunna täcka in tillräckligt stora delar av kursen, men det är fortfarande väldigt ont om tid att skriva en så omfattande tenta. Jag tycker uppgifterna bör konstrueras så att mer fokus läggs på att kunna metoderna, och mindre tid läggs på att räkna ut krångliga uttryck.»
-

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från