ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Teknisk kommunikation 2011, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-19
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

70 svarande

1 (inte alls)»1 1%
3 4%
19 27%
37 52%
5 (över förväntan)»10 14%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hatar muntliga presentationer...» (3)
- Den var roligare än förväntat.» (4)
- Jag förväntade mig att öva presentation och det var precis vad vi gjorde.» (4)
- Det kändes nästan synd med en så duktig föreläsare för en kurs för så lite poäng, med G som maxbetyg. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

70 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
6 8%
12 17%
32 45%
5 (mycket relevant)»19 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88

- Är bra att man får öva på att stå i centrum en ämnena bör vara med relevanta.» (3)
- Men det är alltid kul att babbla» (3)
- Att presentera saker så att andra förstår är väldigt viktigt för en ingenjör.» (5 (mycket relevant))
- Tyvärr. Ett ämne jag helst skulle slippa men den är ju faktiskt mycket nyttig och nödvändig.» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om de inledande föreläsningarna?

70 svarande

1 (inte alls bra)»4 6%
7 10%
12 18%
26 40%
5 (mycket bra)»16 24%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Spelade ju ingen roll.» (1 (inte alls bra))
- Man gick därifrån lite med känslan av att man utnyttjat sin tid dåligt. För lite bra info/tidsenhet. Upp i tempo, gör det mer avancerat.» (2)
- Ostrukturerade. Väckte visst intresse för ämnet.» (2)
- Skulle kunna vara bra att ha den andra föreläsningen efter att man haft sin första presentation, eftersom att man då kan ha nya frågor man inte tänkt på innan.» (3)
- Väldigt skönt att lyssna på någon som faktiskt tänkte på hur han skulle lägga upp föreläsningarna för att de skulle bli så intressanta att lyssna på som möjligt...» (4)
- Hans är en otroligt duktig och engagerad föreläsare! Väldigt bra» (5 (mycket bra))
- Har hört retorisk teori till leda i andra sammanhang, så för mig var innehållet inte av intresse.» (Deltog ej)
- Det material som fanns att tillgå på pingpong var bra.» (Deltog ej)

4. Vad tyckte du om presentationsövningarna?

69 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 4%
13 18%
34 49%
5 (mycket bra)»19 27%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstår inte frågan - deltog inte i några presentationsövningar. Övningstillfällena var ej lärarledda.» (?)
- Spelade ju ingen roll. Var jobbigt att dom var så mÅnga» (2)
- Svårt att hitta tid att förbereda sig för dem. Hade varit roligt att få göra en längre presentation för att få prova om man verkligen lärt sig något om disposition o dyl, men förstår att detta inte ryms inom ramarna för kursen. I nuläget kände jag inte att övningarna gav så mycket, mest för att jag inte la ner tillräckligt med tid, men exponering är alltid bra...» (3)
- Markant högre svårighetsgrad på den tredje, men det är väl meningen» (4)
- Kan fundera över formatet. Kanske göra färre men längre tal? Fyllde dock en funktion med korta presentationer så man blev tvungen att tänka på tiden en hel del.» (4)
- bra med lappar så att man var aktiv hela tiden.» (4)
- Jättebra att få träna på att presentera och systemet för återkoppling fungerade riktigt bra!» (5 (mycket bra))
- Bra återkoppling.» (5 (mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

5. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

69 svarande

Ja»0 0%
Nej»69 100%

Genomsnitt: 2

- Inte vad jag upplevde» (Nej)

6. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 5%
60 85%
4 5%
5 (För hög)»2 2%

Genomsnitt: 3.05

- Gick att utan problem hinna med, liten kurs som tog liten plats.» (2)
- Nästan förlåg, det kändes som att det var bättre att prioritera annat istället för kursen» (2)
- Det var ju inte en veckas arbete...» (2)
- Ganska lagom, men ändå: svårt att prioritera den här kursen, särskilt med tanke på att det är en pass/fail-kurs. Om det varit betyg kanske man hade kunnat motivera att lägga lite mer tid på den.» (3)
- Precis lagom. » (3)
- Precis lagom för en så kort kurs i det ämnet.» (3)
- Väldigt många uppgifter varje vecka» (5 (För hög))

7. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 32%
Mycket bra»41 58%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.65

- Peer-samarbetet var guld värt - att ha någon som undrade hur förberedelserna gick, någon att testa sitt tal på och någon som faktiskt lyssnade extra noga och la märke till alla små detaljer vid presentationstillfället.» (Mycket bra)

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»27 38%
Har ej sökt hjälp»24 34%

Genomsnitt: 4.05

- Möjligen svårt att hinna få in frågor under presentationstillfällena, men vid respons fick man chansen och annars kunde man ju alltid mejla.» (Ganska bra)
- Bra uppföljning efter varje presentation!» (Mycket bra)
- Har ej behövt hjälp» (Har ej sökt hjälp)


Kommentarsfrågor

9. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

70 svarande

Ja»62 92%
Nej»5 7%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.07

- lite strul med schemat bara....» (Ja)
- Dock var jag inte ensam om att behöva vända mig till PirateBay för att få material till den sista uppgiften» (Ja)
- Hans var väldigt bra på att informera» (Ja)
- Schemaläggning var bristfällig, förvirring om när man hade examination.» (Nej)
- info kom ofta (särskilt inför sista övningen) upp väldigt nära inpå själva tillfället» (Nej)
- Viss nödvändig information som tex vilken dag man skulle hålla sin presentation fanns enbart i powerpointbilder och borde varit mer tillgänglig.» (Nej)

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hans»
- Allt.»
- Presentationsövningarna.»
- Ämnena för presentationerna»
- Variationen i uppgifternas områden och omfattning samt att svårigheten i utförandet (samt nivån på källorna) stegvis ökade.»
- Sjäva presentationerna, det är det som är det bästa sättet att lära sig på tycker jag.»
- Övningspresentationerna»
- Allt. Jag tycker att allt var välplanerat och att allting fungerade bra.»
- Presentationen på engelska, antalet presentationsövningar. De individuella kommentarerna vi fick i slutet av kursen.»
- Allt.»
- upplägget för kursen!»
- Det mesta: upplägget som sådant, utformningen på presentationerna m.m.»
- Babbel»
- Engelska presentationen, men mer seriös respons»
- Det mesta har varit bra»
- inledande föreläsningarna, "återkopplingen" den som blev inställd.»
- Presentationsövningarna!»
- Examinatorn gjorde ett utmärkt jobb. De kommentarer man fick efter övningarna var väldigt inspirerande och man blev sporrad att prestera bättre. Övningarna var mycket bra. Övningen på engelska var lärorik.»
- Presentationsövningarna»
- Det obligatoriska peer-samarbetet.Bra att kursen består till större del av övningar.»
- Presentation på Engelska var givande.»
- Upplägget med föreläsningar och presentationer. Bra med tre korta presentationer.»
- Samarbetet inom smågrupper inför presentationerna.»
- Bra kursinnehåll och upplägg i allmänhet.»
- Presentationsämnena. Hans gör ett bra jobb»
- Samtalen med handledaren efter varje övningspresentation. Sällan det blir lika personligt på högskolan. »
- och 11) Meh, behållden som den är.»
- Kursens innehåll, öveningsuppgifterna.»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget.»
- Det var jobbigt med en engelsk presentation. »
- Ha inte sista talet så sent, då prioriterar man bara bort det i tentaplugg. Minska tiden mellan övning 1&2 och ha det sista talet runt LV5 »
- Schemauppläggningen var uselt gjord, rörigt när schemat samt kurs-PM inte stämmer överens samt att föreläsningar och presentationer krockar. »
- Ingen aning.»
- Allt»
- Upplägget för presentationsövningarna, framförallt den sista. Vi fick lyssna på alldeles för många andras presentationer - med den arbetsbelastning vi har i andra kurser är det oerhört frustrerande att behöva ägna en halv dag nära slutet på läsperioden åt att lyssna på andras presentationer. Givetvis finns det en poäng med att man får lyssna på andras presentationer och det är också lärorikt, men bara till en viss gräns. Helt enkelt tycker jag att grupperna var för stora.»
- peer-sammarbetet fungerade inte bra för mig i alla fall... Vet dock inte vilken typ av förändring som skulle kunna ändra det.»
- Jag hade gärna sett att den sista presentationen skulle varit längre, kanske upp till 6 min, men jag förstår att det kan vara svårt att ordna.»
- Inget»
- Mer seriöst och i en annan kurs kanske?»
- Mer feedback och om möjligt från samma person samt gärna längre tal än två minuter»
- Någon typ av avslutande föreläsning som det var tänkt hade varit bra.»
- Jag tycker det vore bättre om framförandena låg tätare och tidigare i läsperioden så skulle man få mer tid till mekanik och matematik när man som mest behöver det.»
- Eventuellt kan man försöka trycka in mindre fakta i de inledande föreläsningarna - delen om retorik blev till exempel väldigt ytlig, svårt att få riktigt grepp om det ämnet. Är det då bättre att hoppa över det? Svårt att säga. Hade varit bra att få till det där avrundande tillfället då man diskuterar vad man lärt sig och hur man går vidare efter kursen som var inplanerat men inte blev av.»
- Kanske ha den sista presentationen inför en större grupp för att öva på det.»
- Ett tillfälle där man får lite mer personlig feedback.»
- Inkonsekventa saker som att byta namn på några variabler från uppgift till svar samt dåligt översatta uppgifter. Borde lätt kunna justeras snabbt med en genomläsning av de rekomenderade uppgifterna. Bättre struktur på föreläsningarna.»
- När presentationerna är. Var på tok för sent i år.»
- Det var svårt att läsa ut ngt från uppföljningslapparna som klasskamraterna fick skriva. Omöjligt att skilja det som tvångsmässigt skrivits dit för att fylla rutorna och som faktiskt representerade "verkliga" åsikter.»
- Förelåsningarna måste vara mer strukturerade - inte bara en massa exempel tagna i luften. Helt omöjligt att följa med om man inte läste kapitlet i förväg. Ofta småfel på tavlan (variabler, tecken etc.) som ökar förvirringen.»

12. Övriga kommentarer

- Det är lite synd att vi har en så pass bra föreläsare i en kurs som är så liten när vi har vissa kurser som är värda mycket mer med mycket värre föreläsare. Men det är knappast något hans kan göra åt :)»
- bra kurs!»
- Jag tycker helt ärligt att man inte lärde sig så mycket under kursen. Och när man lärde sig något var det ofta från de kommentarerna man fick från de andra eleverna. Det känns som att Hans mest fokuserade på hur talet förhöll sig gentemot ett tal enligt regelboken utan att se vad som verkligen saknades. Fast samtidigt var det väldigt många elever på en lärare...»
- Många (t.ex. jag) var redan klara med fysiken om kring oss och hade kunnat gå på den sista föreläsningen.»
- bra kurs, tydliga mål»
- Otroligt dålig betygssättning. Kände mig väldigt förolämpad av att jag, i mitt betygsomdöme, dels fick kommentaren "in presentation var ett gränsfall, men du får efter viss överläggning betyget GODKÄND." och även fick ett frågetecken över mitt godkänt på den lapp Hans antecknat på. Ett betyg är ett betyg, antingen får man godkänt eller icke godkänt. Jag är väldigt tveksam till om kommentaren "din presentation var ett gränsfall" faktiskt ger något i ett pedagogiskt syfte. Kändes mer som att bli nedtryckt.»
- Tycker att Hans gjorde ett utmärkt jobb med att göra den här kursen meningsfull. Det här kunde blivit en total flumkurs men det blev det verkligen inte.»
- Väldigt bra föreläsare! Engagerad, nyanserad, trevlig!»
- Trevlig kurs och lärare. Känns dock inte jätterelevant för utbildningen och tar en del tid från de stora, viktiga kurserna.»
- Hans måste hyllas för hur han löste problemen som uppstod med schemaläggningen.»
- OBS! GÅR EJ TEKNISK FYSIK, Läser i KF1 och valde kursen istället för ALA-c som jag tentade under jul. Passade mycket bra och tycker man skall överväga att låta KF läsa Mekanik 1 med F istället för organkemin. (Tenta i kemin för KF innan jul istället hade jämnat ut arbetsbördan)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från