ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Flervariabelanalys 2011, MVE035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-22
Antal svar: 75
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

75 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 9%
17 22%
5 (över förväntan)»51 68%

Genomsnitt: 4.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade inga förväntningar» (3)
- Precis vad jag förväntade mig, men jag har höga förväntningar.» (3)
- Hade relativt höga förväntningar på kursen, men kursen höll högre klass än jag trodde» (4)
- Jag trodde att den skulle kännas oöverkomlig, men det visade sig vara en rolig kurs.» (5 (över förväntan))
- Trevlig kurs, gillade Stokes Sats!!!» (5 (över förväntan))
- Bästa kursen hittills, utan tvekan!» (5 (över förväntan))
- Mer givande än väntat.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

75 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 1%
17 23%
5 (mycket relevant)»55 75%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.73

- Vektorfält anser jag har mycket nytta för i senare studier» (5 (mycket relevant))
- Jag kände att om det var någon kurs som jag skulle prioritera den läsperioden så var det denna då väldigt många kommande kurser kommer att förvänta sig att man kan det.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

73 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
10 13%
31 42%
5 (Mycket bra avvägt)»32 43%

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej» (?)
- Examinationen var mycket svårare än de 3 föregående tentorna. Vissa av uppgifterna var lite för komplicerade för att allt skulle hinnas med på 4h.» (3)
- De va svårare uppgifter än på tidigare prov å kurslitteratur» (3)
- För lite vektorfält på tentan, annars bra nivå» (4)
- De stora viktiga områdena som vi gått igenom kom med på tentan.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

75 svarande

<25%»1 1%
25-50%»3 4%
50-75%»4 5%
>75%»67 89%

Genomsnitt: 3.82

- Brukar i allmänhet sällan gå på föreläsningar.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

73 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 1%
4 5%
5 (mycket bra)»68 93%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var väldigt lärorika och bra utförda. Allt var lättförstått.» (5 (mycket bra))
- Lennart är den bästa föreläsaren vi har haft.» (5 (mycket bra))
- Lennart är den bäste föreläsare jag haft! Jag kände verkligen att jag förstod och lärde mig saker under föreläsningarna. Det kändes som att Lennart verkligen ville att alla skulle klara kursen.» (5 (mycket bra))
- Strukturerade och välplanerade. Att Lennart började varje lektion med en snabb repetition var mycket uppskattat.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra. Skön struktur och välplanerat. Intressanta hela vägen igenom! Föredömligt bra!» (5 (mycket bra))
- Den bästa föreläsaren under min Chalmerstid. Väldigt duktig på att betona det viktigaste.» (5 (mycket bra))
- Över förväntan. lennart va guld! han är pedagogisk och mycket bra på att förklara» (5 (mycket bra))
- Otroligt tydliga! » (5 (mycket bra))
- Lennart är grym! ODE föreläsningen var inte alls bra. På tok för komplicerad när han bara behövde förklara lite enkla grejer.» (5 (mycket bra))
- Lennart är en väldigt engagerad o pellagogisk föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Lennart är en riktigt bra föreläsare, jag kände att jag hängde med på resonemangen och han var lite lagom humoristisk så att man inte tappade intresset.» (5 (mycket bra))
- Väldigt pedagogiska med bra förklaring av teorin samt bra exempel.» (5 (mycket bra))
- Lennart har mycket välstrukturerade föreläsningar där det är lätt att följa den röda tråden, och ger ett lugnt och vänligt intryck. Han kan även inflika lite allmänbildande överkurskuriosa utan att avvika allt för mycket från föreläsningens centrala delar.» (5 (mycket bra))
- Bra avvägt mellan exempel och teori, trevligt med lite humor i föreläsningarna också» (5 (mycket bra))
- Väldigt pedagogiskt och tog allting från grunden.» (5 (mycket bra))
- Lennart är en väldigt bra föreläsare: både pedagogisk och lyckas få änmet intressant!» (5 (mycket bra))
- Pedagogiska, roliga, givande, lärorika. Helt fantastiska. En anledning att gå upp på morgonen.» (5 (mycket bra))
- Lennart är bäst! Jag gillar att du verkligen vill lära ut och hjälpa. Du förstår vad vi vill ha hjälp med och är grymt bra på att förklara!» (5 (mycket bra))
- Otroligt bra. Perfekt tempo, glasklara exempel. Gick aldrig ifrån en föreläsning och kände att jag inte riktigt förstått innehållet.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

73 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 13%
20 33%
5 (mycket bra)»32 53%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra övningsledare, och välutvalda exempeltal.» (5 (mycket bra))
- Peter va jätte bra och förklarade både uppgifterna och den bakomliggande teorin» (5 (mycket bra))
- Peter är en grym räkneövningsledare. Han förklarar teorin dom han använder. Superkille!» (5 (mycket bra))
- Jag gick endast på lennarts o de var jättebra!» (5 (mycket bra))
- Jag tyckte att de var bra, trots att jag inte gick på alla.» (5 (mycket bra))
- (Lennarts och framförallt Peters övningar helt fantastiska)» (5 (mycket bra))
- Lennart är bäst!» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 1%
7 9%
21 28%
5 (Mycket stor)»45 60%

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Han hjälpte till med grunderna som man skulle kunnat men inte föregående kurser involverat. Eller föreläsarna inte tryckt på lite extra att man SKA kunna!» (5 (Mycket stor))
- Det hade varit svårt att lära sig kursen utan dem» (5 (Mycket stor))
- Lennart är bäst!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.55


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

72 svarande

Ja»0 0%
Nej»72 100%

Genomsnitt: 2

- Inte som jag upplevde det» (Nej)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
56 75%
17 22%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.25

- Lagom! » (3)
- Ganska lagom» (3)
- Bra avvägt!» (3)
- Lagom eftersom genomgångarna var så bra» (4)
- Det är alltid högt tempo, men det är kanske ngt man måste finna sig i på f!» (4)
- Det var bra!» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»10 13%
Mycket bra»52 70%
Har ej sökt samarbete»11 14%

Genomsnitt: 4.04

- Sitter och pluggar ganska mycket själv. Känner att det hade varit bra att ha någon att diskutera med.» (Ganska dåligt)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

74 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»41 55%
Har ej sökt hjälp»18 24%

Genomsnitt: 4.04

- Både i paus på föreläsningar och på räknestugor» (Mycket bra)
- Det fanns alltid möjlighet att ställa frågor i pausen, mycket uppskattat!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

74 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
7 9%
31 41%
5 (mycket prisvärd)»36 48%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.45

- Ändå en riktigt bra bok, kommer behålla den och använda som referens framöver.» (4)
- Köpte en begagnad av en som går 2an nu så för det priset var det iaf värt» (5 (mycket prisvärd))
- Jag köpte boken begagnat på DC» (5 (mycket prisvärd))
- Bra upplägg och bra övningar» (5 (mycket prisvärd))
- Självklart dyr, men boken har hjälpt mig att studera hemma!» (5 (mycket prisvärd))
- Kändes som en bra bok, kan komma att använda den i framtiden» (5 (mycket prisvärd))
- köpte begagnad» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

74 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
5 6%
10 13%
27 36%
5 (Mycket stor)»32 43%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna gav otroligt mycket, men kurslitteraturen var även den till stor hjälp.» (4)
- Viktigaste har föreläsningarna varit!» (4)
- ODE pappret var lite svårt att förstå.» (4)
- Jag hade inte klarat mig utan den» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

74 svarande

Ja»73 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt. Förutom examinationens lite svåra uppgifter, var allt perfekt. Lennart som föreläsare var extremt bra och lärorikt.»
- Lennart och strukturen»
- Lennart»
- Fantastiska föreläsningar och föreläsare.»
- Lennart <3»
- Examinator och kurslitteratur. Framförallt examinator.»
- Lennart, han är grym!»
- Lennart!»
- Lennart! För hans upplägg på föreläsningarna var perfekt, han är pedagogisk och hans engagemang är stort!»
- Matlabuppgifterna, duggan.»
- Lennart»
- Lennart!»
- I princip allt, speciellt Lennart.»
- Lennarts mysiga humor, ingenting gör en föreläsning mer intressant än en föreläsare som inte verkar läskigt seriös.»
- Lennart Falk.»
- Lennart som föreläsare»
- (snygg) PETER <3»
- Lennart»
- Lennart! Bra föreläsare!! Syns att han gillar sitt jobb!»
- Lennart»
- Lennart»
- Lennart, Duggan»
- Föreläsaren, räknestugorna»
- Lennart Falk»
- Bästa kursen hittills. Kurslitteraturen är superbra. Föreläsaren är oerhört skicklig och övningsledarna var också grymma!»
- Tempot (precis lagom)»
- Lennart!»
- Lennarts föreläsningar - de var otroligt bra och pedagogiska.»
- Bra med dugga för att kolla vad man kunde och inte!»
- Byt inte föreläsare!»
- Upplägget, föreläsningarna, i stort sett allt»
- Lennart! »
- vår lärare»
- Kurslitteraturen, Lennart»
- Lennart!»
- Lennart Falk. Snubben är ett geni.»
- föreläsaren!!»
- Läraren, en av de absolut bästa jag haft någonsin :)»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
-
- Inget nämnvärt.»
- En riktig dugga hade varit trevligt.»
- En tydligare genomgång om PDE. Det kändes som ett konstigt sidospår, som nämndes en lektion och sen aldrig en gång till. »
- Inget speciellt»
- Allt har varit bra.»
- Duggans upplägg. Jag förstår att duggan inte ska ta hur lång tid som helst att rätta, men rätt/fel metoden känns dålig för de, som jag, som gör klantfel även om de fattar.»
- Jag tycker att bonusuppgifterna var dåliga. Anser att man kan hitta på mycket mer relevanta uppgifter. »
- Att man får behålla bonuspoängen till omtentan. man har ändå gjort uppgifterna och lagt ner tid på dem.»
- Kursen är så bra som det går tror jag. Lennart är den bästa föreläsare jag haft någonsin, »
- ODE föreläsningen»
- din mamma»
- vet ej»
-
- Ingenting.»
- Jag skulle tycka att det var bra om övningsledarna gick igenom lite fler uppgifter på tavlan vid räknestugorna.»
- Teori-PM och bonusuppgifter skulle kunna släppas lite tidigare»
- vet ej.»
- Strunta i PDE-grejen på slutet, känns poänglös.»
- Inget.»
- möjligen rekommenderade uppgifter som kunde ha valts med lite större omsorg (och empati....)»

17. Övriga kommentarer

- Vi borde ha fler föreläsare som Lennart. Det gör verkligen en enorm skillnad VEM som föreläser i en kurs.»
- Det mest negativa kring kursen är att vi inte har Lennart i alla kurser från och med nu.»
- Roligaste kursen hittills! Tack för en underbart bra kurs Lennart!»
- Lennart borde få Guldäpplet!»
- Lennart är en jättebra föreläsare. Peter likaså. Dessa två har gjort kursen lätt förstådd och intressant. »
- En stor eloge till Lennart Falk som med stort engagemang och mycket god pedagogik gjort kursen till den bästa vi haft hitills. »
- Kan inte komma på något»
- Bästa kursen hittills. 5/5»
- Lennart borde fått guldäpplet!»
- jag gillade föreläsaren allt med han var bra, många kan lära sig ett o annat från honom :)»
- Trevligaste kursen hittills»
- Övningsledaren Peter vad väldigt bra genom att han ställde vissa frågor, om än ganska lätta, under sina genomgångar vilket gjorde att var tvingades tänka till och inte lyssna passivt som man ibland kan komma på sig själv med att göra.»
- En riktigt bra, rolig och nyttig kurs!»
- Fantastiskt bra och pedagogiska föreläsningar»
- En självisk person, är någon som tänker mer på sig själv än på dig ,)»
- Rolig kurs!»
- Full pott i alla avseenden!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.48
Beräknat jämförelseindex: 0.87


Kursutvärderingssystem från