ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Optik (2011), FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-04 - 2012-03-19
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

38 svarande

1 (inte alls)»3 7%
2 5%
14 36%
17 44%
5 (över förväntan)»2 5%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag trodde att kursen skulle vara rolig och givande, tyvärr så visade det sig att kursen bara nuddar ytan vid vissa områden och bygger tyvärr inte vidare på gamla kunskaper utan förstör snarare kunskaper från elfältsteorin genom flera onödiga "förenklingar" och skrivslarv. Annat tråkigt är att man efter kursen inte känner att man kommer att ha någon nytta av kunskaperna eftersom vi inte har behandlat ordentlig beräkning och behandling av optik kopplat till praktisk användning (databeräkningar etc). Kursen känns för mycket som en humbugkurs med avsikt att ge en lätt orientering i området utan att faktiskt tillämpa något. Jag är dessutom inte nöjd med Hecht, som jag tycker har en destruktiv inverkan på optikintresse.» (1 (inte alls))
- Jag trodde det skulle vara en rolig och lärorik kurs, men det visade sig att jag kunde det mesta innan...» (1 (inte alls))
- Kursen kändes mer som repetition av gymnasiet än ett steg framåt. » (2)
- Efter elfälten är detta ett steg i fel riktning. Man borde utgå från det vi nyss läst och bygga vidare, inte t ex börja med att repetera vågrörelser i 2 veckor. » (2)
- Den var lite väl lätt, lite för mycket repetition av gymnasiets optik. Dock passade det bra ihop med den alldeles för tunga Xfysen.» (3)
- Relativt enkel jämfört med andra kurser, kanske lite för enkel. Visserligen skönt när expfysen tar all tid.» (3)
- Det var speciellt roligt att lära sig om tekniska tillämpningar, t.ex. 3D-glasögon.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

38 svarande

1 (ej relevant)»3 8%
5 13%
9 24%
12 32%
5 (mycket relevant)»8 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.45

- I sitt nuvarande utförande - fullständigt irrelevant. Räkna på paraxialteori och finna huvudplan? Varför inte utnyttja MATLAB? Banta ner "teorin" i kursen (särskilt geometriska optiken/linser) och gör ett stort datorprojekt istället!» (1 (ej relevant))
- Vad ska jag med detta till???» (1 (ej relevant))
- Om tanken med kursen är att jag ska kunna använda mig av optik och verkligen räkna på saker så är den högst inrelevant. Om kursen är till för att ge teoretisk förståelse så misslyckas den även där. Kursen tillförde nästan ingenting till den teori som vi fått med oss från Elfältkursen. Flera frågor besvarades med att "det är svårt att förklara". » (2)
- Det vi lärt oss känns inte så aplicerbart då vi bara behandlar paraxiell strålteori.» (2)
- Den borde ha varit relevant men det var på tok för lite fokus på (i nutid) praktiskt tillämpbara metoder med matriser och databearbetning. » (2)
- Optik är relevant, problemet är att det mest är gymnasie optik igen.» (3)
- Kursen behöver moderniseras. Känns onödigt att använda huvuddelen när det finns en matrismetoder som funkar mycket bättre, särskilt för stora linssystem.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 8%
12 32%
14 37%
5 (Mycket bra avvägt)»8 21%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade inte gjort något som liknade uppgift 4 alls.» (2)
- Tentorna innehåller lite för ofta uppgiftstyper som inte riktigt varit del av kursen.» (3)
- Många av frågorna var luddigt formulerade och svårtolkade.» (3)
- det var lera moment som inte examinerades alls och jag inte sett på tidigare tentor. det känns som att det är ett litet hoppkok av en massa coola optikgrejjer som inte riktigt binds ihop tillräckligt väl. » (3)
- Känns som att väldigt mycket av det som gås igenom på föreläsningar inte är det allra mest relevanta. Exempelvis läggs mycket tid ned på att härleda formler som man för det första sällan använder och för det andra inte får ha med sig på tentan. jag tycker snarare man bör prioritera att förbättra studenternas "optik-tänk"!» (3)
- lite mycket reflektion/transmission, bara tråkiga räkningar!» (3)
- Lite svår pga. att tentan innehöll moment vi inte stött på tidigare, tex. pollenkornet.» (4)
- Den var lika lätt som kursen. Utan att ha hunnit plugga innan känns det ändå som det gick bra.» (4)
- Examinationen motsvarade kursen och de förväntningar man hade.» (4)
- Tentan innehöll onödigt mycket oklarheter. » (4)
- Fråga 4 var väldigt otydlig om att det bara var en våglängd av det reflekterade ljuset man var intresserad av. "Det reflekterade ljuset" syftade i meningen innan på alla våglängder.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

38 svarande

<25%»5 13%
25-50%»7 18%
50-75%»5 13%
>75%»21 55%

Genomsnitt: 3.1

- Gillade inte att ni skiftade mellan två föreläsare. » (<25%)
- Massor av expfys.» (<25%)
- det var lite knasigt med två föreläsare, skulle hellre ha sett bara en.» (25-50%)
- Föreläsningarna var ofta rent utsagt destruktiva och för mycket fokus lades på att visa praktiska uppställningar vars resultat inte syntes bra i storforum eller diskuterades bra i sammanhanget. Lektionerna höll inte en god och ordnad struktur och bara visa delar skrevs upp på tavlan och dessa var svåra att följa. Det slarvades även väldigt mycket med beteckningar, som byttes eller var totalt motsatt mot kurslitteraturen, och motiveringar, som ofta helt utelämnades.» (25-50%)
- Har redan läst en optikkurs och kände inte behov av alla föreläsningar. ExpFysen tog MASSOR tid av från kursen.» (50-75%)
- Svårt närvara på alla p g a exp.fys.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
6 17%
12 35%
12 35%
5 (mycket bra)»3 8%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag gillade bengt eriks bättre än christinas 4/3 kanske, men antar att christina inte hunnit bli varm i kläderna på samma sätt som bengt erik.» (?)
- Det blev lite osammanhängande med två föreläsare. Kändes oklart vem som egentligen var ansvarig för kursen och vi fick aldrig någon förklaring till varför vi hade två föreläsare. Under flera föreläsningar lyssnade jag bara sporadiskt på föreläsaren och läste i Hecht istället som i mycket förklarade bättre. Föreläsarens koherenstid var ganska kort så att säga. » (1 (inte alls bra))
- Man fick upplevelsen av att det var lätt men förstod ändå ingenting, kan inte riktigt förklara varför. Missade alla Bengt-Eriks föreläsningar.» (2)
- Bengt-Eriks föreläsningar var mycket trevliga. Jag fann dessvärre Krystynas föreläsningar bristfälliga. Jag uppskattade hennes entusiasm, men genomgångarna kändes inkoherenta och - det var svårt att följa resonemangen. » (2)
- Föreläsningarna var ofta rent utsagt destruktiva och för mycket fokus lades på att visa praktiska uppställningar vars resultat inte syntes bra i storforum eller diskuterades bra i sammanhanget. Lektionerna höll inte en god och ordnad struktur och bara visa delar skrevs upp på tavlan och dessa var svåra att följa. Det slarvades även väldigt mycket med beteckningar, som byttes eller var totalt motsatt mot kurslitteraturen, och motiveringar, som ofta helt utelämnades. Det var störande att byta föreläsare över tiden och utav föreläsarna var det enbart Mellander som bidrog till inlärning.» (2)
- Bättre med bara 1 föreläsare.» (3)
- Bengt-Erik höll bra föreläsningar men Krystynas föreläsningar var något röriga. Det var lite kort om en sak sedan över till något helt annat.» (3)
- Bengan bäst, Krystyna lite rörigt, men kanske förståligt eftersom hon är ny.» (3)
- Ibland kändes det som att när det kom något nytt fick man en formel för det och sen gick man vidare. I och för sig kanske det inte fanns så mycket mer att säga om det ämnet så jag har inget förslag på hur man kunde ha gjort istället.» (3)
- Bengt-Eriks föreläsningar var bra och man lärde sig mycket. Men Krystinas var inte lika bra, och det var ofta svårt att förstå vad hon menade. » (3)
- Skulle bli bättre om det bara var en föreläsare, det blir glapp mellan föreläsningarna, saker försvinner i skarvarna eller så gås samma sak igenom igen. Det är svårt att få flyt i kursen när de också har olika föreläsningsteknik. Helst en föreläsare eller skriva på schemat vem det är.» (4)
- Bengt-Eriks föreläsningar var bra.» (4)
- Blev lite splittrat/lite upprepande med två föreläsare, annars mycket bra!» (4)
- Kristina var lite ostrukturerad» (4)
- Jag tycker att det var väldigt bra att mycket visualiserades med hjälp av olika optiska verktyg. » (4)
- Dock blev det lite upphackat och förvirrat av att ha två föreläsare, då det kändes som det blev en del upprepningar och en del moment föll mellan stolarna (glömdes bort)» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 4%
6 25%
5 (mycket bra)»17 70%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det var en riktigt bra räkneövningsledare och en som jag inte gillade alls. vet tyvär inte vad han heter men han med kostym som pratade om sina egna kurser var riktigt bra.» (?)
- Hade jag vetat att Ulf Torkelsson var en av övningsledarna hade jag gått på alla. Nu fick jag inte reda på det förrän näst sista. » (4)
- Det är alltid bra att få se hur man löser uppgifter av en viss typ.» (4)
- Mattias Goksörs räkneövningar var fantastiska. Varför är det tre räkneövningar i tre olika rum när det ändå mest är demonstrationer. Mattias var absolut mest populär, han borde ha övningarna i en större sal för alla.» (4)
- Kul med engagerad räkneövningsledare!» (5 (mycket bra))
- Bästa räkneövningsledaren jag varit med om, kommer inte ihåg vad han hette men han var riktigt, riktigt bra.» (5 (mycket bra))
- Jag var enbart på en räkneövning men den var riktigt bra. » (5 (mycket bra))
- Vår käre experimentalist gjorde hela kursen. Trots att vissa av hans kommentarer om teoretisk fysik och behandling av matematik gjorde ont i mitt hjärta.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra räkneövningsledare!! Speciellt Mattias!» (5 (mycket bra))
- Mattias är en riktig duktig räkneövningsledare. Mycket inspirerande!» (5 (mycket bra))
- Jag var på Mattias Goksörs övningar och tyckte de var fantastiskt givande. Han hade ett ypperligt synsätt som han delgav väl! Dock saknar jag lite att kunna räkna själv och kunna få hjälp av en lärare. Kanske bör man dela upp så att det är en större demonstrationsövning med Mattias och sedan ha ett tillfälle där man får räkna själv» (5 (mycket bra))
- Mattias Goksör var mycket bra. Mycket större behållning av räkneövningarna än av föreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Det bästa med kursen. Mattias höll jättebra övningar där vi lärde oss mycket. Även lite om verkliga applikationer.» (5 (mycket bra))
- Ulf(tror han hette så?) är toppen, skulle passa som föreläsare också.» (5 (mycket bra))
- Mattias var jätteduktig och borde ha storgruppsövningar istället. Det var väldigt få elever på de andras övningar och betydligt fler på Mattias. När det inte finns ngn tid för egen räkning på övningarna är det bättre att ha storgrupp när det är olika poppis övningsledare.» (5 (mycket bra))
- Inspirerande räkneövningsledare» (5 (mycket bra))
- Mattias var jättebra.» (5 (mycket bra))
- expfys...rapporter» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
8 23%
15 44%
5 (mycket bra)»10 29%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite väl mycket småpill gjorde det hela lite småtråkigt.» (3)
- Gjorde bara O2. » (3)
- Helt okej. » (3)
- De var roliga men inte särskillt givande. Dessutom ligger de i en redan tung läsperiod.» (3)
- Hade velat ha mer fri tid för att kunna undersöka saker och få en känsla av hur det funkade.» (3)
- Lite för stressigt.» (3)
- Polarisationslabben var väldigt givande men den andra gav inte så mycket förståelse.» (4)
- Ställa in instrumentet i O2 var segt och kändes inte så lärorikt, i övrigt mycket bra och givande labbar.» (4)
- ganska kul, blev bra diskussioner» (4)
- Skönt med lite lätta labbar.» (4)
- Lärorika och lagom svåra, gav extra förståelse.» (4)
- Det var kul och lagom seriösa laborationer. Man fick testa på lite olika instrumnet och fick en bättre förståelse på hur det kan gå till i praktiken och hur man ska räkna på olika saker.» (4)
- Det var kul att se att det vi fått lära oss verkligen fungerar.» (5 (mycket bra))
- Kul och inte särskilt jobbigt. Minnesvärt.» (5 (mycket bra))
- Man lärde sig mycket under laborationerna och de var både roliga och instruktiva. Dock så var det lite ont om tid för att man skulle kunna njuta fullt ut av dem då man var tvungen att stressa igenom dem.» (5 (mycket bra))
- Jag lärde mig jättemycket! » (5 (mycket bra))
- Jag tycker att de ökade förståelsen för optiken.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

- Bra grej, möjligen lite ojämn svårighetsgrad, den första mycket lättare än den andra.»
- De var mer värdefulla för inlärningen än det ynka poänget man fick för dem.»
- Gjorde ej.»
- deltog inte.»
- Bra!»
- Bra att man fick utmanas att sätta igång och räkna»
- Bra, lagom nivå.»
- De är väldigt bra för att lära sig.»
- riktigt bra! 5»
- De var bra och givande. Dock var svårighetsgrader på den andra väldigt hög i jämförelse med den första. Dålig viktning»
- Första omgången var bra. Andra omgången var det oerhört svårt att räkna ut vad som menades och vad som skulle besvaras, för att inte tal om att göra själva beräkningarna. »
- Bra. Det var de enda uppgifterna jag räknade i kursen...»
- Bra, de var det enda som fick mig att plugga innan tentaveckan. Dessutom täckte de mer eller mindre en stor del av kursen och gav en bra bredd.»
- bra»
- Borde göras tillgängliga tidigare. Lösningsförslag borde läggas upp på hemsidan. Annars helt ok.»
- Gjorde ej.»
- Bra morot till att läsa mer i kursen.»
- Tacksamt att man inte behövde ha precis rätt.»
- Gjorde inte de.»
- De var i princip det enda jag räknade de sista fyra läsveckorna. De kanske tog lite mycket tid i förhållande till hur många bonuspoäng de gav, men det ledde ju till att man räknade optik iallafall. I uppgift 2 tycker jag att våglängden i grafen är våglängden i vakuum/luft och inte i mediet, som många, inklusive räkneövningsledaren räknade med. Uppgift 6 och 7 tolkade räkneövningsledaren helt annorlunda än vad jag hade gjort, men han hade kanske rätt i det. T.ex. i uppgift 6 skulle man enligt honom få destruktiv interferens mellan två närliggande våglängder, vilket jag tyckte var konstigt.»
- Högt inlärningsvärde.»
- Mkt bra att de finns så att man kommer igång med räknandet.»
- Bra! Jag lärde mig mycket!»
- Svåra. Svårare än tentauppgiterna.»
- Del 2 var lite svåra när man inte gått igenom liknande uppgifter.»
- Bra! Fast det hade vart bra att veta om man hade gjort helt rätt eller inte...»
- Jag gjorde dem inte, dels för att jag inte hade tid, men också för att jag tyckte att det var lite tvivelaktigt hur man fick poäng för dem. Enligt mig hade det varit bättre att kunna få en halv poäng på varje uppgift. Som det var nu fanns det ingen mening med att göra den andra uppgiften om man inte gjort den första. »

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»6 15%
1 2%
13 34%
11 28%
5 (Mycket stor)»7 18%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den här kursen har jag klarat av mha gamla tentor, klasskamrater och i viss mån kursboken (som är alldeles för omfattande).» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna var ofta rent utsagt destruktiva och för mycket fokus lades på att visa praktiska uppställningar vars resultat inte syntes bra i storforum eller diskuterades bra i sammanhanget. Lektionerna höll inte en god och ordnad struktur och bara visa delar skrevs upp på tavlan och dessa var svåra att följa. Det slarvades även väldigt mycket med beteckningar, som byttes eller var totalt motsatt mot kurslitteraturen, och motiveringar, som ofta helt utelämnades. Det var störande att byta föreläsare över tiden och utav föreläsarna var det enbart Mellander som bidrog till inlärning.» (1 (Mycket liten))
- Tentaplugga=win!» (1 (Mycket liten))
- Räkneövningarna hade bra genomgångar och bra uppgifter som bidrog till att öka min förståelse väldigt mycket.» (2)
- pluggade mest tentor och inlämningsuppgifter, » (3)
- Jag har inte pluggat själv så det är uppenbarligen undervisningen som lärt mig. Men samtidigt känns det inte som att det är mycket att lära sig.» (3)
- Genomgångarna har ofta fokuserat på fel saker och det har varit svårt att förstå vad som är viktigt och hur man faktiskt ska använda informationen.» (3)
- Räkneöveningarna då, föreläsningarna gav kanske lite om man hade tur.» (4)
- Pluggade ingenting före sista veckan förutom inlämningsuppgifterna så jag antar att de hjälpte mig. Kristinas kunde dock vara lite luddiga.» (4)
- Överlag väldigt givande och stimulerande upplägg på kursen!:-)» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

38 svarande

Ja»0 0%
Nej»38 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

1 (För låg)»2 5%
10 26%
21 55%
4 10%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 2.78

- Stor del är repetition från gymnasiet, vilket jag behövde men inte i 8 veckor. Då den är parallell med ExpFys och Fourier är det bra att belastningen är låg, men detta är för lågt.» (1 (För låg))
- Tyvärr hamnar optiken i skymundan av i framför allt expfysen, synd på en såpass intressant kurs.» (2)
- Arbetsbelastningen har varit låg. Visserligen har jag inte gjort några av de rekomenderade uppgifterna, men det har inte heller krävts för att klara kursen. Att jag jobbat så lite med optiken beror främst på att kursen Experimentell fysik har krävt så mycket tid, så det har på ett sätt varit skönt att arbetsbelastningen varit låg i optiken. Samtidigt känns kursen till viss del som slöseri med tid eftersom vi lärt oss så lite. » (2)
- Det behövdes nästan inga studier för att klara kursen. Det som faktiskt gav lite arbete var inlämningsuppgifter ochh förberedelseuppgifter. Mer ansträngning borde krävas, men med Xfysen som tar en stor del av tiden denna period känns det ändå svårt att lägga ner mer tid på optik. » (2)
- Den går parallellt med expfys...prioritering» (2)
- Började plugga sista veckan och tror jag klarade tentan.» (2)
- Lite låg, men kompenserades av exp.fys.» (2)
- Det var väldigt lite att göra. men samtidigt var det så mycket med expfysen att det inte hade gått att ha en högre arbetsbelastning på kursen.» (2)
- Lagom, med tanke på att expfysen går samtidigt.» (3)
- Den var låg, men med tanke på de andra kurserna i läsperioden är det bra.» (3)
- Med tanke på läsperioden i övrigt är det en bra arbetsbelastning.» (3)
- Arbetsbelastningen var lagom. Men eftersom de andra kurserna tog mycket tid hann jag inte med att räkna särskilt många uppgifter.» (3)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»26 68%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.84

- Det enda studiet har skett i grupp, vi har suttit och diskuterat inlämningsuppgifter. Det var en av de bästa egenskaperna med dessa, att få igång disskussion.» (Mycket bra)
- bra att samarbeta på inlämningsuppgifterna» (Mycket bra)
- Det gav mycket att samarbeta med inlämningsuppgifterna.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»14 36%
Har ej sökt hjälp»17 44%

Genomsnitt: 4.26

- Storgruppsövningar med Mattias där det finns utrymme för att ställa frågor skulle vara riktigt bra.» (Ganska bra)
- I alla fall på räkneövningarna» (Mycket bra)
- Räkte ofta att fråga vänner.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

38 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
13 40%
12 37%
6 18%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 2.71

- Hecht är en riktigt dålig bok! Det enda den består av är självgod amerikans skönlitterär smörja. Den har på tok för stor inriktning på allmänorientering inom optikområden utan att faktiskt ge bra exempel och metoder för att räkna på det. Den fokuserar väldigt mycket på gamla observationer och är väldigt dålig med att motivera antaganden och förutsättningar utan vill att vi bara skall tolka vad han säger som sanning rakt av. Att försöka hitta de få rader av faktisk interessant information, som författaren ofta gömmer i mitten av en mindre novell, är ett projekt som tar mer tid än något annat i kursen och tvingar läsaren till att snabbläsa igenom onödigt mycket bladder (ofta flera gånger) för att hitta informationer. Vidare så är det nästan inget fokus på att räkna på problem utan man skall bara se att "detta händer och visst är det coolt och det kan man räkna på". Boken innehåller nästan inga (och definitivt på tok för få) konkreta exempel på räkning av problem och de få som finns berör ofta specialfall medan uppgifterna helt plötsligt skall vara generaliserade (det har till och med förekommit att facit har slängt fram en allmän formel för beräkning som inte visas i texten). Boken innehåller helt klart för många kosmetiska bilder som är menat att skapa interesse men som bara fyller ut sidplats (vilket klart skulle kunna förklaras om författaren tar betalt per sida). Om jag minns rätt så har det även förekommit att formler har introducerat längdsträckor vid beräkningar som inte visas i försöksfigurer utan beskrivs med ord. Det har även hänt att de vid flera tillfällen enbart har skett beskrivning av uppställningar med ord istället för med (eller med kompliment av) en figur. Jag måste även säga att en bok som ges ut med recentioner och lovord på omslaget indikerar på en väldigt oseriös skrivelse eller ett väldigt uppblåst ego hos författaren. Denne författare har dessutom onödigt många gånger tagit med bilder av sig själv (där han benämner sig "humble") i materialet. Vi borde ha en bok som bättre fortsätter bygga på den teorin vi lärt oss i elektromagnetisk fältteori och som fokuserar på att lösa problem, där den även visar många och bra exempel utan att skriva en massa "fyllut"-text. Vi borde dessutom mer rikta in oss på de metoder som man nu mer använder för att beräkna optik och integrera mer dataanvändning. Sammanfattat: Byt bok, fokusera mer på att lösa problem.» (1 (ej prisvärd))
- Den var lite för dyr gentemot hur mycket man använde den. Man klarade sig bra på det man lärde sig på räkneövningarna.» (2)
- +1 för att den skulle kunna vara intressant att ha som "uppslagsverk" i framtiden. 1 som kurslitteratur» (2)
- Mycket text som inte är relevant, vilket gör det svårt art snabbt ta till sig den viktiga informatiönen» (2)
- Hecht är svår att få grepp om, om det finns ngn annan bok som är mer koncentrerad skulle det vara bra.» (2)
- 610 kr på Cremona för 6 hp är kanske i överkant, men man behövde ju boken i kursen en del.» (2)
- Dyr och dålig.» (2)
- Mycket bös i texterna gjorde att jag inte orkade använda boken.» (2)
- Ganska dyr och väldigt svår att ta till sig information ur» (2)
- Jag har för mig att boken var ganska dyr och med tanke på att vi inte använde hela boken tror jag att det finns bättre alternativ. » (2)
- Tyvärr svårt att hinna läsa.» (3)
- Osäker, det känns visserligen som en fördel att ha haft en bok som många andra läst, men många förklaringar var för långdragna.» (3)
- Hecht har varit helt okej. » (3)
- Hecht är okej, men lite speciell... Den var bra att ha när man skulle slå upp något man egentligen redan kan, men inte för att lära sig.» (3)
- köpte förra året. Då var den prisvärd iaf.» (Köpte inte boken)
- lånade boken, använde den inget, så skulle inte säga att den är prisvärd. Klara mig fint på anteckningar och plugga gamla tentor.» (Köpte inte boken)
- Fann ej att de behövdes.. Dyr och dålig hörde jag.» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»6 15%
6 15%
12 31%
12 31%
5 (Mycket stor)»2 5%

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vedervärdig bok som material för inlärning.» (1 (Mycket liten))
- För ordig för att fungera som komplement till föreläsningarna. » (1 (Mycket liten))
- Hecht är en riktigt dålig bok! Det enda den består av är självgod amerikans skönlitterär smörja. Den har på tok för stor inriktning på allmänorientering inom optikområden utan att faktiskt ge bra exempel och metoder för att räkna på det. Den fokuserar väldigt mycket på gamla observationer och är väldigt dålig med att motivera antaganden och förutsättningar utan vill att vi bara skall tolka vad han säger som sanning rakt av. Att försöka hitta de få rader av faktisk interessant information, som författaren ofta gömmer i mitten av en mindre novell, är ett projekt som tar mer tid än något annat i kursen och tvingar läsaren till att snabbläsa igenom onödigt mycket bladder (ofta flera gånger) för att hitta informationer. Vidare så är det nästan inget fokus på att räkna på problem utan man skall bara se att "detta händer och visst är det coolt och det kan man räkna på". Boken innehåller nästan inga (och definitivt på tok för få) konkreta exempel på räkning av problem och de få som finns berör ofta specialfall medan uppgifterna helt plötsligt skall vara generaliserade (det har till och med förekommit att facit har slängt fram en allmän formel för beräkning som inte visas i texten). Boken innehåller helt klart för många kosmetiska bilder som är menat att skapa interesse men som bara fyller ut sidplats (vilket klart skulle kunna förklaras om författaren tar betalt per sida). Om jag minns rätt så har det även förekommit att formler har introducerat längdsträckor vid beräkningar som inte visas i försöksfigurer utan beskrivs med ord. Det har även hänt att de vid flera tillfällen enbart har skett beskrivning av uppställningar med ord istället för med (eller med kompliment av) en figur. Jag måste även säga att en bok som ges ut med recentioner och lovord på omslaget indikerar på en väldigt oseriös skrivelse eller ett väldigt uppblåst ego hos författaren. Denne författare har dessutom onödigt många gånger tagit med bilder av sig själv (där han benämner sig "humble") i materialet. Vi borde ha en bok som bättre fortsätter bygga på den teorin vi lärt oss i elektromagnetisk fältteori och som fokuserar på att lösa problem, där den även visar många och bra exempel utan att skriva en massa "fyllut"-text. Vi borde dessutom mer rikta in oss på de metoder som man nu mer använder för att beräkna optik och integrera mer dataanvändning. Sammanfattat: Byt bok, fokusera mer på att lösa problem.» (1 (Mycket liten))
- Har knappt använt boken.» (1 (Mycket liten))
- Jag tycker att det är svårt att läsa boken. Den är väldigt "babblig". Det handlar ofta om mycket annat än det man vill ha reda på. » (1 (Mycket liten))
- Hecht är otroligt "pratig" och därför fruktansvärt jobbig att läsa.» (2)
- Kursboken har mycket text för lite relevant information, vilket gör det svårt att hitta.» (2)
- köpte inte boken, kollade lite i en hecht pdf» (2)
- Använde den inte särskilt mycket, enbart till inlämningarna.» (3)
- Gamla föreläsningsanteckningar är guld värda!» (3)
- Veckobladeriet!!» (3)
- Hecht är väldigt pratig, lite svårt att hitta det man letar efter om man inte läser från pärm till pärm.» (3)
- Inlämningsuppgifterna har absolut hjälpt till vid inlärning. Hecht har inte gjort lika mycket.» (4)
- Gamla tentor då som sagt. Och en stor eloge till examinatorn för att lyckats få till otypade tentor.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.94


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

38 svarande

Ja»38 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Kurshemsidan skulle dock kunna förbättras avsevärt, tycker studentportalen inte ger möjlighet till att kommunicera information på ett tillräckligt givande sett.» (Ja)
- Inlämningsuppgifterna borde komma ut tidigare (helst ligga ute då kursen startar)» (Ja)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

Nästa år kommer kursen att få en ny examinator, Krystyna Stiller. Det finns därför utrymme för förändringar i kursen, varför det vore bra om du tänkte till extra innan du svarar på denna och nedanstående frågor.

- Fortsätt att ha med saker som visar olika fenomen, ex polarisatorer osv»
- De många demonstrationerna som väckte mitt intresse för ämnet.»
- Räkneövningarna har varit toppen, laborationerna var bra och hemuppgifterna givande! Behåll/bygg vidare på!»
- Räkneövningsledarna!»
- Räkneövningarna»
- De fysiska demonstrationerna på föreläsningarna.»
- inlämningsuppgifterna. de var till stor hjälp. bengt erik»
- Laborationerna och inlämningsuppgiftena. Den härliga förståelse inriktningen som kursen har (inte mer matte). Demonstrationer på föreläsningar bör vara kvar (kanske till och med bli fler?)»
- Mattias Goksör som räkneövningsledare. »
- Mattias! De lite mer praktiskt inriktade räkneövningarna var mycket bra»
- Ulf borde bevaras!»
- Visningarna på lektionerna med olika polarisatorer, lasrar osv. Exp. inriktningen.»
- Föreläsarna, de var jätteduktiga! »
- Inlämningsuppgifterna.»
- Räkneövningsledaren Ulf»
- Praktiska tillämpningar.»
- Laborationerna, räkneövningsledare.»
- Behåll laborationerna och inlämningsuppgifterna.»
- Laborationerna. »
- Mattias Goksör, intressanta sidospår/verkliga exempel på föreläsningarna.»
- Laborationerna»
- Laborationerna, de var väldigt intressanta.»
- Jag tycker att det är jättebra att så mycket visuella hjälpmedel har använts under föreläsningarna. Det hjälper förståelsen mycket. Även labbarna har varit väldigt bra. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny kurshemsida, inte så långa härledningar på tavlan, mer fokus på teori och högre tempo i allmänhet, gärna lite räkneexempel också så man får veta hur examinatorn vill att det ska se ut på tentan.»
- Kanske storgruppsövningar skulle vara bättre än räkneövningar iom att det ändå är demonstrationer på räkneövningarna»
- Hela kursen. Släng stora delar av teorin - praktiskt taget all räkning på linser känns fullständigt överflödig, används det någonsin till någonting vettigt? Varför inte göra en 4.5 hp-kurs teorimässigt (eller någonting i den stilen) och slänga in ett stort beräkningsprojekt där man kan simulera linser (ray-tracing), undersöka abberationer och egenskaper för optiska system? Det skulle kunna vara så mycket intressantare än det vi fått göra nu! Vad gör kursen över huvud taget i grundutbildningen på Teknisk Fysik? Det känns på tok för smalt som det är. Personligt önskemål: mer datorövningar och/eller laborationer! Men all credit åt Bengt-Erik: han är mycket inspirerande som föreläsare och det är ett spännande ämne! Jag tror inte att Krystyna kan fylla skorna han lämnar - det är hans kurs trots allt. Modernisera! »
- Physics Handbook (och Mathematics Handbook) är inte speciellt komplett när det gäller optik, och den följer ofta inte samma konventioner som Hecht. Ett extra, mer anpassat, formelblad att ha till tentan hade kanske varit bra.»
- Tydligare uppgifter på tentan.»
- Kursboken»
- Var väldigt irriterande att det byttes föreläsare så ofta, ibland varannan gång. Skulle bli bättre strukturerat om föreläsana hade längre perioder var.»
- mer stringens i kursen, kanske ta bort moment som inte examineras. räkneöningsledare sa att man i linssystem för många linser hellre räknade med linsmatriser än huvudplan. det vill jag hellre göra, kanske matlabinlämning?»
- Räkneövningarna bör bli storgruppsdemonstrationer och "riktiga räkneövningar" bör läggas till. Fler inslag med resonering (som under sista föreläsningen med Krystyna). Lägga mindre fokus på alla formler som man ändå inte får ha på tentan»
- Mattias Goksör som föreläsare. Datorlaboration med t.ex. raytracing. Överlag bättre struktur på föreläsningarna. Mindre repetition av gymnasiet. Strunta i huvudplan och sådant och lär oss något som faktiskt används. Är kursen teoretiskt inriktad eller praktiskt? Just nu lär vi oss varken det ena eller det andra villket göra att hela kursen känns orelevant. Om den är teoretisk bör den göra mer än att repetera gymnasiet och elfältkursen och istället lära oss någon nytt. Om kursen är praktiskt/experimentellt inriktad bör vi få lära oss att verkligen göra något vettigt. Optik har ju mängder av tillämpningar av i forskning och samhälle. Kusrsen behöver bestämma sig för villket syfte den fyller i utbildningen. Själv tycker jag att den borde bli mer experimentell eftersom vi saknar kvantfysik för att kunna gå vidare med den teoretiska biten. Som kusren är nu känns det inte som den fyller något syfte alls, varken att lära oss teori eller praktisk tillämpning.»
- Det behövs längre koherenstid i föreläsningarna för att anända ett optikbegrepp. Dessutom borde det vara mindre repetition av elfält och gymnasieoptik.»
- Endast en föreläsare och storgruppsövningar med Mattias.»
- Laborationen bör dras ner lite på tempot. »
- Vet ej»
- Man skulle kanske kunna ha någon MATLAB-övning om t.ex. linssystem där man tar hänsyn till abberationer m.m. Tror det finns "egenskaps-matriser" för sånt.»
- Kursinnehåll och upplägg. Gör så vi får använda det vi lärt oss hittils på F!»
- Byt kurslitteratur! Lägg mer fokus vid matrisräkning och datastödd beräkning (detta kan integreras som inlämningsuppgift eller laboration). Var mer ordnad vid anteckningar på tavla, speciellt vad gäller beteckningar. Se till så att demonstrationsexperiment i salen, Fyller en funktion, Kan ses av alla, Har rätt belysning så att rätt resultat tydligt ses.»
- Boken. Lär ut matrismetoden istället för huvuddelen.»
- Tydligare vad man ska kunna av det som gås igenom på föreläsningarna, helst ha en föreläsare eller mer sammanhängande. Ha en räkneövningsgrupp (med Mattias Goksör) istället för tre.»
- Att inte ha Krystyna. Hela kurupplägget bör också förändras. Kursen känns inte aktuell, och inte speciellt relevant för vår utbildning.»
- Lite bättre struktur på föreläsningarna»

19. Övriga kommentarer

- Kursen behöver förändras! »
- Hecht är en riktigt dålig bok! Det enda den består av är självgod amerikans skönlitterär smörja. Den har på tok för stor inriktning på allmänorientering inom optikområden utan att faktiskt ge bra exempel och metoder för att räkna på det. Den fokuserar väldigt mycket på gamla observationer och är väldigt dålig med att motivera antaganden och förutsättningar utan vill att vi bara skall tolka vad han säger som sanning rakt av. Att försöka hitta de få rader av faktisk interessant information, som författaren ofta gömmer i mitten av en mindre novell, är ett projekt som tar mer tid än något annat i kursen och tvingar läsaren till att snabbläsa igenom onödigt mycket bladder (ofta flera gånger) för att hitta informationer. Vidare så är det nästan inget fokus på att räkna på problem utan man skall bara se att "detta händer och visst är det coolt och det kan man räkna på". Boken innehåller nästan inga (och definitivt på tok för få) konkreta exempel på räkning av problem och de få som finns berör ofta specialfall medan uppgifterna helt plötsligt skall vara generaliserade (det har till och med förekommit att facit har slängt fram en allmän formel för beräkning som inte visas i texten). Boken innehåller helt klart för många kosmetiska bilder som är menat att skapa interesse men som bara fyller ut sidplats (vilket klart skulle kunna förklaras om författaren tar betalt per sida). Om jag minns rätt så har det även förekommit att formler har introducerat längdsträckor vid beräkningar som inte visas i försöksfigurer utan beskrivs med ord. Det har även hänt att de vid flera tillfällen enbart har skett beskrivning av uppställningar med ord istället för med (eller med kompliment av) en figur. Jag måste även säga att en bok som ges ut med recentioner och lovord på omslaget indikerar på en väldigt oseriös skrivelse eller ett väldigt uppblåst ego hos författaren. Denne författare har dessutom onödigt många gånger tagit med bilder av sig själv (där han benämner sig "humble") i materialet. Vi borde ha en bok som bättre fortsätter bygga på den teorin vi lärt oss i elektromagnetisk fältteori och som fokuserar på att lösa problem, där den även visar många och bra exempel utan att skriva en massa "fyllut"-text. Vi borde dessutom mer rikta in oss på de metoder som man nu mer använder för att beräkna optik och integrera mer dataanvändning. Sammanfattat: Byt bok, fokusera mer på att lösa problem. Föreläsningarna var ofta rent utsagt destruktiva och för mycket fokus lades på att visa praktiska uppställningar vars resultat inte syntes bra i storforum eller diskuterades bra i sammanhanget. Lektionerna höll inte en god och ordnad struktur och bara visa delar skrevs upp på tavlan och dessa var svåra att följa. Det slarvades även väldigt mycket med beteckningar, som byttes eller var totalt motsatt mot kurslitteraturen, och motiveringar, som ofta helt utelämnades. Det var störande att byta föreläsare över tiden och utav föreläsarna var det enbart Mellander som bidrog till inlärning. Slut Rage. Slutkommentar: Jag tycker det är synd att en kurs som egentligen borde vara rolig och interessant, känns ålderdomlig och oaktuell med många små duttar på olika områden som var för sig inte går på djupet. Jag är övertygad på att om man får ett större fokus på räkning och problemlösning i kurslitteraturen så kommer mycket att lösa sig. Jag hoppas att kursen blir bättre till nästa år.»
- Inte okej med en så otydlig tenta. De flesta hade frågor när Krystyna Stiller kom för att kolla att allt bra. »
- Kursen är väldigt lätt, men det är bra när det är så mycket att göra i expfysen. Men därför känns också optikkursen ganska onödig, då man inte alls lär sig mycket.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från