ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Mekanik 1 (2011), FFM515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-04 - 2012-03-19
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

46 svarande

1 (inte alls)»6 13%
13 28%
18 39%
9 19%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var inte bra, gav inte mkt o litteraturen är kass!! Bara massa prat i boken!» (1 (inte alls))
- Kursen i säg är viktig och jag tycker mekanik är jätteroligt, men jag hade lika gärna kunnat lära mig allt själv med bara boken. » (2)
- En hel del saker att förbättra.» (2)
- Innehållsmässigt - helt enligt mina förväntningar! Undervisningsmässigt hade jag väntat mig något mer stimulerande.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

46 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
1 2%
5 10%
9 19%
5 (mycket relevant)»30 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.43

- Om man läser förordet till Statics (Meriam/Craige) låter den relevant i och med att det handlar om problemlösningstänkande. Jag tycker dock inte att den mer matematiska vinklingen kom fram under kursens gång. Det kändes som en ren fysikkurs. Hade jag velat läsa fysik hade jag sökt det programmet... (Egentligen är det bra med bredd, men då läser jag hellre andra naturvetenskapliga ämnen, typ kemi och biologi.)» (3)
- Det var roligt att se användningen av vektorer» (4)
- En av de viktigaste.» (5 (mycket relevant))
- Rolig kurs, känns relevant.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

44 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 4%
12 27%
20 45%
5 (Mycket bra avvägt)»10 22%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentamen var inte som upgerna Stellan valt ut...» (2)
- Andra frågan var en väldigt skum uppgift angående friktion. » (3)
- Mycket av det vi hade läst kom med, men många problem var konstigt formulerade med bristande svenska. Bilderna var också förvirrande och det var ibland svårt att förstå sig på frågorna. Masscentrum användes i en uppgift som var obligatorisk, även om det momentet inte var obligatoriskt. » (3)
- Mycket av det som togs upp på föreläsningarna kändes komplext medan det som kom på tentan snarare motsvarade räkneövningarna vi haft.» (3)
- Relativt svårt att tyda uppgifterna på ett par av uppgifterna. I övrigt ganska bra uppgifter.» (4)
- Bra uppgifter förutom nummer två. Tråkigt att det blir svårt för att situationen är konstigt formulerad. Hade hellre sett en friktionsuppgift med fler parametrar och "svårare" uträkningar» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

46 svarande

<25%»8 17%
25-50%»7 15%
50-75%»6 13%
>75%»25 54%

Genomsnitt: 3.04

- Insåg tidigt att jag skulle få svårt att ta till mig något av det Stella försökte framföra på föreläsningarna. Spenderade tid att läsa boken istället. » (<25%)
- Jag var där första två veckorna men tyckte så illa om föreläsningarna att jag inte orkade gå dit längre. Kom tillbaka med jämna mellanrum för att se om det blivit bättre. Det hade det inte.» (<25%)
- Slutade gå efter ett par veckor in i kursen.» (25-50%)
- Gick ej på överbetygsdelarna men allt annat» (50-75%)
- Framförallt framemot slutet gick jag inte längre på några föreläsningar.» (50-75%)
- Jag gick på de flesta föreläsningarna, eftersom jag kände att jag ville ha koll på vad Stellan tyckte var viktigt. (Blev dock mest förvirrad och irriterad.)» (>75%)
- Men dom var inte särskilt givande...» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

45 svarande

1 (inte alls bra)»19 43%
15 34%
9 20%
0 0%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte värda att gå på. Föreläsaren verkade väldigt engagerad och tillmötesgående, men "hackade" (halva meningar t.ex) så mycket i talet det inte gick att följa resonemangen.» (?)
- Förvirrat, dålig struktur och inte alls pedagogiskt» (1 (inte alls bra))
- Flummigt, ostrukturerat. Den teori som krävdes på tentan togs ej upp på föreläsningarna. När det väl togs upp blandades det hejvilt så att man inte förstod vad som hörde till vad. » (1 (inte alls bra))
- Stellan måste lära sig att hålla sig till ämnet och faktiskt presentera det han ska gå igenom på varje föreläsning. Det har känts som att han har tagit några exempel på det som har varit ämnet för föreläsningen sen har resten ägnats åt "intressanta" exempel om filmningen av titanic och voyagar. Teorin måste presenteras på ett bättre och mer tydligt sett då detta är en av de fysikkurser som verkligen ger grunden i vår utbildning. » (1 (inte alls bra))
- Föreläsningarna gav inte mycket, och i efterhand hade jag nog lärt mig mer genom att bara läsa i boken och gå på räkneövningarna. Tempot var långsamt och jag kände inte att Stellan gick igenom det som var viktigt. Ibland var nivån för hög, speciellt när han gjorde beräkningar som vi aldrig hade sett förut, eller precis lärt oss. Han var otydlig, och hade svårt att formulera exakt vad han ville säga och gjorde ofta många räknefel på tavlan.» (1 (inte alls bra))
- Mycket dålig struktur och upplägg. Att förbereda sig var mycket svårt. (av de 25% jag närvarade på)» (1 (inte alls bra))
- Opedagogiska, ostrukturerade, irrelevanta. Föreläsaren var visserligen öppen för frågor och lyckades ibland förklara det folk frågade om, men det blev aldrig någon riktig röd tråd i det hela. Visst, det är svårt att vara föreläsare, men det här är rent ut sagt bedrövligt. Skulle man inte kunna be Hans från fackspråk som just undervisat oss i presentationsteknik ta sig en titt på en sån här föreläsning och sedan ge feedback? Snälla...» (1 (inte alls bra))
- Otydliga/asdåliga!!!» (1 (inte alls bra))
- De gav inte så mkt teori...» (1 (inte alls bra))
- Behövs mer struktur under föreläsningarna. Visa många demonstrationsuppgifter (på sånt som vi ska räkna) tydligt så man har en grund att stå på när man ska lösa uppgifter själv. Ge tips på sätt som förenklar räkningar. Roligt med annan fakta, som t.ex. Voyager, men förklara då varför du berättar om övrig fakta - knyt ihop säcken, ge räkneexempel på det, tillämpningar.» (2)
- Föreläsningarna gled väldigt ofta in på lösningar av intressanta exempel istället för genomgång av teorin som skulle vara betydligt bättre för inlärningen av materialet.» (2)
- Ostrukturerade, vet inte vad poängen med ett moment är förrän slutsats dras.» (2)
- Virriga och opedagogiska» (2)
- Otydliga, förklarade inte ingående nog, höll sig inte alltid till vad som kändes relevant.» (2)
- De hade en tendens att bli lite röriga» (2)
- Jag tyckte de var otydliga och förvirrande. Man lärde sig mer på räkneövningarna.» (2)
- Hade antagligen varit bättre om föreläsaren hade haft föreläsningarna på engelska eftersom han inte kunde alla termer så bra på svenska.» (2)
- Föreläsaren hade svårt att få fram vad han ville ha sagt. Ingen bra struktur på föreläsningarna och det gjordes avstickare innan vi ens hade hunnit gå igenom dagens material. Kändes tyvärr som man satt bort ganska mycket tid. » (2)
- Stellan har aldrig undervisat på kandidatnivå tidigare, och detta märks. Han behöver lägga ner mer tid på att skapa en tydlig struktur på föreläsningar med en tydlig röd tråd. Jag upplevde förläsningarna som spretiga och » (2)
- Stellan kan väldigt mycket, men det hade nog underlättat både för oss och för honom om han fick ha kursen på engelska.» (3)
- Ibland hade Stellan svårt att uttrycka vad han menade på svenska, så det hade funkat utmärkt om han sagt det på engelska istället. Tror alla som går den här typen av utbildningar har tillräckliga kunskaper i engelska för att det inte ska vara några problem.» (3)
- Då kursen som sådan är väldigt mycket att tillämpa saker i enskilda fall skulle det kunna vara nyttigt att skilja på teori och exempel tydligare.» (3)
- Svårt att hänga med» (3)
- Mycket utav det som som sas var bra, men det var också mycket som inte kändes relevant. Hade varit bra om mer var teori som var direkt applicerbart på det som vi skulle räkna på.» (3)
- Varierande kvalitet på dem. Oftast välstrukturerade och intressanta, men ibland tenderade föreläsaren att göra utvikningar om saker som inte var helt nödvändiga för kursen och ibland blev hans förklaringar något röriga. » (3)
- De blev bättre med tiden. Dock saknade de ofta en röd tråd. Stellan började ofta bra med en strukturerad föreläsning. Tyvärr så handlade de sedan om saker som ej rörde kurser. Tråkigt då jag gick dit för att förstå det jag läst kvällen innan. » (3)
- mycket varierande kvalitet.» (3)
- GECKOOOOOO!!!!! <3» (5 (mycket bra))

6. Gav föreläsningarna en tillräckligt teoretisk grund för att underlätta att klara kursen?

43 svarande

Ja»9 23%
Nej»30 76%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 1.76

- Jag lärde mig nog mer än vad jag tror på föreläsningarna ändå.» (Ja)
- Se föregående fråga. » (Nej)
- Nej, ofta förvirrade han bara till det.» (Nej)
- tentan ganska nära gymnasienivå» (Nej)
- nej....» (Nej)
- Egentligen fanns den teoretiska grunden nog i föreläsningarna men det var mycket svårt att ta till sig.» (Nej)
- Behövs klart mer text på tavlan som går igenom det grundläggande teoretiska. Nu var det bara härledning av ekvationer.» (Nej)
- Föreläsningarna höll överlag mycket dålig kvalité. De var dåligt strukturerade, följde ofta inte planeringen och hade ett otydligt innehåll. » (Nej)
- Ibland svårt att följa resonemang och lite svårt att veta vad som var viktigt.» (Nej)
- Det var ofta lite för specifika fall så att man inte kunde applicera Stellans tillvägagångssätt på andra uppgifter. » (Nej)
- Jag bläddrade i boken innan kursstart och konstaterade att det såg intressant ut men att jag aldrig skulle klara kursen endast med bokens hjälp - jag behövde föreläsningar för att lyckas fatta. Den hjälpen fick jag aldrig. Jag är grymt besviken.» (Nej)
- Sen var boken inte heller bra....» (Nej)

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

Välj också vems räkneövningar du gick på.

46 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 2%
4 11%
9 25%
13 37%
5 (mycket bra)»8 22%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Stellan: (25 st)
1 (inte alls bra)0 0%
22 12%
35 31%
48 50%
5 (mycket bra)1 6%
Deltog ej11

Genomsnitt: 4

- Ann-Marie var glad och pepp på att hjälpa till. Stellan var sävlig men lyckades i alla fall förklara sina egna lösningar. Den tredje människan dök aldrig upp i det klassrum som jag tilldelats. » (2)
- Var på både stellans och Ann-Maries. Ann-Marie var väldigt engagerad och svarade bra när man hade frågor. Stellan gav relativt bra svar men ibland gick det väldigt fort när han förklarade. » (4)
- Gärna mer demonstration i början av passen.» (4)

Ann-Marie: (8 st)
1 (inte alls bra)0 0%
22 25%
31 12%
43 37%
5 (mycket bra)2 25%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.62

- Räknade mest på egen hand» (3)
- Jag gick först till Stellan. Tyvärr så funkade det inte. Ann-Marie var mycket bra. Hon är engagerad och nyfiken.» (4)
- Positivt bemötande, bra hjälp.» (5 (mycket bra))

Tomas: (13 st)
1 (inte alls bra)1 9%
20 0%
33 27%
42 18%
5 (mycket bra)5 45%
Deltog ej5

Genomsnitt: 5.37

- tomas luktade illa :x» (1 (inte alls bra))
- Här kan man gärna börja räknestugan med några snabba exempel eller ett "recept" hur man löser problemen för dagen.» (3)
- Tommas övningar var ganska bra! Bra med genomgång av ngn upg i början!» (3)
- Svårt att läsa handstilen annars riktigt bra» (4)
- Mycket kompetent lärare, jag kände att jag lärde mig mycket. Hade hellre haft Tomas som föreläsare. Gillade att han gick igenom exempel i boken, och diskuterade hur man skulle angripa olika problem. » (5 (mycket bra))
- Mycket bra övningsledare! Gav tydlig metodik när det gäller att lösa generella problem. Önskade många gånger att det var Tomas som höll i föreläsningarna också.» (5 (mycket bra))
- Man fick god hjälp och bra förklaringar.» (5 (mycket bra))
- Tomas räkneövningar räddade kursen. Mycket bra och pedagogisk.» (5 (mycket bra))

8. Hur tydliga svar gav räkneövningsledaren på dina frågor?

Välj också vems räkneövningar du gått på.

45 svarande

Totalt:

1 ( mycket otydliga)»0 0%
0 0%
8 25%
18 56%
5 (mycket tydliga)»6 18%
Inte frågat»13

Genomsnitt: 3.93

Fördelat på olika grupper:

Stellan: (29 st)
1 ( mycket otydliga)0 0%
20 0%
34 25%
411 68%
5 (mycket tydliga)1 6%
Inte frågat13

Genomsnitt: 3.81

- Ann-Maries svar var bättre. Stellans ibland något luddiga.» (3)
- Stellan var jättebra på att besvara frågor» (5 (mycket tydliga))

Ann-Marie: (6 st)
1 ( mycket otydliga)0 0%
20 0%
32 33%
43 50%
5 (mycket tydliga)1 16%
Inte frågat0

Genomsnitt: 3.83

- Mycket frågor så hon hann inte med alka» (3)
- Hon sa det inte alltid rätt ut, utan gav hintar till hur man skulle gå till väga. Vilket är bra.» (4)

Tomas: (10 st)
1 ( mycket otydliga)0 0%
20 0%
32 20%
44 40%
5 (mycket tydliga)4 40%
Inte frågat0

Genomsnitt: 4.2

- Fick väldigt bra svar men ibland svar på mer än det man frågat.» (4)
- Han förklarade så att jag förstod. » (5 (mycket tydliga))
- Väldigt bra. Tydlig, koncis och bra på att peka ut vilka verktyg som ska användas till vad, och hur. » (5 (mycket tydliga))

9. Hur bra var fördelningen mellan demonstrationsuppgifter och egentid på räkneövningarna?

Välj också vems räkneövningar du gick på.

45 svarande

Totalt:

1 (för mycket egentid)»6 19%
6 19%
17 54%
0 0%
5 (för mycket demonstrationsuppgifter)»2 6%
Vet ej»14

Genomsnitt: 2.54

Fördelat på olika grupper:

Stellan: (26 st)
1 (för mycket egentid)3 23%
24 30%
35 38%
40 0%
5 (för mycket demonstrationsuppgifter)1 7%
Vet ej14

Genomsnitt: 2.58

- Hade gärna haft mer demonstration på övningarna så att man fick något att utgå ifrån när man skulle lösa sina problem. Gick på både stellans & Ann-Maries» (1 (för mycket egentid))
- Jag hadet tyckt det var bättre om de hade gått igenom uppgifter som vi inte skulle göra, men som liknade dem.» (3)

Ann-Marie: (8 st)
1 (för mycket egentid)3 37%
21 12%
34 50%
40 0%
5 (för mycket demonstrationsuppgifter)0 0%
Vet ej0

Genomsnitt: 2.12

- Hade gärna sett att det var fler demonstrationsövningar.» (1 (för mycket egentid))
- Kunde ju ändå inte räkna något själv då föreläsningarna var så dåliga.» (1 (för mycket egentid))
- mycket bra» (3)

Tomas: (11 st)
1 (för mycket egentid)0 0%
21 10%
38 80%
40 0%
5 (för mycket demonstrationsuppgifter)1 10%
Vet ej5

Genomsnitt: 5.16

- Bra fördelning, med ofta en eller två demostrationsuppgifter. » (3)
- Tomas räknade oftast första timmen. Perfekt för mig. I början av läsperioden gick jag till de andra räkneövningsledarna och fick där inga exempel alls. Vet inte om det ändrades senare eller om det var meningen att det inte skulle vara några demonstrationsuppgifter?» (3)

10. Tycker du att det är ett bra upplägg att man får välja mellan att gå till en grupp med eller utan demonstrationsuppgifter?

45 svarande

Ja»43 95%
Nej»2 4%

Genomsnitt: 1.04

- Visste inte att man fick det valet.» (?)
- Bra, även om jag sällan gick till Stellan eller Anne-Marie, eftersom jag inte fick ut något av deras räknestugor. » (Ja)
- Ja men var det det??????? :S hade ingen aning» (Ja)
- Fick man?» (Ja)
- Var det så, när meddelades denna information i så fall? Stod i alla fall inte på hemsidan.» (Ja)
- Ja, om man får veta var det är demonstrationsuppgifter och inte.» (Ja)
- Det känns som att det kan bli lite knöligt, men idén är bra.» (Nej)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

1 (Mycket liten)»15 33%
13 28%
12 26%
5 11%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vilken undervisning? fattar seriöst inte frågan xD» (?)
- Inte av brist på kunskap från läraren utan helt enkelt eftersom att jag ej deltog på föreläsningarna.» (1 (Mycket liten))
- Jag är som sagt otroligt besviken. Trodde att mekanik skulle kunna vara roligt och intressant när det kom upp på en så här hög nivå.» (1 (Mycket liten))
- Lärde mig kursen i stort sätt själv.» (1 (Mycket liten))
- Stellans: inte mycket, Tomas: en del, annars har jag mest använt mig av boken. » (3)
- Man hade stor nytta av det man lärt sig i gymnasiet.» (3)
- Räkneövningarna var jättebra. Föreläsningarna var urusla.» (3)
- Räkneövnignarna ja, föreläsningarna nej. Det jag lärde mig läste jag själv i boken. » (4)
- Räkneövningarna har hjälpt otroligt mycket. Föreläsningarna kan jag inte säga samma om.» (4)

12. Vad skulle du tycka om möjligheten att få bonuspoäng på tentan genom Matlab/Matematica-uppgifter?

45 svarande

1 (mycket dåligt)»8 17%
1 2%
10 22%
15 33%
5 (mycket bra)»11 24%

Genomsnitt: 3.44

- Onödigt moment. Hade känts lite kaka på kaka med tanke på beräkningsprojektet i fysiken omkring oss. Tycker tentaupplägget fungerar bra, ingen anledning till förändring.» (1 (mycket dåligt))
- Matlab Kan DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ >:(» (1 (mycket dåligt))
- Det räcker med de bonusuppgifter man gör i fortsättningsanalysen och beräkningsprojektet i fysiken omkring oss.» (1 (mycket dåligt))
- Då man inte har någon undervisning i programmet mathematica är det ju tyP omöjligt att lära dig det. » (1 (mycket dåligt))
- det är få poäng på tentan, så ett poäng skulle göra en för stor skillnad. Om man skulle kunna få bonuspoäng så borde den endast räknas med om man klarar den grundläggande delen.» (3)
- Behövs inte. Tar det hellre i mekanik 2 då vi har mer kunskap.» (3)
- Bra att ha möjligheten, även om jag antagligen inte hade haft tid till det. » (4)
- Funkar inte riktigt om tentan skall ha så få poäng dock, om uppgifterna ökade med 1 poäng (3 = 8 poäng, 4 = 14 poäng, 5 = 20 poäng, maxpoäng = 24) så kan man behålla den nuvarande strukturen och möjliggöra 2-3 bonuspoäng.» (4)
- Hade varit kul att göra lite fysik-Matlab» (4)
- Skulle ge lite extra motivation att lära sig Mathematica, vilket jag inte gjort.» (5 (mycket bra))
- ... helst Matlab. Jag vet att Mathematica sägs vara bra men det känns fortfarande som att man inte riktigt har tid och ork att lära sig det programmet för en enda kurs. Undantaget skulle väl vara om man fick lön (bonusuppgifter) för den mödan i och för sig.» (5 (mycket bra))
- om matematica: mer handledning behövs i så fall!» (5 (mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.79


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

46 svarande

Ja»1 2%
Nej»45 97%

Genomsnitt: 1.97

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
22 48%
22 48%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.53

- Ganska lagom. Uppgifterna tar dock ganska mycket tid att göra» (3)
- ingen kurs är för låg men detta var fan ett gränsfall. tycker ingen förändring är bra» (3)
- Extremt många uppgifter, och föreläsningarna sammanföll ofta dåligt, så när man skulle göra uppgifterna hade Stellan inte gått igenom tillräckligt. » (4)
- Det var väldigt många övningsuppgifter.» (4)
- Galet många uppgifter som tog sjukligt lång tid. Men sen ska man ju lära sig något också och då behöver man ju ett par exempel. Om man faktiskt fått verktygen för att lösa uppgifterna på föreläsningen hade det säkert gått lättare.» (4)
- Myyyycket uppfgifter» (4)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 21%
Mycket bra»27 58%
Har ej sökt samarbete»9 19%

Genomsnitt: 3.97

- Det funkade väldigt bra så länge jag sökte sådant. Till slut gav jag upp för att kursen var så in i ******* jobbig och höll på att helt ta knäcken på mig.» (Ganska bra)
- Fanta mobbade mig men annars bra» (Mycket bra)
- Det var så jag lärde mig!» (Mycket bra)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»19 41%
Mycket bra»14 30%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.6

- Inte på föreläsningarna, eftersom Stellan ofta bara snurrar till det eller det drar ut på tiden, men annars bra. » (Ganska bra)
- GECKOOOOOOOOO!!!! <3» (Mycket bra)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

46 svarande

1 (ej prisvärd)»6 13%
6 13%
13 30%
12 27%
5 (mycket prisvärd)»6 13%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.13

- Den sög. Ärligt talat. Jag läste en halvtimme i dynamics och kanske 3 timmar statics. Älskade programmeringsboken men denna var skit. Och uppgifterna fanns ju på hemsidan :)» (1 (ej prisvärd))
- Byt ut boken tills nästa år! Den är otydlig och inte tydligt kopplad till hur kursen ser ut på Chalmers.» (1 (ej prisvärd))
- En bok utan facit är ju helt värdelöst! » (1 (ej prisvärd))
- Riktigt dålig bok!!» (1 (ej prisvärd))
- Väldigt liten del av boken är läsvärd utöver att skumma igenom. Mest en massa övningsuppgifter.» (1 (ej prisvärd))
- Lånade den så kan inte säga om den var prisvärd egentligen, men fick inte ut mycket av att läsa i den.» (2)
- Boken är väldigt pratig och svår att ta till sig på egen hand. » (4)
- Jag tycker böckerna är bra.» (4)
- Endast pga att vi har samma bok nästa kurs.» (4)
- Köpte begagnad» (4)
- Bra i och med att den används i mekanik 2 också. Däremot tyckte jag innehållet var sådär i många fall.» (4)
- Matematiken i boken är inte vad jag är van vid. Som vissa integraler osv. » (4)
- Eftersom den används i mek2 också....» (5 (mycket prisvärd))

18. Hur tydliga anser du att bokens teoriavsitt är?

44 svarande

1 (mycket otydliga)»7 15%
11 25%
18 40%
6 13%
5 (mycket tydliga)»2 4%

Genomsnitt: 2.65

- Är kass på engelska så det var rätt jobbigt. Läste den knappt.» (1 (mycket otydliga))
- Som sagt tyckte jag boken förklarade dåligt (samt bevisade aldrig några formler)» (1 (mycket otydliga))
- Lite väl teoretiskt och lite handfasta tillämpningar» (2)
- Ganska korta och svårbegripliga i många fall. Numeriska exempel som gör att man vill slita håret i stycken hjälper knappast.» (2)
- Som sagt, svårt att ta till sig på egen hand. » (3)
- Kunde vart mer konkreta, men ändå ganska bra.» (3)
- Det var lite förvirrande ibland att ha kursen på svenska, men boken på engelska. » (3)
- Boken är lite pratig, så man får gräva lite för att komma till själva teorin, men jag tyckte att jag förstod ändå. » (4)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

1 (Mycket liten)»6 13%
6 13%
12 26%
11 23%
5 (Mycket stor)»11 23%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Extremt svårförstådda förklaringar på koncept som går att förklara på mycket enklare sätt.» (2)
- Boken ytterst lite, uppgifterna helt avgörande.» (3)
- Hjälpt en del. Gamla föreläsningsanteckningar har varit till en del hjälp.» (3)
- Iom att man inte fick så mycket från föreläsningarna var böckerna till stor hjälp» (5 (Mycket stor))
- Jag hade aldrig klarat mig på bara föreläsningarna. » (5 (Mycket stor))
- Uppgifterna på hemsidan och gamla tentor har lärt mig nästan ALLT jag kan nu. Måns lösningar har hjälpt mig förstå. Boken sög hårt.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Kurshemsidan

20. Vad tycker du om upplägget med analytiska uppgifter?

45 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 6%
16 35%
5 (mycket bra)»26 57%

Genomsnitt: 4.51

- Att bara byta ut siffrorna i boken mot bokstäver känns lite fånigt, även om det i teorin är rätt att vi räknar mer analytiskt.» (3)
- Det var lite svårare för att det kändes annorlunda, men det kändes samtidigt som att det gav lite mer.» (4)
- Vissa uppgifter försvårades genom att vissa relevanta samband försvann jämfört med boken. Gjorde att svårighetsgraden mellan uppgifterna varierade för mkt.» (4)
- Det är en mycket bättre övning än att göra dem numeriskt. Dock så kanske det hade varit bra om Stellan faktiskt läste igenom det han skriver i uppgifterna så att man inte sitter helt frustrerad när man faktiskt gjort rätt. » (4)
- Bra att lösa det mesta analytiskt, det är lättare att se helheten, men ibland gick det för långt. Att använda Matemathica kände jag inte att jag hade tid till. » (4)
- Bra. Men någon inledande uppgift på varje del skulle kunna vara ickeanalytisk.» (4)
- Bättre än numeriska uppgifter.! » (4)
- De enda jag gjorde (y)» (5 (mycket bra))
- Jättebra initiativ!» (5 (mycket bra))
- Jättebra!!» (5 (mycket bra))

21. Hur mycket anser du att de på hemsidan upplagda lösningarna hjälper inlärningen?

46 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 4%
10 22%
10 22%
5 (mycket)»22 50%
Har inte använt dem»2

Genomsnitt: 4.18

- Otydliga många gånger och ger ofta inte en förklaring till saker och ting.» (2)
- Lösningar hjälper inlärningen otroligt mycket. Vissa lösningar kändes dock otillräckliga, vilket är synd, men förståeligt, med tanke på den tid det tar att fixa grundliga lösningsförslag.» (3)
- Ibland när man har något detaljfel så är det bra att ha dem.» (3)
- De är lite för hastigt gjorda. Hade uppskattat några förklarande kommentarer, då jag allt som oftast aldrig förstod lösningarna.» (3)
- Lösningarna var blandad kvalite på. Vissa var bra och lätta att förstå medan vissa av dem var väldigt svåra att förstå sig på hur man går från ett steg till ett annat. » (3)
- Lösningarna i sig var bra, men ofta var de kladdiga och svårt att se vad det stod, och lösningsmetoden var ibland inte den bästa. » (3)
- Det är bra med lösningsförslag, men de upplagda lösningarna var till stor del otydliga och någon gång felaktiga. Jag använde mig istället av sidan Cramster och de lösningar som finns till boken.» (3)
- Hade varit riktigt bra om det hade gått att följa lösningarna. Ibland räknades det med variabler som inte förklarades. Ofta gick det att lista ut, men hade varit bra med lite förklarande text i vissa fall.» (3)
- De uppgifter som vara korrekta var mycket hjälpsamma, men allt för många hade olika mindre fel (t.ex teckenfel i överflöd) som när man är osäker på om man gör rätt blir väldigt förvirrande» (4)
- Ofta fordrar det enorm ansträngning för att fatta lösningen, men om det inte funnits lösningar skulle jag nog ha gett upp kursen ännu tidigare än jag gjorde nu.» (4)
- Det var jättebra uppgifter som kändes väldigt relevanta. Lösningarna är inte så tydliga men det är kanske bättre eftersom man verkligen måste förstå uppgiften för att förstå lösningarna» (5 (mycket))
- Som sagt lärde jag mig allt därifrån (:» (5 (mycket))
- Fortsätt så!» (5 (mycket))
- Se bara till att lösningarna på hemsidan är korrekta. Jobbigt att tyda om det byts tecken felaktigt mitt i uträkningar för att sedan bytas tillbaka o.s.v.» (5 (mycket))
- Dock behöver de absolut korrekturläsas. Många felaktiga, halvfärdiga svar. Ibland inkonsekvens med beteckningar som används i lösningsförslaget jämfört med de i uppgiften givna. Även "Ledtråden", dvs svaret, var felaktigt på flera uppgifter.» (5 (mycket))
- De var bra gjorda. Om det var något man inte förstod kunde man fråga Stellan senare som gav ett tydligare svar.» (5 (mycket))
- Uppgifterna har varit till enorm hjälp, och är något som jag skulle vilja se i fler kurser. Om man kör fast på en uppgift (vilket inte är särskilt ovanligt) kan man titta på lösningsförslaget och därav få mycket värdeful hjälp.» (5 (mycket))
- Jättebra!» (5 (mycket))

22. Vad är bra med hemsidan och vad kan förbättras? Övriga kommentarer om hemsidan?

- Hemsidan är väldigt bra. Det är väldigt bra fördelninng på inledande och representativa problem.»
- Hemsidan är väldigt bra som den är»
- En hemsida med uppgifter och svar är en bra idé, men en mer utförliga svar hade uppskattats på de inledande/speciella problem.»
- Hemsidans upplägg är mycket bra.»
- Väldigt bra att föreläsaren lade upp lösningar på de rekommenderade uppgifterna. Med lite mer förklarande lösningar är hemsidan fulländad.»
- Bra i sig att uppgifterna är översatta, men majoriteten hade fel i sig så att det försvårade lösandet. »
- Länkar bör användas istället för knappar, kan då öppna i en ny flik vilket man ofta vill. Lite många länkar som öppnade upp delar av sidan och otydligt. Till exempel hittade jag inte gamla tentorna förrän två dagar innan tentan (man brukar kunna trycka på texten och inte bara på en bild vid sidan om).»
- Möjlighet att skriva ut alla uppgifter på en gång och kunna skriva ut lösningar utan att klicka upp dem först. »
- ge access utan vpn.. pajråtta ftw!!!11»
- Mycket bra hemsida i allmänhet, men ibland hade lösningsförslag även på de gröna uppgifterna varit bra»
- Den är tydlig och enkel.»
- Kanske det bästa med denna kurs har varit hemsidan. Mycket professionellt upplägg med specialutformade uppgifter. Lösningarna kunde varit mer lättbegripliga.»
- Skulle gärna se att det fanns fler, mer utförliga, lösningar.»
- Lättöverskådlig»
- Jag tycker att det är bra att man kan skriva ut en pdf med uppgiterna för veckan, att man kan se ledtråd först oc sen svar. Faktiskt riktigt bra.»
- Att alla uppgifter ligger där var bra. Den informativa texten måste uppdateras. Den hade bara kopierats från tidigare år, stod bland annat att man fick ha miniräknare på tentan vilket inte var fallet.»
- Hemsidan var det bästa med föreläsningsdelen av kursen. Lösningarna skulle kunna vara tydligare med bättre struktur och förklaringar till vad som sker.»
- Analytiska övningsuppgifter och lösningar är bra. Lösningsförslagen kan bli tydligare och översättningarna kan i vissa fall bli bättre.»
- Lätt att överblicka»
- Finns det filmade föreläsningar från andra universitet (Stanford? Eller liknande) som man kan länka till kanske? Eller andra sidor som kan hjälpa en att fatta något alls eller åtminstone tycka det är lite kul?»
- Kan lägga ut ännu fler lösningar till uppgifterna i boken. »
- Den var över lag mycket bra»


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

46 svarande

Ja»41 91%
Nej»4 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.08

- Bättre strukturerad webbsida, matematiska vetenskaper har en bra mall/struktur på sina sidor.» (Nej)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemsidan och möjligheten att få hjälp på räkneövningarna»
- Det mesta.»
- Hemsidan med upplagda uppgifter med lösningar»
- Hemsidan»
- Hemsidan och analytiska uppgifter. »
- Kursupplägget fungerar.»
- Idén hur föreläsaren lagt upp lösningar på kurshemsidan är väldigt bra.»
- Boken, räknestugorna med Tomas.»
- Boken, upplägget i allmänhet.»
- Analytiska uppgifter med lösningar.»
- föreläsningar»
- GECKOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! <3»
- Innehållet»
- Räkneuppgifterna.»
- Tenta upplägget, frågorna var inte massa "dödsräkningar" utan nästan bara förståelse för mekanik. gillas»
- Kurshemsidan»
- Den näst intill interaktiva hemsidan var väldigt tacksam att jobba med.»
- Bra upplägg på tentan»
- Kurshemsidan och lösningsexemplen»
- Övningsuppgifter var mycket bra och speglade tenta bra. Var även bra att det fanns lösningar även om de ibland var bristfälliga. Att uppgifterna var omskrivna så de blev analytiska var mycket bra och förberedde en bra för tentan. »
- Hemsidan.»
- Analytiska uppgifter, Tomas, lösningsförslag till uppgifter.»
- Att uppgifterna med lösningar finns på hemsidan.»
- Tycker att allt kursen innehåller är relevant. »
- Hemsidan med uppgifter och lösningar. Kursboken.»
- Upplagt facit »
- Lösningsförslagen på webben!»
- svaren på uppgifterna»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Låt Stellan föreläsa på engelska, han skulle nog bli så extremt mycket bättre då. :)»
- När kursen är så extremt tillämpad som den faktiskt är hade jag inte tyckt det skulle vara fel med fler exempel på föreläsningarna. Jag tycker Stellans teorigenomgångar ofta var bra, men kändes helt irrelevanta för examinationen.»
- Bättre föreläsare»
- Bättre föreläsningar. Tydligare upplägg. mer teori och färre exempel. »
- Föreläsningarna (se punkt 5) Demonstrationsuppgifter på räkneövningarna»
- Föreläsningarna. »
- Mer förklaring av teori på lektioner, mer grundläggande!»
- det är viktigt att föreläsaren föreläser om veckans kapitel och inte det man hade 1-2 veckor innan»
- Mer förklarande i de upplagda lösningarna. Föreläsaren kanske ska föreläsa på engelska? Tycker det är synd att en så passionerad föreläsare ska dras ner så mycket av att inte riktigt kunna tala rinnande.»
- Examinator. Jag tror inte att Stellan kommer att förbättra sig till nästa år när det kommer till presentation av teori osv. Detta var kritik som kom i mitten av kursen men själv upplevde jag inte att det blev någon jätteförändring. Men det viktigaste som borde ändras är föreläsningarnas kvalite och innehåll. Att det som huvudsakligen gås igenom är något som ska tas upp enligt kursplanen. »
- Föreläsaren, eller rättare sagt hans sätt att föreläsa. Stellan är säkert en bra föreläsaren på engelska, men inte på svenska och när kursen är så pass grundläggande. »
- Struktur på föreläsningarna är ett måste.»
- mängden relevanta uppgifter, just nu är det ganska tidspressat»
- Kan inte stellan raka brösthåret lite???? srsly <.<»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna! De var osammanhängande och kändes dåligt förberedda. Det verkade också som att Stellan inte hade koll på vilken kunskapsnivå vi låg på före kursen.»
- Upplägget på föreläsningarna, framförallt den sista vilket bör vara en systematisk generalrepetition från hela kursen. Följ gärna den ordningen vi läst den typ vad var viktigast från varje avsnitt. Övriga föreläsningar bör focusera mer på att först ge förståelse vad det aktuella problemen är. Börja med ett typ problem, sedan teorin som gås igenom lugnt och metodiskt för att sedan applicera den på problemet, eller liknande, I år var det hela föreläsningspass som gick åt för att beskriva intresseväckare, inte ok. Inte roligt när man försöker sig på dagens problem. »
- Föreläsningarna. Man märker att Stellan vill väl, men det blir väldigt ostrukturerat och obegripligt direkt.»
- Skilja tydligare på teori och exempel.»
- eventuellt bonuspoäng»
- Mer förklarande föreläsningar. Inte bara det finns de här formlerna och de ser ut så här o.s.v., utan varför finns de...»
- Föreläsningarna»
- Tydligare föreläsningar»
- Om det ska finnas inslag där Matematica är nödvändigt så behövs det någon slags inlärningsmöjligheter. Det finns ingen chans i världen att merparten av studenterna sätter sig och lär sig ett nytt programmeringsverktyg från scratch utan några som helst hjälpmedel, i alla fall inte om det inte finns några obligatoriska moment där detta krävs. Antingen att man fixar någon slags introduktionsmaterial till Matematica och avsätter några datortimmar för detta ändamål eller att iaf grunderna förklaras på lektionstid, dvs tilldelning, lösning av ekvationsystem och liknande. Sedan krävs det att lektionerna struktureras upp. Det skulle behövas mera skriven text på tavlan som behandlar grunderna. Nu kändes det bara som man fick lite ekvationerna upphafsade på tavlan vilket inte gav någonting. Om de hade vävts in i en mer förklarande text hade det varit mycket enklare att följa med i tankegången samt även enklare att i efterhand repetera genom att titta tillbaka på anteckningarna. Lektionsplaneringen följdes inte särskilt bra heller. Detta är ju speciellt viktigt då kursen innehåller överbetygsdelar som många väljer att ej gå på. I år var det så att överbetygsdelar delvis gick igenom på "vanliga" lektioner och vice versa. Om det händer att man hamnar efter kanske ett meddelande på hemsidan vore att uppskatta. Det är även viktigt att följa schemat då det många vill kunna läsa på det avsnitt som ska behandlas innan föreläsning. Om ordningen kastas om utan att det meddelas försvårare detta en sådan förberedelse. Lösningar till övningsuppgifterna behöver helt klart korrekturläsas så att det är fullständiga, svaren stämmer och att beteckningarna stämmer överrens mellan uppgift och lösning.»
- Föreläsaren bör få chansen att föreläsa på engelska (där han förhoppningsvis kan uttrycka sig bättre) alternativt bytas ut mot någon som är skickligare på att ha en "förstagångskurs" i universitetsfysik/mekanik.»
- Föreläsningarna behöver struktur och bättre genomgång av både teori och exempel.»
- Kan inte Stellan snälla få hålla kursen på engelska? »
- Föreläsningarna behöver styras upp och bli bra. I nuläget är de bara slöseri med tid. Gecko.»
- Vore kanske bra med någon inlämningsuppgift eller dugga. »
- Stellan är en ambitiös lärare som lägger ut uppgifter, lösningar, har powerpoints och rättar tentor snabbt. Tyvärr passar han inte som föreläsare i en kurs för förstaårselever på svenska. Tror att någon annan bör ta över nästa år. Tror han skulle passa som räkneövningsledare eller som examinator.»
- Stellan! »
- Bättre struktur på föreläsningarna.»
- byt litteratur»

26. Övriga kommentarer

- Rolig kurs som man lärde sig väldigt mycket i.»
- Jag tyckte inte att föreläsningarna gav mig något alls så jag slutade gå på dem i lv2.»
- Såg mycket fram emot kursen, men blev tyvärr väldigt besviken. »
- Jag hade sett fram emot den här kursen och är intresserad av mekanik! Jag blev mycket besviken när jag insåg att våran föreläsare inte kunde leverera. Som tur var kunde jag förlita mig på boken och övningsledare Tomas. Om det inte vore för det är jag osäker på om jag hade klarat kursen.»
- allmänt lugn o bra kurs, inte så stimmig eftersom det inte varit några moment runt om kring.»
- Bjud på fika på räkneövningarna ,*»
- De något haltande föreläsningarna kompenserades av den bra avvägda tenta tesen»
- Kanske bör föreläsningarna hållas på engelska för att få ett bättre flyt?»
- Såg personligen mycket fram emot första mekanikkursen, det är ju därför vi läser teknisk fysik. Därför blev besvikelsen stor över den överlag dåliga nivån på föreläsningarna. Självklart kan man lära sig kursinnehållet på egen hand, men det är inte därför jag läser på chalmers. Självklart varierar kvalitén på föreläsare men i en inledningskurs är det viktigt att grunderna lärs ut ordentligt. Övningstillfällena var det som gjorde kursen värd. »
- Det är väldigt underligt att han släpper "preliminära resultat" från tentan. Man kan gott vänta på de riktiga resultaten så att man slipper chocken att tro att man blivit godkänd för att sedan få veta att man blivit underkänd. »
- Sjukt besviken på den här kursen! Jag gick in med inställningen att det skulle bli kul och att jag skulle lära mig massor. Nu känner jag mig mest uppgiven och ledsen och tror knappast att jag någonsin kommer att klara tentan, med mindre än att jag övertalar någon äldre student att lära mig kursen.»
- Jag upplevde föreläsningarna som ostrukturerade och att han pratade alldeles för mycket om saker som inte kändes relevanta för kursen. Det var också svårt att hänga med varför och varifrån han fick sina ekvationer då de bara kom upp utan att han förklarade varför. Jag skulle önska bättre struktur och mer grundläggande teori på föreläsningarna.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.88
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från