ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_11/12_Affärsutveckling, LBT818

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
12 svarande

0 0%
0 0%
3 25%
7 58%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

- En av de bättre kurserna på programmet! »
- Anledningen till varför jag inte tycker att examinationen speglade kursmålen så bra, är att när vi jobbar i projektarbete är det omöjligt att alla får 100 % koll på alla delar. Detta räcker inte tiden till åt. Detta innebär att de som inte är lika involverade i ekonomidelen (som är "huvuddelen" inte får lika stora kunskaper inom det området, vilket är väldigt synd. En tenta hade passat bättre då alla tvingas till att plugga på alla områdena.»
- Onödigt med valfri examination för högre betyg, märker i projektarbetet att många inte förstår syftet!!!»

Kursens mål var tydliga
12 svarande

0 0%
0 0%
4 33%
6 50%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
12 svarande

0 0%
1 8%
4 33%
6 50%
1 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.58

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
12 svarande

0 0%
1 8%
2 16%
5 41%
4 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

Kursen kändes angelägen för min utbildning
12 svarande

0 0%
0 0%
2 16%
4 33%
6 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
12 svarande

0 0%
0 0%
4 33%
6 50%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektarbetet var bra och lärorikt, praktikfallet också. Dock hade det varit bra med antingen en lite mer genomgående repetition av ekonomin eller en bättre ekonomikurs från början då jag inte känner att jag kunde allt som förväntades även fast jag känner att jag gjorde mitt allra bästa på byggnadsekonomi. »
- Praktikfallet och upplägget med ett projektarbete som examination,»
- Allt ihop. Mycket bra kurs.»
- Det var väldigt bra med en ekonomirepition i början.»
- Ekonomin med praktikfall»
- Projektet och praktikfallet»
- Ekonomidel»
- Att alla delar i spektrakt starta ett företag finns med. »
- Bra, projekt, ekonomi...»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej inte vad jag kan komma på.»
- Mer vägledning i projektet, kanske genom lite fler föreläsningar»
- Eventuellt någon mer föreläsning i ekonomi, alternativt ändra tidigare kurser under utbildningen för att se till att vi har de förkunskaper som krävs för denna kursen.»
- Nej»
- Genomgång av praktiskt moment. Visa exempel hur man göra, sen ge oss uppgift.»
- ett obligatoriskt och personlig examination»
- Klarare direktiv om rapportens upplägg.»
- Kanske någon mer workshop-föreläsning, speciellt med processer och organisation då det kan krävas lite extra tänk för att skilja dem åt.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Se punkt 3.»
- Snarare ändra tidigare kurser i utbildningen så att vi får rätt förkunskaper.»
- Nej»
- Ja, Se kommentar på fråga 2.»
- Betygsunderlag, chans till 4 även med rapporten istället för VG.»
- Examinationen, hemtentan, var väldigt lik själva rapporten vilket kändes som att man visade att man kunde samma sak två gånger. Den kanske skulle kunna formuleras annorlunda för att vara lite mer stimulerande.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Gjorde ej hemtentamen men den ingick i kurs.»

Föreläsningar
12 svarande

0 0%
OK»4 33%
6 50%
++»2 16%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.83

Övningar/övriga lektioner
12 svarande

0 0%
OK»1 10%
5 50%
++»4 40%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.3

Att få hjälp och svar på frågor
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
7 58%
++»4 33%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.25

Kurslitteratur och annat kursmaterial
12 svarande

0 0%
OK»7 58%
5 41%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.41

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
12 svarande

0 0%
OK»1 25%
3 75%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 2.75

Projektarbete i grupp
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
4 33%
++»7 58%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.5

Muntlig redovisning
12 svarande

1 8%
OK»5 41%
4 33%
++»2 16%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.58

Tentamen
12 svarande

0 0%
OK»1 50%
1 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2.5

Hemtentamen
12 svarande

0 0%
OK»3 42%
3 42%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.71

Dugga
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
12 svarande

0 0%
OK»2 33%
1 16%
++»3 50%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 3.16

Studiebesök
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Feedback under kursens gång
12 svarande

0 0%
OK»2 16%
7 58%
++»3 25%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.08

Feedback vid examination
12 svarande

0 0%
OK»5 55%
4 44%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.44

Laborationer
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Annat
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

7. Övriga kommentarer

- Tycker kursen har varit mycket bra och lärorik! »
- Kul kurs nya perspektiv öppnas åt det ekonomiska hållet, dock är jag glad att jag valde Chalmers och inte Handels. »
- Den inledande ekonomigenomgången är bra och absolut nödvändigt, vilket är synd då vi bör ha lärt oss detta i tidigare kurser. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från