ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_11/12_Husbyggnadsteknik, LBT641

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-09 - 2012-05-31
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
19 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
13 68%
5 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

- Bra kurs, känns relevant och ger bra grunder för att kunna förstå de olika moment som ingår i byggandet av hus och andra byggnader. »
- Hade varit bra att få lämna in ett utkast på arbetet och få det bedömt en gång innan man lämnade in slutarbetet. »

Kursens mål var tydliga
19 svarande

0 0%
2 10%
6 31%
10 52%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
19 svarande

0 0%
1 5%
2 11%
11 64%
3 17%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.94

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
19 svarande

0 0%
0 0%
7 41%
5 29%
5 29%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.88

Kursen kändes angelägen för min utbildning
19 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 26%
14 73%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.73

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
19 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
16 84%
3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- De tre delmomenten, rapporten om små hus, stora hus och konstruktionsuppgiften känns relevanta och bra för kursen.»
- Stora huset! Det var spännande att gotta ned sig i ett ämne =)»
- Jag tycker att hela upplägget på kursen var bra och bör behållas»
- Priojktarbetena»
- Upplägget med små och stora hus och dess samarbete med Språk och kommunikation. Ser utvecklingen av skillnaden med upplägget av byggnationer gällande hus.»
- Föreläsningarna - bra att det finns en konstruktions och byggnadstekniskt övergripande kurs. Mycket begrepp och grejer som det känns vettigt att fått koll på. Känns relevant! Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Läraren, rapporterna»
- Studiebesök, bra med en kurs som "bara" innehåller arbeten utan examination. Konstruktionsuppgiften fyllde sin funktion den också.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Projektarbetena»
- Examinationen, med två rapporter och en konstruktionsuppgift»
- Studiebesök och öppna föreläsningar där man får fråga vad som helst!»
- Föreläsningarna. Studiebesöken»

4. Saknade du något i kursen?

-
- nej»
- Fler "riktiga" studiebesök»
- Fler studiebesök så man verkligen kan se uppbyggnaden! (dock hade vi ett som var väldigt bra!)»
- Nej»
- Det finns ingen enskild uppgift.»
- Någon form av examination av det som sades på lektionerna.»
- Nej»
- Tydligare kursmål»
- En tydligare instruktioner för konstruktionsuppgiften. Som det var nu spenderade man en massa tid bara för att hitta rätt information. Det fanns en tanke från Ingemar att det skulle vara att man fick jobba lite mer själv och lära sig på det sättet, men jag tycker det resulterade i en massa förvirring. En tydligare instruktion gör det lättare att verkligen lära sig ämnet bättre.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

-
- Att uppgiften med CAD eller revit bör ordnas lite bättre till nästa år»
- Konstruktionsuppgiften skulle kanske kunna vara enskild? Den innehåller en del beräkningar och val av fakta från boken som alla beror av varandra. Att vara två på en sån uppgift innebär att man ändå inte riktigt kan dela upp arbetet utan att missa viktiga steg och förståelse för varför man tagit de. Samarbetar gör man ändå med andra för att komma fram till lösningar och hur man ska göra.»
- Tyckte kurslitteraturen delvis var sådär. Känns som det bör finnas någon annan kurslitteratur som kan beskriva de byggnadstekniska momenten i att bygga ett hus på ett mer illustrerande sätt.»
- Nej»
- Upplägget blev lite stressigt i den sista läsperioden. Kanske fördela arbetsbelastningen jämnt över två läsperioder.»
- Lite mer praktiska föreläsningar där man får göra uppgifter. Exempelvis föreläsning halva tiden och uppgifter på det man precis har lärt sig»
- Tydligare instruktioner till konstruktions uppgiften. Det ledde också till att man var tvungen att fråga Ingemar direkt vilket inte alltid gick att få tag på honom när man behövde hjälp. Massa onödig tid istället för att lägga det på att lära sig klokt. »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
19 svarande

0 0%
OK»1 5%
10 52%
++»8 42%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.36

Övningar/övriga lektioner
16 svarande

0 0%
OK»5 35%
8 57%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.71

Att få hjälp och svar på frågor
19 svarande

0 0%
OK»2 10%
5 26%
++»12 63%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.52

Kurslitteratur och annat kursmaterial
19 svarande

0 0%
OK»7 43%
6 37%
++»3 18%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.75

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
17 svarande

0 0%
OK»2 50%
1 25%
++»1 25%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 2.75

Projektarbete i grupp
18 svarande

0 0%
OK»2 11%
7 38%
++»9 50%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.38

Muntlig redovisning
18 svarande

0 0%
OK»1 6%
10 62%
++»5 31%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.25

Tentamen
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 3

Hemtentamen
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Dugga
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
16 svarande

0 0%
OK»1 10%
5 50%
++»4 40%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 3.3

Studiebesök
18 svarande

1 7%
OK»5 35%
3 21%
++»5 35%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.85

Gästföreläsare
16 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 2

Feedback under kursens gång
16 svarande

3 23%
OK»1 7%
5 38%
++»4 30%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.76

Feedback vid examination
15 svarande

0 0%
OK»4 50%
3 37%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.62

Laborationer
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Annat
14 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»14

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Jag tycker att kursen är relevant för vår utbildning men däremot bör den omarbetas en aning. Först och främst har inte föreläsningarna följt det schema som delades ut under början av kursen. Detta bör den självklart göra eftersom du ska ha möjlighet att kunna studera hemifrån utan att missa större delar. Dessutom tycker jag att föreläsningarna borde läggas upp på ett tydligare sätt där man lättare kan återkoppla till sånt som man tidigare lärt sig. Min uppfattning är att föreläsningarna innehållit mycket information som har kommit för rakt på och då har jag väldigt svårt att ta till mig innehållet.»
- Ingemar gör det hela väldigt bra och upplevs mycket kompetent.»
- Väldigt bra och givande kurs, bra föreläsare»
- Bra kurs, bra lärare/föreläsare. Bra innehåll i kursen.»
- Väldigt bra lärare som anpassade kursen och föreläsningar under tidens gång. Bra på att svara på frågor och lära ut»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från