ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Design och användaranpassning 11/12, MMF273

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-04-16
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Var svårt att göra mycket arbete i början då det fanns en planering som bromsade vissa processer. Skulle behövt mer och tydligare feedback från handledare.»
- Studentportalen kan vara den sämsta sidan på hela internet. Det är under all kritik att den flera dagar i streck då och då får för sig att man inte är registrerad på några kurser alls, detta är ett utbrett problem bland alla studenter jag pratat med. Listan kan göras lång med vad som inte håller, men kort sagt blir man överraskad om sidan fungerar när man behöver den.»
- Krångligt att använda gamla studieportalen igen.Inställda lektioner och försenade lärare är svårt att godta om man själv förväntas att delta till 100%. Det var oklart vad exakt som skulle lämnas in till varje handledningstillfälle dels i dokument som lämnades ut men också via handledarna som inte visste vad som skulle göras. Handledarna verkade ha helt olika syn på vad som förväntades av oss och väldigt olika arbetssätt vilket ibland kändes konstigt eftersom alla borde få relativt samma utgångspunkt i projektet. »
- Kul kurs att hålla på med - krävde en del tid men min grupp lyckades bra med planeringen!»
- Mycket som skulle fås in i en kurs, många moment, vilket resulterade i att alla moment inte blev lika väl genomförda som man hade önskat. Tidsbristen gjorde att man fick göra begränsningar som påverkade arbetsprocessen och således slutprodukten negativt. »

Kursens mål var tydliga*
18 svarande

0 0%
1 5%
4 23%
7 41%
5 29%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
18 svarande

0 0%
2 11%
1 5%
8 47%
6 35%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
18 svarande

0 0%
2 11%
11 64%
2 11%
2 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
18 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
7 38%
11 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
18 svarande

0 0%
3 16%
3 16%
5 27%
7 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
18 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 11%
16 88%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- vore på sin plats med en utförlig feedback efter slutredovisningen. skulle ha varit intressant att få feedback på något som man faktiskt lag ner en del tid på, feedbacken under den muntliga redovisningen var rätt torr och tomt.»
- Krokin kändes ofta överflödig och blev en aning oinspirerande pga samma återkommande modell.»
- Det hade nog räckt att titta på en av filmerna och lägga mer av föreläsningstiden på att lära sig med om själva designprocessen. Handledningen var jättebra (vi hade Linus han är väldigt trevlig) men nu i efterhand hade jag velat ha mer input på projektet som helhet, istället för att bara diskutera detaljer te.x. bilderna i expressionboarden hade vi behövt hjälp med avgränsningar, vad vi skulle fokusera på och vilken strategi vi skulle välja för att ta projektet vidare. Krokin var bra dock känns det som att den borde ingå i skisstekniken istället för denna kursen.»
- »
- Tycker det borde varit mer tydligt vad som skulle lämnas in varje vecka. Meningarna i "vad som skall göras-schemat" var ibland svårtydda vilket skapade förvirring. »
- Tycker inte att en föreläsare ska ta upp exempel på hur vissa kvinnor klär sig utmanande för att läraren inte ska lyssna på vad de säger. jag tycker det är extremt opassande att ta upp detta inför klassen!»
- Krokin var rolig men kändes inte riktigt relevant för kursen!»

Föreläsningar*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»3 16%
Gav tillräckligt / Bra»5 27%
Lärorikt / Ganska bra»7 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 20%
Lärorikt / Ganska bra»3 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 20%
Gav tillräckligt / Bra»4 40%
Lärorikt / Ganska bra»3 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

projekthandledare*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 11%
Lärorikt / Ganska bra»4 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 61%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

övriga handledare*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»5 31%
Lärorikt / Ganska bra»10 62%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 6%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Handledningsmöte i expressionboard*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 27%
Gav tillräckligt / Bra»5 27%
Lärorikt / Ganska bra»8 44%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

handledningsmöte i färg*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»5 29%
Lärorikt / Ganska bra»6 35%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»4 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 77%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»1 7%
Gav lite /Ganska dåligt»5 35%
Gav tillräckligt / Bra»5 35%
Lärorikt / Ganska bra»3 21%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»5 41%
Lärorikt / Ganska bra»4 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»5 27%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 66%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 17%
Lärorikt / Ganska bra»7 41%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 35%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 11%
Gav tillräckligt / Bra»2 11%
Lärorikt / Ganska bra»9 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 27%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»1 7%
Gav lite /Ganska dåligt»2 14%
Gav tillräckligt / Bra»8 57%
Lärorikt / Ganska bra»2 14%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 7%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

kroki*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»3 16%
Gav lite /Ganska dåligt»2 11%
Gav tillräckligt / Bra»3 16%
Lärorikt / Ganska bra»3 16%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 38%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

muntlig framställningsföreläsning*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»2 11%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»4 23%
Lärorikt / Ganska bra»5 29%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»6 35%
Lärorikt / Ganska bra»10 58%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»8 44%
Mycket lärorikt / Mycket bra»10 55%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

filmerna*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 18%
Gav tillräckligt / Bra»7 43%
Lärorikt / Ganska bra»3 18%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
18 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Sammanfattande frågor

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- helt klart helheten, att man skapar en produkt. »
- Föreläsningarna. Delredovisning»
- Föreläsningarna var mycket givande och handledningen för det mesta bra.»
- Projektet är bra men det borde vara tydligare vad som är viktigt att göra och vad som ingår eftersom det är lätt att få fel fokus i sitt projekt när man är så inne i det. Gästföreläsningen var bra och inspirerande!»
- Strukturerat schema och många handledarmöten.»
- Upplägget med handledningsmöte varje vecka och en tvingad inlämning ett dygn innan detta. Linus var väldigt bra som handledare!»
- Bra att ta in elever som fick visa ett av förra årets projekt. Gav en klarare bild av vad som förväntades av oss. Märit är superduktig på färg och inspirerar mycket med sin kunskap. Både Linus och Jonas är väldigt engagerade. Även på de gruppers projekt som inte är deras. »
- upplägget på projektet»
- Delredovisningen och kont. handledning.»
- Handledningen och arbetsgången i projektet.»
- Handledningsmötena, delredovisningen gjorde mycket för det fortsatta arbetet»
- det mesta, handledare och upplägget med inlämningar varje vecka, halvtidsredovisning»
- Krokin var mycket lärorik men dess koppling till kursen var tvetydlig. Hur skulle vi använda oss av krokikunskaperna mer konkret? Att man arbetar med en handledare kändes bra och utvecklande, dock kunde mötena vart färre i början och fler i slutet itället för tvärtom. »

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- kurslitteraturen var väldigt svår tolkad. det var oklart vad som skulle lämnas in varje vecka, kurs-PM och kurslitteraturen säger olika. oklart om man skulle använda alla metoder/ vilka man skulle använda blev att man fick sitta och tolka vad som stod. »
- Mer handledning. Tydligare koppling till föreläsningar. Övningar i att tala i samband med semenariet!»
- Krokin borde ändras eller tas bort. Sedan är det intressant att lyssna på allas projekt på slutredovisningen men att ägna en hel dag i tentaveckan på det kändes frustrerande. Kanske kunde man tidigarelägga slutredovisningen eller ha halvklass.»
- Krokin borde vara en del av skisstekniken istället tycker jag. Det hade varit bra med mer kurslitteratur än de kompendier som delades ut. Skulle vilja ha tips på böcker, hemsidor eller liknande för inspiration! Det hade varit bra om det var fler seminarium/föreläsningar med fokus på formgivning och färg eftersom det är en viktig del som i vår grupp kom lite i skymundan då fokus istället till stor del hamnade på tekniska lösningar och slutvisualisering. Tydligare instruktioner vad som ska ingå i rapporten/slutinlämningen.»
- Inget.»
- Det kändes som att man inte fick ut så mycket av krokin, förstår syftet och hade kunnat vara givande, men nådde inte riktigt fram. Dessutom var det inte så spännande att ha samma modell varje gång. Sista krokitillfället hamnade senare för att modell saknades, senareläggningen gjorde att det hamnade i tiden med absolut mest jobb i hela läsperioden och nödlösningen som blev iom att det fortfarande saknades modell kändes väldigt mycket som en nödlösning. Att sitta i flera timmar med något som inte gav något alls när man var superstressad och hade miljoner saker att göra kändes inte bra alls. Visst att det är en väldigt viktig och relevant kurs, men i många avseenden ställs orimligt höga krav med tanke på att det är en g-kurs på 7,5 hp. Det behövs också vara tydligare med vad som krävs av en, till exempel kan jag inte minnas att någon någonsin nämnde att man var TVUNGEN att ha en fysisk modell på slutredovisningen. Det stod i kurs-pm, men det kan vara bra att påpeka det någon gång utöver det. »
- Hade varit bra med en eller två cad lektioner då man kunde fråga om hjälp av Cad lärare medan man satt med arbetet. Svårt att prata om Cad när man inte sitter med det. Vet att vissa tyckte Peter inte verkade engagerad i projekten och inte tog det på allvar. (Jag själv hade inte Peter som handledare.) Han verkade heller inte engagerad på den slutliga delredovisningen då han bla satt o skissa. Tycker inte expressionboardhandledningen gav särskilt mycket till projektet. Känns som det är Lis personliga åsikt som bestämmer utan grunder. Kritiken på delredovisningen fokuserade väldigt mycket på hur man hade redovisat men inte VAD man hade redovisat. Men det var ändå "vad" som man skulle bygga vidare på sen. Hade varit bra att få kritik på båda. Delredovisningen var även VÄLDIGT oklart vad man skulle redovisa. Det var otroligt mycket man skulle klämma in på väldigt lite tid. Är det verkligen viktigt? Isf var tydligare med vad exakt det är. Alla gjorde olika men ingen (vad jag vet) fick kommentarer på det. Gärna tydligare vad man ska lämna in till varje handledningstillfälle. Bra om handledarna har koll på det också annars känns det ganska omotiverat att lämna in. »
- En föreläsning om muntlig framställning ger inte mycket. Tycker det hade varit mer givande att ta in en retorikföreläsare där man kan få öva sig på att tala. Känns som det är mer relevant i denna kurs än kroki så det skulle kunna bytas ut. »
- dåliga föreläsningar, gav inte alls mycket. tydligare skrivet schema vad vi skulle göra. tydligare NÄR olika saker ska vara bestämda för att hinna i tid. »
- Tydlighet med dokumentinlämningar. Rapport, handledningsdok etc. »
- ännu tydligare med exakt vad som ska göras varje vecka, vad som ska lämnas in skriftligt varje vecka, vilket format detta ska lämnas in (ett dokument som byggs på?!), vad som slutresultatet ska innehålla (fysisk ELLER digital modell eller både och?) kanske skulle kunna ha lite mer krav på att ÖVERSIKTLIGT kolla upp hållfasthet i förekommande fall då det ligger nära till hand i och med hållf kursen. »
- Bör specifieras mer vilka metoder som bör användas exakt i utvärderingsprocessen för de olika konceptförslagen. Behövs tydligare direktiv till handledarna, kändes som att det berodde mycket på vilken handledare du hade när det kom till hur mycket hjälp och guidning du fick samt inom vilket område (form/tekniska funktioner etc.). »

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 22%
Gott»6 33%
Mycket gott»8 44%

Genomsnitt: 4.22

- Hade varit roligt/givande att ha en "opponentgrupp" för att se hur andra grupper jobbar och inspireras av dem. Hade varit givande att se vad de la fokus på och hur de jobbade. Detta hade kunnat vara varannan vecka eller något sånt. Kändes som att många hade jobbat olika och att det hade gett mycket för slutresultatet att diskutera och visa varandra hur man jobbar under processen!» (Godkänt)
- Skulle bli bättre som två kurser då det ger utrymme för en djupare förståelse för produktutvecklingsprocessen. Kändes som att man inte hann med alla delar man önskat man gjort för att få ett så bra slutresultat som möjligt. » (Gott)
- Ännu mer fokusering på framtagning av presentationsmaterial med produktfoto, rendering och presentationsmetoder.» (Mycket gott)
- Kul att få göra ett "riktigt" projekt som får med många olika kunskapsområden!» (Mycket gott)
- Timeedit stämde väldigt dåligt för den här kursen. » (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.87
Beräknat jämförelseindex: 0.71

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från