ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Hållfasthetslära 11/12, MHA063

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-04-16
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- kursen har fått en att tänka i andra banor när man väl designar en pryl, vilket är ett mycket gott betyg för kursen? »
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid i början. Skulle kunnat komma lite senare när man fått en större förståelse.»
- Det var väldigt mycket balkar på tentan!»
- jämn arbetsfördelning, men alldeles för hög!»
- Konstruktionsuppgifterna kom oftast lite för tidigt, innan man hunnit öva på det i räkneuppgifterna. Dessutom skulle två av dem lämnas in nästan samtidigt vilket gjorde fördelningen ojämn.»
- För omfattande, vore bättre om kursen fokuserade mer på färre delar och var mer djupgående på dessa än att vara så överbegripande. »

Kursens mål var tydliga*
20 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
11 57%
6 31%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
20 svarande

0 0%
0 0%
4 21%
11 57%
4 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
20 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
9 47%
8 42%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
20 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 25%
15 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
20 svarande

0 0%
1 5%
4 20%
7 35%
8 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
20 svarande

0 0%
1 5%
7 35%
5 25%
7 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- är som helhet nöjd med kursen. en del av konstruktionsuppgifter tog lite väl lång tid. en annan sak som jag tänkt på efter kursen är om det inte är möjligt att på något sätt gradera svårighets nivån på övningstalen för att man under kursen vet vad vilken nivå tentan senare kommer att ha, detta hade underlättat under uppbygganadsperioden inför tentan, det kändes många gånger hopplöst svårt.»
- Önskar alternativ till föreläsningar, liknande SI-matte.»
- Mycket inspirerande föreläsare, trevligt med exempel ur verkliga livet. Övningsledaren var duktig på att räkna exempel men kändes ofta osäker när man frågade på t.ex. andra uppgifter i boken.»
- Kändes ibland lite otrevligt när man frågade.. både anders och sara. frågade ju för att man inte förstod och inte t.ex. för att vara jobbig som det ibland verkade tolkas som. tror Sara kanske blev nervös av att bli frågad och även om hon kunde svara bra på frågan så gjorde inledande nervositeten att hon svarade lite agressivt till en början.. Sara svarade gärna "NEJ, det är fel" på det man påstod.. fast det sedan när hon förklarat visade sig vara exakt så som man själv påstått hon till en början sagt "nej, fel!" till. (personligen tycker jag dessutom att det låter otrevligt när anders svarar "URSÄKTA" när man frågar saker och han kanske te.x. inte hör vad man sagt och vill att man ska upprepa.. fast det kanske bara är jag som har en grej för uttrycket "URSÄKTA" och tycker det låter aggressivt..) »
- Föreläsaren var väldigt positiv och intresserad - men lyckades inte alltid tydliggöra vad exakt som gjordes med exempel. Övningsledaren lyckades styra upp det bättre men kändes inte förberedd på frågor utanför exakt vad uppgiften handlade om.»
- Föreläsningarna var bra men man förstod ändå inte hur man skulle gå tillväga när man började räkna. Framförallt att man skulle anta så mycket själv var svårt. Det hade varit bra att förklara "självklara" saker på föreläsningarna så hade det gått snabbare att sätta sig in i räkneuppgifterna.»

Föreläsningar*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»4 20%
Lärorikt / Ganska bra»9 45%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»3 17%
Gav tillräckligt / Bra»11 64%
Lärorikt / Ganska bra»1 5%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»3 15%
Lärorikt / Ganska bra»9 47%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 21%
Lärorikt / Ganska bra»8 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 36%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 10%
Gav tillräckligt / Bra»3 15%
Lärorikt / Ganska bra»13 65%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 10%
Lärorikt / Ganska bra»6 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 60%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 10%
Lärorikt / Ganska bra»9 47%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 66%
Lärorikt / Ganska bra»2 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 12%
Gav tillräckligt / Bra»4 50%
Lärorikt / Ganska bra»3 37%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»5 25%
Lärorikt / Ganska bra»7 35%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
20 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Jag har gått på de flesta lektionstillfällen, men osäker på om det ger mig så mycket. Lär mig mest av att räkna och dskutera med andra.»
- Jag hoppade in i kursen efter ca 2/3 av läsperioden eftersom jag hade kommit tillbaka från studier i Holland via Erasmus. Därför kunde jag inte delta i det mesta av kursmomenten som var i början.»
- räknestugan lät jag bli att gå på många gånger då det var så hög ljudnivå på klassen då många räknar tillsammans och högt diskuterar.. så att det inte gick att sitta där och räkna även om man hade velat ha nära till hjälp.»
- Jätte bra föreläsare och övningsledare!»
- bra övningsledare! pedagogisk»
- Jättebra representativa övningsuppgifter»
- Det känns konstigt att 100% fick godkänt på alla K.U. och att över 50% sedan får underkänt på tentan. »

Föreläsningar
20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»4 20%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.35

Övningar
20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»6 30%
100%»10 50%

Genomsnitt: 4.15

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Anders engagemang, han är en bra, härlig medryckande föreläsare. Han gör ämnet intressant, tack.»
- Föreläsare, sympatisk och med mycket tålamod. »
- Föreläsaren samt konstruktionsuppgifterna.»
- Kursen känns väldigt strukturerad och planerad vilket är bra! Konstruktionsuppgifterna är jättebra. Föreläsningar och övningar med.»
- Konstruktionsuppgifterna gav väldigt mycket förståelse, även om de tog mycket tid.»
- Konstruktionsuppgifterna var lärorika.»
- Föreläsaren och övningsledaren är engagerade och duktiga på att lära ut. Föreläsaren tenderar att gå väldigt fort fram vilket gör att det kan va svårt att hänga med ibland.»
- Konstruktionsuppgifterna och Anders engagemang!! »
- Bra att övningsuppgifterna läggs ut på studentportalen»
- Verklighetsanknytna exempel.»
- Anders, kung. Riktigt trevlig och ställer alltid upp!»
- Konstruktionsuppgifterna var ibland svåra men det kändes som att man lärde sig något av dem.»
- Konstruktionsuppgifterna var bra, dock väldigt tidsoptimistiska då de tog MYCKET längre tid än vad som stod angivet. »

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Som skrivet ovan. Någonslags gradering på svårighetsnivån på uppgifterna. Detta underlättar pluggandet på egenhand. »
- Optimering av konstruktionsuppgifter. Tar för mycket tid så att man inte orkar räkna vanliga uppgifter. Tillräckklig förståelse fanns ej i början.»
- Konstrukionsupgifterna bör senareläggas något så att man hunnit göra uppgifter på området innan.»
- Den är bra!»
- Pga av alla konstruktionsuppgifter är det svårt att hinna göra de vanliga uppgifterna i övningshäftet. För stor arbetsbörda på kursen! När kursen är så pass svår som den är känns det onödigt att föreläsaren går igenom "överkurs" info. Jätte kul att han är engagerad men det gör att det knappt finns tid att förklara basic-kunskap.»
- alldeles för högt tempo på vissa svåra delar!»
- Lättare tentor. Eller iallafall några uppgifter där man kan få hyfsat enkla poäng genom att bevisa att man kan teorin. Det blir väldigt svårt och lätt stressande när i princip samtliga uppgifter har en twist som får dem att verka som överbetygsuppgifter.»
- Konstruktionsuppgifterna kunde formuleras tydligare och göras lite kortare. Det tog inte bara en timme att göra dem som föreläsaren påpekade utan snarare runt 8 timmar.»
- Tydlighet kring omfattning och syfte med inlämningsuppgifter.»
- Få in rörligt material. Små modeller som visar när en liten balk går av. En modell med balk som man kan fästa på olika sätt, olika Euler-fall. Vore kanon =)»
- Tentan var lite väl svår. Eftersom vi gått igenom så många olika saker lite mer grundligt blir det för svårt att ha en tenta som kräver mer djupkunskap.»
- Examinationen, dvs. tentan, hade alldeles för få poäng på varje tal. Detta gjorde att du kunde få noll poäng pga. ett fel du gjorde tidigt i uppgiften fastän uträkningarna kunde vara rätt därefter. Är övertygad om att det till stor del var poängsyustemet som gjorde att en så stor del av de som läste kursen inte klarade den. Om man gått på alla föreläsningar och övningar, gjort alla K.U. noggrant och klarat dem och därefter lagt ner minst så mycket tid som beräknas för kursen på egen räkning borde man kunna klara tentan, över 50% borde inte då få underkänt. »

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 20%
Gott»11 55%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 4.05

- Tentafrågan om viskös dämpning kändes lite irrelevant då ingen vikt lagts vid detta under kursens gång. Hade varit bättre med en teorifråga på t.ex. FEM istället.» (Godkänt)
- Mycket bra engagemang från Anders sida, kul med en examinator och föreläsare som brinner för det han gör och applicerar det på vad vi läser på ett bra sätt. MEN, för omfattande kurs! » (Godkänt)
- Väldigt bra examinator/ föreläsare - Anders! Snäll och pedagogisk.» (Gott)
- Väldigt stor arbetsbörda i jämförelse med tidigare lika stora kurser. » (Gott)
- Sara har också varit riktigt bra. » (Mycket gott)
- Viktigt med handledning för konstruktionsuppgifterna! då är de verkligen HUR BRA SOM HELST för att lära sig och få DJUP och diskussion! » (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.02
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från