ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Basic design 2 11/12, PPU050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-04-16
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Beroende på vilka färger/vad för eget projekt man valde att arbeta med varierade tidåtgången och svårighetsgraden något. Men är man medveten om det är det inget problem.»
- Tycker nog att kursen ibland var lite ihålig. Hade varit roligt att få lite mer konkreta tips. Tycker för mycket tid gick åt till ex.vis färgtriangeln. Kände att den inte gav så mycket. Fortsättningen av lådan kändes mer relevant. »
- Det blev väldigt mycket mot slutet för att få klart alla projekt som startats.»

Kursens mål var tydliga*
19 svarande

0 0%
0 0%
3 15%
11 57%
5 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
19 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
8 42%
11 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
19 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
7 41%
8 47%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
19 svarande

0 0%
0 0%
4 21%
8 42%
7 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
19 svarande

0 0%
1 5%
2 10%
8 42%
8 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
19 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
2 10%
16 84%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Föreläsningar*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»3 15%
Lärorikt / Ganska bra»5 26%
Mycket lärorikt / Mycket bra»10 52%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»1 5%
Mycket lärorikt / Mycket bra»17 89%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»6 31%
Lärorikt / Ganska bra»9 47%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»4 21%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 73%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 15%
Lärorikt / Ganska bra»7 36%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 47%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 17%
Gav tillräckligt / Bra»9 52%
Lärorikt / Ganska bra»5 29%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 11%
Lärorikt / Ganska bra»5 29%
Mycket lärorikt / Mycket bra»10 58%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»6 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 10%
Lärorikt / Ganska bra»6 31%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 57%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 25%
Lärorikt / Ganska bra»2 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»12 63%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
19 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»17

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.27


Sammanfattande frågor

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- I princip allt! Alla övningar kändes relevanta. Upplevelse av färg utomhus var extra intressant.»
- Märit.»
- Färg utomhus.»
- Bra och kunnig lärare. Även bra uppgifter, man lärde sig en hel del av dom.»
- Praktiskt arbete med fysisk färg, man får en bättre känsla för hur färg fungerar.»
- Upplägget med övningar varje vecka, otroligt lärorikt!»
- Slutredovisningarna, »
- Tycker överlag att denna kurs var mycket bra, alla moment bör behållas.»
- Lådan och företaget och dataövningen.»
- Märit! Roligt upplägg. »
- Alla övningar var bra och givande. Jag tycker framförallt att grupparbetena bör behållas. Jag tror att man får ut mycket mer av att arbeta tillsammans och diskutera i den här typen av kurser.»
- Uppgiften med ett påhittat företag. Behålla tubkompisar genom alla moment för att minska förvirring »
- Kul med alla färgblandningsövningar och mycket givande.»
- Grundupplägget i sin helhet, hemliga lådan.»
- Färgblandningsövningarna som man gjorde med sin "tubkompis" samt alla övningar som vi gjorde på lektionerna (övningarna med de där små färglapparna som vi skulle lägga på olika papper). De gav väldigt mycket!»
- Att man får arbeta mycket själv och verkligen komma in i arbetet med färg.»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Ingenting särskilt. Tycker att det har varit en bra balans mellan teori och praktiska övningar. Det enda negativa är att kursen var alldeles för kort! :)»
- Inte lika många uppgifter på samma gång. »
- ny sorts färger om möjligt, guashen ger inte önskat resultat.»
- Det kan vara bra att variera partner under uppgifternas gång, alltid lärorikt att arbeta med olika människor.»
- Ge företagsfärguppgiften lite mer plats. Försöka dela upp redovisningarna till två tillfällen.»
- Mer tillämpningstänk, vi hade en uppgift på slutet där en "riktig" produkt skulle färgsättas annars var det bara "måla på papper". Kanske inte fler övningar pga tidsbrist, men lite mer diskussion kring olika praktiska färgsättningar!»
- Grupparbeten som t.ex att måla upp färgtriangeln var extremt tidskrävande. Den uppgiften skulle kunna förlängas till två veckor med ett möte mitt i uppgiften för feedback.»
- Lite mer frihet och att man får testa att utmana som elev och sedan får konstruktiv kritik. Jag upplevde att många uppgifter hade ett "bästa sätt" och det var planering godkänt att gå vidare. Mer procentuellt lärande tror. Jag på. Där man testar av mer mot varandra och utomstående. »
- Kanske lite större fokus på färg utomhus och färg i datorn. »
- Mer en sak i taget. Väldigt lätt att röra ihop uppgifterna. »
- kanska slå ihop egna arbetet med företagsuppgiften för att kunan göra den ännu större och gå in djupare på det.»
- Mer tid på att lära sig koppling mellan NCS-kod och färg. Gärna mer tid till företaget, kanske med logodesign etc.»
- Lite mer jämn arbetsbelastning»

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 10%
Mycket gott»17 89%

Genomsnitt: 4.89

- Mycket lärorik och rolig kurs. Kul med så mycket praktiskt arbete.» (Mycket gott)
- Jag köper faktiskt hela kursen i sin helhet. » (Mycket gott)
- I allmänhet en mycket rolig och högst relevant kurs som jag är säker på att jag kommer att ha stor nytta av i framtiden!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.27
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från