ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-1 Fysik 2, FFY 143

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-10-26
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»6 25%
Cirka 20 timmar»13 54%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.04

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»2 8%
75%»5 20%
100%»15 62%

Genomsnitt: 4.33

- Har läst kurser som krockat med denna, därför har det inte blivit några föreläsningar.» (0%)
- Jag behövde bara läsa delar av kursen då jag kunde tillgodoräkna mig delar från tidigare fysikkurser. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 21%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 47%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Är ganska fristående från första delen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 18%
Vet ej/har inte examinerats än»18 81%

Genomsnitt: 3.81

- Se till så att tentamen inte sker i hörsal» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur tycker du att schemat har fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»10 41%

Genomsnitt: 3.29

- Mest för att det krockat med andra, i övrigt är det nog inget fel. Fast fyra timmar föreläsning är lite i det värsta laget.» (Ganska dåligt)
- Man ska inte ha fysik i 8 timmar samma dag.» (Ganska dåligt)
- för långt med en hel förmiddag i sträck» (Ganska dåligt)
- För mycket med 4-timmars föreläsning tisdag förmiddag» (Ganska bra)
- Lite segt med föreläsning 8-12 å sen räkning på eftermiddagen...» (Ganska bra)
- Lite tufft att ha fyra timmar föreläsning följt av fyra timmar övning.» (Ganska bra)
- Tydligt» (Mycket bra)
- jättebra med två övningar efter varandra. man skulle inte gå på båda men jag har gjort det och man slipper tänka så mycket på fysiken efter skolan» (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»16 66%

Genomsnitt: 3.58

- Stig åkes föreläsningar är bra» (Ganska stor)
- Känns som man följer föreläsningsanteckningarna mer än litteraturen.» (Mycket stor)
- Stig-Åke är fenomenal på att föreläsa! På tisdagar har vi 4h i sträck, men det är abolut inga problem att orka med hela. » (Mycket stor)
- Stig-Åke är bra på ett förklara på ett lättförståeligt sätt.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra!» (Mycket stor)
- EXtremt bra föreläsningar, kan knappt bli bättre» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»11 47%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.39

- Har inte behövt kolla så mycket i varken HP Meyers eller Serway. » (Ganska liten)
- Det gula kompendiet ligger på på tok för hög nivå. Väldigt svårt att förstå vad det handlar om när man läser. Bättre skulle vara ett kortare och mer koncist kompendium.» (Ganska liten)
- Har endast använt mig av Serway, som inte gett så mycket.» (Ganska liten)
- Har inte öppnat vare sig kursboken eller häftet om halvledare, däremot var föreläsningsanteckningarna guld värda.» (Ganska liten)
- Meyers användes knappt. De anteckningar som användes var tillräckliga. » (Ganska stor)
- inte boken, men övningshäftet väldigt bra.» (Ganska stor)
- Jättebra med fullständiga lösningar till övningsuppgifterna.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.41

- Hemsidan är lite rörig men funkar» (Ganska dåligt)
- För långsamma uppdateringar av aktuell info om dugga etc på hemsidan, annars mycket bra. Bra med lösningsförslag för vissa övningsuppgifter som PDF på hemsidan ifall man missar en övning.» (Ganska dåligt)
- Svårläst material Högre upplösning på materialet som finns på kurshemsidan. » (Ganska bra)
- Rosa bakgrund på hemsidan tack» (Ganska bra)
- För det mesta väldigt tydlig. Övningsprogrammen kan göras om lite, om man plockar bort det som inte tillhör den nya kursen.» (Mycket bra)
- Bra övningshäfte och övningsanvisningar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.91

- Lätt att fråga föreläsaren.» (Mycket bra)
- Gott om tid att ställa frågor på övningarna.» (Mycket bra)

11. Hur har laborationerna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»9 40%

Genomsnitt: 3.4

- Gjorde den förra året och då fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Lite strul med laborationen. Svårt att montera korrekt och maskinen verkade fungera lite sisådär.» (Ganska bra)
- Lite mycket dötid, men ganska lärorik» (Ganska bra)
- Behövde inte göra labben eftersom jag gjort den i den gamla kursen. Detta är bra.» (Mycket bra)
- Har gjort lab. vid tidigare tillfälle» (Mycket bra)
- ger mycket» (Mycket bra)

12. Hur har övningstillfällena fungerat?*

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.5

- Inte varit på något övningstillfälle.» (Ganska bra)
- Ej deltagit.» (Ganska bra)
- Jättebra på tisdagar. Kunde varit bra med närvaro även på torsdagar.» (Mycket bra)
- Kan inte bli bättre.» (Mycket bra)
- bra hjälp» (Mycket bra)

13. Hur tycker du att föreläsningarna har fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»17 70%

Genomsnitt: 3.7

- Engagerad föreläsare.» (Mycket bra)
- Väldigt inspirerande» (Mycket bra)
- Grymt bra!» (Mycket bra)
- strukturerat och bra» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»13 54%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.83

- Inte så jättemycket sammarbete.» (Ganska bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»21 87%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Ganska stora områden att täcka. » (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 43%
Hög»12 52%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.6

- Belastningen i Flervar. är tyngre än i fysiken.» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 4%
Gott»9 37%
Mycket gott»14 58%

Genomsnitt: 4.54

- Aktuella föreläsningsanteckningar på hemsidan.» (Godkänt)
- Kanske lite väl teoretiskt ibland, svårt att se tillämpningar.» (Gott)
- Bra och intressant kurs.» (Mycket gott)
- en av de roligaste kurserna hittills!» (Mycket gott)
- Riktigt bra kurs, bästa kursen hittills, tyvärr slutar den när halvledarna börjar, men får väl hålla mig till trean» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsaren»
- Stig-Åke»
- Stig-Åke är bra, ha kvar honom.»
- Dugga, och den goda kopplingen mellan föreläsningar och övningar, upplägget har i stort varit väldigt bra.»
- Det mesta»
- övningarna för grupp a och b borde ligga efter varandra»
- Allt förutom schemat»
- allt»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer aktuell kurslittratur.»
- Inga fyratimmars föreläningar.»
- Inget»
- inget»
- schemat»
- inget»

20. Övriga kommentarer

- stig åke har varit jättebra!»
- Bra kurs!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från