ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt12 Hållbar utveckling, TEK335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»7 33%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 19%
100%»17 80%

Genomsnitt: 4.8

- missade ca 2 undervisningar» (100%)
- Var ju 80% obligatorisk närvaro så...» (100%)
- annars är man ju inte G» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 71%

Genomsnitt: 3.61

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»12 57%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.95

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.57

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»15 71%

Genomsnitt: 3.66

- läraren glömde lägga upp vissa material på hemsidan.» (Ganska bra)

9. Hur tyckte du att de tre momenten (Fördjupningsuppgiften, Duggan och Den individuella förändringsuppgiften) fungerade som examinationsform i kursen?

21 svarande

Utmärkt»4 19%
Mycket bra»9 42%
Bra»7 33%
Acceptabelt»1 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.23

- Blir lite ryckigt med så många olika moment, men man får istället en insikt i många olika delar.» (Bra)

10. Hur tycker du att Fördjupningsuppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

21 svarande

Utmärkt»6 28%
Mycket bra»6 28%
Bra»9 42%
Acceptabelt»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.14

11. Hur tyckte du att Duggan fungerade som lärmoment i kursen?

21 svarande

Utmärkt»6 28%
Mycket bra»5 23%
Bra»8 38%
Acceptabelt»2 9%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Man borde fått instuderingsfrågorna innan så man kunde börja plugga tidigare» (Bra)

12. Hur tyckte du Den individuella förändringsuppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

21 svarande

Utmärkt»4 19%
Mycket bra»6 28%
Bra»6 28%
Acceptabelt»4 19%
Dåligt»1 4%

Genomsnitt: 2.61

13. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande (ange gärna varför du tyckte om den):

- vet ej»
- Huvudboken»
- Jag uppskattade att läsa kursboken, Rädda Civilisationen Plan B. Bra skriven och intressant läsning.»
- cradle to cradle tyckte jag var intressant»
- Boken, för att den innehöll så mycket intressant information!»

14. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande (ange gärna varför du inte tyckte om den):

- vet ej»
- Rockström-artikeln var alldeles för lång och tråkig.»
- tyckte alla var relevanta och intressanta»

15. Hur nöjd är du med föreläsningarna om hållbar produktion som gavs av Erik Lindskog? Motivera gärna och ge förslag till förbättringar!

21 svarande

Utmärkt»2 9%
Mycket bra»2 9%
Bra»10 47%
Acceptabel»7 33%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Riktigt bra!!! Man blev motiverad och såg användning av sin kunskap. Blev motiverad till att ev. en dag arbeta med produktionsutveckling. » (Utmärkt)
- Bra, man blir inspirerad» (Utmärkt)
- Erik kändes lite osäker, men det blev ändå bättre efterhand.» (Mycket bra)
- Tycker att det växte under periodens gång. I slutet var det riktigt bra. » (Bra)
- Kunde haft mer genomgång om själva laborationen innan vi började med den.» (Bra)
- Han var ganska otydlig samt att vi fick en dålig genomgång hur programmet som vi labbade i fungerade.» (Acceptabel)
- Sådär, verkar inte som han är van vid att hålla föreläsningar.» (Acceptabel)
- Föreläsningarna gick väldigt snabbt och det fanns många frågetecken när vi skulle börja själva med uppgiften.» (Acceptabel)
- Lite tråkig att lyssna på. Borde varit mer inspirerande och förklarat mer innan labben» (Acceptabel)
- Bättre programm utan buggar hade varit bra.» (Acceptabel)

16. I vilken utsträckning förbättrade studiebesöket på SKF din förståelse för hållbar produktion?

19 svarande

Mycket stor utsträckning»0 0%
Stor utsträckning»3 15%
Medelstor utsträckning»10 52%
Liten utsträckning»6 31%
Ingen utsträckning»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Var sjuk..» (?)
- kunde inte komma på det tyvärr» (?)
- Intressant att få se hur produktionen fungerade dock.» (Medelstor utsträckning)
- men det var kul! :)» (Liten utsträckning)
- Har redan varit på ett sådant besök innan. » (Liten utsträckning)

17. I vilken utsträckning hjälpte dig projektuppgiften i DES att uppnå förståelse för hur olika faktorer i ett produktionssystem relaterar till hållbar utveckling?

21 svarande

Mycket stor utsträckning»8 38%
Stor utsträckning»7 33%
Medelstor utsträckning»5 23%
Liten utsträckning»1 4%
Ingen utsträckning»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Riktigt bra och motiverande. :D» (Mycket stor utsträckning)
- Väldigt rolig & givande uppgift!» (Stor utsträckning)
- Blev mer ett tävlingsmoment och inte något man reflekterade över.» (Liten utsträckning)

18. Hur upplevde du handledningen som gavs under projektet?

21 svarande

Utmärkt»3 14%
Mycket bra»6 28%
Bra»10 47%
Acceptabel»2 9%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Det tog lång tid innan man fick hjälp och man visste inte hur mycket man skulle lägga på varje uppgift» (Bra)

19. Vilket är ditt övergripande betyg på kursavsnittet som handlade om produktion, DES och hållbar utveckling? Motivera gärna och ge förslag till förbättringar!

21 svarande

Utmärkt»3 14%
Mycket bra»7 33%
Bra»10 47%
Acceptabel»1 4%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Var lärorikt men blev lite "flummigt" när uppgiften och programmet var utformat på det sättet som det var.» (Mycket bra)
- Hade behövts en föreläsning om själva programmet. Hade funkat kanon att köra upp det på projektor och bara visa grunderna. Nu gjorde alla samma meningslösa fel. (Typ glömma trycka enter i början) » (Bra)
- jag anser att vi hade för lite information och kunskap om hur programmet fungerade då vi skulle börja använda det. den grundläggande kunskapen fattades.» (Bra)
- Mycket intressant kurs men den kunde ha varit kortare, kanske bara 5hp i stället för 7,5hp.» (Bra)

20. Är det något annat du vill kommentera eller tillägga vad gäller kursavsnittet som handlade om produktion, DES och hållbar utveckling?

- Riktigt bra kurs då man fick se hur ens kunskap inom ekonomi, teknik och miljö kan komma till användning ute i arbetslivet. »


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 19%
Lagom»16 76%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»10 47%
Hög»8 38%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.38


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 23%
Gott»9 42%
Mycket gott»5 23%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant ämne som sagt var, dock kunde kursen varit lite kortare och färre gästföreläsare.» (Gott)
- Ann-Sofie är en VÄLDIGT bra lärare, önskar att jag hade haft henne i fler kurser!» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarierna.»
- Projektuppgiften i 3DCreate, den var både rolig och lärorik. »
- Labben»
- Indelningen av projekt, dugga, individuell uppgift och laboration.»
- "förändringsuppgiften" och grupparbetet.»
- DES-uppgiften! »
- Filmen vi såg var bra. Duktig och engagerad lärare»
- Alla olika delmoment!»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- 80 % obligatorisk närvo. Borde inte vara så hög.»
- Vissa av gästföreläsarna höll ganska låg nivå enligt min mening. Andra var dock riktigt bra. Bäst var han som snackade om idén med att ha hyrbilar runt om i stan.»
- Närvaron, att ha närvaro på en kurs visar direkt att det är en kurs som inte håller måttet på övriga delar, borde ta bort Närvaron och istället har intressanta föreläsningar som man själv vill gå på.»
- SKF besöket var intressant men känns svårt att relatera till kursen. Eriks uppgift fick tyvärr inte mig att reflektera mer över hur viktigt det är att värna om ett "hållbart" system vid produktion. Uppgiften fick mig mer att bli sporrad och maximera produktionen i alla lägen i och med att det inte fanns något "rätt eller fel"»
- Ta bort obligatiorisk närvaro.»
- Tycker inte att det behöver vara obligatorisk närvaro på en sådan kurs, man vill ju gå ändå och att ha allt obligatoriskt känns lite som att man inte litar på eleven att ta sitt ansvar»

28. Övriga kommentarer

- Skönt med en rätt "slapp" kurs i kombination med det hemska ämnet Mekanik. Hade varit katastrof med två svåra ämnen samtidigt. »
- Jag och många andra i klassen har pratat om hur mycket vi egentligen får ut av kursen. Kursinnehållet är bra och givetvis väsentligt. MEN, som Ann-sofie sa på någon föreläsning, detta borde intregreras i Alla kurser! Personligen har jag inte lärt mig extremt mycket, och det beror nog på att återkopplingen till verkligheten inte är så stor. De saker vi gör i kursen syftar till att vara så, men det blir inte så konkret. Det bästa vore om man hittade en lösning att bättre integrera hållbar utveckling i andra kurser. Då skulle man dessutom kunna läsa något annat istället för denna kursen. Exempelvis vet jag att många tyckte att slutuppgiften i DES var väldigt intressant, finns det ingen kurs i produktionssystem? »
- GRYM kurs!»
- Kursen kändes lite konstig i flummig i början men var trots allt lärorik inser man i efterhand.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.76

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.76
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från