ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Form, färg och arkitektens verktyg ARK091, vt-12

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

12 svarande

nej, det framgick inte alls»0 0%
ganska dåligt»3 25%
ja, det framgick ganska bra»4 33%
bra»3 25%
mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.33

- Detta är en jättedum fråga för arkitekturkurser eftersom en stor del av dessa kurser går ut på att själv komma fram till vad man ska lära sig av dom. Mitt svar speglar alltså inte direkt min åsikt.» (ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål är enligt kursplanen (i Studieportalen) att studenten efter genomgången kurs ska visa grundläggande färdigheter i att med olika sinnen uppfatta, tolka och kommunicera en situation.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»4 33%
bra»5 41%
mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.91

- Jag förstår inte riktigt hur lärandemålet ska tolkas, men jag tycker ändå att vi fick göra övningar som gjorde att i alla fall min färg- och perspektivuppfattning blev bättre.» (ganska bra)
- Övningarna har varit reflekterande och man har tagit med sig mycket av dem och utvecklat sitt arbetssätt.» (bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna visa grundläggande färdigheter i att med olika uttrycksmedel gestalta, visualisera och kommunicera en idé.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»1 8%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»3 25%
bra»6 50%
mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Ännu ett luddigt lärandemål. Jag upplevde inte att kursen innehöll sådana moment.» (inte alls)
- Vi har fått med oss många verktyg.» (mycket bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är, att studenten efter genomgången kurs ska kunna reflektera över begrepp som komposition, rumslighet och rörelse, stämning och nyanser, form och färg, ljus och skugga.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»1 8%
ganska bra»3 25%
bra»5 41%
mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.83

- Det kan jag idag i mycket högre grad än tidigare.» (bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att undersöka rummets karaktärer (studier av form, ljus, materialitet, etc.), analysera rumsformer och rumssamband (sektioner och planer) och kommunicera rumsupplevelser (situationer) med skissande för hand som metod.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»2 16%
ganska bra»4 33%
bra»5 41%
mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- Jag upplevde att mycket av detta lärandemål lades på studieresan, vilket gjorde att det var svårt att ta till sig några detaljer. Vi fick inte så mycket handledning på momentet. » (ganska bra)
- Peters uppgifter har varit bra för detta.» (bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att använda digitala verktyg för att producera tvådimensionella ritningar. Exempel på datorprogram: AutoCAD.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»2 16%
bra»6 50%
mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 4.16

- Jättebra tillvägagångssätt för att introducera programmen är jätteglad över detta.» (bra)

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att använda digitala verktyg för att producera tredimensionella skisser. Exempel på datorprogram: SketchUp.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»2 16%
bra»6 50%
mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 4.16

- Återigen bra tillvägagångssätt till att introducera programmet, man får en positiv inställning till programmet.» (bra)

8. Lärandemål 7

Kursens sjunde lärandemål är att visa färdigheter i grafisk kommunikation: Exempel på datorprogram: PhotoShop, Illustrator.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts? (Obs! för årets kurs gäller PhotoShop och InDesign)

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»3 25%
bra»6 50%
mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4

- Jag skulle vilja haft mer tid till detta momentet» (bra)

9. Lärandemål 8

Kursens åttonde lärandemål är att skapa enkla algoritmer i Matlab.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?
(Matlab-momentet, som Jacues Huitfeldt har undervisat i, ingår i ffa-kursen.)

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»2 16%
ganska bra»4 33%
bra»5 41%
mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- Matlab är svårt och jag tycker inte att vi har fått tillräckligt bra genomgångar, handläggning. Det har också varit svårt att se hur vi praktiskt kan använda matlab som verktyg i arkitekturen.» (ganska dåligt)
- Matlab är ett svårt program och jag är ännu inte helt klar i vad jag ska använda labbarna till.» (ganska bra)

10. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Vet inte»
- Uppdelad i många små delmoment så det var behaglig nivå på uppgifterna, jag kände ingen stress eller press och fick samtidigt ut väldigt mycket av kursen.»
- Mycket bra. Eventuellt mer kritik/feedback/diskussion på/kring de olika momenten.»
- Jag fick ett väldigt spretigt intryck av kursen, som hade mycket konstlaborationer i början, och sedan övergick till några få datordrivna moment då och då, vilket gjorde att man inte riktigt hade någon koll på vad kursen riktigt utgjordes av. Jag tycker dock att det framgick ganska väl vad som förväntades av oss under varje övning.»
- Kursens ambitions- och kravnivå var precis lagom! Vi fick möjlighet att fritt och utan fördömanden utforska färg och form, och fick lära oss datorprogrammen utan större krav än att vi skulle klara uppgifterna.»
- Den kändes relevant och lagom»

11. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

12 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dålig»0 0%
ganska bra»4 33%
bra»2 16%
mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 4.16

- Gillar kursens tydliga uppdelning. Med start i färg/form, del två med dataprogram och den tredje delen med matlab. Mycket väl strukturerat.» (mycket bra)

12. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

12 svarande

nej, inte alls»0 0%
ganska otillfredsställande»1 8%
ganska bra»3 25%
bra»6 50%
mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.75

- Hade önskat mer kritik/handledning för att utvecklas. Mer personliga möten med lärarna.» (ganska otillfredsställande)

13. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

12 svarande

nej, inte alls»0 0%
ganska otillfredsställande»0 0%
ganska bra»4 33%
bra»3 25%
mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 4.08

- Den handledning vi fick var bra.» (bra)

14. Studieresan: tycker du att teckningsuppgifterna under resan hjälpte dig att upptäcka Turin?

- Ja lite»
- Enormt mycket, man ser omgivningen på ett helt annat sätt när man tecknar av den och upptäcker sådant man aldrig lagt märke till annars.»
- Mycket bra! Peters (ibland lite galna) skissuppgifter har fått mig att upptäcka städer med ett nytt medel. Detta har fått mig att börja använda skissandet som en metod i vardagen.»
- Teckningsuppgifterna gav oerhört mycket!»
- Ja, det var mycket som jag inte tänkt på.»
- Ja, absolut! Jag hade dock velat ha mer tid till skissande under stadsvandringen och i Ivrea.»
- Ja de var mycket bra»
- De öppnade verkligen ögonen för sådant man annars gått förbi, så ja.»

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
godkänt»4 33%
gott»3 25%
mycket gott»5 41%

Genomsnitt: 4.08

- Lite spretig och flummig. » (godkänt)

16. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Allt ska vara kvar är mycket nöjd med kursen.»
- Studieresan, kursens upplägg.»
- De datorinriktade momenten (även Matlab)»
- Konstlabbar och studieresor.»
- Svårt att välja, men färgmomenten var bra, liksom det lugna tempot och kravlösheten.»
- Jag har uppskattat upplägget, med flera stycken olika delar. Det har känts som en varierande och välavvägd kurs. Så jag skulle vilja säga att den ska behållas som den var i år»

17. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Mer konkreta uppgifter»
- Matlab-delen behöver utvecklas/tänkas över.»
- Konstlaborationerna borde ha funnits med lite mer kontinuerligt, inte bara i början av kursen.»
- Vi hade väldigt mycket tid till färg och form-experiment. Med tanke på läromålen hade jag gärna velat se någon skissuppgift innan resan istället.»Kursutvärderingssystem från