ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Valbar kurs i kemi, KBT185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-22 - 2012-02-29
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur många föreläsningar har du varit på?

13 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»1 7%
60-80%»2 15%
80-100%»10 76%

Genomsnitt: 4.69

2. Hur har föreläsningar och labgenomgångarna fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 4.46

3. Hur har projekten fungerat organisatoriskt?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Varken eller»1 7%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»10 76%

Genomsnitt: 4.53

- Väldigt rörig kurs. Svårt att få någon uppfattning om över huvud taget. Även de som är mycket intresserade verkar tycka att det gör det till en dålig och ointressant kurs.» (Ganska dåligt)
- inlämningsuppgifterna borde ges mer lärarledd hanledningstid» (Varken eller)

4. Hur var projekten inlärningsmässigt?

13 svarande

Inte alls givande»2 15%
Givande»7 53%
Mycket givande»4 30%

Genomsnitt: 2.15

- Har inte lärt mig någonting.» (Inte alls givande)
- ... men det mesta vi gått igenom på föreläsningarna har varit alldeles för hög svårighetsgrad på, vilket gjort att det varit svårt att tillgodose sig kunskaperna. Trots det har inlämning/labb varit på en lättare nivå. Om föreläsningarna varit lite enklare / grundläggande / tydligare hade man definitivt lärt sig mer.» (Givande)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Har lagt ner så mycket tid som har behövts, men utan intresse.» (Högst 15 timmar)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 2.53

- Jag har fått dem men orkade inte läsa» (Jag har inte sett/läst målen)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag läste ganska mycket kemi på gymnasiet så för mig var det ganska okej med allt vi får lära oss men jag vet att det finns såna som tycker att det är lite svårt med allt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- inga direkt krav, kursen är väl till för att få folk intresserade av kemi-programmen. Vilket jag tycker den misslyckats med.» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.16

- Undervisningen ligger ibland på för hög nivå, de skulle lika gärna kunna haft den på grekiska. Detta gör att det blir ointressant att lyssna på. Det finns ingen struktur i föreläsningarna.» (Ganska liten)
- med vikt på ganska! Personligen har jag lärt mig mer på att t.ex söka på internet / läsa i boken än att gå på föreläsningarna» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»6 46%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.84

- Lyckades hitta boken billigt på blocket, vi är 5 som delar på den. Hade varit fullkomligt ovärt att köpa den för fullt pris, eller alls, då den inte direkt behövs.» (Mycket liten)
- bra för biologikemidelen, men nästan ingen info finns tillgängligt om andra delen , kemiteknik. mycket bygger iförsig på det vi gick igenom i lp 2 » (Ganska liten)
- Har inte kollat så mycket med kurslitteraturen verkar bra.» (Ganska stor)
- Men det är ju lite illa att en hel kemibok B behövs köpas för endast en liten del i kursen» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.53


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt hjälp»3 23%

Genomsnitt: 3.84

- Det är bara att räcka upp handen eller slänga iväg ett mail.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»11 84%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 4

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»12 92%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Perfekt!» (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 84%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»0 0%
Gott»6 46%
Mycket gott»5 38%

Genomsnitt: 4.07

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf»
- Att man läser mer specialliserat om olika saker och att man på så sätt får bra exempel där man faktiskt använder dessa saker.»
- Roligt att man läser två projekt med två olika perspektiv på kemins användningsområden ! Intressanta labbar, bra handledare»
- Bra föreläsningar, Ulf var mycket mer pedagogisk jämfört med förra lp.»
- Ulf. :)»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försöka att få saker att vara viktigare, i och med att man inte har tenta så tar man det inte på så stort allvar...»
- kanske lite större andel på våran nivå så man kan tillgose sig all kunskap! »
- Kanske mer information om vissa saker, exv labbarna. Men labbsemenarierna är riktigt bra!»
- Bättre struktur och undervisning. Kanske lägga upp det på ett sätt så man föstår vad det handlar om, så slipper det bli så ointressant.»
- Grundligare genomgång av de två laborationeran som genomfördes.»

19. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från