ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 - Linjär algebra Z1, TMV140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2013-08-20
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Bra info från Peter!»
- Tätt med uppdateringar på hemsida och mail gjorde det lätt att följa kursen hemifrån. Detaljerade kurs-pm med mål för varje kapitel.»
- De gamla tentorna/duggorna kom man endast åt via de gamla kurshemsidorna.»
- I vissa situationer kändes lab-PM:en lite tvetydiga.»
- Vg ändra namn i pdfer till Matlab så att lab 3 inte heter lab4. »
- Bra labpm till matlab!»
- väldigt bra att information löpande las upp på hemsidan. för svåra lab-pm fattar oftast inte ens vad de vill att man ska göra. matten bör ligga på godkänt-nivån för att vi ska ju bara lära oss använda verktygen i matlab, för att visa att vi kan räkna har vi tentorna. »
- Matlab är svårt, vi har inte fått ngn utbildning i det då kan man inte förvänta sig att vi kan det!»

Kurs-PM
54 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»10 23%
17 39%
++»15 34%
Ej svar»11

Genomsnitt: 4.06

Kurshemsidan
54 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»7 13%
18 34%
++»26 50%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.32

Lab-PM
54 svarande

- -»1 2%
3 6%
OK»13 26%
22 44%
++»11 22%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.78


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Mer lättläst än Adams Calculus.»
- Till några få av de rekommenderade jämna talen saknades det lösningar på. I övrigt bra fast jag är tycker boken är dum för att den inte innehåller lösningar till alla talen.»
- mycket bra bok om man skaffade sig lösningsdelen också»
- Något som drar ner intrycket av boken är teorifrågorna. När man svarat på en sant/falskt-fråga och går till facit för att se om man förstått saken rätt så möts man av ungefär "Du ditt lata as! Läs boken ordentligt om du verkligen vill veta!"(något överdrivet).»
- Lättläst för att vara mattebok»
- skit att boken är på engelska (tentan och duggorna är på svenska) och att det inte finns svar på de jämna talen i boken samt att den hänvisar till en studieguide. Ingen i klassen hade eller visste vad det var, frågade Peter han sa att det var en CD-rom som kom med boken men jag frågade många i klassen och ingen kände till att de hade fått en CD med boken. Det fanns sant/falskt uppgifter samt de en del lite svårare uppgifter i boken som hänvisade just till studieguiden som som man skulle kunna ha lärt sig en hel del på om man fick se svaret och motiveringen på uppgiften.»
- Engelska.. svårt obegripligt!»

Linear Algebra and Its Applications, David C. Lay
53 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»15 28%
22 41%
++»13 24%
Använde ej»2 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Grymt bra!»
- Lite väl mycket text på tavlan vid föreläsning.»
- Peter höll väl genomförda föreläsningar som var intressanta och lärorika, däremot tycker jag att han ibland hade ganska dålig attityd. Han har valt att kalla betygsnivåerna 4 och 5 för överbetyg och betygsnivå 3 för underbetyg. I min mening är underbetyg när man inte har klarat kursen. Peter får underbetyg att låta som något dåligt trots att det verkar som att de flesta inte får överbetyg (?). Även när han ställer frågor under föreläsningarna och räkneövningarna tycker jag att han har dålig attityd. När någon ibland vågar svara på hans fråga kan han visa väldigt tydligt att han tyckte det var det dummaste svaret han hört i hela sitt liv genom suckningar eller ansiktsuttryck. Av den anledningen har många inklusive undertecknad blivit rädda för att besvara Peters frågor, vilket är lite trist.»
- Peter skrev fruktansvärt mycket text på tavlan, han hade kunnat komprimera den en aning. Dennis hade svårt att förklara vissa matematiska saker så att man förstod, men han gav väldigt bra hjälp på labbarna.»
- Peter har en tendens att ha kort tålamod när man inte förstår. Lite synd.»
- Peter är allt som oftast klockren men hans smått omänskliga skrivhastighet gör att det ibland blir svårt att både lyssna och ta anteckningar samtidigt.»
- Peter är bästa matterföreläsaren jag haft, oerhört ambitiös, rättar prov och duggor snabbt. MEEN Peter är också väldigt dryg, oförskämd i onödan på matlab och till folk som ställer frågor under föreläsningar. Både Peter och Dennis är mkt bra på övningsmatte. OBS Fokusera på att hjälpa alla. Två tjejer längst fram (vilka jag inte nämner namnen på) tar alldeles för mycket hjälp, får hjälp med 3 saker i rad medan man själv suttit och räckt upp handen i 20 min. Svårt att fixa förstår jag då detta fenomen gäller fler kurser.»
- Till Peter: Du skriver väldigt mycket på föreläsningarna(och snabbt). Detta är givetvis att föredra jämfört med det motsatta, men jag tror det skulle underlätta för många om du försökte skriva mer kärnfulla meningar på föreläsningarna. För övrigt en entusiastisk och engagerad föreläsare! Till Dennis: Förbered gärna mer inför genomgångarna och kontrollräkna uppgifterna en eller ett par gånger innan övningstillfällena.»
- De kompletterar varandra bra, dennis fokuserar på förståelse och Peter fokuserar på en kännsla för detaljer. Gällande Peter så kunde det på föreläsning vara lite störande med hans behov av att alltid göra allting rätt och komplett. Istället för att hinna förklara kursens innehåll mer ingående så la han väldigt mycket tid på att t.ex. förkorta svar så långt som möjligt vilket inte ger oss någonting i denna kursen.»
- Peter var hård i bedömningen av matlab samt att han antog att vi kunde vissa ej självklara saker.»
- för Peter är allting så självklart och man blir ofta dumförklarad när man ställer frågor. jag är van (pappa är mattelärare och dumförklarar mej ofta) men det finns säkert de som inte kan ta dumförklaringen framför 100 personer och därför inte ställer sin fråga. Dennis kändes väldigt obekväm framför klassen och han typ hoppade runt för att han var så spänd - det blev stressande för oss när han var så obekväm. Dennis räknade ofta fel på matriserna, visst att det inte är det som är gjejen med uppgiften men går man tillbaka till uppgiften senare (för repetition)så finns det en chans att man inte förstår vad som händer eller till och med lär sig fel. »
- Peter hjälper inte till på matlabpassen, han förklarar inte, säger bara att det är fel!»

Föreläsare Peter Hegarty
53 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»4 7%
22 43%
++»24 47%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.35

Övningsledare Peter Hegarty
53 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»5 12%
22 53%
++»13 31%
Ej svar»12

Genomsnitt: 4.14

Övningsledare Dennis Eriksson
53 svarande

- -»0 0%
3 7%
OK»8 20%
19 48%
++»9 23%
Ej svar»14

Genomsnitt: 3.87

Labbassistent Peter Hegarty
54 svarande

- -»3 6%
7 15%
OK»8 18%
15 34%
++»11 25%
Ej svar»10

Genomsnitt: 3.54

Labbassistent Dennis Eriksson
54 svarande

- -»1 2%
2 4%
OK»8 17%
19 42%
++»15 33%
Ej svar»9

Genomsnitt: 4

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Laborationerna i MatLab var de hittills överlägset bästa. Tydliga uppgifter, matematik man faktiskt räknat med, och mycket hjälpsamma tips och kommentarer från Peter på föreläsningarna.»
- Bra att Peter gick igenom de tre obligatoriska labbarna på föreläsningarna. Det hjälpte mig att förstå.»
- Otydliga instruktioner till matlab 4»
- De obligatoriska matlabuppgifterna var roliga att göra, hade en hel del att göra med de grafiska delmomenten anser jag»
- Ett problem är att föregående matlabundervisning varit av så låg kvalité att man knappt har några grunder när man kommer till denna i jämförelse nästan himmelska upplevelse.»
- asså ni borde verkligen ha en grundkurs i matlab för z första läsperoiden i 1:an så att man får lära sig programmet från grunden.»
- Mycket bra att snabbt gå igenom labbarna på föreläsningen och att innehållet i labbarna följde kursen. MATLAB-upplevelsen den här gången var mycket mer angenäm än tidigare. Eftersom man kunde koncentrera sig på MATLAB-syntax och inte på att gissa sig till matematiken i uppgiften.»

Föreläsningar
50 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 12%
26 54%
++»16 33%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.2

Övningar
51 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 10%
26 70%
++»7 18%
Ej svar»14

Genomsnitt: 4.08

Labb 1: MATLAB med spegling i linjär och plan
52 svarande

- -»1 2%
3 6%
OK»12 26%
20 43%
++»10 21%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.76

Labb 2 : MATLAB med Matriser och Ekvationssystem
52 svarande

- -»1 2%
2 4%
OK»12 26%
23 50%
++»8 17%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.76

Labb 3: MATLAB med Rotationer av objekt i 3d
51 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»12 26%
21 46%
++»10 22%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.84

Frivillig Labb: MATLAB med "Sambandet mellan konditionstal och relativa felen"
53 svarande

- -»2 5%
5 14%
OK»13 38%
11 32%
++»3 8%
Ej svar»19

Genomsnitt: 3.23

Frivillig Labb: MATLAB med Egenvärden och egenvektore
53 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»14 43%
11 34%
++»5 15%
Ej svar»21

Genomsnitt: 3.56

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Peter skriver snabbt»
- Lagom tempo om man ser vad som måste gås igenom, men Peter skriver väldigt snabbt och väldigt mycket på tavlorna. Det hade varit bra om han kunde korta ner texterna lite.»
- Jag var ej på övningarna.»
- Det skrevs mycket på förläsningarna så att man inte alltid hade tid att lyssna»
- Peter kan gärna ta någon minut och se hur många det är som fortfarande skriver när han fyllt en tavla så att man inte alltid ligger steget efter. Jag klarar inte av att både anteckna från tavlan innan och lyssna och förstå vad han skriver på nästa tavla. Det blir därför många dumma frågor som han oftast hade svarat på när han förklarade under tiden som han skrev på den aktuella tavlan. Jag var en av dem som ställde flest frågor och jag kan tänka mig att det var flera som kände som jag men inte vågade ställa frågan.»

Föreläsningar
54 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»39 75%
För snabbt»12 23%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.21

Övningar
54 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»41 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»13

Genomsnitt: 2

Laborationer
52 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»46 93%
För snabbt»3 6%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.06

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Jag tycker att upplägget för överbetygsnivå är lite konfyst. Hoppet mellan godkänt-nivå och överbetyg är ett överdrivet stort istället för att gradvis öka i en mer linjär skala. Jag tycker att tentans upplägg borde likna mer tidigare kurser. »
- Hade hellre sett en enda del då dina bonuspoäng blev värdelösa om du var "för duktig" på A-delen.»
- Inte en så grov separation mellan godkänd-överbetygsdel»
- duggorna ligger på helt fel nivå. sant/falskt frågorna som är på duggorna ligger inte på godkänt-nivå. sedan finns det också oftast någon mer uppgift på duggorna som inte ligger på godkänt-nivån. anledningen till att jag vill att alla uppgifter ska ligga på godkäntnivån är att det är bara för att uppnå poäng under välgodkänt (4) på tentan som dessa bonuspoäng får användas. sedan tycker jag inte heller att Peter kan var hårdare (som han själv erkänt att han är) i sin rättning på duggorna än vad han är på tentan. duggorna är ju till för att hjälpa den som gjort lite misstag på tentan fast man egentligen kan det (som man bevisat på duggan), att iallafall få sina poäng.»
- Tentans upplägg med godkänd del och överbetyg är onödigt! Massa bevis som man ska lära sig in bara för en tenta onödigt!!»
- Onödigt med överbetygsdel, borde enbart vara en del.»

Tentan
53 svarande

- -»0 0%
7 13%
OK»20 37%
17 32%
++»9 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.52

Duggorna
52 svarande

- -»1 1%
2 3%
OK»15 29%
23 45%
++»10 19%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.76

Laborationerna
52 svarande

- -»1 2%
2 4%
OK»18 36%
21 42%
++»8 16%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.66

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Så kallat "överbetyg".»
- I och med att slarvfel på G-delen kan leda till ett nederlag oavsett hur man presterar på Ö-delen kan det vara svårt att utvärdera sitt slutresultat. Men jag tror ändå på en fyra.»
- Med facit i hand hur många som blev underkända är jag dock osäker.»
- Jag fyller i en trea men 39,2% U i statistiken får mig att misstänka något aningen mindre uppmuntrande.»
- Redan fått betyget»

Betyg
54 svarande

5 10%
19 39%
22 45%
2 4%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.43

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Inget.»
- Informationsflödet var mycket bra och ofta.»
- Tentans upplägg. Kan ibland vara högt tempo på föreläsningarna som medför att man inte hinner lyssna på Peter och skriva samtidigt. »
- hade kunnat vara vettigt med en genomgång av en gammal tenta(vet iofs. inte om det fanns med på de sista övningstillfällena då jag ej kunde medverka på dessa)»
- Inga klagomål»
- Ingen genomgång av komplexa egenvärden. Varför hoppa över detta moment om de nu är så vanliga som ni säger? Sådant tär på studiemotivationen. »
- Peter har tråkig och överlägsen attityd vid rättningen. Fick en förklaring på idiotnivå nerskriven då jag råkat negera ett tal. Sånt förstör både plugglusten och chansen att granska upp då man möts vid olika nivåer. Däremot är han på det stora hela rättvis.»
- Som sagt, gör om tentan till bara en del.»
- Kursen är mycket välutformad. Jag hittar inget att anmärka på.»
- kursen är väldigt abstrakt och jag tycker mest det var glosförhör och metoder (frågar dem efter detta ord använd denna metoden och svara på detta sätt) vad man ska använda colA, ortogonalitet eller underrum till i verkliga livet eller iallafall i något annat ämne på chalmers har jag svårt att se. att ställa upp en matris möjligtvis gausselimination kommer jag ha nytta av om inte datorn eller miniräknarn gör det för mig, men är det verkligen så mycket mer man måste kunna? »
- tentamensformen med en godkänddel och en överbetygs del. »

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Genomgång av matlabmoment på föreläsning.»
- Övningarna var riktigt bra!»
- Har inget negativt att säga så allt då..»
- De frivilliga matlabuppgifterna för bonuspoäng. =)»
- Det är bra att Peter skriver upp mycket på tavlorna under föreläsningarna. Kurshemsidan var den bästa som jag hittills råkat på. Både strukturerad och tydlig. En snabb rättning av tentorna är alltid positivt.»
- Duggorna med bonuspoäng»
- Matlabsuppgifterna gav en chans att utöka sin förståelse av de svårare delarna i kursen.»
- Allt. Speciellt geometriska beskrivningar.»
- Peter!»
- Mycket inforamtion på kurshemsidan och via mail vilket var riktigt bra om man missade någon föreläsning »
- Peter & Dennis, skön duo.»
- Upplägget av föreläsningar/övningstillfällen. Snabb rättning av tentorna.»
- Bra med uppdateringar på hemsidan.»
- Som sagt är kursen väldigt bra som den är nu.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Roligaste kursen i matte hittills på Chalmers.»
- Jag tycker att i sin helhet har kursen varit bra.»
- Den absolut roligaste mattekursen hittills då men förstod vad man kunde använda det man lärde sig till. Matlab 3 med rotationsmatriser var enligt mig mycket givande och rolig när man insåg vad man gjort »
- Riktigt bra föreläsningar, väl strukturerade och med en bra fördelning teori/exempel.»
- Roligt ämne, bra lärare.»
- Bra kurs men det var väldigt svårt att komma ikapp om man missar en viktig föreläsning.»
- Väldigt intressant! Peter är duktig på att slänga in kommentarer gällande hur innehållet förankras i verkliga situationer.»
- inför chalmers typgodkäna miniräknare för framtida z1:or! det är så mycket huvudräkning att man håller på att spy och det är egentligen bara att vi kan metoderna som är det viktiga i denna kurs (det andra har vi blivit godkända på i inledande matematik) men vi får likväl avdrag på poängen för slav fel i huvudräknining.»
- Tråkig kurs som mest består av bevis, men jag gillar ju matte!»

Betyg
54 svarande

0 0%
0 0%
17 33%
22 43%
12 23%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Jan Alve är snäppet vassare.»
- jag vill säga det att Peter var ganska pedagogisk och bra på att hålla föreläsningar, samt gav ut mycket bra och regelbundna uppdateringar via kurshemsidan/mail. dock ogillar jag peters inställning till vissa saker så som att han blir så "arg" när man kommer och redovisar de första matlabuppgifterna i slutet av kursen. om han inte ville att vi skulle vänta med att redovisa dem borde han sätta ett sista redovisningsdatum istället. det var också orimligt svårt att nå betyget 3 på tentan utan extrapoäng från duggor/extralabbar. allt som allt är peter bra på att föreläsa men inte på att vara labbhandledare/examinator.»

Föreläsare Peter Hegarty
53 svarande

Ja»25 65%
Nej»13 34%
Ej svar»15

Genomsnitt: 1.34

Övningsledare Dennis Eriksson
51 svarande

Ja»8 27%
Nej»21 72%
Ej svar»22

Genomsnitt: 1.72

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- SNZ är grymma.»
- Ni gör ett bra jobb, keep it up!»
- Bra mall! :)»
- Helt okej enligt min mening»
- Bra utvärderingsmall lagom lång.»
- Inga anmärkningar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från