ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-3 Matematik och samhälle, modul 2, MVE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-16 - 2012-04-15
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»

1. Anser du att inlämningsuppgiften (Reflektion kring en fallstudie) var en bra examinationsuppgift.

27 svarande

Inte alls»1 3%
Inte särskilt»1 3%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 3.18

- Var inte mattespeechet examinationsuppgift?» (?)
- Att blanda in Sfards begrepp var som att slå luftslag.» (Inte alls)
- Det är bra om om man hittar något att skriva om, men det kan vara svårt i vissa grupper.» (Ganska bra)
- Hade varit ännu bättre ifall vi visste lite mer specifikt vad ni förväntade er, på så sätt minskas antalet returer också. :) » (Ganska bra)
- Hade gärna haft en till artikel med ett annat perspektiv. » (Ganska bra)

2. Tycker du att Sverkers och Samuels föreläsning (Varför matematik) behandlade ett intressant ämne?

29 svarande

Inte alls intressant»1 3%
Inte särskilt intressant»2 6%
Ganska intressant»9 31%
Mycket intressant»17 58%

Genomsnitt: 3.44

- Intressant att träffa någon som är emot skolmatematiken.» (Ganska intressant)
- En aning rörigt på slutet, hade gärna hört mer av Samuels argument på plats.» (Ganska intressant)
- Det hade varit bätrre om Samuel inte fokuserade så mycket på att trycka ner Sverkers argument och istället fokusera ännu mer på varför det är bra med matte :)» (Mycket intressant)

3. Tycker du att Sverkers och Samuels föreläsning var relevant för dig som mentor?

29 svarande

Inte alls relevant»2 6%
Inte särskilt relevant»9 31%
Ganska relevant»12 41%
Mycket relevant»6 20%

Genomsnitt: 2.75

- Men ganska spännande» (Inte särskilt relevant)
- Kanske något regeringen borde se» (Inte särskilt relevant)
- Vissa delar/argument känns svårt att använda ute i "verkligheten".» (Ganska relevant)
- Bra med olika vinklar och tankar om det vi gör!» (Mycket relevant)

4. Tycker du att Fredrikas och Lars föreläsning (Matematik och samhälle) behandlade ett intressant ämne?

28 svarande

Inte alls intressant»1 3%
Inte särskilt intressant»5 17%
Ganska intressant»15 53%
Mycket intressant»7 25%

Genomsnitt: 3

- deltog ej» (?)
- Tyvärr hade Lars för entonigt röst så det var väldigt svårt att koncentrera sig på det han faktiskt sa. Hans dikt var däremot jättebra. Fredrikas tal var bra men för generell.» (Inte särskilt intressant)

5. Tycker du att Fredrikas och Lars föreläsning var relevant för dig som mentor?

28 svarande

Inte alls relevant»2 7%
Inte särskilt relevant»6 21%
Ganska relevant»18 64%
Mycket relevant»2 7%

Genomsnitt: 2.71

- deltog ej» (?)
- Dikten.» (Ganska relevant)
- Mindre handgriplig än Sverker&Samuel, men klart matnyttig som bakgrund.» (Ganska relevant)

6. Anser du att diskussionsseminariet hjälpte dig att planera ditt mattespeech?

27 svarande

Det hjälpte mig inte alls»2 7%
Det var inte till särskilt stor hjälp»5 18%
I viss utsträckning»15 55%
Det var till stor hjälp»5 18%

Genomsnitt: 2.85

- deltog ej» (?)
- deltog ej, fanns inget bättre svarsalternativ» (Det hjälpte mig inte alls)
- För lite information om vad som skulle vara med. » (Det var inte till särskilt stor hjälp)
- Hade varit bra med en sammanfattande diskussion i storgrupp på slutet. Mer struktur kunde behövts i diskussionerna.» (I viss utsträckning)

7. Är det något i modul 2 som du anser var bra och bör bevaras inför nästa läsår?

- Definitivt att ta med föreläsningar som är provoserande!!! Jag hade inte förväntat mig att få se en föreläsning från någon somm ansåg att matematik kan tas bort för de yngre ungdommarnas utbildning. Även om jag själv inte tycker samma sak så fick det mig att se på matematik och utbildning från en helt annan synvinkel än jag gjort förut. Sverkers och Samuel gjorde ett mycket bra arbete att ruska om oss som följde föreläsningen och därmed få oss att lära oss något med en annan inställning än tidigare.»
- Sverker»
- Föreläsningarna är bra!»
- Sverker och diskussionsseminariet »
- Allt var bra, inget behöver ändras»
- Bredden och det att vi reflekterade och diskuterade så pass mycket.»
- Examinationsuppgiften var superbra!»
- Mattespeechet var väldigt roligt! Kul med lite annorlunda examination! »

8. Är det något i modul 2 som du anser bör ändras eller förbättras inför nästa läsår?

- Tydligare och bättre info. Kändes väldigt flummigt. »
- Ta bort fallstudien om en elev. Det är tveksamt om man ens får göra studie om någon utan dess vetskap. Ersätt med kanske en beskrivning om hur det går från hela gruppen, sett ur mentorns eget perspektiv.»
- Lars föreläsning»
- Allt var bra, inget behöver ändras»
- Ännu fler diskussioner!»


Kursutvärderingssystem från