ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Surface engineering, KPO040, sp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

12 svarande

At most 15 hours/week»2 16%
Around 20 hours/week»4 33%
Around 25 hours/week»4 33%
Around 30 hours/week»2 16%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.5

2. How large part of the teaching offered did you attend?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 25%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.75


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

12 svarande

I have not seen/read the goals»3 25%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»0 0%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»9 75%

Genomsnitt: 3.25

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

9 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»9 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

9 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»0 0%
Yes, definitely»8 88%
I don"t know/have not been examined yet»1 11%

Genomsnitt: 3.11


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

12 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»7 58%
Great extent»5 41%

Genomsnitt: 3.41

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

12 svarande

Small extent»2 16%
Some extent»4 33%
Large extent»3 25%
Great extent»3 25%

Genomsnitt: 2.58

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

12 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»5 41%
Very well»7 58%

Genomsnitt: 3.58


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

12 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»3 25%
Very good»4 33%
I did not seek help»5 41%

Genomsnitt: 4.16

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

12 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»1 8%
Very well»11 91%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.91

11. How was the course workload?

12 svarande

Too low»0 0%
Low»1 8%
Adequate»10 83%
High»1 8%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3

12. How was the total workload this study period?

12 svarande

Too low»0 0%
Low»1 8%
Adequate»7 58%
High»3 25%
Too high»1 8%

Genomsnitt: 3.33


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

12 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 8%
Good»9 75%
Excellent»2 16%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. What should definitely be preserved to next year?

- Projects»
- The enthusiasm of the lecturer(s).»
- Projects»
- trying out the different analysing methods are a good way of learning how they work (projects...)»

15. What should definitely be changed to next year?

- Om man inte hade gått på föreläsningen hade man inte förstått något av handouts. en extra mening brevid grafen hade inte gjort något. Det var väldit olika krav från projekthandledarna. detta måste bli mer jämt. Det är inte ok att vilken handledare man väljer ska styra hur mycket tid man måste lägga ner på projektet, och speciellt på rapporten»
- More content. Go deeper into e.g. thermodynamics and kinetics of surface chemistry. It would be nice to be able to do some calculations.»
- Course literature should be more condensed»
- the project could maybe involve some more practical work,»

16. Additional comments

- Thank you for a great course»
- Overall a good course with good structure. I like that the labs are integrated in a project.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från