ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av MHU-kurs: Miljöteknik- hållbar utveckling. TD-programmet, PPU065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-02-27
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp

1. Vilken årskurs går du i för tillfället?*

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Masterprogram, första året»0 0%
Masterprogram, andra året»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

0 svarande

ja»0 0%
nej»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Om NEJ på fråga 2, svara på del A

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig

4. Om JA på fråga 2, svara på del B

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig


Del A- för dig som INTE HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

5. Vad är din uppfattning om miljö?

0 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»0 0%
Likgiltig»0 0%
Flummigt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och jätteviktigt»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling

0 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»0 0%
Likgiltig»0 0%
Flummigt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och jätteviktigt»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Vilka delar inom miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»0 0%
Hotade arter»0 0%
Mat- och vattenbristen»0 0%
Resursanvändning»0 0%
Klimatförändringar»0 0%
Ekonomiska orättvisor»0 0%
Koldioxidlagring»0 0%
Övrigt, kommentera!»0 0%

8. Vilka delar av MHU tror du kommer att ingå i din yrkesroll?

9. Vad anser du är allmänbildning inom hållbar utveckling?

10. Var har du lärt dig mest om miljö och hållbar utveckling?

0 svarande

Från vänner/familj»0 0%
I grundskolan (före Chalmers)»0 0%
I undervisning på Chalmers»0 0%
Genom media (ofrivilligt)»0 0%
Genom media (av eget intresse)»0 0%

Genomsnitt: 0


Del B- för dig som HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

11. Vad var kursens namn?

12. Vilken tidpunkt läste du kursen?

0 svarande

år1 lp1»0 0%
år1 lp2»0 0%
år1 lp3»0 0%
år1 lp4»0 0%
år2 lp1»0 0%
år2 lp2»0 0%
år2 lp3»0 0%
år2 lp4»0 0%
år3 lp1»0 0%
år3 lp2»0 0%
år3 lp3»0 0%
år3 lp4»0 0%

Genomsnitt: 0

13. Hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

14. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

15. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

16. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

17. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

18. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

19. Levde kursen upp till dina förväntningar?

1 = Inte alls , 4 = I mycket hög grad

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

20. Anser du att kursen följde kursplanen?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Har inte läst kursplanen»0 0%

Genomsnitt: 0

21. Hur flummig tyckte du att kursen var?

1 = Inte alls flummig, 4 = Väldigt flummig.
Om du svarar "1" var vänlig hoppa över följande två frågor.

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

22. Vad menar du med flummigt? Konkretisera.

23. Vad var flummigt?

24. Vad var det jobbigaste med MHU-kursen?

25. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande yrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

26. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

27. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

28. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

29. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

30. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

0 svarande

ja»0 0%
nej»0 0%

Genomsnitt: 0

31. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

0 svarande

internet»0 0%
kursansvarig»0 0%
studievägledare»0 0%
kompisar»0 0%

Genomsnitt: 0

32. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

0 svarande

internet»0 0%
kursansvarig»0 0%
studievägledare»0 0%
kompisar»0 0%

Genomsnitt: 0

33. Vad anser du vara allmänbildning i miljö- och hållbar utveckling?

34. Vad har du för uppfattning om miljö?

0 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»0 0%
Har ingen åsikt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»0 0%

Genomsnitt: 0

35. Vad har du för uppfattning om hållbar utveckling?

0 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»0 0%
Har ingen åsikt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»0 0%

Genomsnitt: 0

36. Har din uppfattning om miljö ändrats efter att du har läst MHU-kursen på Chalmers?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

37. Vilka delar av miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»0 0%
Hotade arter»0 0%
Mat- och vattenbrist»0 0%
Resursanvändning»0 0%
Klimatförändringar»0 0%
Ekonomiska orättvisor»0 0%
Koldioxidlagring»0 0%
Övrigt, kommentera!»0 0%

38. Var har du lärt dig mest om miljö- och hållbar utveckling?

0 svarande

Från vänner/familj»0 0%
I grundskolan (före Chalmers)»0 0%
I undervisning på Chalmers»0 0%
Genom media (ofrivilligt)»0 0%
Genom media (av eget intresse)»0 0%

Genomsnitt: 0


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från