ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-3 Digitalteknik-syntes, EDA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-06 - 2012-03-19
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»15 26%
Cirka 20 timmar»23 40%
Cirka 25 timmar»7 12%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.33

- ca 10h per läsvecka har jag lagt, men jag borde jobbat 50% mer » (Högst 15 timmar)
- Gick bara på en föreläsning. Förberett lite labbar hemma.» (Högst 15 timmar)
- Jag läste digitalkonstruktionskursen innan jul och fick en hel del gratis från denna.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»1 1%
25%»5 8%
50%»11 19%
75%»16 28%
100%»24 42%

Genomsnitt: 4

- gått på 80% av föreläsningar men inga övningstillfällen. borde nog gjort det för att lära mig bättre» (50%)
- Jag har gått på alla föreläsningar och laborationer, men inga övningar helt enkelt.» (50%)
- Har ej deltagit i övningarna. Gillade inte upplägget med att ha dem i grupprum.» (50%)
- Lite under 75%» (75%)
- Har inte deltagit i övningstillfällena då hjälpen var näst intill obefintlig där, kunde lika gärna vart hemma.» (75%)
- Bra föreläsningar» (75%)
- Närmare 100 % än 75%, runt 90%.» (100%)
- Missat enstaka.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»44 78%

Genomsnitt: 2.76

- Det vore bra om de hade visats innan sista föreläsningen.» (Målen är svåra att förstå)
- som vanligt, innan man lärt sig sakerna säger det inte så mkt. efter att ha läst kursen har jag en tydlig bild av hur väl jag uppfyller målen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är i och för sig tydliga, vad jag skulle önskat var att dessa gick igenom i början av kursen istället för sista föreläsningen.. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Har inte läst målen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Synd bara att de inte nämndes förrän sista föreläsningen. Det hade varit bra att ta 30 min av första föreläsningen och gå igenom vad kursen är tänkt att handla om och administrativa saker så som hur det fungerar med labbar och inl-uppg. Är de obligatoriska, ger de bonuspoäng, hur går redovisningen till osv?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

55 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»53 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Är till viss del partisk i frågan, då jag läste Digital Konstruktion innan denna kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 10%
Ja, i hög grad»48 87%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.9

- Första gången som jag inte har haft tid att svara på alla uppgifter, kändes som att tentamen var väldigt omfattande och för lite tid gavs. "Ni måste inte bara kunna lösa uppgifterna rätt, ni måste även kunna lösa dem snabbt" säger ju en del om kursen.» (I viss utsträckning)
- denna tentan var bra och bättre än övningstentorna eftersom den hade många konkreta uppgifter och inte massa faktafrågor som bara går ut på att memorera detaljer (t.ex fpga vs asic)» (Ja, i hög grad)
- svårt att hinna med alla uppgifter, vissa lösningar blev därför slarvigt skrivna, vilket man förhoppningsvis inte får poängavdrag för!» (Ja, i hög grad)
- Men att sätta dit elever på detaljer såsom negativ klockflank etc var lite onödigt. » (Ja, i hög grad)
- Tycker tentan täckte in det mesta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»13 22%
Ganska stor»28 49%
Mycket stor»16 28%

Genomsnitt: 3.05

- Föreläsningarna har varit ganska tydliga, men att i efterhand försöka förstå exemplen i slidesen är nästan omöjligt. » (Ganska liten)
- Inget fel i själva undervisningen, Arne gjorde ett väldigt bra jobb där. Det är bara det att jag personligen oftast inte lär mig så mycket på föreläsningar. Laborationerna var givande dock men lite otydligt formulerade ibland i de olika lab-pm.» (Ganska liten)
- Egentligen inget fel på undervisningen men blev väldigt rörigt på tavlan oftast.» (Ganska liten)
- Lär mig inte mycket av föreläsningar» (Ganska liten)
- en kombination av slides och labbarbete är det jag lärt mig på kursen. föreläsningarna har varit givande » (Ganska stor)
- Powerpoint-anteckningarna var bra. Jag mergade allting till en stor sökbar PDF, kan vara bra att publicera en sådan direkt.» (Ganska stor)
- Med detta avser jag endast labbarna» (Ganska stor)
- Alla powerpointpresentationer borde gås igenom några gånger då mycket är rörigt. Svårt att följa och förstå om man inte var på föreläsningen, och svårt även om man var där.» (Ganska stor)
- Arne är en duktig föreläsare. Märks att han vet vad han pratar om. Gästföreläsare var bra, men kom lite tidigt/oförberett. Det var en del saker vi inte gått igenom och det blev lite svårt att hänga med.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har fungerat mycket bra, gått igenom allt, och varit strukturerade.» (Mycket stor)
- Arne är väldigt duktig föreläsare och är bra på att förklara svårare delar.» (Mycket stor)
- Personligen lär jag mig väldigt mycket från undervisning, och rätt lite från kurslitteratur.» (Mycket stor)
- Väldigt bra förklaringar, satte kunskap på plats. Liiiiite seg ibland.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»12 21%
Ganska liten»16 28%
Ganska stor»21 36%
Mycket stor»8 14%

Genomsnitt: 2.43

- knappt använt boken men hade velat läsa mer i den. » (Mycket liten)
- Jag använder ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat den stora, tunga boken för flera hundra.» (Mycket liten)
- Personligen lär jag mig väldigt mycket från undervisning, och rätt lite från kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Många moment i kursen som ej behandlades i kursboken.» (Ganska liten)
- undantag labbarna som varit till stor nytta, fastän de varit svårförstådda och felskrivna.» (Ganska liten)
- använde aldrig kursboken» (Ganska liten)
- Bra kursbok, mycket bok för pengarna. Slides har även varit väldigt bra utformade. » (Ganska stor)
- Kursboken läste jag knappt, men laborationer och inlämningsuppgifter var bra.» (Ganska stor)
- Bra övningsuppgifter i boken, och det var bra att det fanns lösningar. LabPM var ibland lite förvirrande då kodexempel ibland innehöll fel och ibland lämnade öppet för egna tolkningar av uppgiften.» (Ganska stor)
- Sjukt bra kursbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»10 17%
Ganska dåligt»11 19%
Ganska bra»30 52%
Mycket bra»6 10%

Genomsnitt: 2.56

- kursens innehåll är jätteintressant men organisationen och genomförandet har varit katastrofalt. allt utdelat material är fullt av fel och det har tydligen varit så även tidigare år. hur svårt kan det vara att testa kompilera koden? det är inte så enkelt för oss när vi aldrig förut jobbat med vhdl att hitta fel i koden. man kan till slut inte lita på att uppgifterna är skrivna rätt och en stor del av vår tid på labbarbete och inlämningsuppgifter har gått åt till att tolka eller försöka korrigera felskrivna instruktioner. detta har varit ett stort irritationsmoment genom hela kursen och även gjort att jag lärt mig mindre eftersom timmar går åt till att felsöka en pdf istället för att lära mig saker. hur kan ni låta detta pågå? det skulle ta max nån timme för den som kan materialet att rätta till det men det har gått åt många timmar till spillo för oss. oerhört slarvigt. dessutom rörig administration med pingpong, dropbox, och omöjligt att följa upp / få feedback på inlämningar, och 1-2 veckors tid att få dem rättade. det verkar ha spårat ur helt. organisera om hela kursen! » (Mycket dåligt)
- Fel Fel Fel. Det var fel överallt i både labbar och inlämningsuppgifter. Fel i exempelkod, Textfel, Slarvfel, Fel bilder. Har aldrig varit med om att det varit så mycket fel i någon annan kurs på Chalmers.» (Mycket dåligt)
- Hemskt dåligt! Man lämnar in, får ingen retur, och när man väl får retur så fick jag bara en testbänk... det hjälpte ju inget! vill ju ha hjälp med hur jag kan förbättra mig! » (Mycket dåligt)
- Det var ett väldigt krångligt system att lämna in inlämningsuppgifterna och eventuell laborationskod. Tog också väldigt lång tid att få svar på sina uppgifter och på en uppgift fick jag inte svar alls.» (Mycket dåligt)
- Bedrövligt! Riktigt skamligt dåligt! "Senaste nytt" uppdaterades aldrig, inlämningsuppgifts nummereringarna var ett skämt och att man aldrig fick någon genomgång hur detta fungerade var ju helt bedrövligt, när något nummereras som INL_1_2_4v, hur ska detta tolkas om man inte får någon genomgång av det? Vad jag förstår så står v4 för: version 4, varför inte ta bort de inaktuella och bara ha alla v1? Sedan till labbPm, tentor, osv: Hur är det möjligt att det är så mycket fel i dessa? Varför kan man inte be någon gå igenom det och dubbelkolla? Varför löser man inte felet med att en bild ligger fel istället för att lägga till kommentaren "fel bild" under bilden? Jag förstår verkligen inte? När man satt och pluggade tentor så var det konstanta fel, även hur små det än va så skapade det ju tanken att även om man hade gjort rätt så kunde man inte veta 100 % att det faktiskt var rätt. Vilket gjorde att sitta och plugga ensam någon dag var ju uteslutet då du var tvungen att diskutera varje svar med dina kursare. Det kan ju inte vara så svårt och be om hjälp av nån som kan dubbelkolla allt? » (Mycket dåligt)
- Döp inl-uppg med början från 1 och uppåt. Det underlättar kommunikationen kring dom. Labb-PM var svårt att förstå. Det innehöll väldigt mycket felaktigheter. Be någon kollega läsa igenom det. Det var oklart när deadline var för alla labbar och inl-uppg.» (Mycket dåligt)
- Inlämningsuppgifterna var så dåligt organiserade så Kafka hade fått hjärnblödning. Gör om, gör rätt och framför allt förklara på föreläsningarna hur det fungerar, man skall som student inte behöva gissa hur det fungerar med alla kryptiska filnamn och regler. » (Mycket dåligt)
- Allt material var fullt med fel. Inlämningsuppgifter blev orimliga om man följde specen, men om man rättade dem till vad som egentligen menades så sparkade det automatiska rättningssystemet bakut. Och returer av inlämningar tog flera veckor.» (Mycket dåligt)
- Det var alltid fel i det utdelade materialet, vilket ibland gjorde det väldigt svårt. » (Mycket dåligt)
- Labb PM som inte varit genomlästa. Innehöll många felaktigheter. Delar som inte ens var aktuella/inte längre hörde till någon uppgift utan bara var kvarglömt från tidigare år. Stökigt med att lämna in uppgifter och oklart vad som faktiskt skulle lämnas in. Inkonsekvent.» (Mycket dåligt)
- Problem med inlämningsuppgifterna, väldigt rörigt till en början & dålig information.» (Ganska dåligt)
- Rörigt när en del ligger i PingPong. Länkarna från kurshemsidan leder till en begränsad del av PingPong. Skrota PingPong och lägg allt på kurshemsidan!» (Ganska dåligt)
- Ping pong är rörigt och det är svårt att hitta saker. Anmälan till labbarna skulle också ha skett vi ping pong. Dessvärre fick jag aldrig en inbjudan för att kunna göra detta vilket resulterade i att jag innan varje labbtillfälle hade mailkontakt med examinatorn. För inlämningarna hade jag föredragit ett system som gjorde så att man visste om man blivit godkänd på inlämningen eller inte (exempelvis fire) plus att man inte bytte system mitt under kursen. » (Ganska dåligt)
- Det fungerade inte så väldigt bra, men jag har full förståelse för att det varit rörigt med tanke på vad som hände precis innan kursstarten.» (Ganska dåligt)
- Lab-PM innehåller mycket fel. Fick inte tillbaks returer på inlämningsuppgifter.» (Ganska dåligt)
- Var väldigt virrigt med inlämningsuppgifter, man fick vänta länge på returer och man fick inte heller veta om man var godkänd på en inlämning, returer som man fick kunde ibland vara svåra att förstå» (Ganska dåligt)
- Oerhört många skrivfel, att läraren har problem är förståeligt men skaffa isf någon som kontrolläser!» (Ganska dåligt)
- pga omständigheterna blev förvirringen kring inlämningsuppgifterna ganska stor. Jag hoppas detta ses över och att man inte byter inlämningsmetod mitt i kursen nästa gång. Kanske borde någon kolla att det inte finns några stavfel, t.ex. så att samma signaler/variabler används överallt och att entiteten börjar och slutar med samma namn.» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt kring inlämningsuppgifter. » (Ganska bra)
- Ping pong har fungerat mycket bra med aktuellt material. » (Ganska bra)
- Bort med PingPong!» (Ganska bra)
- Struligt med inlämningarna. Krångligt att få in dem och än mer så att få tillbaka dem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»15 26%
Har ej sökt hjälp»10 17%

Genomsnitt: 3.45

- När någon ställer en fråga om oklarheter kring administrationen så är det garanterat väldigt många andra som undrar samma sak. Om någon tex ställer en fråga i pausen så kan man när föreläsningen drar igång igen säga "Det kom upp en fråga under pausen angående en oklarhet. Det är det här som gäller...".» (Ganska dåliga)
- Labbarna var svårt underbemannade, det tog ibland timmar att få hjälp. Dessutom var viss handledare oinsatt/ointresserad i/av ämnet.» (Ganska dåliga)
- Det tog mycket lång tid att få hjälp på labbarna. Skulle man redovisa fick man också vänta väldigt länge.» (Ganska dåliga)
- Övningar krockade med övriga kurser så dessa kunde inte utnyttjas» (Ganska dåliga)
- labbtillfällena har fungerat jättebra och där har vi även kunnat ställa frågor. även på föreläsningar har det gått bra och via mail så här är det positivt. » (Ganska bra)
- Att ställa direkta frågor har fungerat bra. Rättningen av inlämningsuppgifter har fungerat mycket dåligt. 1-2 veckors latency innan svar varje gång. Konstigt output från debug-program vi inte får se i inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Det hade varit trevligt med mer övningar. Större lokal för övningarna och mer tillfällen.» (Ganska bra)
- Fått både hjälp från Arne och labb-handledaren efter lektion-/labbtid.» (Mycket bra)
- Jag har vart och ställt frågor till Arne på hans arbetsrum ett par gånger och har alltid blivit väl bemött och fått bra svar. » (Mycket bra)
- Övningspassen på torsdagar samt laborationer kunde ge bra hjälp» (Mycket bra)
- Det var bra övningspass. Laborationstiderna kan få bättre struktur.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 17%
Mycket bra»45 78%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.85

- vi har varit lite i otakt men det är vårt eget fel» (Ganska bra)
- Då jag läser Elektro har jag inte haft så mycket samröre med datastudenterna, men inom elektrogruppen har vi fungerat bra.» (Ganska bra)
- Bara samarbetat med studenter jag vet det fungerar med enligt tidigare erfarenheter.» (Mycket bra)
- Mycket bra samarbete då detta var ett msåte» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»42 75%
Hög»12 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- jag underskattade arbetsbelastningen och kom inte igång så tidigt som jag borde. i efterhand tycker jag det är en lagom belastning. väldigt mkt nytt material men också mkt som bygger på tidigare kunskaper från digitalkurserna så det går snabbt att bygga på. » (Lagom)
- förutom att labbarna var svårförstådda och felskrivna på många ställen så var arbetsbelastningen på kursen lagom.» (Lagom)
- Det var en väldigt lagom arbetsbelastning som kändes rimlig utgående från att man faktiskt läser en till kurs vid sidan av denna.» (Lagom)
- PERFEKT! Inte för lite och inte för mycket» (Lagom)
- Lagom-hög. Ibland mycket med inlämningar och labb samt returer som kom väldigt sent. Det hjälpte att de sista inlämningarna plockades bort.» (Hög)
- Mycket att göra, stora labbar och inlämningsuppgifter, som man aldrig visste när det skulle lämnas in då alla sa annorlunda. » (Hög)
- De gigantiska labförberedelserna gick tyvärr ut över den andra kursen ibland.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»38 66%
Hög»13 22%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.28

- har lagt ganska lite tid totalt sett och ändå klarat mig bra. » (Låg)
- Läste paradigms, hade det varit parallell programmering jag läst hade arbetsbelastningen varit aningen högre pga. många laborationer & inlämningsuppgifter i båda kurserna.» (Lagom)
- Det har fungerat bra att kombinera denna kursen med kandidatarbetet.» (Lagom)
- Stort projekt i en annan kurs plus denna kurs blev för mycket. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 7%
Godkänt»16 28%
Gott»25 43%
Mycket gott»11 19%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket få saker fungerade som det skulle! Det är fel i varenda labbpm, och det är stora fel, fel som gör att det blir oklart vad tusan det är som ska göras egentligen» (Mycket dåligt)
- De extremt slarvigt skrivna labbarna och inlämningsuppgifterna drar ner betyget avsevärt. När man får spendera tid med att försöka förstå vad labbpm menar, och inte vad man ska göra, rätta fel kod istället för att lösa uppgifterna är det väldigt frustrerande. Vad som räddar kursen från "mycket dåligt" är att jag tycker ämnet i sig är väldigt intressant och föreläsningarna har varit bra.» (Dåligt)
- Hade alla möjligheter att bli en perfekt kurs men sabbades av massa skitsaker och mycket dålig information!» (Dåligt)
- Administrationen fungerade uruselt, labbtexterna var förvirrade och felskrivna, ren tur att man oftast gissade rätt på vad frågan var. » (Dåligt)
- Precis.» (Godkänt)
- Jag har blivit duktig på att rita olika sorters diagram och ringa in cirklar av ettor och nollor, men riktigt vad det har med hårdvara att göra förstår jag inte. Det känns mest som knep-och-knåp-sidorna i en tidning. » (Godkänt)
- Jag hade gett kursen "mycket gott" om det inte vore för de katastrofala labbarna och inlämningsuppgifterna(som jag tror många kommer klaga på). De var korsrelationer mellan uppgifter som inte hade med varandra att göra(förmodligen för att det kopierades och klistrades helvilt), vissa uppgifter var svårtolkade så att man fick gissa sig till vad de egentligen ville få fram, och detta var något som man fick reda på labbtillfället och där göra om. Inlämningsuppgifterna tog för lång tid vid rättning och man fick inte feed-back på vad som var fel(utan enbart att det var fel). Alla problemen berodde dock på att en av lärarna dog vid kursstart(vilket Arne förtydliga i början av kursen), vilket ger förståelse för varför allt varit så rörigt!» (Godkänt)
- Bortsett från returer på inlämningsuppgifterna tycker jag att kursen har varit väldigt intressant och givande.» (Gott)
- Intressant kurs. » (Gott)
- Det vi lärde oss kändes relevant och man blev motiverad av gästföreläsningarna. Dock så försämrades intrycket av de dåligt utformade labspecarna. » (Gott)
- Lite struligt med labbarna» (Gott)
- pedagogisk lärare och intressant kurs!» (Gott)
- På grund av omständigheter som ingen kan råda över blev det bitvis lite veligt. Men det får man ju ha överseende med.» (Gott)
- Förutom allt stök med inlämningar så har det varit bra.» (Gott)
- en väldigt intressant kurs och viktigt innehåll som tyvärr tar skada av dålig organisation och dåligt material. lägg några timmar på att skriva om labbarna, rätta kodfel, stavfel och felaktiga meningar/referenser, så kommer det göra enorm skillnad. » (Mycket gott)
- Bra kurs med lagom belastning har gjort att jag lärt mig mycket. Allt som ingått i laborationer har varit väsentligt för kursen. » (Mycket gott)
- Jag tycker att ämnet är intressant och jag tycker att Arne är en väldigt bra och tydlig föreläsare. Vanligtvis (i andra kurser) upplever jag att föreläsningar som använder sig av PowerPoint tenderar att bli röriga och väldigt ryckiga i informationsmängden, men Arne lyckas där andra går bet med sina ibland överpedagogiska presentationer.» (Mycket gott)
- Bra föreläsningar, bra lärare, bra labbhandledare, laborationer som jag lärde mig mycket på och bra övningstentor. Vår tenta kändes dock lite svårare än de tidigare årens tentor.» (Mycket gott)
- Tycker det var roligaste kursen vi läst hittills» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket fel i lab-pm.»
- laborationer + inlämningsuppgift. förberedde bra inför tentamen.»
- kursens mål, syften och innehåll är bra och intressant och sammanhängande. »
- Föreläsningarna Tentamen»
- Allt, här har ni ett bra exempel på hur en fungerande kurs på Chalmers ska se ut.»
- Pros +Föreläsningar och gästföreläsningar +labbar(korrekta labbar utan fel)»
- Arne Linde»
- Allt som jag inte listar upp i fråga 15.»
- Arne»
- FPGA-labben»
- Att alla slides från föreläsningar finns på kurshemsidan tycker jag är mycket bra.»
- labbhandledarna var mycket bra och hjälpvilliga»
- vet ej»
- Arne.»
- Föreläsningarna! Mycket bra!»
- Föreläsningarna var väldigt bra. Även övningstillfällena var bra då man kunde göra sina inlämningsuppgifter.»
- Föreläsningar, laborationer.»
- Allt»
- Kursen är bra i sig.»
- Det mesta. »
- Kursboken, den är ok.»
- Tycker Arne var en mycket bra föreläsare, tog sig tid att förklara och svara på frågor. Uppskattas.»
- Arne är bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inga kommentarer»
- laga eller ersätt allt trasigt labbmaterial (hårdvara). skriv om labbinstruktionerna och inlämningarna så att koden är felfri och instruktionerna läsbara. använd inte dropbox! det är också väldigt mkt upprepningar i föreläsnings-slidesen. kunde ta bort en hel del redundans här?»
- Allt förutom föreläsningarna (se tidigare kommentarer)»
- Tror det som jag varit missnöjd med kommer ordna sig till nästa gång eftersom denna period har kantats av händelser som inte kunnat förutses.»
- Liter mer struktur på slide:sen.»
- Korrekturläs och kompilera labbarna. Oacceptabelt mycket fel och oklarheter som skapar frustration och sänker arbetstempot. Finns det verkligen ingen bättre mjukvara än QuestaSim?»
- Cons -övningstillfällen, var inte alls givande att ställa frågor till övningsledaren som gav dåliga svar. Istället tvingades man fråga Arne eller labbhandledaren efter föreläsning/labb eller på kvällar! -Tentan, bra uppgifter men det var svårt att hinna med alla uppgifter och ha tid för granskning, det kändes som man stressa igenom tentan för att hinna med alla uppgifter(där vissa uppgifter kräver att man är väldigt noggrann så att det inte blir fel).»
- Allt administrativt bör ändras, samt byt ut han som rättar inlämningsuppgifter, han verkar inte kunna lösa den uppgiften alls. »
- Att det finns bra labbhandledare då årets var under all kritik. Jag och min labbpartner satt och väntade på att få redovisa vår labb när klockan närmade sig lunch. Vi var nästa grupp på tur när handledarna bara går. De säger inte ett ord utan bara går! Ok för att det var lunch då men säg det då för f*n! Säg också att vi får komma tillbaka en annan tid eller nåt. Otroligt j*vla respektlöst!»
- Systemet för inlämning av inlämningsuppgifter och svarstiden på inlämningsuppgifter måste kortas ner. Laborations-pm kan också göras tydligare då det är väldigt otydligt på sina ställen samt stavfel/syftningsfel på olika variabler vilket förvirrar en en hel del.»
- Tog lite för lång tid att redovisa vid labbtillfällen. Vilket gjorde att vi fick återkomma vid ett senare tillfälle och redovisa»
- Mer roliga lampor på labbarna»
- Rättningen av Inlämningsuppgifterna, studenten vet inte om de är godkända eller inte...»
- Någon som kontrollerar material som ska delas ut! Hur svårt kan det vara? Varför kan man inte när det kommer upp fel i labb Pm eller liknande lägga ut en notis på hemsidan? Känns ju som det är meningen...»
- Labbpm/inlämningar måste bli korrekt skrivna. Ofta förekommer inte bara språkliga fel och hänvisningar utan felaktigheter förekommer också i skelettkoden. Kontentan blir kryptiska, opedagogiska och svårläsliga uppgifter. Hur inlämningsuppgifterna har rättats har varit ytterst oklart. Ett tydlig system som talar om, om man är godkänd på uppgiften eller inte vore eftertraktat. »
- labb-pm behöver förbättras, rekommenderade uppgifter i boken kan behövas ses över.»
- Administrationen av inlämningsuppgifterna och laborationerna var väldigt röriga, men som sagt, jag förstår varför.»
- LabPm»
- Titta över Lab-PM och försök att minimera antalet fel.»
- Inlämningarna, det gick inte heller att veta om man ens skickat in, och man fick inte veta om man var godkänd så man kunde inte känna sig säker på att man faktiskt skickat.»
- Få ordning på övningarna och labspecarna.»
- Gästföreläsningarna höll låg kvalitet. Förbättra kommunikationen kring administrationen.»
- Labbar och inlämningsuppogifter bör ses över och administrationen kring dem radikalt förenklas. »
- Förbättra laborations dokumenten och inlämningsuppgift dokumenten. Vissa var väldigt otydliga.»
- Labbarna var helt cp, vissa CPLDer var trasiga. Gärna någon form av respons på inlämningsuppgifterna så man vet ifall det är avklarat eller inte.»
- Labbarna. Allt utdelat material behöver jobbas igenom alt. slängas och göras om.»
- bättre kvalitet av utdelat material»
- Viss VHDL-kod man fick given i labbteserna skulle behöva lite korrekturläsning. Det fanns inga allvarliga fel vad jag såg, men det uppstod lite förvirring ibland.»
- Lägg inte labbpass och redovisningspass samtidigt om man ska uppnå tidsvinst med det.»
- Labb-PM och inlämningsuppgifter. Leta efter stavfel osv. Jag vet att föreläsaren har dyslexi, så kanske borde någon annan se över dem. Jag är övertygad om att någon studerande skulle kunna tänka sig ta en liten peng för att kolla igenom dem under en dag.»
- Läs igenom och rätta Labb-PM! Kontrollera så att det står rätt. Kompilera gärna kodsnuttarna som är med också. Gör det lättare att lämna in inlämningar.»

16. Övriga kommentarer

- det var också förvirrande att det finns två varianter av kurshemsidan, en halvpublik och en som kräver login på pingpong. på den publika fanns materialet tillgängligt i början men sen fanns det inte, och vi väntade på att det skulle komma upp , när det hela tiden fanns på pingpong-sidan som vi inte hittade förrän efter ca 4 veckor. rörigt, förvirrande, och onödigt att det finns två varianter på samma sida där den ena är en delmängd av den andra? »
- Fixa labbarna! Under all möjlig kvalitetsstandard som finns.»
- Mycket besviken! det har fungerat mycket dåligt. föreläsningarna har varit okej, men allt runt om har inte varit alls okej. Lägg upp föreläsningarna som ppt istället för pdf, det blir bara en stor blobb av allt när man försöker kolla på det utan alla inzoomningar osv. eller ta bort allt sånt. Det kan även vara en fördel om du ber någon läsa igenom dina föreläsningar och labbar innan du skickar ut dom! dom har varit mycket märkliga i många av fallen.»
- Byt handledarna.»
- Bra kurs!»
- Bra föreläsare!»
- Jag skulle vilja att man i slutet på varje föreläsning blev påmind om vilka sidor som skulle läsas inför nästa föreläsning. Även om det står på kurshemsidan låter man gärna bli. Men om man får veta det på föreläsningen tror jag att man känner sig mer manad att faktiskt ta upp boken. Som det var nu fyllde boken egentligen ingen funktion alls.»
- Väldigt bra och rolig kurs»
- bra kurs»
- Lite rörigt i början och skulle hellre ha läst denna innan digital konstruktion. Annars en av de bättre kurserna på Chalmers. Och Arne är mycket bra.»
- Lärorik kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.71

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.71
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från