ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-3 Maskinorienterad programmering, EDA480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-06 - 2012-03-19
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»9 24%
Cirka 20 timmar»14 37%
Cirka 25 timmar»8 21%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.37

- Labbar och förberedelser inför detta krävde enormt mycket tid, kände att mattekursen blev lidande av detta.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»7 18%
75%»13 35%
100%»15 40%

Genomsnitt: 4.1

- Undvek föreläsningar om C. Kändes irrelevanta och dåligt upplagda. De C föreläsningar då labb-hårdvaran diskuterades låg alldeles för sent i kursen för att vara till hjälp. » (50%)
- Snarare ca 80-85%, gick ej på demo-föreläsningarna eftersom jag inte fick ut något av dem. Svårt att förstå syftet med uppgifterna samt väldigt svårt att höra och förstå föreläsaren på dessa pass.» (75%)
- Enda undervisningen jag missade berodde på sjukdom.» (75%)
- Inte simuleringspass» (75%)
- Var inte på demonstrationerna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 61%

Genomsnitt: 2.58

- Målen är svåra att greppa. Svårt att förstå varför vi lär oss det vi lär oss och vad vi ska ha för nytta av det.» (?)
- Inte kollat så noggrant» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Sammanfattningen av kursen på sista föreläsningen tillsammans med visandet av målen var väldigt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 89%
Nej, målen är för högt ställda»4 10%

Genomsnitt: 2.1

- Inte kollat så noggrant» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»8 21%
Ja, i hög grad»25 67%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.64

- Fick knappt visa nånting jag kunde. Var ju bara svåra uppgifter. Fattar inte att det skall va så svårt att ha en del med lättare frågor, och en del med svårare så man har en chans.» (Nej, inte alls)
- Långt mycket högre nivå än kursen i övrigt! Tentan var svårare än de tidigare tentorna som vi hade att öva på som i sin tur var på alldeles för hög nivå jämfört med kursen i sig. Frågorna var dessutom kryptiskt ställda, med tydlig avsikt att man ska falla i fällan om man råkat läsa lite fel.» (Nej, inte alls)
- Alldeles för hög nivå på tentan för att inte kräva några förkunskaper i C» (Nej, inte alls)
- Känns som att man kan klara tentan även om man inte har uppnått en stor del av kursmålen. Att få godkänt krävs ganska lite poäng jämfört med hur mycket varje uppgift gav.» (I viss utsträckning)
- Tentan testade för svåra versioner av det vi har lärt oss.» (I viss utsträckning)
- Hittar inte något i målen om att man ska kunna XCC-konventionerna som det förhördes mycket på på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade högre svårighetsgrad än de äldre tentor vi hade övat på, vilka i sig var svårare än de labbar vi har gjort.» (I viss utsträckning)
- man kunde ha gått igenom lite mer om det som man hade på tentan, med stacken m.m. istället för att ta upp det på den sista föreläsningen » (I viss utsträckning)
- Nackdelen med tentan var att även om man jobbat bra under kursen så kändes inte tentauppgifterna likt det man gjort under tiden. Men det löstes med övningstentorna. Släpp gärna en eller två extra övningstentor till nästa gång. Tentan höll förövrigt en bra nivå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»18 48%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.89

- Monotona och opedagogiska lärare.» (Mycket liten)
- C fick jag ut mer av, men var otroligt dåligt kursmaterial för Assembler. Rörigt, många papper, och var fasansfullt svårt att få hjälp på dom 4h SIM passen man hade.» (Ganska liten)
- Föreläsarna behöver lära av Rolf! Roger talar tyvärr med alldeles för lite engagemang och rätt monotont, vilket gör att man lätt tappar fokus. Jan visar stort engagemang men snöar istället lätt in sig på smådetaljer, och får en att tappa fokus på det sättet.» (Ganska liten)
- Som innan. Föreläsningar som behandlade C var ej till hjälp» (Ganska liten)
- Demo-passen var mycket bra, trots att de var få på dem. » (Ganska stor)
- Räkneövningarna har varit riktigt bra!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna i C hamnade lite efter runt v4-5» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»18 48%
Ganska stor»12 32%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.37

- Övningsuppgifter utan facit, hur seriöst är det egentligen? Hur ska man veta om man gjort rätt när det går att skriva program som gör samma sak trots att koden ser olika ut?» (Mycket liten)
- Arbetsboken var den jag använde. Vägen till C var ett onödigt köp.» (Mycket liten)
- C boken var bra. Assembler är katastrof. Inget index i boken, ingen möjlighet att söka på begrepp man inte förstod osv.» (Ganska liten)
- "Vägen till C" bra bok men använde den knappt. » (Ganska liten)
- Vägen till C är bra. Övningsboken för mc12 innehåll många småfel, men var i övrigt ok. » (Ganska stor)
- Arbetsboken är bra. Boken använde jag ej. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»7 19%

Genomsnitt: 2.94

- Rörig sida. Massa text, massa länkar, lätt att missa viktiga saker.» (Ganska dåligt)
- Skulle vara bra om Powerpoint-slidesen lades upp på kurshemsidan som i de andra kurserna.» (Ganska dåligt)
- Resurssidan är rörig och det är svårt att hitta relevant information. Tex för CRG kretsen. » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var inte så smidig» (Ganska dåligt)
- Någon oklarhet ibland. Visste inte att vi skulle lämna in "goldbachs hypotes" t.ex. Står det nånstans? Resurssidan innehåller mkt bra material» (Ganska bra)
- Resurssidan är enkel och trevlig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»14 37%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.4

- Sämst hittills för mig.» (Mycket dåliga)
- Få simuleringspass och väldigt långa köer på labbarna. Eftersom labbarna är så stora krävs mycket förberedelser, och allt kan man inte förbereda hemma om man inte är helt säker på både C och Assembler sedan tidigare. Kvar är då ett simuleringspass i veckan (1h45min), vilket inte på långa vägar räcker till förberedelser!» (Mycket dåliga)
- Stor spridning på hur bra handledare var på att "handleda"» (Ganska bra)
- Nina och Christoffer grymt bra!» (Mycket bra)
- Handledarna är riktigt bra. Men det känns som det skulle behövas en eller två till labbar och handledningspass. Det var väldigt ofta de hade mycket att göra.» (Mycket bra)
- Tillgängligt» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»26 72%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.72

- Hade aldrig klarat mig om jag inte haft så bra stöd, men tänker på dem som inte hade det.» (Ganska bra)
- Lite låg ambition hos min lab-kollega men han var snäll » (Ganska bra)
- Jag och min labbpartner samarbetade med en annan grupp, vilket hjälpte att bli klara med förberedelserna i tid.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 64%
Hög»10 27%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.43

- Mycket behövdes förberedas inför laborationerna, men det gav bra inlärning (bör inte ändras).» (Hög)
- Otroligt tungt med Assembler och C på samma gång. Som om inte C är svårt nog när man är nybörjare. Speciellt när dom blandas.» (För hög)
- Vi förväntas ägna 50 timmar i veckan på studier, lika fördelat på två kurser som man läser parallellt. Jag har ägnat över 35 timmar per vecka på denna kurs och ändå kommer jag inte klara tentan, samtidigt som jag säkerligen halkat efter i matten pga det. Det känns mer och mer som om varje lärare tror att vi ska lägga ned 50 timmar i veckan på DERAS kurs, de verkar inte det minsta intresserade på att anpassa sig till att vi faktiskt läser två kurser parallellt.» (För hög)
- Utan någon tidigare erfarenhet i C, och endast bristfällig kunskap i assembler var tiden för kort för att lära sig språken för tentans nivå. laborationerna var på lagom nivå.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 64%
Hög»9 24%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.37

- Varierade mycket pa de olika labbarna, ibland var det inget att goroch ibland var det valdigt mycket.» (Lagom)
- Andra kursen (dat215) var omfattande » (Hög)
- I kombination med matten har det varit en rätt mördande period, och jag kommer nog missa MOP-tentan pga detta. La energin på matten istället, för där var kursmaterialet strukturerat till en bok, och en simpel sida med instruktioner.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 11%
Godkänt»6 16%
Gott»18 50%
Mycket gott»7 19%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gillar båda lärarna trots att jag ger så skarp kritik. Gillar både Roger"s lugna kompetens och Jan"s ivriga föreläsningar. Men upplever att man borde skippat att blanda dem. Rakt på C hade varit så mycket skönare och mer intressant. Assembler kunde man lagt i en egen kurs.» (?)
- För hög nivå, för hög arbetsbelastning och intetsägande föreläsningar där man lätt tappar fokus.» (Mycket dåligt)
- Roligt att få in lite programmering i C! Tillsammans med assembler ger det bra förståelse.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- En vilja att förändras.»
- Laborationerna»
-
- Tyckte att det var lärorikt att skriva kod i båda språken, så man tydligare såg skillnader och likheter. Gillade också att vi i labbarna fick arbeta med faktisk hårdvara och inte bara simulerat.»
- Allt»
- Bra folk på labbarna.»
- Föreläsare och labhandledare var hjälpsamma och bra»
- Räkneövningarna»
- Laborationerna. C!»
- Laborationen där man översatte kod för att skapa samma utgång - dvs kontrollera en borr. Väldigt pedagogiskt sätt att skapa föeståelse för likheter/skillnader i språken. »
- Labbarna är väldigt trevliga och lärorika»
- Jag tycket att det befintliga upplägget är bra »
- Labbarna, de var bra...»
- P.g.a. en schema-miss hade vi laborationen som berörde viss kunskap som vi inte fick fören föreläsningen efter, vilket gjorde att vi fick leta efter informationen på annat vis.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursmaterialet för Assembler och antalet SIM-pass. 2 är fan inte för mycket begärt, med så omänskliga uppgifter som dem i kursmaterialet. Kör man fast, så är man totalt fast i flera timmar utan att komma loss.»
- Kanske bör finnas en vettig hemsida»
- Gör om, gör rätt! Alternativt låt denna kurs gå utan andra kurser parallellt!»
- Jag ogillar att vi hade obligatoriska uppgifter i övningsboken (speciellt då den kostar, då varje varje labbgrupp *tvingad* att köpa minst en bok), samt att labbarnas uppgifter kändes lite väl mycket som att ni höll oss i handen och skrev exakt vad vi skulle göra härnäst i uppgiftsbeskrivningarna. Det saktade faktiskt ner min inlärning då jag ofta visste vad jag skulle göra men inte varför eftersom jag inte fått testa mig fram. Hade föredragit om vi istället för obligatoriska uppgifter hade fått lite större labbar med mer frihet, där ni hade sagt vad vi skulle göra, gett oss en fingervisning om var vi kan hitta kunskapen för att klara det och sedan låtit oss klura ut sakerna själva. Jag ogillade verkligen verktygen vi fick tillhandahållna. De var extremt buggiga, otillitbara, och ganska jobbiga att använda. Vet om att det finns bättre verktyg på nätet, även fast de saknar just de komponenter vi faktiskt behövde simulera, samt antagligen inte är kompatibla med hårdvaran vi använde på labbarna och därmed inte är bra alternativ. Men ni skulle däremot kunna förbättra mjukvaran. Jag föreslår att ni lägger till "tabs", så att man alltid har en överblick över vilka filer man har öppna och kan snabbt välja bland dem (notepad++ eller eclipse är ett bra exempel) och fixar de extremt irriterande problemen med att vissa fönster aldrig lägger sig under andra! Ni borde även fixa smått irriterande buggar som att det finns grafiska artefakter om fönstrerna är för långt ned (eller ibland bara slumpvis) och mycket mer. Ni skulle kunna tillhandahålla eleverna en sida där de kan rapportera buggar och föreslå funktionalitet, så att ni vet exakt vad som behöver förbättras. Jag tycker även att ni borde ha öppen källkod, så elever och andra kan försöka fixa saker själva, och ni bara behöver implementera deras kod.»
- Inget»
- tentan»
- Gick för långsammt fram under c-delen av föreläsningarna.»
- På sista labben så gick vi in i obekanta områden utan riktig vägledning. På de övriga sakerna stegade vi oss fram med uppgifter i boken och liknande. Men där helt plötsligt så skulle vi använda saker vi aldrig använt tidigare, och den enda dokumentationen som vi till en början fick var väldigt svår att förstå (handledaren Christoffer Öjeling ska däremot ha ett stort tack för hjälpdokumentet som han satte ihop). Däremot såg läraren problemet med och sa att föreläsningen om det skulle kommit tidigare. Så jag tror det kommer fixas automatiskt tills nästa gång. Det hade även varit skönt om vi haft något med det i arbetsboken så vi inte behövde bli så förvirrade. (Det var dock en väldigt rolig labb!)»
- for battra programvaran vi anvader i labben. Har en del buggar och so vidare»
- Förklara varför vi läser kursen och vad man ska ha den till i framtiden. Hur hjälper den mig att bli en bättre ingenjör?»
- Bättre och tidigare undervisning om avbrott. (Många hade redan gjort laborationen som handlade om avbrott innan föreläsningen som handlade om det kom. Blev lite stressigt.)»
- Nivån på examinationen.»
- Det hände vid ett tillfälle att man hade laboration på moment som vi ej hade gått igenom än, det var då svårt att veta vad man skulle göra. »
- Mer relevans i föreläsningar som behandlar C. »
- Skulle gärna vilja att Jans powerpoints skulle lägggas upp på kurshemsidan»
- ... men simulatorn var ju horribel.»
- P.g.a. en schema-miss hade vi laborationen som berörde viss kunskap som vi inte fick fören föreläsningen efter, vilket gjorde att vi fick leta efter informationen på annat vis.»
- Tycker att programmeringen i C på tentan kändes ganska långt ifrån det man skrivit i C på labbarna.»

16. Övriga kommentarer

- Vet inte vad man skall säga. Jag tror många som redan kan en del bara skriver "det var bra" osv osv. Men detta var fan inte skoj när man kom till data som nybörjare. Hade uppskattat mycket mer om man fick fokusera på en grej i taget, som på UMEÅ"s civ.ing utbildingar.»
- bra»
- Känns onödigt med att göra en skriftlig tenta där man måste skriva så mycket kod. Haskell tentan gjorde det inte så mycket då den koden alltid blev så kort, men då jag skriver långsamt hann jag nästan inte med alla uppgifter på denna tentan. Tycker att man borde kunna visa att man kan kodningen i labbarna, och istället kan tentan vara teoretisk, där man får visa att man kan kodnings-konventioner eller liknande. Jag köpte inte någon kurslitteratur (hittar allt jag behöver på internet), men jag blev tvingad att använda arbetsboken då vi hade obligatoriska uppgifter där. Tycker att ifall man har något obligatoriskt i en kurs borde det tillhandahållas gratis. Tillexempel ett häfte med just de uppgifterna som är obligatoriska.»
- Riktigt bra kurs och jag är väldigt nöjd med de kunskaper jag fått ifrån den. Det var en väldigt kul blandning av C och assemblerprogrammering. Det var roligt att få en maskin att göra det man sa till den att göra och jobba upp sina kunskaper. När man jobbar med en sak sådär under kursen så ser man också hur ens kunskaper ökar när man märker hur mycket enklare borren blev att programmera efter varje vecka.»
- Trevlig kurs och trevliga lärare.»
- inga»
- Blev lite krångel att labba på första tillfället, främst på sista labben. I övrigt tror jag allt funkade bra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från