ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av MHU-kurs: Miljö- och energiteknik, M-programmet, ENM030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-03-06
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vilken årskurs går du i för tillfället?*

35 svarande

0 0%
0 0%
3 8%
10 28%
12 34%
Masterprogram, första året»9 25%
Masterprogram, andra året»1 2%

Genomsnitt: 4.85

- Mycket omväxlande kvalitér på kurserna, men överlag bra!» (3)
- Läser inte kurserna helt i ordning längre.» (4)
- Exjobb» (5)
- Exjobb civilingenjör» (5)
- Ej officiellt inskriven» (Masterprogram, första året)

2. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

35 svarande

ja»30 85%
nej»5 14%

Genomsnitt: 1.14

- 2 st» (ja)
- Har ej läst någon sådan kurs men har läst många andra miljökurser på Chalmers. EEK230 Miljövänliga energikällor EEM010 Miljöteknik E ERR195 Mätteknik med miljöinriktning MPM090 Environmentally adapted product development and manufacturing» (nej)

3. Om NEJ på fråga 2, svara på del A

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig

4. Om JA på fråga 2, svara på del B

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig


Del A- för dig som INTE HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

5. Vad är din uppfattning om miljö?

6 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»1 16%
Likgiltig»0 0%
Flummigt»1 16%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och jätteviktigt»4 66%

Genomsnitt: 5

6. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling

6 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»1 16%
Likgiltig»0 0%
Flummigt»1 16%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och jätteviktigt»4 66%

Genomsnitt: 5

- Jag är väldigt intresserad av hållbart utnyttjande av resurser men tycker det är väldigt svårt att veta vad som värkligen gäller. » (Intressant och jätteviktigt)

7. Vilka delar inom miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»3 8%
Hotade arter»3 8%
Mat- och vattenbristen»3 8%
Resursanvändning»5 14%
Klimatförändringar»5 14%
Ekonomiska orättvisor»3 8%
Koldioxidlagring»2 5%
Övrigt, kommentera!»0 0%

- Jag funderar mycket på resursanvändningen i sammhället och matproduktionen» (Ekosystem, Resursanvändning, Klimatförändringar)

8. Vilka delar av MHU tror du kommer att ingå i din yrkesroll?

- Resursanvändning Återvining Energiförbrukning »
- »
- Alla på ett eller annat sätt!»
- Ingen»

9. Vad anser du är allmänbildning inom hållbar utveckling?

- jag upplever att viljan hos befolkningen att leva hållbart saknas, lika så här på chalmers. Väldigt många slänger tex returburkar i soperna här på chalmers för att dra ett exempel. »
- Svårt att spalta upp allt, se ovan»
- resursanvändning,mat och vattenbrist»

10. Var har du lärt dig mest om miljö och hållbar utveckling?

6 svarande

Från vänner/familj»0 0%
I grundskolan (före Chalmers)»0 0%
I undervisning på Chalmers»3 50%
Genom media (ofrivilligt)»1 16%
Genom media (av eget intresse)»2 33%

Genomsnitt: 3.83


Del B- för dig som HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

11. Vad var kursens namn?

- Miljöteknik»
- Miljöteknik M»
- MEN125 Miljöteknik M»
- Miljöteknik M»
- miljö- och energiteknik»
- miljöteknik»
- Miljöteknik M»
- Miljöteknik, 3p»
- Miljöteknik»
- Miljö- och energiteknik»
- miljö och energiteknink»
- ENM030 - Miljö-och Energiteknik»
- Miljöteknik»
- Miljö- och energiteknik»
- Miljö- och Energiteknik»
- Miljöteknik, gick hösten 2001.»
- ENM030 Miljö- och energiteknik »
- miljö och energiteknik»
- Miljö- energiteknik»
- Miljöteknik»
- Miljöteknik»
- Miljöteknik M»
- Miljö och energiteknik»
- MEN125 Miljöteknik M »
- kommer inte ihåg»
- Miljöteknik M»
- Miljöteknik M»
- Miljö och Energiteknik»

12. Vilken tidpunkt läste du kursen?

31 svarande

år1 lp1»1 3%
år1 lp2»12 38%
år1 lp3»1 3%
år1 lp4»0 0%
år2 lp1»1 3%
år2 lp2»4 12%
år2 lp3»1 3%
år2 lp4»0 0%
år3 lp1»9 29%
år3 lp2»0 0%
år3 lp3»2 6%
år3 lp4»0 0%

Genomsnitt: 5.38

- Halvseg kurs med långsamt tempo.» (år2 lp2)
- vet inte riktigt vilken lp det var så det ovan med en nypa salt» (år2 lp2)
- kommer inte ihåg» (år2 lp2)
- Något osäker på när» (år3 lp3)

13. Hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

30 svarande

8 26%
13 43%
9 30%
0 0%

Genomsnitt: 2.03

- Tråkiga föreläsningar» (1)
- Dåliga föreläsningar, dålig litteratur, inga moment som säkerställde att kursmomenten blev uppfyllda, dålig organisation, dåliga examinationsformer.» (1)
- ej motiverad lärare» (1)
- sjukt dåligt uppstyrt...» (1)
- Kursen var en mindre lyckad sammanslagning av två gamla kurser. Föreläsarna hade inget med varandra att göra. Fortfarande två olika kurser. Inlämningsuppgifter låg fel i tiden (inlämning innan föreläsning om ämnet = typiskt dåligt)» (1)
- bar innehåll men med föreläsare som totalt saknade intresse för miljö.» (1)
- Tråkig föreläsare» (2)
- lärarens upplägg var inge vidare» (2)
- Mycket dåligt planerat, alldeles för stora inlämningsuppgift men innehållet i dom var bra. Tentan alldeles för stor i förhållande till tentatiden.» (2)
- Det var faktiskt en genuint fång kurs, där vi alla memorerade ett antal typtentor och gick upp och satte fyror och femmor utan att egentligen veta ett dyft vettigt...» (2)
- hela kursen va sjukt tråkig och det känndes som att man bara lärde sig grejerna för att kunna skriva tentan» (2)
- Upprepning av kunskaper från innan och sen ett jättehopp till måste rapa upp exakta ordföljden i kompendiet för att få p på tentamen. Dåliga OH - jätteplottriga och svåröverskådliga» (2)
- Var alldeles för tung arbetsbörda, men miljö ämnet är mycket intressant» (3)
- Fel inriktning på inlämningsuppgifter, då de mer handlade om enkel matematik» (3)

14. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

29 svarande

3 10%
13 44%
11 37%
2 6%

Genomsnitt: 2.41

- Kommer ej ihåg» (?)
- Kursen var en mindre lyckad sammanslagning av två gamla kurser. Föreläsarna hade inget med varandra att göra. Fortfarande två olika kurser. » (1)
- Kursen gjorde inget större intryck, minnsa att vi gjorde ett arbete om valfritt ämne inom miljöteknik. Men i övrigt en mycket intet sägande kurs. Med oinspirerande föreläsare.» (2)
- Fick inget intresse för kursinnehållet» (2)
- energidelen i kursen var helt okej, mijön katastrofal» (2)
- Kunde blivit bättre om de snackat ihop sig, så att man såg en röd tråd genom kursen.» (2)
- Minns inte något vettigt från innehållet, vilket väl tyvärr säger en del om detta.» (2)
- Hur implementera det man lärt sig??! Vissa saker var ganska nyttiga som förbränningsteorin och teorin rörande värmeverk, men i övrigt ???» (2)
- Miljötekniken intressantare än energidelen» (3)
- Bra innehåll kunde dock ha fockuserat mer på resursanvänding och LCA.» (3)
- Livcykelanalysen var bra, samt litet grupparbete där man fick välja ämne, bra handledare.» (3)

15. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

29 svarande

9 31%
13 44%
7 24%
0 0%

Genomsnitt: 1.93

- kommer ej ihåg» (?)
- Horribelt är rätt bra ord i detta sammanhang» (1)
- Som sagt, tråkiga föreläsningar, nedsläckta lampor + oh-bilder = sova (säkert halva klassen sov)» (1)
- Föreläsningarna bedrev enbart för att det ska, de varken motiverade eleven eller berättade något som inte var skrivet i föreläsningsanteckningarna.» (1)
- Inlämningsuppgifter låg fel i tiden (inlämning innan föreläsning om ämnet = typiskt dåligt)» (1)
- Att enbart läsa ifrån oh slides är inte ett bra upplägg!» (1)
- Dåligt koordinerat» (2)
- Var för mycket att göra. Två kurser i en» (2)
- Inlämningsuppgifternas inriktning» (2)
- Lite rörigt upplägg» (2)
- Bra upplägg med en fö-kurs och plugga själv till tentan utifrån kursmtrl. Dåligt med "skriv-ut-från-hemsida-kompendie"» (3)

16. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

27 svarande

7 25%
7 25%
13 48%
0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Minns ej så noga» (?)
- Låg kvalite på föreläsningar» (1)
- De läste förtryckta föreläsningsanteckningar högt.» (1)
- Se tidigare» (1)
- Urusell ingen i klassen ville gå på de sista föreläsningarna alla satt och läste på själva ifrån litteraturen.» (1)
- Föreläsningar, övningar inget nytt här.» (3)
- En klassiker: Föreläsningar (som dock mycket få gick på, eftersom vi redan hunnit bli väl underrättade om kursens typtentasystem via faddrar etc), samt en liten uppsats om självvalt ämne. » (3)
- Intressanta föreläsningar» (3)

17. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

30 svarande

3 10%
11 36%
15 50%
1 3%

Genomsnitt: 2.46

- Inte kontroll av kunskap. Stokastisk rättning.» (1)
- Lite roligt faktiskt att den enda miljö-kursen jag haft är den enda som haft 17 (av 18 som får plats på omslaget) uppgifter på tenten. 17 uppgifter = MINST 17 papper på tentan. Slöseri på papper? Javisst!» (1)
- Tycker att man ska ha kommit längre än tenta eller inlämningsuppgifter» (2)
- En tenta som var alldeles för stor i förhållande till tiden, gjorde folk bara stressade.» (2)
- Tentan var orimligt stor.» (2)
- För luddig tenta» (2)
- En tenta där de ville ha med frågor från alla delar på ett sätt att den blev alldeles för omfattande och många inte hann klart. För andra året i rad tvingades de sänka betygsgränserna i efterhand.» (2)
- Svårt att hinna plugga till tenta då man gjort två stora inlämningsuppgifter» (2)
- För mycket på för lite tid» (2)
- Inget fel på salstenta i sig.» (3)
- Standard» (3)
- Bra med tenta, rakt upp och ned.» (3)

18. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

30 svarande

4 13%
13 43%
13 43%
0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Med 1 menar jag att kursens svårighetsgrad vad mkt låg.» (1)
- För lätt.» (2)
- För stor och tidskravande. Även om mycket intressant, orimligt.» (2)
- Väldigt ojämn kurs.» (2)
- Det var viktigare att använda samma ord som i kompendiet än att beskriva med egna ord, -utantillkunskaper» (2)
- Vissa saker lätta medan andra kunde vara över nivån "svår".» (2)
- Inte särskilt svårt om man fick tid att läsa igenom allt.» (3)
- Kursen relativt lätt, men tentan för svår.» (3)

19. Levde kursen upp till dina förväntningar?

1 = Inte alls , 4 = I mycket hög grad

30 svarande

14 46%
6 20%
9 30%
1 3%

Genomsnitt: 1.9

- Se tidigare» (1)
- Nej, faktiskt till och med så att jag undrade om kvaliteten på chalmerskurser resten av utbildningen också skulle vara lika bristfällig. Som tur var var det inte så.» (1)

20. Anser du att kursen följde kursplanen?

30 svarande

Ja»9 30%
Nej»6 20%
Har inte läst kursplanen»15 50%

Genomsnitt: 2.2

21. Hur flummig tyckte du att kursen var?

1 = Inte alls flummig, 4 = Väldigt flummig.
Om du svarar "1" var vänlig hoppa över följande två frågor.

30 svarande

14 46%
8 26%
7 23%
1 3%

Genomsnitt: 1.83

- Lite för handfast.» (1)
- Tycker motsatt många andra att detta inte är flumm, utan ett måste för en ny ingenjör att ha med sig» (1)
- Minns tyvärr inte så mycket» (2)

22. Vad menar du med flummigt? Konkretisera.

- flummigt=dåligt och oklart»
- vi fick exempelvis räkna på hur mycket metan som kossor släpper ut när de fiser... jag vet inte om jag tycker att det är så himla intressant faktiskt. det är väl knappast det största miljöproblemet här i världen... dessutom var föreläsarna som höll i miljöbiten oerhört flummiga...»
- var inte så konkreta fakta som togs upp.»
- Information från flera områden kopplades inte samman på ett tillfredställande sätt.»
- Flummigt=inte ingenjörsmässigt utan mer sånt man gör på GU»
- Ett svar på en enkel fråga på tentan kunde sträcka sig från allt mellan några ord till flera sidor beroende på hur utbroderande man ville vara.»
- Många olika momnet som int ehade med varandra att göra.»
- Luddigt»
- såg ingen direkt röd tråd och allt bara nuddades på ytan.»
- Dålig struktur på föreläsningar»
- Nånting som är inte konkret, mer vad man tycker och tror.»
- Teori som var intressant rörande värmeverk och förbränning varvades med föreläsningar om kaniner och regnskog som man redan vet är i fara - dessutom inget konkret som vad man kan göra åt det .... i princip lärde man sig: "jorden är i fara..."»

23. Vad var flummigt?

- Lektionerna»
- känndes mest som kursen tog upp sånnt man redan visst, ren allmännbildning»
- Tentamen främst»
- Det var flummigt såtillvida att innehållet kändes fullkomligt frikopplat från utbildningen, kändes lite hastigt inslängt utan att någon hade engagerat sig i innehållets relevans. Minns att jag upplevde det som förvånande när det visade sig att kursen legat i samma form i många år.»
- Upplägget på kursen»
- Det mesta utav kursen»
- Sättet som informationen presenterades»
- Jag läste kursen för 4 år sen, kommer inte ihåg.»
- se tidigare svar»

24. Vad var det jobbigaste med MHU-kursen?

- Arbetet»
- Hålla sig vaken på föreläsningarna»
- Att göra ett arbete om ett oinspirerande, inaktuellt, område.»
- att den delades med energitekniken... de två delarna integrerades inte över huvud taget. det kändes (och var väl s också) som att de hade slagit ihop två kurser utan att ta bort några delar. => dubbelt så mycket att göra. detta är utan tvekan den sämsta kursen jag läst på chalmers...»
- Att tiden inte räckte till»
- All teori.»
- Arbetsbördan»
- Att den kändes så meningslös. Arbetsmässigt var den ju inte jobbig.»
- Att förstå vad som betonades av föreläsarna och således var viktigt/centralt i kursen»
- För ont om tid på tentan.»
- Kommer inte ihåg»
- Vet ej»
- tristessen»
- svåra tentor»
- De dåliga föreläsningarna hjälpte och ointresset ifrån föreläsarna.»
- kommer inte ihåg»
- mkt text som man skulle läsa.»
- tentan som skulle rymma ALLT på 4 timmar = omöjligt!!»

25. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande yrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

30 svarande

8 26%
7 23%
11 36%
4 13%

Genomsnitt: 2.36

- Inte relevant i den form den var då. Aldeles för grundläggande.» (1)
- kommer inte ihåg vad som togs upp i den» (1)
- Alldeles för mycket fokus på tekniken.» (2)
- Givetvis bra att ha en uppfattning om konsekvenser av månniskans åverkan, men kursen gav mig inget direkt.» (2)
- Siktar mot att jobba inom oljeindustrin och då är det viktigt att tänka extra på miljötekniken för att "göra det bästa av situationen"» (4)

26. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

30 svarande

8 26%
7 23%
11 36%
4 13%

Genomsnitt: 2.36

- Alldeles för tekniskt fokus» (1)
- kommer inte ihåg vad som togs upp i den» (1)
- Vet redan att "jorden är i fara..." och jag gör redan mitt bästa för att minska min miljöpåverkan.» (1)
- Minns att jag lärde mig lite om batterier som jag inte visste innan när jag skrev den där lilla uppsatsen, haha... Men det var nog det hela.» (2)
- Inget nytt för mig, men det är klart att det är viktigt. Så om man inte blivit matad i grundskolan som jag blev med studiedagar så fyller kursen en viktig funktion.» (2)

27. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

29 svarande

10 34%
9 31%
8 27%
2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Ingen som helst beröring med övriga kurser.» (1)
- kommer inte ihåg vad som togs upp i den» (1)
- Potential kunde funnits.» (2)

28. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

30 svarande

16 53%
6 20%
7 23%
1 3%

Genomsnitt: 1.76

- Iom att den inte behandlade nya och intressant områden var det knappast nspirerande.» (1)
- se tidigare» (1)
- PGA lärarnas syn på miljö» (1)
- kommer inte ihåg vad som togs upp i den» (1)
- Inte min grej att jobba med, men intressant ämne.» (1)
- Även om kursen var dålig så blev jag mer intresserad av energitekniken.» (3)
- Jag skulle tycka det hade varit intressant, men det uppkom inte av att läsa Miljöteknik M1...» (3)

29. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

30 svarande

6 20%
11 36%
9 30%
4 13%

Genomsnitt: 2.36

- Tänker redan på det. Det kommer nog krävas mer än EN kurs för att uppnå ett förändrat tänkande hos de som kanske inte tänker på miljön. Ni har rätt höga tankar om Er själva om ni tror på det.» (1)
- Detta har dock inte det minsta att göra med kursen jag läste. Det beror enbart på eget intresse» (3)

30. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

29 svarande

ja»14 48%
nej»15 51%

Genomsnitt: 1.51

- Minns ej detta.» (?)
- minns ej» (ja)
- kommer inte ihåg» (ja)
- Kommer inte ihåg» (nej)
- Har jag för mig» (nej)

31. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

11 svarande

internet»7 63%
kursansvarig»1 9%
studievägledare»1 9%
kompisar»2 18%

Genomsnitt: 1.81

- Alla ovan» (?)
- studieportalen» (internet)
- Kurskataloger» (internet)

32. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

26 svarande

internet»11 42%
kursansvarig»1 3%
studievägledare»11 42%
kompisar»3 11%

Genomsnitt: 2.23

33. Vad anser du vara allmänbildning i miljö- och hållbar utveckling?

- Kretsloppet, vad som är giftigt och ej, hållbar produktutveckling, släng inte skräp på marken»
- Bra»
- En väldigt omfattande fråga men anser inte att det är allmänbildningen som bör beröras i kursen utan forskning och framtid och de möjligheter som ginns inom miljöområdet.»
- klimathotet»
- Kunna LCAn, veta något om hållbar energi, orsak-verkan»
- Att ha en förståelse för hur olika saker hänger ihop i världen så man vet hur det fungerar.»
- Att förstår hur allt hänger ihop och hur det kommer tillbaka till oss.»
- Inse dagens problem och åtgärder»
- Ja... Lite ordentlig LCA borde man väl ha läst på maskin, bland annat. Resursanvänding också. Vi gör ju aldrig några samhällsekonomiska anlayser av olika alternativa projekt eller teknikutvecklingar, vilket väl egentligen borde ingå i utbildningen.»
- viktigt och bra.»
- Viktigt att alla vet åtminstone lite om hållbar utveckling.»
- Peak oil, växthuseffekten»
- Det grundläggande»
- LCA och resursanvändning»
- vet inte»

34. Vad har du för uppfattning om miljö?

30 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»2 6%
Har ingen åsikt»2 6%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»26 86%

Genomsnitt: 4.66

35. Vad har du för uppfattning om hållbar utveckling?

30 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»2 6%
Har ingen åsikt»2 6%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»26 86%

Genomsnitt: 4.66

36. Har din uppfattning om miljö ändrats efter att du har läst MHU-kursen på Chalmers?

30 svarande

Ja»11 36%
Nej»19 63%

Genomsnitt: 1.63

- se ovan...» (Ja)
- Blivit mer intresserad» (Ja)
- Inte radikalt men har blivit mer grundad på fakta» (Ja)
- Mer kött på benen.» (Ja)
- Fick mer inblick i den globala temperaturhöjningen» (Ja)
- Till det sämre» (Ja)
- blir medveten hur miljötänk är med när produkter skapas.» (Ja)
- Har lärt mig mer om miljöen» (Ja)
- Hade en bra uppfattning och inställning till miljöarbete redan innan kursen.» (Nej)

37. Vilka delar av miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»19 54%
Hotade arter»12 34%
Mat- och vattenbrist»14 40%
Resursanvändning»25 71%
Klimatförändringar»26 74%
Ekonomiska orättvisor»11 31%
Koldioxidlagring»17 48%
Övrigt, kommentera!»0 0%

- Energisystem (Kärnkraft)» ()

38. Var har du lärt dig mest om miljö- och hållbar utveckling?

30 svarande

Från vänner/familj»4 13%
I grundskolan (före Chalmers)»2 6%
I undervisning på Chalmers»9 30%
Genom media (ofrivilligt)»5 16%
Genom media (av eget intresse)»10 33%

Genomsnitt: 3.5

- Insatt och sakkunnig biologilärare i gymnasiet.» (I grundskolan (före Chalmers))
- Synd bara att kursen ej var bättre» (I undervisning på Chalmers)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från