ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-3 Datastrukturer och algoritmer, TDA416

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-06 - 2012-03-19
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»11 21%
Cirka 20 timmar»19 37%
Cirka 25 timmar»13 25%
Cirka 30 timmar»6 11%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.39

- läste kursen ett tidigare år och satt därmed inte med laborationer» (Högst 15 timmar)
- Det var väldigt lite schemalagd tid.» (Högst 15 timmar)
- Extremt mycket mer under veckan på iMat skulle vara klart. Då jobbade jag mellan 10-15 timmar effektiv tid varje dag i en vecka» (Cirka 20 timmar)
- Många timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»5 9%
75%»19 37%
100%»26 50%

Genomsnitt: 4.37

- Har krockat med min andra kurs till 100%.» (50%)
- Not all lectures» (50%)
- Alla föreläsningar och majoriteten av labpassen. » (75%)
- Hade dubbelt med annan kurs» (75%)
- Samtliga föreläsningar förutom allra sista, har dock inte gått på alla labbpass.» (75%)
- Har suttit och labbat på labtiderna, men inte i labbsalen.» (75%)
- Krockade med en annan kurs» (75%)
- Föreläsningarna kändes inte jättegivande så efter ett tag slutade jag gå på dem» (75%)
- Har varit på alla föreläsningar under kursens gång.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 10%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 54%

Genomsnitt: 3.32

- Kommer inte ihåg vad målen säger, trots att föreläsaren visade oss dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- "vanligt förekommande abstrakta datatyper" är inte synonymt med just den anvisade uppsättningen datatyper vi fokuserat på. Urvalet har dessutom förändrats från år till år, vilket gör tidigare tentor missvisande för årets upplaga av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De verkliga kraven verkade vara mycket mer komplexa» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är bra att vi gick igenom målen både tidigt och sent i kursen så man visste exakt vad som gällde.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.06

- Det faller naturligt efter fortsättningskursen i objektorienterad programmering, någon projektkurs och främst den maskinorienterade programmeringen som uppmärksammar resurshantering.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men man skulle nå högre än målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Seems to almost be an requirement to have previous experience with Haskell and/or functional programming.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»22 45%
Ja, i hög grad»20 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.47

- Tentan hade på tok för hög koncentration kring en liten del av kursen. Borde spridit poängen på bättre sätt. Ex. Kundeman inte djikstras algoritm så som den stod i boken (inte den vi lärde oss under labben) så förlorar man chansen på en trea.» (Nej, inte alls)
- Tentamen tog för stor fokus på en viss fråga (Diijkstra). Det vore bättre om implementationsuppgifterna var mer "utspridda" som på A-delen. Annars blir testet för ensidigt.» (Nej, inte alls)
- Väldigt dum poängfördelning på tentan, endast två frågor på andra delen och eftersom första gav endast 6p krävs det att man måste sätta en 20p-fråga för att överhuvudtaget bli godkänd.» (I viss utsträckning)
- Kursen innefattade så mycket saker så att få med allt på en tenta är svårt, därför blir det svårt att som elev lära sig allt perfekt och som lärare svårt att skriva en bra tenta.» (I viss utsträckning)
- Två tredjedelar av tentamens poäng gavs på två uppgifter, varav en hade nämnts i förbi farten som inte speciellt viktig. Och den andra hade redan testats genom en laboration.» (I viss utsträckning)
- Tentamen fokuserade lite väl mycket på just Dijkstras algoritm, något som var del i lab-delen av examinationen också, och tog därmed väldigt mycket plats i den samlade examinationen.» (I viss utsträckning)
- Väldigt dålig tenta då den bestod av en A och en B del där B delen skulle vara kodning, men det var 6/26 poäng som var kodning, allt annat var förståelse. Sen var det enbart två uppgifter på B delen varav en uppg var på 20p, och man är tvungen att få minst 10 poäng på B delen. Det betyder alltså att kan man inte över huvudtaget Dijkstras algoritm men allt annat i hela kursen får man underkänt. Helt galet. Samt att poängsättningen var märklig. Många uppgifter som borde haft högre poäng än vad de hade.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var lite konstigt uppdelad, sista frågan var en 20poängs fråga som bara tog upp en specifik del som det stod på en sida i en OH, hade man missat just den delen, men kunde allt annat, så klarar man inte av tentan ändå.» (I viss utsträckning)
- Tyckte det var för många examinationsmoment. Obligatoriska övningar, projekt, rapport på det OCH tenta OCH labbar. något moment borde minskas exempelvis övningen eller labbarna» (I viss utsträckning)
- Tyckte det var konstigt att det inte var någon djupet först eller breddet först sökning på tentan.» (I viss utsträckning)
- Undvik gärna i möjligaste mån "uppföljningsfrågor" speciellt då tentan kräver 10 poäng på vardera del. » (I viss utsträckning)
- Att göra så att man måste kunna dijkstras för att klara tentan tycker jag är helt orimligt.» (I viss utsträckning)
- Det dåliga var att tentan innehöll en A och B del. (Vilken jag inte har något emot). På varje del var man tvungen att ha minst 10 poäng för att bli godkänd (Vilken också är okej). Men på tentatmens B del var det en uppgift som gav 20 poäng. Och som handlade om EN algoritm. Kontentan av detta blir att om man inte kunde den algoritmen så kugga man kursen. För B delen innehöll typ 26 poäng. Jag tycker verkligen inte att den algoritmen var så viktig att det var avgörande för hela kursen. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att det lades en för stor del av poängsatsen på några algoritmer - om man hade haft svårt för heap/Dijkstras så blev det svårt att klara tentamen även om man hade bra koll på kursen i övrigt.» (I viss utsträckning)
- Tentan gick inte att klara utan att kunna Dijkstras algoritm (eftersom man var tvungen att få minst 10 poäng på både del A och B). Det var inget problem för mig, men jag kände att tentan var lite snäv där.» (I viss utsträckning)
- och mycket mer» (I viss utsträckning)
- Ignorera detta svaret, råkade fylla i de.» (Ja, i hög grad)
- En fråga testade dock om man kunde komma ihåg psedokod som skrevs på föreläsningen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»12 23%
Ganska stor»21 41%
Mycket stor»16 31%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningarna kunde varit mer positiva till frågor samt mer förberedda vid exempel (inte jag tror att det är såhär)» (Mycket liten)
- Beror på att jag inte kunnat delta på föreläsningarna, det lilla jag har kunnat gå var de jättebra.» (Ganska liten)
- Kursen har enbart föreläsningar/labbar. Föreläsningarna gav mig i stort sett ingenting, speciellt eftersom en av föreläsningarna var 4h och många klagade på att de inte orkade koncentrera sig så länge. Labbarna gav däremot en skjuts i rätt riktning för att lära sig något.» (Ganska liten)
- Otroligt, fantastiskt, superdålig respons på labbarna, vi lämnade in våran labb 1 innan deadline, fick retur på att det var packat på fel sätt, svarade på 2 dagar, fick vårt sista svar ca 1 vecka innan tentan. Labb 3 har vi inte fått svar på än (sitter här efter tentamen), den borde vi ha fått svar på för minst 2 veckor sedan, detta är en väldigt viktig del av inlärningen för min del. Sen tycker jag också att systemet med labbarna var väldigt dåligt. Nog för att det är mer arbete att skriva många returer, men oj så lärorikt det är för vissa studenter (exempelvis mig). Riktigt dåligt att ta bort det för att det eventuellt tar längre tid för lärarna tycker jag. Sen tycker jag det är dåligt att man kan bli underkänd på något mitt under en läsperiod som man väldigt enkelt kan läsa in under ett senare tillfälle, för det är väl efter 8 veckor man skall uppfylla kurskraven? Och inte att man skall uppfylla delar av kurskraven efter 3 veckor, och om inte man uppfyller detta bli underkänd i kursen. Mycket märklig system som jag tycker var väldigt dåligt.» (Ganska liten)
- Lecture notes should perhaps be a bit more verbose» (Ganska liten)
- Undervisningen var mycket simplare än själva tentan» (Ganska liten)
- Labbar ger mer» (Ganska stor)
- Föreläsningar (OH-bilder och anteckningar var till mycket stor hjälp under repetitionen av kursen. Laborationerna gav mycket utmaning och tvingade till djupare förståelse, något jag anser är positivt.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit jättebra, att det inte spelar mycket stor roll är bara en personlig sak (jag har svårt att lära mig saker genom att lyssna).» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»14 27%
Ganska liten»13 25%
Ganska stor»17 33%
Mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.33

- Jag har höga förhoppningar om ett bra kursresultat utan att ha använt kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Alla Labb PM är väldigt dåligt skrivna. Det är mycket onödigt som står med som inte ens ingår i labben. Vad man ska göra är väldigt svårt att förstå! 80% av tiden går åt för att tyda texten och förstå vad Erland vill att man ska åstadkomma. Det som ska göras (implementeras) på labben borde istället vara tydligt i punkter istället för att vara utspritt i texten på flera olika ställen (se kurshemsida för TDA357). OH bilderna är otydliga även dem. Det är stavfel, dålig formatering och frasering. Svårt att se vad som hör till vad på bilderna. Sist men inte minst, använd inte Comic Sans MS. Det ger ett barnsligt och oseriöst intryck. Teckensnittet har sina rötter i serietidningar.» (Mycket liten)
- köpte inte kurslitteraturen. Var på föreläsningarna och läste hans slides från föreläsningarna» (Mycket liten)
- Fanns inga tydliga kopplingar till boken» (Mycket liten)
- Läste en del i boken i början, men föreläsningarna var det som jag lutade mig tillbaka på hela tiden när jag undrade något. » (Ganska liten)
- Har inte läst boken, men fanns andra länkar som var bra.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen tycker jag nästan att man klarar sig utan. Materialet som delades ut/fanns och ladda ner från hemsidan var mycket bra dock och behöver man få det förklarat mer finns väldigt bra hjälp att få på internet. t.ex. finns de flesta sorteringsalgoritmer illustrerade på youtube.» (Ganska liten)
- Internet har hjälpt mig mycket mer» (Ganska liten)
- ej köpt boken, bara använt material från föreläsningar» (Ganska stor)
- PP svåra att förstå men när jag tog till LIU:s kompendie i datastruct klarnade många frågetecken. Kanske borde förklaringarna i PP kollas igenom och förbättras.» (Ganska stor)
- Assuming this also includes external resources not explicitly recommended by the course (such as Wikipedia, Stack overflow)» (Ganska stor)
- föreläsningsanteckningar som låg på nätet och annat på internet använde jag, ingen kursbok» (Ganska stor)
- Boken var toppen» (Mycket stor)
- Jätte bra bok!» (Mycket stor)
- Mycket bra bok som beskriver på ett väldigt bra sätt med många bra övningar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»5 9%
Ganska bra»21 41%
Mycket bra»21 41%

Genomsnitt: 3.15

- Lol hemsidan.. SUGER. Delar ut alla föreläsningslides!!! Miljön!!» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är väldigt dålig, det är svårt att hitta den informationen man letar efter! Första föreläsningen sa Erland att han vet att studenter tycker den är dålig, men han själv inte tycker det. Jag tycker inte det spelar någon roll vad han tycker om den, den är ju för oss studenter! Hemsidan för TDA357 är väldigt bra kurshemsida, stilren och lätt att navigera på. Jag anser det som en självklarthet att det ska finnas facit till övningarna. Jag ser ingen mening i att göra dessa då jag ändå inte kan få reda på ifall jag har gjort rätt eller inte. Erlands anledning till detta var att "kursen inte har tillräckligt med pengar" så han kunde tydligen inte göra facit. Jag tycker att alla laborationer ska vara tillgängliga från början. Då kan man själv planera sitt arbete och ligga före ifall man vill.» (Mycket dåligt)
- Speciellt labbarna var otroligt dåligt formulerade. Det stod att man skulle göra en sak, men i själva verket var man tvungen att göra dubbelt så mycket. Det var även svårt att överhuvudtaget förstå vad som skulle göras» (Mycket dåligt)
- Svårt att hitta på sidan» (Ganska dåligt)
- Det var en utmaning att förstå labbeskrivningarna. De var för otydliga! Det kändes som att man ibland funderade mer kring de otydliga formuleringarna i labbeskrivningen än på uppgiften i sig.» (Ganska dåligt)
- Bra med de utdelade "anteckningarna" varje föreläsing! Dåligt att det inte fanns något facit till övningarna...!» (Ganska bra)
- Bra och lättnavigerad hemsida. Dock väldigt otydliga labinstruktioner.» (Ganska bra)
- Bildspel/pdf-er renderades inuti en frame på hemsidan, något som gav lite komplikationer. Många kamrater har talat gott om de utdelade OH-kopiorna, något jag personligen tycker är onödigt då jag hellre visar dem digitalt på dator/surfplatta.» (Ganska bra)
- Bra material när det är strukturerat, tyvärr var det ofta lite ostrukturerat.» (Ganska bra)
- Otroligt bra att föreläsningsmaterialet delades ut, man antecknade bara det som inte redan stod, kunde stryka under viktiga saker och lägga till kommentarer och exempel, man ägnade mycket mer tid till att fundera över det som sades, förstå det och memorera det när man inte behövde stressa med att skriva ner lika mycket.» (Mycket bra)
- bra att få oh-bilder på papper» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»6 11%
Ganska bra»22 43%
Mycket bra»13 25%
Har ej sökt hjälp»7 13%

Genomsnitt: 3.29

- Inga övningstillfällen. fullt i labbsal» (Mycket dåliga)
- Det kunde ta flera dagar innan man fick svar på mail och liknande. » (Mycket dåliga)
- Hade väldigt få pass i veckan» (Ganska dåliga)
- Inga övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Mycket handledning men väldigt många som ville ha hjälp» (Ganska dåliga)
- Ett övningstillfälle utöver laborations tid hade varit välkommet.» (Ganska dåliga)
- Frågor på mail fungerar ganska bra. Att fråga labhandledare gav ett direktsvar ca 50% av försöken, övriga fall krävdes eskalering till kursansvarige, emellanåt utan resultat tillbaka till studenten.» (Ganska bra)
- 4 timmars labbpass var bra, jag hade personligen dock kanske behövt ytterligare ett. Dock berodde det nog bara på att tentamen i Industriell låg på en torsdagseftermiddag vilket gjorde att man inte kunde gå på labben och kom lite efter. Dock är det väldigt bra att man kan maila och fråga handledarna om man behöver hjälp, de fick jobba hårt :)» (Ganska bra)
- Dock väldigt fullt på labbtillfällena» (Ganska bra)
- Hade önskat övningspass till veckoövningarna !» (Mycket bra)
- Labbhandledarna har varit super! Dock tycker jag det saknats exempel på grejer som inte gått att hitta någon annanstans. Svårt att lära sig nåt då...» (Mycket bra)
- Både Erland och handledare verkade dock väldigt pigga på att hjälpa till om man hade funderingar.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 23%
Mycket bra»34 66%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.8

- Min labpartner hade ingen förmåga att arbeta själv vilket ställde till stora problem för oss då jag blev rejält förkyld ch spenderade en vecka i sängen. » (Ganska dåligt)
- Vi hade en i min projektgrupp som samarbetet inte fungerade alls bra med och det blev extremt stressigt för mig. » (Ganska bra)
- Att få vecka 7 fri åt egna studier resulterade i mycket gruppstuderande. Det fungerade bra eftersom vi vet vad som krävs av en 4,5hp-tenta och var väl motiverade.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»21 42%
Hög»25 50%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.54

- Bitvis hög (speciellt inför labinlämningar, men det jämnades ut med tanke på att några föreläsningspass inte behövdes.» (Lagom)
- Kursen kändes på ett sätt avancerad och väldigt intressant (allt var en fortsättning på det man lärt sig tidigare, man lärde sig fundera över det man skriver mer, väldigt bra och nyttig kurs).» (Lagom)
- Labbarna tog upp mycket tid, speciellt eftersom de var så OTROLIGT dåligt beskrivna. Och så har det varit länge, kanske något som borde ses över snart?» (Hög)
- Den var rätt ojämn eftersom det kändes som att några laborationer var mycket större än andra, vilket skapade ojämn arbetstakt under perioden.» (Hög)
- Mycket luddiga labbar och extrem press inför inlämningar (att man bara har två chanser). » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 43%
Hög»25 49%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.58

- Fungerade bra ihop med kursen TDA357 Databaser.» (Lagom)
- Denna kurs + kandidatarbete.» (Hög)
- Jag läste dock 150%» (Hög)
- Om man har valt kursen Databases (vilket är en vanlig kombination på IT-programmet) så har perioden hög arbetsbelastning. Det är många stora labbar samtidigt, vilket kan vara jobbigt.» (Hög)
- pga denna kursen» (Hög)
- Läser efter eget schema, ca 30hp denna läsperioden...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 13%
Godkänt»13 25%
Gott»23 45%
Mycket gott»8 15%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hävdade att det inte fanns tillräckligt med resurser för att erbjuda facit till de övningsuppgifter som publicerats.» (Dåligt)
- Föreläsaren har för vana att förolämpa sina åhörare. Uttryck så som "ni är dåliga på matte", "ni är dåliga på pekare" och "ni är dåliga på att kommunicera" hör för mig inte hemma i en föreläsningssal. Kursen saknade övningar (det fanns uppgifter på hemsidan, men inga övningspass). Hade teorin från föreläsningarna varvats med övningspass hade jag som elev fått ut väldigt mycket mer av kursen. Eftersom det heller inte fanns något facit till övningarna fann man det inte alltid så givande att göra dem på egen hand...» (Dåligt)
- Väldigt intressant material som tas upp men det görs på ett väldigt mentalt pressande sätt, vilket gör att jag inte har möjlighet att visa allt jag kan för att jag påverkas och tror att jag är för dålig på matte etc.» (Dåligt)
- Interessant ämne men mycket som måste förbättras!» (Dåligt)
- Labbarna var väldigt otydliga i vissa fall.» (Godkänt)
- Svår! Men bra.» (Gott)
- Tentan drar ner betyget.» (Gott)
- Roliga saker att lära sig, och viktigt inför framtiden :D» (Gott)
- Vissa koncept krävde mycket reflektion för förståelse, men i allmänhet verkade det viktigt att kunna för att bli bättre som mjukvaruutvecklare.» (Gott)
- Väldigt intressant att faktiskt få se hur programmering "fungerar" beroende på implementation.» (Gott)
- Väldigt bra innehåll, utformningen kunde varit bättre med lärarledda övningspass.» (Gott)
- Mycket intressant och relevant kurs. » (Gott)
- Väldigt intressant kurs som ger förståelse för algoritmernas användning och hur man ska implementera strukturerna vettigt» (Mycket gott)
- Enda är att det är synd att vi inte får veta hur det gick på sista labben innan tentan, men det oroar mig inte mycket om man får möjlighet att komplettera om det skulle vara något. I övrigt var tentafråga 1c lite luddig, det kändes som om man kunde ge många olika svar beroende på vad sakerna skulle användas till (ex taxiåkarna, det känns normalt att ha dem i en egen kö så att man hanterar dem utefter när de beställde en taxi, men det kan också vara så att man vill prioritera den som ska åka kort osv, just det exemplet var ganska tydligt men det kändes så om de flesta punkterna i frågan).» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursinnehållet»
- Labbarna.»
- labbarna»
- Kurs litteraturen»
- Jättebra och pedagogisk föreläsare! Jättebra OH bilder och bra labbar!»
- Labuppgifterna gav något att bita i. Grafiska beskrivningen och pseudokodsgenomgången av algoritmerna var väldigt givande.»
- Bra föreläsningar. Tentan var bra men poängreglerna galna. Det krävdes att man kunde en specifik algoritm (sista uppgiften). Det gick inte att få tillräckligt med poäng för godkänt (10 poäng på del B) trots att man kunde allt på kursen förutom just den algoritmen.»
- Föreläsningarna var jättebra, dels att materialet delades ut och dels att Erland var väldigt bra på att lära ut i detta ämnet och gjorde det väldigt intressant. Labbarna var bra och kursboken var otroligt bra. Övningsuppgifterna var också bra.»
- Kalle och Hobbe, graf-labben»
- Väldigt bra att dela ut OH-bilderna på föreläsningarna!»
- iMat var riktigt roligt, men det borde startas upp och kanske skippa någon av labbarna»
- Labbarna var bra.»
- Kalle och Hobbe :)»
- Tabellen vi hade hjälp med för att lära oss dijkstra»
- Att det är teoritungt, bra labbhandledare, utdelade OH-bilder, bra föreläsningar»
- Oh-bilderna»
- Good overview of different paradigms.»
- Erlands pc/mac samt Kalle och Hobbe skämt på föreläsningarna. De lättar upp stämningen och man får fokus på något annat en liten stund, vilket gör att man kan hålla sig koncentrerad resten av föreläsningen.»
- Laborationerna var väldigt givande»
- Serierna :)»
- Laborationerna.»
- bra föreläsningar, »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sista delen på tentan»
- Labbar bör ha bättre instruktioner. Labbsvar bör ge en uppfattning på vad man gjort bra och dåligt. Min grupp fick inga positiva kommentarer men tog nästan alla labbpoäng. Däremot fick vi väldigt mycket "nästan retur" även de labbar vi fick full pott på. Hur man skall tolka det är tvetydigt som bäst.»
- Ändra utformningen av tentan. Behåll exempelvis de tre första frågorna som du har nu, men sätt senare frågor för de som vill ha överbetyg, så att inte 10p-regeln på båda delarna påverkar studenter som bara vill ha 3:a.»
- Bättre förklaring på labbarna och vad man faktiskt ska göra, blev lite kaos när man kunde tolka labb-PM på många olika sätt.»
- Föreläsarens attityd! Han kan skoja bort det med att "det är faktiskt statistik eftersom det brukar gå dåligt på tentan för alla på den delen", men det är faktiskt en helt obefogad förolämning som ingen elev ska behöva höra. Kursen borde införa övningspass med en handledare! Minst två stycken i veckan tror jag skulle vara rimligt.»
- tenta, jämnare fördelning av poäng mellan A o B-del»
- Labb 1... väldigt otydlig! (Skriv vad det är man får göra, om man får ändra på vad man vill eller hur det är). Tentan: Ha fler uppgifter istället för en stor»
- Tentan borde inte avgöras på om man klarar minst 10p på två olika delar utan de borde räcka med att man når minimigränsen för godkänt! Tentan är redan otroligt svår, det känns som att man bara vill jävlas genom att dela upp det i två delar. Dessutom så var(enligt mig) ena delen MYCKET svårare att plocka ihop dessa 10p på än den andra (del B var mycket svårare) och bestod enbart av två frågor där den ena var 6p och den andra 20p. Om man inte har hunnit läsa på den delen med 20p så är man körd på HELA tentan, trots att man har fattat resterande delar av kursen. Riktigt dåligt! Dessutom så borde man gå igenom allt som kan komma på tentan och inte referera till boken som sista frågan gjorde på tentan t.ex. Också helt värdelöst. Om något är tillräckligt viktigt att tas med på tentan så bör det tas upp på föreläsningen anser jag.»
- Dubbelföreläsning gör mer onytta än nytta. Övningspass hade varit en bra idé. Tentamen fokuserade för mycket poäng på ett fåtal delmoment, och missade att kontrollera kunskaperna på många andra delmoment.»
- Tentamen måste balanseras.»
- Utdelning av papperskopior av föreläsningen är onödigt (speciellt på IT) då många väljer att använda datorn för detta ändamål, låt folk som vill skriva ut skriva ut själv så man slipper slänga massa papper. I övrigt det jag påpekat ovan.»
- Bågklasserna (där den ena var en väg dessutom) i labb 3 borde få bättre namn så att man förstår vad man ska göra lite bättre. Ett facit till övningsuppgifterna vore bra, oavsett om ni behöver skicka ut massmejl om lösningar till oss som läste eller om ni gör lösningarna själva.»
- Tentan bör vara utformad som det står att den ska vara. Del B, implementeringar. Innehöll bara en 6poängs uppgift, där man skulle implementera. resten var egentligen precis som del A. Det vill säga teori. »
- Inte skriva att man måste redovisa en labb när man inte behöver det. Golvet i en överfull labbsal är hårt.»
- En lab hade räckt»
- Övningstillfällen vore bra, samt mer strukurerade labbar.»
- Lärarledda övningar!!! Kan man inte köra 2 timmar övning/vecka i HA2 (för hela klassen samtidigt alltså) så att man får höra lite diskussion kring övningarna? Tycker man lär sig en hel del på att få höra lite kommentarer och tankesätt från en handledare även om det inte blir någon direkt diskussion mellan studenter och handledare. Visst kan man fråga på labbtiden om man kört fast, men för det mesta var labbhandledarna lite stressade och när man var där ville man utnyttja tiden för labbarna och inte de frivilliga övningarna.»
- Övningstillfällen bör finnas, samt facit till eventuella övningsuppgifter som inte fanns i år. Det var svårt att få veta om man gjorde rätt när man löste uppgifterna. Även labbarna bör skrivas mer tydligt så det blir klarare vad det egentligen är man ska göra. Man la mer ner tid till att förstå det som stod skrivet än att faktiskt göra labben.»
- Förstår att det är dyrt att ha lärarledda övningar. Men facit till övningarna (som exempelvis kunde läggas upp i slutet på varje vecka) hade varit väldigt bra. Nu visste man liksom ändå inte om man gjort rätt..»
- NYA LABB-PM, nån som ser över det Erland ger ut i skrift (inklusive tentor), lägre godkänt-betyg på tentorna»
- Tenta upplägget, två lite för betydande uppgifter på vardera del. Dela upp i någon uppgift extra istället.»
- Tydligare labb-PM så att energin läggs på rätt sak. Tentan borde vara jämnare fördelad poängmässigt, istället för att ha två jätteuppgifter och ett några små.»
- Labbarna kunde varit tydligare. Var ibland svårt att se exakt vad som skulle lämnas in.»
- Better lecture notes and exercises (more explanatory). Perhaps more focus on WHEN one should use which paradigm, and what each paradigm entails. Strictly given transformations needn"t be the main focus, as these can be made on intuition if one really knowns what each paradigm is.»
- Se text ovan. Sammanfattning: omgjord labb pm, hemsida och OH bilder, lägg upp laborationerna från början samt facit till övningarna.»
- Ett övningstillfälle utöver laborations tid hade varit välkommet.»
- Övningspass skulle vara väldigt bra!»
- Tentamen bör redigeras, se tidigare kommentarer. Redigering i beskivning av en av labbarna. Se övrigt»
- Det var ojämn rättning mellan olika handledare kändes det som, men det var nog det enda.»
- lärare, kursmaterial och formulering av labbarna.»
- Labbinstruktioner kan vara lite tydligare.»
- Skriva mer informativt på uppgifterna ofta svårt att förstå vad man skulle göra. Mer handlednings tillfällen hade vart bra.»

16. Övriga kommentarer

- Tyckte sista delen på dentan var lite för specifik på en sak, kunde man inte den så var man körd på tentan eftersom man behövde 10p från den delen»
- Erland kan vara lite väl lat»
- Erland: Försök vara lite mer smidig när det gäller labbarna (Det är inte omöjligt att se över mänskliga misstag).»
- Lite ledsen över att vi inte fick se några seriestrippar från Little Gamers. Hoppas på bättring =)»
- Sammanfattningsvis mycket bra och intressant kurs.»
- Det var dåliga specifikationer på vilka funktionaliteter som skulle vara med i iMat. Exempelvis fick vi reda på efter redovisningen att det bara var moment som stod som "föreslagna" på hemsidan som skulle ge extra poäng. »
- Överlag en intressant kurs.»
- Lite sneaky att sänka maxpoängen på tentan till 58p, är väl ganska standard med 60p. Det tillsammans med lite högre poänggränser för 3a och 4a än normalt gör det inte helt juste tycker jag...»
- Rolig och intressant kurs!»
- Laborationerna var intressanta (när man väl förstått vad man skulle göra).»
- Rolig kurs!»
- Bra, rolig och lärorik kurs. En av labbarna var lite dåligt beskriven. Eller snarare en del av den var inte beskriven alls. Vi fick veta att vi skulle lämna in tre klasser(varav två var ComparableEdge och KruskalEdge). Hur vi skulle använda dessa var inte beskrivet någonstans . Detta leder till att man använder namnet på dem för att försöka lista ut hur man ska använde dem. Problemet är att namnet ger en en vink om hur man ska använda dem, FAST det är inte så de ska användas. Tillslut efter handledning så fick vi reda på hur de skulle användas. Detta borde enkelt kunna förtydligas på något sätt-»
- Bra och intressant kurs. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.62
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från