ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-3 Linjär algebra, TMV206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-06 - 2012-03-19
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»7 14%
Cirka 20 timmar»17 34%
Cirka 25 timmar»16 32%
Cirka 30 timmar»8 16%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.62

- Maple TA, föreläsningar och de obligatoriska övningarna.» (Cirka 20 timmar)
- Hade redan läst en breddningskurs i matte som innehöll en del linjär algebra så mycket var repetition och liten påbyggnad» (Cirka 20 timmar)
- Mer i början än i slutet» (Cirka 25 timmar)
- Man "tvingades" lägga ner mycket tid varje vecka för att kunna lämna in Maple-TA och matlab+teoriuppgifterna. Myhcket mycket bra! :D» (Cirka 25 timmar)
- gruppövningar och mapleTA har tagit mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- Var mer i början än slutet! Hade för mycket sista veckorna.» (Cirka 25 timmar)
- Den mesta tiden gick åt till att göra kryssuppgifter och gruppövningar.» (Cirka 25 timmar)
- Större delen av de flesta söndagar gick åt också» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»4 8%
25%»3 6%
50%»4 8%
75%»13 26%
100%»26 52%

Genomsnitt: 4.08

- Har gått på föreläsningarna tidigare år.» (0%)
- Har redan läst en kurs i lin.alg så kändes inte nödvändigt att gå på föeläsningar.» (0%)
- Var mycket med föreningsaktiviteter som tog tid och sömn» (25%)
- Bra föreläsningar men blir man sjuk och halkar efter så prioriterar man att komma ikapp.» (50%)
- Ej gruppövningar då jag läst kursen vid tidigare tillfälle» (75%)
- Tidig lektion kl 8 försovit mig ett antal gånger.» (75%)
- Missade lite föreläsningar på slutet och pluggade bättre när jag inte hade övning.» (75%)
- 95% typ» (100%)
- Väldigt bra lektioner!» (100%)
- Missade en eller två föreläsningar» (100%)
- i stort sett allt» (100%)
- Nästan allting» (100%)
- Föreläsningarna var mycket värda att gå på. Stefan var bra som föreläsare.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 48%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 36%

Genomsnitt: 2.38

- Det är aldrig lätt att förstå exakt vad matematiken är till för.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket tydliga mål till skillnad från andra kurser. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- *Jag har inte läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»22 68%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.81

- *Jag har inte läst målen» (I viss utsträckning)
- Allt får inte plats på en tenta.» (I viss utsträckning)
- Mycket vi inte spenderat så mycket tid på under föreläsningar / övningar var viktiga i tentan. Det som vi spenderat mycket tid på testades inte i så hög grad under tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»24 48%

Genomsnitt: 3.32

- Har dock varit på föreläsningar tidigare år och de är alltid väldigt bra.» (Mycket liten)
- Var inte med så mycket och utnyttjade möjligheten med undervisningen» (Ganska liten)
- Maple TA och gruppövningarna är det som.gett den huvudsakliga lärdommen!» (Ganska stor)
- Man har fått mycket hjälp på föreläsningar och övningar» (Mycket stor)
- Föreläsningar, övningar och inlämningar har gått väldigt bra ihop. Tyckte om kursens upplägg enormt mycket! Kul med en duktig och engagerad examinator!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, som alltid hade videoinspelning inte skadat då jag vid några tillfällen inte kunde närvara» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit mycket bra!» (Mycket stor)
- Utan föreläsningarna hade jag aldrig fattat så mycket.» (Mycket stor)
- Övningarna (labbarna) har varit jättebra, då man fått djupare förståelse. Övningsfrågorna i boken har även de varit bra.» (Mycket stor)
- Grym lärare, väldigt pedagogisk, duktig talare och en trevlig filur. Positivt överraskad.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»20 40%

Genomsnitt: 3.22

- Nästan alla delar av kursen finns bättre förklarade på internet, även om kurslitteraturen ger en djupare förståelse för ämnet via bevis så faller den kort på de flesta övergripande förklaringar.» (Mycket liten)
- Hade ingen bok. Lånade om någon sa att det fanns svar där i (på någon fråga), men det gick alltid att hitta på internet, som oftast var förklarat mer lättförståeligt. Bara för att det är matte måste det inte vara opedagogiskt.» (Mycket liten)
- Saknar fler lösta exempel. Får oftast gå tillbaka till anteckningarna från föreläningen» (Ganska stor)
- Jag skulle personligen ha tagit mer tid att göra övningar i boken.» (Ganska stor)
- Mycket nyttigt i boken samt ledning från maple/matlab om det går att räkna in som "material"» (Ganska stor)
- Jag tycker att kursboken har varit väldigt bra och Maple samt matlab-övningar har gjort att man ansträngt sig mer för att hänga med.» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok.» (Mycket stor)
- Den "nya" boken är bra och i samband med användandet av Maple T.A. har min förståelse ökat.» (Mycket stor)
- Boken var helt okay.» (Mycket stor)
- Gamla tentor» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»33 67%

Genomsnitt: 3.67

- Länk till Maple-TA bör vara mer tydlig.» (Ganska bra)
- Han lade upp teori-matlab uppgifterna försent!!» (Ganska bra)
- Maple T.A. är riktigt trist och med tanke på att det man ska göra i Maple oftast gicks igenom samma måndag som det skulle in kände man väldigt stor press och det var jobbigt.» (Ganska bra)
- Bra vad jag har sett.» (Ganska bra)
- Andra kurser bör ta lärdom.» (Mycket bra)
- Mycket info.» (Mycket bra)
- Har funkat bra. Aldrig något som saknats på webbsidan eller så.» (Mycket bra)
- En eloge till Stefan som hade allt ordnat på mycket bra sätt» (Mycket bra)
- Älskar Stefans organisation. Klar info –, han har järnkoll.» (Mycket bra)
- Väldigt bra med Maple-TA och övningsuppgifter. Väl uppskattat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»24 48%
Har ej sökt hjälp»9 18%

Genomsnitt: 3.83

- Hade varit bra med ett till övningspass i veckan!» (Ganska bra)
- Inspirerande genomgångslektioner.» (Ganska bra)
- Stefan är väldigt tillmötesgående men det är mest under teorilektionerna (för matlab) som man kan fråga och just de lektionerna är lite skilt från resten av kursen kändes det som.» (Ganska bra)
- Ida var inte så bra enligt.mig!» (Ganska bra)
- Har frågat många klasskamrater, men annars räckte övningstillfället en gång i veckan ganska bra.» (Ganska bra)
- Övningarna fungerade bra för detta.» (Mycket bra)
- Har inte närvarat på föreläsningar iår, men jag skickade mail med en fråga och fick svar väldigt fort vilket är grymt uppskattat!» (Mycket bra)
- Fanns många tillfällen att fråga om hjälp. Det gillar jag» (Mycket bra)
- Jag kände att jag togs på allvar då jag ställde frågor under gruppövningar och fick "lagom" med hjälp men tvingades ändå tänka själv :)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»13 26%
Mycket bra»29 58%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.7

- Jag kan känna att jag hamnade med folk som var på ojämn kunskapsnivå. » (Ganska dåligt)
- Det framgick inte att de teoretiska gruppövningarna skulle lämnas in två och två fastän man jobbade med dem fyra och fyra.» (Ganska bra)
- Att fritt välja vem man vill jobba med hjälpte detta.» (Mycket bra)
- Har haft lite problem med teorin men alltid funnits folk och kompisar att fråga och tjöta med» (Mycket bra)
- Gruppövningarna var fenomenala för det här!» (Mycket bra)
- Labbarna har funkat perfekt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 50%
Hög»23 47%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.52

- Det har varit ganska hög arbetsbelastning, men jag gillade att vi hade inlämningar varje vecka eftersom det tvingade mig till att plugga. Annars blir det lätt att man skjuter upp pluggandet.» (Lagom)
- Hög = lagom på Chalmers» (Hög)
- Mycket att göra, men beror på ambitionsnivå antar jag.» (Hög)
- Mycket i slutet.» (Hög)
- Var jobbigt med både Maple och teoriuppgifter som skulle lämnas in in i det sista när man hade två tentor att plugga till och hade behövt någon extra dag att andas och ta igen lite.» (Hög)
- Som sig börs @ Chalmers» (Hög)
- Hög pga sjukdom, inte att kursen var överväldigande.» (Hög)
- Många obligatoriska tidskrävande arbeten» (Hög)
- Tillsammans med alla obligatoriska moment i de andra kurserna så var det rent av jobbigt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 47%
Hög»19 39%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.64

- Det har fungerat eftersom belastninge i dokaggen över lag har varit låg.» (Lagom)
- Mycket att göra i båda kurserna, speciellt på slutet.» (Hög)
- Obalanserad pga den parallella kursen i Design- och konstruktion av grafiska gränssnitt som krävde lite/ingen tid i början och massor mot slutet.» (Hög)
- Projektet i design-kursen tog för mycket tid.» (För hög)
- Tenta och väldigt mycket obligatoriskt i 2 kurser samt ett projekt som tog mycket tid» (För hög)
- För mycket obligatoriska uppgifter, labbar osv. Särskilt sista veckan! Fanns knappt tid till tentaplugg!» (För hög)
- Totalt var den för hög i de 2(3) kurserna vi hade.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 4%
Gott»23 46%
Mycket gott»23 46%

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant kurs med bra tydlig relation till hur innehållet faktiskt kan bli praktiskt användbart i framtiden, något som ofta hamnar i skymundan när det gäller matematik och vilket vanligtvis påverkar studiemotivationen negativt.» (Gott)
- Tentan testade inte riktigt allt.» (Gott)
- För att vara matte: mycket intressant.» (Gott)
- Väldigt bra föreläsningar/föreläsare.» (Gott)
- Det man lär sig är vettigt och mycket nära verkligheten, vilket ökar motivationen. Mycket bra föreläsare!» (Mycket gott)
- Kursen är väldigt intressant då det är möjligt att direkt förstå vilken praktisk nytta man har av själva matematiken som utövas.» (Mycket gott)
- Stefan Lemurell är en helt underbar föreläsare/lärare. Han verkar alltid ha koll på läget och var bra på att förklara om det inte var något man förstod.» (Mycket gott)
- Stefan är omtänksam. Bra med sammanfattning i början av föreläsningarna.» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsningar av Stefan (de jag gick på), litteraturen var också mycket bra upplagd» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna hitills i upplägg, föreläsare etc.» (Mycket gott)
- Gillade kursen. Klart upplägg, rimliga krav, och bra kursansvarig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maple!»
- Lemurell.»
- Mathlab övningar, Stefan och separerade övningar.»
- Letionerna upplägg o möjligeheterna till att välja att sitta i bas/extra övningsrum.»
- Maple T.A.»
- Föreläsaren. Gruppövningarna (gav ofta en "djupare" förståelse).»
- Det mesta.»
- Maple-testerna! Väldigt bra för att hålla studierna uppe under hela kursens gång.»
- Arbetstakten»
- Räknepassen Maple TA»
- Övningarna.»
- MAPLE-TA och MATLAB uppgifterna»
- Maple TA (och bonuspoängen) Gruppövningarna och bonuspoängen från dom»
- Stefan!»
- Upplägget med gruppövningar, Maple-TA»
- Maple»
- Kryssuppgifterna!»
- Maple-TA,övningsgrupperna»
- Stefan! Bra också att ha uppgifter/prov som ska lämnas in/göras kontinuerligt»
- Tydliga och jordnära föreläsningar som inte går in för tungt på bevis och annat.»
- mapleTA»
- Sammanfattningar av föreläsningarna, labbarna, Stefan.»
- Det som skall bevaras är föreläsaren och boken. Kryssuppgifterna var nice för det kändes som en bra morot för att arbeta.»
- Allt»
- Allt»
- extrauppgifter med möjlighet till bonuspoäng»
- Inget speciellt, allt var överlag väldigt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommer inte på något.»
- Tycker all fungerat bra, men möjligtvis inte börja med uppgifter på matlabövningarna vi ej gått igenom ännu.»
- Stefan bör försöka skriva något tydligare under föreläsningarna, då det många gånger blir väldigt svårt att tyda. »
- Dagstart vid kl 10.00. »
- Ett övningspass till!»
- Maple-TA fungerar inte alltid som det borde. Vissa gånger har den inte märkt att det inskickade svaret har varit samma som "facit". Tar man för lång tid på sig på en fråga så loggar den ut en, vilket orsakar så att man måste börja testet från början igen, eller att svaret till frågan som man senast svarade på försvinner och man måste skriva in det på nytt (riktigt irriterande när man har långa svar).»
- Jag tycker att tentan kanske borde vara lite bredare och testa lite mer grundläggande koncept i början och mer avancerade grejer i de slutgiltiga uppgifterna.»
- Maple TA är bra, men man lär sig nog bättre om man måste lämna in svaren (+ uträkningar) skriftligt varje vecka istället. Kan dock tycka att det blir extremt mycket att rätta i så fall...»
- SI-pass och fler övningspass.»
- Maple TA hade kunnat göras lite mer i fas. Det låg i fas men det hade varit skönt om det man tog upp samma dag på föreläsningen och inte hunnit smälta än inte kom upp i Maple.»
- Att om.man är en grupp på tre får en göra alla övningar själv»
- Gruppuppgifterna, det var bara krångligt och svårt»
- Längden av föreläsningar/övningar (drog över en del)»
- Annan handledare / mer ledande handledning från handlerade i kursen (syftar inte på Lemurell)»
- Minska obligatoriska uppgifter i slutet innan tentan.»
- Gruppövningarna BORDE få ytterliggare schemalagd tid. Det var omöjligt att ta de timmar som var schemalagda på sig att lösa dessa uppgifter, mer chans att få hjälp. Det blev massor av stress på måndagar.»
- Inget»
- Inget att klaga på.»
- lite info på kurshemsidan om hur man kan se godkänt-resultatet i maple. Schysstare tal att räkna med i maple hade varit trevligt.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Keep up the good work!»
- Två rena övningstillfällen under veckan hade varit toppen. Då jag inte tycker att vi får så många exempel under föreläsningarna så tycker jag man får komplettera det med en extra övning.»
- Nu var jag inte med på årets föreläsningar, men jag minns en gästföreläsning några år bak i tiden, då hade vi några som arbetade med 3D-grafik som kom och visade lite hur de använde Linjär Algebra i arbetslivet, vilket var väldigt intressant och motiverande. Det är något som jag anser, om det är pratiskt möjligt, borde återkomma varje år.»
- Dra inte över så mycket på föreläsningarna. ,)»
- Riktigt väl hållen kurs <3»
- skippa svg-genomgången nästa gång.»
- bra»
- Stefan är en väldigt ambitiös och duktig lärare. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.36

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.36
Beräknat jämförelseindex: 0.84


Kursutvärderingssystem från