ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-3 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, DAT215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-06 - 2012-03-19
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»10 17%
Cirka 20 timmar»18 31%
Cirka 25 timmar»11 18%
Cirka 30 timmar»14 24%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.75

- Dock steg det när man skulle slutföra projektet» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer under projektet än annars.» (Högst 15 timmar)
- Mycket under projektet, för kort tid avlagd åt implementationen.» (Cirka 20 timmar)
- Projektet tog väldigt mycket av tiden...» (Cirka 20 timmar)
- mer i slutet än i början detta pga en mycket ojämn arbetsbörda i kursen med projektet i slutet.» (Cirka 20 timmar)
- Extremt mycket mer den veckan då iMat skulle in, då jobbade jag 10-15 timmar (effektiv tid) om dagen sista veckan» (Cirka 20 timmar)
- sista veckan - minst 35h» (Cirka 20 timmar)
- Projektet tog väl den större delen av tiden» (Cirka 25 timmar)
- Mer i slutet» (Cirka 25 timmar)
- I stort sett inget i början då kraven på labbarna var låga och innehållet i föreläsningar var viktigt men lättlärt. Mot andra halvan ökade arbetsbelastningen enormt med projektet.» (Cirka 25 timmar)
- Mer mot slutet» (Cirka 25 timmar)
- Enormt mycket jobb att implementera designen, höjde därför arbetsbördan mot slutet.» (Cirka 30 timmar)
- Kanske inte så mycket i början men projektet sög åt sig rätt så jättemånga timmar.» (Cirka 30 timmar)
- Ökade mer när projektet drog igång, men även labbar och läsning lade jag ner tid på.» (Cirka 30 timmar)
- De första veckorna nästan inget utöver schemalagd tid, de sista veckorna var det projektarbete som gällde var vaken timme.» (Cirka 30 timmar)
- Gjorde inte så mycket mer än gick på föreläsningar och övning de första veckorna. Projektet dock tog upp många timmar.» (Cirka 30 timmar)
- Mer under sista veckorna.» (Cirka 30 timmar)
- Extremt mycket mot slutet av kursen, lite i början.» (Cirka 30 timmar)
- projektet tog väldigt mycket tid samtidigt som det var ett helt berg av rå fakta som skulle pluggas in» (Minst 35 timmar)
- MYCKET tid till projektet.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»2 3%
25%»5 8%
50%»9 15%
75%»13 22%
100%»29 50%

Genomsnitt: 4.06

- Jag har varit på föreläsningar, men aldrig deltagit. Ungefär som föreläsaren.» (0%)
- Har dock inte känt att det var värt att lyssna när jag väl var på föreläsningarna då hans sätt var arrogant och oinspirerande. Jag resonerade som att om han inte bryr sig om vad han lär ut(dvs oviktigt/trivialt material), varför ska då jag göra det? » (50%)
- Kollat på PDFer själv istället.» (50%)
- Föreläsningarna var flummiga och gjorde det svårt att ta ett viktigt område seriöst» (50%)
- Föreläsningarna gav inte så mycket, så jag slutade gå på dem efter ett tag. » (75%)
- Var inte med på ett handledarpass, så det är väl snarare 98%» (75%)
- Spelade flashspel stundtals under föreläsningarna då föreläsaren hade ett lågt tempo och man blev uttråkad längs vägen.» (75%)
- Missade ett par föreläsningar mot slutet, fick ut mycket av att läsa slides istället.» (100%)
- 90% typ.» (100%)
- Kan ha missat något, men inte mkt..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 56%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 17%

Genomsnitt: 2.01

- Som sagt han verkade inte bry sig om kursen så jag tror knappast att han brydde sig om att säga dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inte kollat så noggrant» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 11%
Ja, målen verkar rimliga»29 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.91

- Vet ej» (?)
- Introduceras på ett bra sätt och enkelt att komma in i kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inte kollat så noggrant» (Ja, målen verkar rimliga)
- Extremt många obligatoriska moment i kursen: övningar, labbar, tenta OCH iMat. Kunde börjat med iMat tidigare och skippat en av labbarna och mindre övningar tycker jag.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»13 35%
Ja, i hög grad»18 48%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.64

- Vet ej» (?)
- De flesta hade med sig en hjälplapp med hela kursens innehåll.» (Nej, inte alls)
- Tyckte dock att eftersom man fick ta med en lapp med valfria anteckningar behövde man inte kunna så mycket.» (I viss utsträckning)
- Med hjälp av A4:at behövde man inte plugga» (I viss utsträckning)
- Det blev lite mycket skriva. Han inte med alla uppgifter ändå fast jag kände att jag kunde svara på allt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var för lång så att man inte hann med att göra alla uppgifter riktigt. Känns för mycket med en så lång tenta när den bara står för 55% av betyget.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var lite för lång måste jag nog säga, kunde varit en uppgift mindre. Väldigt många som satt kvar in i det sista. (Utan att vara helt klara)» (Ja, i hög grad)
- Att kunna alla designmönster osv utantill är nog att ta i som Olof sa. Därför var det bra att man fick ta med ett papper. Det var bra att examinationen inte bara testade på teoretiska frågor, utan att man också fick applicera designmönster i olika situationer.» (Ja, i hög grad)
- Tentan kändes som något man övar på dagarna innan och en vecka senare har man glömt allt.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Inte kollat så noggrant» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»10 17%
Ganska liten»24 41%
Ganska stor»22 37%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.27

- Föreläsningarna bestod i stort sett av högläsning från kursboken och de blad som laddades upp på kurshemsidan.» (Mycket liten)
- Ganska tråkiga föreläsningar, bara massa mönster hit och dit. Inget engagemang från läraren. Vore bättre om man varierade undervisningarna på något sätt.» (Mycket liten)
- Ingen alls.» (Mycket liten)
- Allt vi skulle kunna var ju i stort sätt glosor, så det är svårt att svara på.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav inte mycket, övningar och kurslitteratur gav desto mer.» (Ganska liten)
- Olof utvecklar inte mycket utöver det som står på slides och i litteraturen.» (Ganska liten)
- Kändes lite meningslöst då det mesta var direkt hämtat från boken. Då kan väl föreläsningarna vara kortare och handla om det man inte får från boken, så räcker det med läsanvisningar.» (Ganska liten)
- Han var väldigt oenutistiskt och använde ord som "whatever" väldigt frekvent. Man blir inte intresserad och han verkade inte heller vara intresserad av vad han lärde ut.» (Ganska liten)
- Mycket har varit det man känt igen och bara satt ord på det. Mest har man lärt sig genom att läsa PDFer och boken.» (Ganska liten)
- Hjälpte mest i början för att få en bild av kursens upplägg.» (Ganska liten)
- Föreläsningar är bra, övningarna var roliga ibland, men kändes mindre givande» (Ganska stor)
- Lätt att överblicka och få en bild av vad varje kapitel handlar om.» (Ganska stor)
- Det mesta som togs upp i boken dök även under föreläsningarna» (Ganska stor)
- Labbarna stor hjälp. » (Ganska stor)
- En del matnyttigt var det. Sedan kan man ifrågasätta vad poängen är att spendera 2h på att designa så dåligt som möjligt på ett övningspass. Visst, att göra det i en halvtimme för att poängtera dålig design, men 2h? Något långsamma föreläsningar» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»14 24%
Ganska liten»10 17%
Ganska stor»19 33%
Mycket stor»14 24%

Genomsnitt: 2.57

- Än en gång, mest glosor.» (Mycket liten)
- Har inte ens öppnat boken.» (Mycket liten)
- Inte köpt boken» (Mycket liten)
- Köpte alldrig den.» (Mycket liten)
- Har inte läst någon av böckerna.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken.» (Mycket liten)
- Hade ingen bok.» (Mycket liten)
- har inte köpt literaturen i denna kurs utan enbart sökt på ingternet vilket inte har varit några problem.» (Ganska liten)
- Använde inte boken särskilt mycket.» (Ganska liten)
- Boken va bra, övrigt kursmaterial var jobbigt att läsa pga sneda kopior av dålig kvalitet.» (Ganska stor)
- Till tentan, men mer än så vet jag inte. Lite visare är jag kanske...» (Ganska stor)
- Boken var förvånansvärt bra och enkel att förstå.» (Ganska stor)
- Boken är bra som en referens» (Ganska stor)
- Det var på böckerna och de uppladdade bladen man fick förlita sig om man ville lära sig något.» (Mycket stor)
- Teoretiska delen av kursen byggde uteslutande på denna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Ganska dåligt»8 14%
Ganska bra»37 64%
Mycket bra»7 12%

Genomsnitt: 2.8

- Man hade ingen uppfattning vad/när/hur man skulle göra (projektet), se överiga kommentarer.» (Mycket dåligt)
- extremt ologiskt uppbyggd. man måste gå omvägar för att hitta saker osv. Kan inte olof bygga om det enligt de principer han lär ut?» (Mycket dåligt)
- Otydlig information på kurshemsidan ledde till missförstånd.» (Mycket dåligt)
- Labbar krävde utdaterad programvara när bättre och gratis finns tillgängligt. Jag kan inte känna till anledningen men det känns som om detta val gjorts av lathet. Detaljer om projekt relaterat till betygsgivning var flummigt formulerat till hög grad.» (Mycket dåligt)
- Jättedåligt labb-PM. Tvetydliga instruktioner i projektet. Handledarna hade olika information, eller ingen alls.» (Mycket dåligt)
- Information dök upp sent. Backenden till projektet delades ut sent, vilket innebar att man fick mindre tid till själva kodandet.» (Ganska dåligt)
- Många datum som inte var uppdaterade från föregående år på diverse övningsbilagor.» (Ganska dåligt)
- Sent uppdaterad. Hade gärna sett att föreläsningsslidesen varit uppe på kurshemsidan nån/några dagar innan föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Bristande information på ganska mycket. Dels extrapoäng till projektet (extra funktionalitet som verkade helt frivillig, men gav poäng), att man skulle boka för samma handledare varje gång, samt nu i efterhand då man ej fått någon slags bekräftelse på att projektkod/rapport har kommit in korrekt.» (Ganska dåligt)
- Om man räknar in backenden till iMat som "utdelat material" skulle jag säga att det finns klara möjligheter till förbättringar. Varför finns inte equals metoder på ShoppingItem och andra klasser? Varför fungerar kundvagenens add- och removemetoder olika. (Den ena lägger till en ny product, den andra tar bort alla produkter av den typen) t.ex.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan har fungerat bra» (Ganska bra)
- Jag skulle gärna se föreläsningarna utlagda på hemsidan INNAN själa föreläsningen... I övrigt ganska bra.» (Ganska bra)
- Slides för föreläsningar borde ha ligga uppe tidigare på kurshemsidan –, inte en kvart innan föreläsning. » (Ganska bra)
- Inte helt tydligt vad som krävdes/gav poäng på projektet» (Ganska bra)
- Hemsidan var aningen fungerande och har en del buggar (länken till "projekt" på http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/courses/12/dkgg/exercises.html fungerar inte, till exempel).» (Ganska bra)
- API var tydligen inte helt okej men då jag inte var mjukvaruansvarig vet jag inte riktigt vad som var problem.» (Ganska bra)
- Allt nödvändigt var enkelt att hitta och uppdaterades kontinuerligt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»9 15%
Ganska bra»26 45%
Mycket bra»7 12%
Har ej sökt hjälp»11 19%

Genomsnitt: 3.21

- Hade man frågor så hade inte handledarna svar. Det kändes som att de hade väldigt bristande programmeringskunskaper.» (Mycket dåliga)
- Handledare hade otroligt dålig koll på läget. Verkade som att de inte fick så mycket information från examinatorn. Det medförde massor med frustration från studenternas sida då alla tyckte sig ha fått olika information om vad som skulle göras och när det skulle vara klart. Specifika punkter på vad som skulle redovisas vid olika lägen var svårt att få både från handledare och examinator. Under all kritik.» (Mycket dåliga)
- Handledarna kunde absolut ingenting i programmeringsväg.» (Mycket dåliga)
- Handledarna visste inte vad de höll på med ibland. Vissa var betydligt bättre än andra.» (Ganska dåliga)
- Handledarna var trevliga och hjälpsamma. Vad gäller föreläsaren så fick jag dock känslan av att man blev dumförklarad så fort man sade något som han inte höll med om. Jag antar (och hoppas) att det inte var så, men det gav ändå ett mycket negativt intryck av föreläsaren och det är något som bör ändras på.» (Ganska dåliga)
- Labbhandledarna saknade kunskap som behövdes för labbar och projekt. T ex om man ville ha hjälp med imat visste dom inte alls hur backenden såg ut.» (Ganska dåliga)
- Handledarna har 0 koll på programmerings aspekten, vilket är väldigt dåligt då en stor del av kursen endå är programmering.» (Ganska dåliga)
- Det fanns handledarträffar men dessa gav inte mycket då handledarna inte var så bra som man kan hoppas av en kurs.» (Ganska dåliga)
- övningsledarna hade lite dålig koll på programmeringsbiten och netbeans, synd då det oftast var detta man hade frågor kring. » (Ganska dåliga)
- Handledarna var kompetenta när det gällde konkreta problem, men t.ex. "Vad som skulle lämnas in?" visste de nästan aldrig. Bättre information, tack.» (Ganska dåliga)
- Nackdelen kring projektet var att det egentligen kluriga var programmering, något som handledarna inte kunde.» (Ganska bra)
- Vissa handledare hade svårt att förklara eller visste inte alls.» (Ganska bra)
- Blev mycket folk på labbpassen.» (Ganska bra)
- Mest tack vare handledare» (Ganska bra)
- Korta handledningspass» (Ganska bra)
- Tillgänglig administration » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»35 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Min projektgrupp fungerade väldigt dåligt, då en verkade vilja göra hela arbetet själv och inte ville sammarbeta.» (Mycket dåligt)
- Jag och en till fick göra det mesta av arbetet» (Ganska dåligt)
- En av medlemmarna i projektgruppen hade en förmåga att göra allting i precis sista stund, och man var därför nästan alltid tvungen att vänta på det han ansvarade för. Annars funkade allt bra.» (Ganska bra)
- En person i min projektgrupp hade extremt dålig kommunikation och jag blev superstressad över det eftersom han i slutändan inte gjort någonting. » (Ganska bra)
- Ibland av olika åsikter, men det är väl vad man har väntat sig.» (Ganska bra)
- Projektet har fungerat ypperligt oss sinsemellan.» (Mycket bra)
- Fungerade perfekt!» (Mycket bra)
- Med undantag av en student i projektgruppen utmärkt! » (Mycket bra)
- Fick en bra projektgrupp.» (Mycket bra)
- Vår grupp fungerade väldigt bra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»28 49%
Hög»20 35%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.43

- Väldigt ojämn belastning. Själva inlärningen av kursinnehållet gick väldigt fort men att lägga slutspurten för projektet precis innan tentan är bara sadistiskt.» (För låg)
- Projekt veckorna var väldigt tuffa. Kanske bättre att antagligen: 1, ha kortare designfas. 2, ha lite längre tid på sig. Implementation på 1v som schemat föreslog är defenetivt väldigt tufft. Vi fick sitta många seeeena kvällar även fast vi planerat bra. Backenden var dessutom klurig/jobbig.» (Låg)
- Inga problem att klara godkänt utan att lägga ned 25h/vecka.» (Låg)
- Räknar då projektet som kursen, då det var där själva arbetet varit.» (Lagom)
- Svårt att komma igång med implementationen så det blev väldigt mycket mot slutet. Konkreta steg i hur man går från design till implementation hade varit hjälpsamt.» (Lagom)
- Det blev mycket mer i slutet.» (Lagom)
- Jag var dock inte mjukvaruansvarig i vår grupp men det kändes rimligt för mig. Däremot fick borde vår grupps och flera andras mjukvaruansvariga sitta och dygna och köra monsterpass. Förbättra gärna APIt för att underlätta för dessa. (Tala med dem som var mjukvaruansvariga).» (Lagom)
- Projektet var den största belastningen, utöver det var allt ganska lugnt.» (Lagom)
- Lite väl låg i början och hög i slutet kanske.» (Lagom)
- Att ha projekt och dessutom behöva förbereda sig för en tenta var lite väl mycket, speciellt mot slutet där vi hade användartest en dag, redovisning dagen efter och demo dagen efter det.» (Hög)
- Belastningen var ganska låg i början, men blev mycket hög i andra delen av läsperioden pga projektet, vilket gjorde att det blev svårt att hinna med att plugga inför tentan för mattekursen.» (Hög)
- som sagt mycket ojämn.» (Hög)
- Som sagt, projektarbetet tog mycket tid.» (Hög)
- Projektet belastar mycket.» (Hög)
- Projektet krävde mycket. Om man inte var så bra kodare behövde man längre tid. De funktioner som begärdes skulle finnas krävde mycket av dem som skulle implementera. Emellertid bra nu efter för nu har man ju lärt sig mkt sånt. » (Hög)
- Jobbigt med ett stort projekt som ska in veckan före tentorna! Förstörde ens tentaplugg totalt! Byt och ha tentan efter 4 veckor och projekt resten!» (Hög)
- Början lagom, på slutet väldigt hög. Känns som att det läggs alldeles för mycket tid på pappersprototyp och för liten tid till implementation - mjukvarugui,t» (Hög)
- Låg/lagom fram tills projektet då blev det FÖR HÖGT.» (För hög)
- Obligatoriska övningar, labbar, tenta, projekt och rapport är ett moment för mycket.» (För hög)
- Kombination av labbar, obligatoriska övningar och projeckt + tenta gjorde att det var för mycket för en kurs» (För hög)
- Ojämn fördelning och projektet startade såpass sent att det blev en stressig process. Kör inledande stadier av projektet parallellt med labbar kanske?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»26 45%
Hög»26 45%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.52

- Men då gick mycket mer tid till LinAlgen» (Lagom)
- om den kunde fördelas ut lite annorlunda vore den lagom.» (Lagom)
- Projektet ställde som sagt till det i andra delen av läsperioden» (Hög)
- Mycket att göra i båda kurserna.» (Hög)
- Två kurser med mycket vid sidan av föreläsningarna» (Hög)
- Linjär algebra» (Hög)
- Obalanserad i början mot slutet.» (För hög)
- Oerhört många obligatoriska moment i kurserna samt inlämningar och liknande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Dåligt»15 25%
Godkänt»25 43%
Gott»14 24%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gör om gör rätt!» (Mycket dåligt)
- Konstigt kurs överlag. Kändes inte som att vi lärde oss att designa, utan att vi lärde oss hur kursbokens författare valde att kalla uppenbar design.» (Dåligt)
- Relevansen av det man lärt sig känns i stort sett obefintlig om man inte tänkt att läsa GUI-mastern. Denna kurs borde kanske i så fall vara valbar?» (Dåligt)
- Innehållet var det inget fel på. Gästföreläsningarna kändes lagom ihopslängda men jag antar att det har mycket att göra med att det är ett relativt nytt område. Framför allt den om sociala medier.» (Dåligt)
- Extremt tråkiga föreläsningar. En aningen för tight schema.» (Dåligt)
- En kurs som är bra att ha gjord, men inget som jag har tyckt varit kul. Kan även tillägga att denna kurs (och framför allt denna föreläsare) har avskräckt mig från masterprogrammet Interaction Design. Det är ett program som jag inte vill gå om det liknar den här kursen.» (Dåligt)
- Kurslitteraturen, övningarna och projektet var lite halvtråkiga. » (Dåligt)
- Visst, om man kollar bakåt så har man lärt sig en hel del, men det man lärde sig lärde man sig på 1 dag, innan tentan. Och det man lärde sig fastnade inte heller då man fick ha med sig ett a4 papper med anteckningar. Var ju bara att skriva ner allt där. Man behövde egentligen inte ens skriva ner något då det går ett papper på IT som har gått i generationer.» (Dåligt)
- Handledarna var bra. Olof kunde haft ett högre föreläsningstempo. Backenden bör förbättras avsevärt.» (Dåligt)
- Inte mycket lärande. Projektet var dock skoj.» (Dåligt)
- Lärare har känts relativt oseriösa i sin inställning.» (Dåligt)
- Var mycket strul med att man aldrig fick feedback från handledare, struligt med information som inte stämde plus andra struligheter. Kändes inte speciellt genomtänkt och seriöst.» (Dåligt)
- Det var en intressant kurs, men den kunde ha varit upplagd bättre.» (Godkänt)
- Bra på det sättet att man satte sig in i "design-tänket" mer.» (Godkänt)
- Kursen i sig var intressant men jag tyckte den inte var så väl genomförd. Fick intrycket att dom inte brydde sig så mycket.» (Godkänt)
- Gick HCI för tre år sedan, kan säga att kursen har förbättrats oerhört. Men som nämnt ovan, lite många obligatoriska moment, speciellt vissa övningar så som "Gör ett kasst gui" och "Kör ett touch gui"» (Gott)
- Intressant kurs som känns användbar inför framtiden» (Gott)
- Intressant innehåll! Tentan var dock för ambitiös. Har aldrig varit med om att i stort sett hela klassen satt kvar till slutet. Personligen kände jag inte att jag hann svara på alla frågor trots att jag stressade hela vägen. » (Gott)
- Roligt att den testade lite olika aspekter av design och programmering.» (Gott)
- Jag tycker att det är skoj med GUI men kursen kändes lite som att peka ut det uppenbara. Men i slutändan ger det ju en grundläggande kunskap för att samtala med folk inom GUI. Även om man skulle tycka det var tråkigt måste man ju kunna kommunicera med folk som jobbar med GUI då det är en stor del av att bygga upp ett program. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet - dock med mer fokus kring implementeringen och bättre hjälp kring detta.»
- Backenden tycker jag fungerade bra. Dock innehöll den inte java-doc vilket hade underlättat då man i så fall fått information om klasser och metoder direkt i Eclipse. (Jag är medveten om att Java-doc fanns separat).»
- Projektet, väldigt lärorikt även om det kändes som man var ganska dåligt förberedd på det. Men någon gång ska ju vara den första.»
- Inte olof iaf»
- Övningar i testning av design»
- Inget speciellt»
- Handledarna.»
- tanken med att ha ett designprojekt är ett mycket uppskattat inslag (se nästa fråga).»
- Projektet var roligt.»
- Olofs inställning till hela kursen. Han känns väldigt oengagerad.»
- Vikten på projektarbete, det var väldigt givande»
- Projektet»
- Labbar, workshops, projekt –, alla praktiska saker.»
- Jag tycker det är bra med en projektdel och en annan del, men jag tycker att den andra delen kan göras lite mindre. Ge mer utrymme till projektet helt enkelt. »
- Alla labbar/projekt.»
- Projektet var bra. Man lärde sig, den hårda vägen, hur mycket arbete som krävs vid projektarbete och hur man arbetar i grupp. Gillas!»
- iMat var roligt men tog upp väldigt mycket tid!»
- labb 1 och 2.»
- Projektet, men i mindre skala.»
- De frågor på tentan som krävde att man behövde tänka själv vilka designmönster man vill ha med.»
- Föreläsningarna. Välstrukturerade och informativa vilket minskade den egna arbetsmängden. Även upplägget och innehållet i de två första labbarna var bra. Blev en naturlig väg in i det program, Netbeans, som vi sedan använde under projektet. »
- Egentligen allt innehåll. »
- Projektkursens upplägg och övningarna.»
- MATLAB uppgifterna och MAPLE-TA»
- Projektet i allmänhet var väldigt bra uppvärmning inför projektet och kändes relevant.»
- projektet var bra att ha av många anledningar även om en del borde ändras, ta gärna bort annat för att minska arbetsbördan och strukturera om så att man faktiskt lär sig något i kursen.»
- -projektet -bra föreläsningar»
- Projektet»
- Intressanta föreläsningar. Särskilt gästföreläsningen om spel. »
- iMat är ett bra övning med en stor del av designprocessen och inte endast korta snuttar som labbarna vad gäller praktisk övning. Projektet ska vara kvar, utformningen borde ändras.»
- ingen kommentar»
- Projektet»
- Projektet.»
- Projektet»
- Projektet (fast kanske i ny version om man kommer på något kreativt) "Fusklapp" på tentan»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens mål. Jag vill lära mig hur man som designer borde tänka, inte vad jag ska kalla saker. Projektet borde hålla större fokus kring implementering, alternativt minska hur stor roll implementeringen har för projektet. Som det var nu låg all undervisning och handledning kring designen, och all svårighet och tid nedlagt på implementering.»
- tydligare bedömningskriterier»
- Kursen borde vara valbar?»
- Kommunikation och engagemang från handledare och examinator. Tydliga kriterier på vad prototypen från projektet kommer bedömas utifrån. Väldigt många var frustrerade efter demon då de fått se ett papper som tydde på att många suttit i 10tals timmar och arbetat på något som inte kommer vara meriterande ändå. Eftersom "förslag till extrafunktioner" bedömdes som de enda poängsatta extrafunktionerna.»
- Hur föreläsningarna är uppbyggda. Möjligen projektets ämne. Kändes som man hade alldeles för mycket restriktioner när man skulle designa ett program åt två stycken som var mindre än datorvana.»
- Föreläsaren bör iaf försöka vara intresserad av kursen och inte bara verka lida att han behöver åka från Lindholem till Johhannesberg för föreläsning två gånger i veckan»
- iMat, första obligatoriska övningen!»
- Vet ej»
- Projektet bör ses om. Det bör antingen minskas i storlek, eller påbörjas tidigare. Den första labben skulle tex kunna skippas då den inte gav något alls, så kan man starta projektet en vecka tidigare.»
- Delar av iMat-backenden, ex. kategorier, sortering av listor och liknande saker. Backenden går att använda, men det är så många småsaker som den gör så konstigt, eller som man borde kunna anpassa. Vad gäller kategorierna (som inte gick att anpassa eftersom de var hårdkodade i backenden) så kan jag ge ett hett tips att prata med de ansvariga för kursen Objektorienterad Programmering Fortsättningskurs. Där fick vi lära oss hur man skriver återanvändbar kod, något som behövs för katergorierna i backenden.»
- Handledarna bör få klarare information om inlämningar och liknande.»
- föreläsaren känns väldigt oengagerad. och det har varit lite oklarheter runt vad som gäller kring projektet. saker som sades vara tänkbara tillägg visade sig att de faktiskt var de enda tilläggen som kunde ge bonuspoäng medan andra tillägg som vi själva kom på inte togs med i bedömningen.»
- Bättre information och bättre kommunikation mellan handledare. Vet inte riktigt vad som gäller och står lite olika på olika ställen. Göra det mer tydligt om vad som bedöms och vad de vill ha på till exempel projektprototypen. Är det funktionerna eller designen som bedöms eller både och?»
- Tydligheten angående projektet måste förtydligas! Det gick inte fram att man kunde få bonuspoäng för vissa funktioner, och gjorde man någon annan "Specialfunktion" så var det mer eller mindre bortkastad tid. På vissa labbtillfällen fanns det inte några handledare att tillgå, detta var under projekttiden och då hade man verkligen behövt få lite hjälp. »
- Koordination mellan handledarna och mer info i allmänhet kring projektet, exempelvis hur det skulle komma att bedömas och vilka deadlines som faktiskt gäller»
- Kursen borde hållas efter en annan kurs i t.ex webdesign alt webprogramering då det stora antalet av kursen känndes riktad mot webben. »
- * Mindre om utvärderingar i kursen. * Handledarna. Jag kände att det var allmänt dålig koll från deras sida, då jag och en kamrat två gånger fick mail om att vi inte närvarat vid övningar, fast vi absolut hade gjort det och skrivit upp oss på närvarolistor. Labbar tog även väldigt lång tid på sig att bli rättade.»
- Övningarna kan lika gärna tas bort helt, bättre om de alltid skulle ha något att göra med projektet. »
- Projektet känns lite meningslöst på något sätt. Man la ner väldigt mycket arbete och tid på det, men efteråt känns det inte som att det riktigt kulminerade i något vettigt. Demo på endast 5 minuter utan något omdöme med tramsiga handledare, och max 8 min redovisning för halva klassen. Yey. :S Vissa av övningarna känns som att de var lite väl flummiga. Det känns som att det var lite för mycket fokus på designmönster. För mycket skissande på tentan. Kan det inte vara en inlämningsuppgift eller något istället? Tar sådan tid om man vill åstadkomma något vettigt. Instruktionerna till projektet kunde vara aningen bättre. T.ex. borde det kanske framgå lite tydligare att förslagen på extrafunktioner inte är förslag, utan extrauppgifter som ger bonuspoäng.»
- Allt förutom labbarna måste tänkas om.»
- Kursens fokus på designmönster utantill-lärande. Att så mycket fokus läggs på att just memorera namnen på designmönster tycker jag känns omotiverat. Jag skulle bli förvånad om jag kommer få tillfälle att tillämpa denna kunskap någon annan gång utöver vid tentaskrivning. De flesta designmönster som tas upp är rätt självklara saker som jag tror de flesta gör instinktivt, och att lära sig att ett tabbat interface heter "Card Stack", eller att det kallas Button Group att placera relaterade knappar intill varandra, tycker jag känns irrelevant till bra GUI-design. På tentan var det också någon fråga där det stod "Obs, svar som inte återfinns i kursmaterialet ger 0 poäng". Detta känns som ett bra sätt att nedvärdera eget tänkande och uppmana till utantill-lärande, vilket jag inte tycker stämmer så bra ihop med andan på chalmers i övrigt. Om studenten kunde komma på ett tillfredställande svar på frågan, som nödvändigtvis inte var en omformulering av definitionen i boken, borde inte det snarare lyftas upp som en positiv grej?»
- Tydligare instruktioner till vad som ska vara med på iMat. Exempelvis fick vi reda på efterpt att endast funktionalitet som varit "föreslagen" på hemsidan var de som gav extra poäng»
- Byt föreläsare. Lägg mer tid till projektet och gör den extremt dåliga backenden bra. Om man gör det senare behöver man inte mer tid till projektet, även om det vore bra för den psykiska hälsan.»
- Tydligare specificerat vad som gäller betygssättningen av projektet. Väldigt dåligt uttryckt.»
- Övningarna, speciellt de oseriösa.»
- Tydligare krav och instruktioner för projektet iMat.»
- Bättre formulerad projektuppgift. Det var lite luddigt angående vilka krav som skulle uppfyllas. De funktioner som vi och många andra grupper tolkade som förslag på funktioner visade sig utgöra grunden för att uppnå överbetyg. Bättre förberedda handledare inför övningarna. Uppstod viss förvirring under några av övningarna vilken lätt hade kunnat undvikas ifall handledarna bara pratat sig samman fem minuter innan övningen. »
- Eventuellt lite lägre ställda krav. Men man vill ju inte att det ska bli någon dans på rosor att gå på Chalmers heller iofs. Kortare tenta, tror inte många hann få ur all sin kunskap..»
- Det hade varit roligt med en variation av projekttemat. Tycker att det var lite mycket fokus på formella termer inom designteknik och inte på tillräckligt mycket designestetik.»
- Olof måste engagera sig mer i kursen. Det är både jobbigt och trist när man får API som inte är helt okej, dubbla deadlines, dålig struktur utan raka besked. Olof verkar inte kommunicera med handledare ens och det resulterar i att olika handledare ger olika svar. I slutändan är det mer struktur som krävs och klara besked från Olof.»
- Tydligare info. "Det här kan man tänka sig" betyder inte "Så här SKA ni göra för att få extra credit".»
- man borde fokusera mindre på alla möjliga patterns som finns och mer på vad gränssnittsdesign egentligen är. Föreläsningarna borde vara mer professionella. Tag bort eller tänk igenom syftet med övningar ordentligt. Projektets specs borde vara klart definierade och om något ger extra poäng ska det sägas tydligt eller inte nämnas alls.»
- bättre feedback från handledare i projektet. ifrågasätt mer/allt!!!!!!!!!!»
- Labbarna och att projektet ska in veckan före tenta! Labbarna gav ingenting»
- Snabbare rättningar vid laborationerna»
- Större fokus på design. Nu hamnade 90 % fokus på att slåss med netbeans. Seriösare bedömning av prototyperna. Det är orimligt att samma kriterier för pluspoäng ska gälla för alla program oavsett vilken persona som valts. Att anpassa till personas ska ju leda till att program skräddarsys och då kan ju inte ett program till en viss persona uppfylla samma funktioner som ett program til len annan persona. Längre tid behövs på tentan. Elelr mindre antal frågor. Jag kunde alla svar men hann inte svara på en fråga. Dessutom blev jag så stressad att ajg fick skriva supersnabbt vilket resulterade i slarvig handstil. Det ska inte vara så stressigt på en sådan här tenta, man var ju tvungen att ta första bästa designidee bara för att hinna få ner ett svar på pappret.»
- Vissa övningsmoment, t.ex. första då vi fick 3 timmar på oss att skapa ett gui som var så dåligt som möjligt. Helt okej övning, men alldeles för mycket tid. Hade kunnat vara 1h + 20 minuter diskussion. Hade även varit bra med någon handledare som har mer koll på kodning, då det var svårt att få kompetent hjälp när man körde fast.»
- Dels ett bättre fungerande GUI-editor (Window Builder Pro till Eclipse t.ex.). Sedan en bättre backend till projektet så man kan fokusera på GUIn och slipper svära över och göra hack-lösningar kring den. Arbetsbelastningen. Kanske borde tentan ligga tidigare och projektet senare? (Som i Industriell ekonomi-kursen som är valbar senare där de har tenta efter 4-5 läsveckor och sedan projekt resten av perioden)»
- Borde vara tydligare på vad som gäller på projektet. T.ex. att man bara kunde få bonuspoäng för vissa saker. En del la ner jättemycket tid på andra saker som de inte fick för»
- Lägg mindre tid på varje designmönster.»
- För mycket fokus på designmönster»
- FÖRELÄSNINGARNA bör vara mer innehållsrika. INFORMATIONEN behöver vara enklare att förstå, och mer tillgänglig. HANDLEDARNA bör veta mer än eleverna (om kursen). »
- Förtydligande av vad som ska in när»
- De lösningsförslag som fanns för den tidigare tentan var oerhört långa i förhållande till vad man hitter skriva under en tenta.»
- Betydligt bättre struktur och mer feedback. Helt omöjligt att veta ifall ett arbete man skickat in är godkänt eller underkänt. »

16. Övriga kommentarer

- Projektet var för stort och startades för sent.»
- Hitta något annat än Netbeans. Även om det är en av de "bättre" GUI-editorerna så gör den så mycket konstiga saker (flyttar på saker i Free Layout utan att man själv vill det, kraschar lite då och då, går inte att arbeta två personer samtidigt på koden eftersom Netbeans gör ändringar i andra filer också (något som gör det omöjligt att merga ihop ändringarna)). Ibland händer det också att man klickar på Run, det kraschar, klickar på Clean And Build, klickar på Run, kraschar, klickar på Run, fungerar. Netbeans beter sig ... inkonsekvent är det närmsta ord jag hittar. Och jag kan tillägga att jag är glad att Netbeans har lagt ned stödet av SAF, eftersom det betyder att något mer aktuellt måste användas istället.»
- Informationen har varit dålig. När ska koden in? Vad ska man skicka med? Ska man boka samma rum (handledningstillfälle) som innan (som man tydligen skulle)? Vad ska redovisningen handla om (ska man dema programmet eller prata om sitt arbetssätt?)? Har man fått G på det man lämnat in på övningarna (vi fick en retur lite mer än 2 veckor efter inlämningen, samt när vi lämnade in returen så dröjde det ytterligare många dagar innan man fick respons på det)? Extrem variation på ”,kvalitén”, hos handledare. Någon handledare kommenterade varför man inte kunde ta bort varor från historiken. Vad är det för en kommentar egentligen? Sedan så sa samma handledare att ordet ”,Postförskott”, vid betalningsgrejen kunde misstolkas. Sedan så har handledarna 0 koll på backenden. De kan inte ens koda i den utsräckning som skulle behövas, med andra ord om man skulle fasta så kan man inte fråga de då de bara står där som ett frågetecken och förstår ingenting. Sist men inte mist varför står det inte att man BARA får extrapoäng för de grejerna Olof föreslog man kunde implementera i projektet? Det känns bra att ha lagt ner extra tid på saker som inte ens de har noterar (inte vid demantet iaf) när man egentligen borde ha pluggat till tentorna.»
- Nope.»
- kommentar angående föreläsaren: kunnig och lätt att ta kontakt med vid sidan av föreläsningar. Ställer upp och svarar på frågor. Dock en något nonchalant och oinspirerande inställning på föreläsningarna. Detta resulterar i "vi mot han"-stämning bland elever och motsättningar snarare än förståelse mellan de administration och elever. Jag tror detta hade kunnat fungera mycket bättre med lite mer engagerad och inspirerande attityd hos föreläsaren. Finns nog ett stort intresse bland elever i detta ämne som kanske grusas något pga dålig erfarenhet av kursen. »
- kanske kort frivillig föreläsning om versionshantering inför projektet.»
- Var tydligare med vad som gällde med bonuspoäng till projektet.»
- Rolig kurs.»
-
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från