ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidathandledningstillfälle 1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-14 - 2012-06-14
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»

1. Har du haft kontakt med Avdelningen för fackspråk och kommunikation tidigare i din utbildning på Chalmers?

Fackspråk medverkar på de flesta av Chalmers utbildningar i olika former, och i varierande omfattning. Ange ett eller flera alternativ nedan.

51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej»13 25%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»34 66%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska»6 11%
Ja - valbar kurs på engelska»0 0%
Ja, jag har besökt CHOCS»0 0%

2. Vilka förväntningar hade du på handledningstillfället?

- Foskere mener at vi uddf8r om ca. 1 million e5r, og efter 8 oillimner, er det ble6kspruternde der ahr fe5et se5 hf8j en inteligens, at det er DEM som at der regere, lol.»
- Inte något särskilt»
- Jag förväntade mig bra input från den andra gruppen, inte speciellt mycket från fackspråk själva. »
- Mest något som behövde sittas av egentligen.»
- inga»
- Att vi skulle få en bra respons på vår rapport och dess struktur.»
- Hjälp med hur vi ska referera i texten och hur vi bör dela upp olika delar i arbetet ex. empiri och analys.»
- Få feedback på det vi gjort hittills, med avseende på språk och struktur.»
- Få reda på sådant som kan förbättras i vår rapport. Sådant som exempelvis svårförstådda meningar och direkt språkligt felaktiga saker.»
- inget särskilt, att vi skulle få lite go respons av den andra gruppen»
- kanske få lite hjälp med rapportens upplägg»
- Inte så värst stora»
- Inte så stora. Det gick inte att hitta en grupp från F/TM att arbeta med och alltså fanns det inte förutsättningar för att de skulle förstå vår kandidat.»
- Respons om våra texters struktur. Kritik mot ordval är helt meningslöst två månader före inlämning. »
- Ganska låga. Något som måste göras då det är obligatoriskt moment i vår kurs. »
- Bra återkoppling, men inga stora förväntningar.»
- Inga speciella. Räknar dock med att fortsatta handledningstillfällen skall hjälpa mig att avgöra kvaliteten på det jag skrivit och kanske även hjälpa mig att utvecklas inom min språkkunskap. »
- Att få kritik på texten»
- Få konstruktiv feedback som ökar kvalitén på vår slutrapport»
- Att få respons på skriven text. Dock verkade andra gruppen inte ha läst igenom vår text lika noggrant som vi läst deras, så vi fick inte ut så mycket av det. »
- Få utomståendes ögon på det vi skrivit»
- Att man kunde få några bra tips för att förbättra rapporten»
- Nej, jag läser inte på Chalmers.»
- Inte mycket då tidigare inslag från fackspråk har varit på en väldigt låg nivå. »
- Inga»
- Inga, jag har helt tappat tron på att kandidatarbetet skall vara givande. Därför sökte jag endast närvaro.»
- Få lite feedback på vår text.»
- Inte så höga, har kanske inte så positiv inställning till dessa inslag då de tidigare i utbildningen legat på en för låg nivå och också varit lösa inslag som känts överflödiga. Jag tror de behöver bli mer anpassade till situationen, alltså vilket program det gäller och hur man arbetar där. Vad studenterna är vana att skriva m.m.»
- Få hjälp med texterna språkmässigt och innehållsmässigt, reflektioner och kommentarer osv.»
- Fp feedback på textens upplägg och roligt att se hur annan grupp gjort»
- Jag trodde att rapporten skulle vara igenom ohc kommenterad av handledare och opponentgrupp.»
- Inget speciellt»
- inga»
- inga direkta»
- att få bra feedback på rapporten»

3. Infriade handledningstillfället dina förväntningar?

50 svarande

Ja, det överträffade mina förväntningar»8 16%
Ja, jag fick svar på mina frågor»25 50%
Nej»2 4%
Jag hade inga förväntningar.»15 30%

Genomsnitt: 2.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Foskere mener at vi uddf8r om ca. 1 million e5r, og efter 8 oillimner, er det ble6kspruternde der ahr fe5et se5 hf8j en inteligens, at det er DEM som at der regere, lol.» (Ja, jag fick svar på mina frågor)
- Frågorna vi hade till fackspråk fick vi bra hjälp med, men responsen från den andra gruppen gav inte så jättemycket. » (Ja, jag fick svar på mina frågor)
- Mötet var alltför styrt efter ett formulär. Jag förstår varför i grund, men på Industriell ekonomi är vi något vanare att ge respons, varför jag hellre sett att vi elever hade fått styra mer.» (Nej)
- Fel fokus, handledaren hade inte svar på vår grupps frågor. Liksom på föreläsningarna handlar allt om att skriva rapport men rapportens status i förhållande till programmet som utvecklas diskuteras inte.» (Nej)
- Den andra gruppen hade inte (och kunde omöjligt ha) förutsättningar att förstå vårt arbete.» (Jag hade inga förväntningar.)

4. Vad var det bästa med handledningstillfället och är det något du skulle vilja ändra på i handledningstillfället?

- Foskere mener at vi uddf8r om ca. 1 million e5r, og efter 8 oillimner, er det ble6kspruternde der ahr fe5et se5 hf8j en inteligens, at det er DEM som at der regere, lol.»
- Ligger lite tidigt»
- Bäst var att en annan grupp kunde ge input på vad som är svårt att följa osv. Också bra att läsa deras rapport och se saker som var bra som vi missat. Detta hade vi kunnat få i uppgift att göra utan att ha personal från fackspråk med, personen vi hade sa i princip bara hej sen skötte vi allt. Hade ju gått utan att boka tid med denne. »
- Att handledningstillfället var anpassat till hur långt i skrivarprocessen grupperna var. Förekom inga pekpinnar om hur mycket eller om vad man hade skrivit, utan fokus låg på HUR man hade skrivit. Bra!»
- Jag tycker att det var bra att få feedback både från en annan grupp och från handledare.Handledaren visade även engagemang och intresse för vårt projekt, vilket var kul.»
- själva handledningstillfället var bra men informationen innan hade kunnat vara mycket bättre. - Var, när, hur bokar man ett tillfälle? - Vad är tanken med tillfället? - Ska dokumentet även skickas in till handledaren? - What, what, what...»
- Nej»
- Eftersom det var i en ganska tidig fas blev det inte så stor mening med granskningen eftersom vi inte hade skrivit så mycket.»
- Mer tips ifrån handledaren om hur upplägget på arbetet ska vara hade varit bra. En genomgång av våra specifika texter och kommentarer kring på vad just vi bör tänka på.»
- Att få feedback från en annan grupp och inte bara från handledare. Det hade dock varit bra om man kunde se till att de två kandidatgrupperna består av studenter från samma/liknande program.»
- Det bästa var att få feedback från en annan grupp. Detta gjorde att man fick reda på vilka avsnitt i rapporten som ansågs svårförstådda.»
- Se ovan.»
- det bästa var att handledaren var skön, Clas Ohlsson. Det var inte givande att läsa någon annans rapport vid detta stadie då de inte kommit någonstans»
- Fick svar på ett par rent språkliga frågor. Jag vet inte om man skall ändra på handledningstillfället eller om man helt enkelt skall ta bort det.»
- Tydligare fokus på respons om struktur snarare än detaljer. Den andra gruppen var trevlig. »
- Vår handledare var bra. Jag vet inte hur mycket det egentligen dag, men det var en helt okej timma. »
- Det blev en bra diskussion som inte var särskilt formell. Handledaren pekade inte med hela handen utan styrde mer diskussionen och det var bra.»
- Det var bra att få prata med andra som också gör sitt arbete. Vad de känner, hur långt de har kommit och få svar på frågor som jag haft angående arbetet runtomkring själva rapporten. »
- Det var trevligt att diskutera det vi skrivit med några andra "utomstående"»
- Mer feedback från handledare och inte bara andra gruppen. Kan hända att andra gruppen inte gjort ett perfekt arbete»
- Skulle vilja ha lite mer förklaring innan handledningen vad som förväntas av varje grupp, vi visste inte vilka texter vi skulle skicka in, om de skulle in till fackspråk innan och hur mycket man skulle jobba med texten. »
- Man fick bra tips och idéer. Handledaren kanske kunde ge lite skriftliga kommentarer om det inte blir för mycket jobb.»
- Det tog inte så lång tid. »
- Det var jättebra! Handledaren Ann-Marie Eriksson var mycket duktig! »
- Vill att personalen från fackspråk ska ha naturvetenskaplig bakgrund så att de vet mer kring de vi håller på med och på så sätt kan ge relevant respons.»
- Kvinnan som höll i det var engagerad och verkade vara en bra person, men aktiviteten i sig kändes meningslös.»
- Det vore bra om det var tydligare vad man förväntades göra för förberedelser.»
- Trevligt att få höra ett helt annat kandidatarbete och hur de lagt upp arbetet. Det var nog det mest lärorika. Men det var också bra att få veta lite hur ens eget arbete uppfattas och vilka delar som var otydliga eller tolkades fel. Fast tycker det hade varit bra att få mer respons från handledaren. Att dem iaf hade läst rapporten.»
- Var la helt ok»
- Den andra gruppen hade verkligen ansträngt sig.Vilket var grymt bra»
- tror de skulle behöva vara mer sektionsinriktade»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.48

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.48
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från