ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidathandledningstillfälle 1, vt13

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-02-08 - 2013-06-05
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»


Bakgrundsfrågor

1. Har du haft kontakt med Avdelningen för fackspråk och kommunikation tidigare i din utbildning på Chalmers?

Fackspråk medverkar på de flesta av Chalmers utbildningar i olika former, och i varierande omfattning. Ange ett eller flera alternativ nedan.

1 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej»0 0%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»1 100%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska»0 0%
Ja - valbar kurs på engelska»0 0%
Ja, jag har besökt CHOCS»0 0%

2. Vid vilken institution gör du ditt kandidatarbete?*

1 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»1 100%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»0 0%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»0 0%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»0 0%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»0 0%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»0 0%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»0 0%
SSYX02 - Signaler och system»0 0%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»0 0%
TIFX02 - Teknisk fysik»0 0%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Hur många är ni i er grupp?*

1 svarande

0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetet i gruppen och under handledningstillfället

4. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat inför handledningstillfälle 1?*

1 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»0 0%
Bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Vilka förväntningar hade du på handledninsgtillfälle 1?*

- Att man skulle få respons och kritik på sitt arbete»

6. Hur tycker du att handledningstillfället fungerade?*

1 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»0 0%
Bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Var handledningstillfället tillräckligt utmanande och lärorikt i förhållande till dina förväntningar??

1 svarande

Ja, tack vare ...»1 100%
Nej, för att ...»0 0%
Delvis, mest för att ...»0 0%

Genomsnitt: 1

8. Vad lärde du dig i samband med handledningstillfället?

- Småsaker»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från