ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av MHU-kurs: Miljöfysik, F-programmet, TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-03-06
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp

1. Vilken årskurs går du i för tillfället?*

32 svarande

0 0%
0 0%
7 21%
4 12%
11 34%
Masterprogram, första året»7 21%
Masterprogram, andra året»3 9%

Genomsnitt: 4.84

- Läser om gamla kurser fån ettan, tvåan och trean» (3)
- Är nästan färdig, bara tre tentor kvar. Jobbar som doktorand på gu.» (5)
- Skriver exjobb» (5)
- exjobbar» (5)
- nej» (Masterprogram, första året)
- bara tre omtentor från examen» (Masterprogram, andra året)

2. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

32 svarande

ja»23 71%
nej»9 28%

Genomsnitt: 1.28

- Miljövetenskap» (ja)
- Är inte säker på vad du menar med "grundläggande" här.» (ja)
- Jag tror inte att Miljöfysik räknas.» (nej)

3. Om NEJ på fråga 2, svara på del A

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig

4. Om JA på fråga 2, svara på del B

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig


Del A- för dig som INTE HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

5. Vad är din uppfattning om miljö?

10 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»3 30%
Likgiltig»0 0%
Flummigt»2 20%
Intressant men oviktigt»1 10%
Intressant och jätteviktigt»4 40%

Genomsnitt: 4.3

- Jag klickade fel, jag ska svara på del B inte på del A... tyvärr tillåter inte enkäten att jag helt tar bort en ifyld ruta...» (Tråkigt men viktigt)
- Miljödiskussionen är för politiserad och handlar till största delen om politiska beslut tagna för att "det ska se bra ut" istället för saker som har en reell positiv inverkan.» (Flummigt)

6. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling

10 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»2 20%
Likgiltig»0 0%
Flummigt»2 20%
Intressant men oviktigt»1 10%
Intressant och jätteviktigt»5 50%

Genomsnitt: 4.7

- Återigen mest en politisk diskussion där olika alternativ mest handlar om ideologiska ståndpunkter snarare än rena matematiska uträkningar om vad "hållbar" och "utveckling" egentligen innebär.» (Flummigt)

7. Vilka delar inom miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»3 9%
Hotade arter»2 6%
Mat- och vattenbristen»9 28%
Resursanvändning»8 25%
Klimatförändringar»5 15%
Ekonomiska orättvisor»6 18%
Koldioxidlagring»1 3%
Övrigt, kommentera!»0 0%

- Allting är viktigt, de markerade är viktigast.» (Mat- och vattenbristen, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor)

8. Vilka delar av MHU tror du kommer att ingå i din yrkesroll?

- resursanvändning»
- Vet ej.»
- Eventuellt analysarbete av data (flygfoton, satellitbilder o dyl) som möjligen kan ha med miljöutveckling att göra.»
- Ingen aning, men förhoppningsvis kommer man kunna applicera ett helhetstänkande oavaktat uppgift.»
- Flera olika beroende på uppdrag. Men energieffektivisering är nog något som ofta kommer att komma in.»
- Om jag inte direkt arbetar med miljö, inte mycket.»
- Möjligen resursanvändning»

9. Vad anser du är allmänbildning inom hållbar utveckling?

- Egentligen bara en insikt om hur resurserna används och fördelas för tillfället och vad det innebär för framtiden.»
- Att inse att det inte finns en stringent, matematisk definition av diskussionen och att det därför handlar minst lika mycket om politik som om vetenskap.»
- I dagens samhälle bör man kunna följa med i klimatdebatten, men den bör inte få överskugga andra frågor såsom biodiversitet och utsläppsfrågor rörande annat än koldioxid.»
- Att den väg vi vandrar nu inte är hållbar, vi har inte ens brutit trenden. Att det inte räcker att gå åt rätt håll, vi måste gå tillräckligt fort också. Backcasting!»
- Det mesta som man får lära sig i skolan.»
- Att vi som människor faktiskt har möjligheten att skifta jämviktslägen i naturen vilket kan ge svåra följder för oss själva.»

10. Var har du lärt dig mest om miljö och hållbar utveckling?

10 svarande

Från vänner/familj»2 20%
I grundskolan (före Chalmers)»1 10%
I undervisning på Chalmers»2 20%
Genom media (ofrivilligt)»0 0%
Genom media (av eget intresse)»5 50%

Genomsnitt: 3.5

- Intresset väcktes när jag läste att en miljöpanel var klar med sitt arbete och att man sedan skulle *förhandla* om vad rapporten skulle säga. Forskning ska vara exakt, mätbar och odiffus, inte något som man kan förhandla om.» (Genom media (av eget intresse))
- Slashdot.» (Genom media (av eget intresse))


Del B- för dig som HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

11. Vad var kursens namn?

- Miljöfysik»
- Miljöfysik»
- FFY565 Industriell ekologi»
- Miljöfysik»
- Biologiska effekter av elektromagnetiska fält »
- Miljöfysik»
- Miljövetenskap»
- TIF075 Miljöfysik»
- miljöfysik»
- Miljöfysik»
- miljöfysik»
- TIF075 Miljöfysik»
- Miljöfysik»
- Industriell ekologi, tror jag»
- Miljöfysik»
- miljövetenskap»
- Miljöfysik 2»
- miljöfysik F»
- Miljöfysik F»
- Miljömätteknik»
- Science of environmental change»
- Miljökunskap»
- "Miljöfysik" på M tror jag att det var»

12. Vilken tidpunkt läste du kursen?

22 svarande

år1 lp1»0 0%
år1 lp2»0 0%
år1 lp3»0 0%
år1 lp4»1 4%
år2 lp1»0 0%
år2 lp2»0 0%
år2 lp3»1 4%
år2 lp4»12 54%
år3 lp1»1 4%
år3 lp2»1 4%
år3 lp3»4 18%
år3 lp4»2 9%

Genomsnitt: 8.81

- Jag har läst och arbetat växelvis, då kursen var en valfri kurs antar jag att år4, lp4 är det mest relevanta svaret, detta alternativ finns dock inte.» (?)
- Osäker på exakt läsperiod.» (år3 lp2)
- egentligen läste jag den när jag pluggade masters..» (år3 lp3)

13. Hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

23 svarande

1 4%
9 39%
10 43%
3 13%

Genomsnitt: 2.65

- Då det ska vara en grundläggande kurs var den på tok för avancerad. Kursen innehöll moment som föreläsaren ansåg att vi borde kunna läsa på vid sidan av kursen, men som vi gentligen skulle läsa i kurser som går i trean. Arbetsbördan var alldeles för hög för att vara en grundkurs. » (1)
- Segt, mycket utfyllnad. » (2)
- Lite spretig. Vissa föreläsningar var bra och andra meningslösa.» (2)
- Den tog upp sånt man redan vet eller i alla fall borde veta fån naturkunskapen på gymnasiet.» (2)
- Väldigt intressanta modeller och simuleringar. Inlämningsuppgifterna tog dock en himla tid.» (3)
- Föreläsaren var inte alltid så bra. Men lärorik kurs, fast det hade behövts mer bra material, inte bara lite gamla svart-vita papper som han kopierat (dålig kvalitet och svåra att läsa). Mer färg!» (3)
- Läraren var dock dum i huvudet och rättade proven som ett arsle. Trots att svaren var flera sidor text långa per fråga så gavs noll poäng med motiveringen att "detta har vi inte gått igenom i den här kursen" eller "...det stämmer visserligen, men inte vad jag ville se som svar...". » (3)
- Intressant och bra kurs med roliga labbar. » (4)
- Väldigt intressant, det som var väldigt lärorikt var att förstå vilka de egentliga farorna är och reda ut alla begrep som man hör på TV och radio, man inser att mycket är lögn och felvinklat» (4)

14. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

22 svarande

0 0%
8 36%
9 40%
5 22%

Genomsnitt: 2.86

- Kommer inte ihåg nåt, så det kan ju inte ha varit särskilt bra material» (2)
- Kursen skulle vara en grundkurs i miljö, men var egentligen en avancerad överkurs i allt inom miljöområdet.» (2)
- Det var mycket handviftning, och det var oklart hur stor osäkerheten i modellerna var. Det hade inte skadat om man jämförde mer med nya experimentella data.» (2)
- får jag lov att påpeka att en fyrgradig skala tar bort det neutrala svarsalternativet. Möjligheten finns ju att man varken tyckte att kursen var bra eller dålig utan helt "varken eller". Jag läste en kurs i "psykoakustik" en gång och där fanns det en tysk gubbe som ägnat 10 år av sitt liv med att testa olika typer av subjektiva skalor (som det handlar om här). Han kom fram till att människan inte kan särkilja fler än en femgradig skala. En fyragradig skala är förvisso är förvisso inte större en en femgradig, men kommer att ge en felaktig bild av försökspersonernas uppfattning av undersökningsfrågan i och med att det utelämnar det neutrala svarsalternativet. Vill man ha ett polariserat resultat så javisst, men är det då ett sant resultat?» (2)
- snarare 2.5, helt OK med vissa mer intressanta inslag. Överlag mycket som jag anser är allmänbildning och som alla bör kunna sedan tidigare.» (3)
- Kunde ha varit lite mer tyngd på hållbarutveckling och hur man som civilingenjör ska tänka när när man utvecklar en produkt. Istället fick vi lära oss hur växthuseffekten och väder fungerar, spridning av ämnen, fördelar och nackdelar med olika energikällor saker som man bör vara allmänbildning i alla fall för tekniska fysiker och som kändes som slöseri med tid. En uppfrächning samt olika mätmetoder hade vi kunnat gå igenom på två veckor och resten kunde använts till att faktiskt lära sig något nytt.» (3)
- Fast vissa kapitel, tex exergi, kan man ju undra om de inte skulle in i termodynamikkursen istället.» (3)

15. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

23 svarande

1 4%
12 52%
8 34%
2 8%

Genomsnitt: 2.47

- minns ej hur det var» (2)
- Lite oklart upplägg, krånglig planering.» (2)
- Jag uppfattade det som att det var en alldeles för lätt kurs. Typisk miljö-flum-kurs» (2)
- För mycket inlämningsppgifter» (3)

16. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

23 svarande

1 4%
9 39%
9 39%
4 17%

Genomsnitt: 2.69

- Trista föreläsningar» (1)
- För enformig och likadan som i vilken mattekurs som helst.» (2)
- Mera ""hands-on´,", varför hade vi inga labbar??» (2)
- Ganska normal undervisning + projekt.» (3)
- Gillade kombinationen av föreläsningar, projekt och inlämningsuppgifter. » (4)

17. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

23 svarande

3 13%
5 21%
12 52%
3 13%

Genomsnitt: 2.65

- Uruselt, projektet var ok, men examinatorn rättade inlämningsuppgifter, enligt egen utsago, "slumpmässigt". Det viktiga var hur mycket man skrev, inte vad.» (1)
- Tentor är aldrig bra!» (1)
- läs svar på fråga 13.» (1)
- Examinationen gjordes med inlämningsuppgifter, som kunde resultera i betyg 3 eller 4. För att få 5:a var man tvungen att få en personlig inbjudan från examinatorn för att komma på munta. Detta betydde att det var svårt att veta om folk fick det betyg som de egentligen var värda eller om det hade att göra med andra saker. Alla borde få chans på 5:a. Hade varit lämpligare med samma examinationsform för alla betygssteg.» (2)
- Vi hade tre inlämningsuppgifter om 10 frågor vardera. Dessa frågor var tvungna att besvaras på minst en sida per fråga, vilket gjorde att vi fick lämna in mer än 30 sidor sjukt tunga inlämningsuppgifter. Det var alldeles för mkt för en kurs på 4,5hp.» (2)
- Svår tenta som inte tog upp det relevanta utan mest detaljfrågor. Bättre med tex ett arbete, uppsats el liknande. » (2)
- Skönt att slippa tenta, men uppgifterna tog ändå mkt kraft i anspråk.» (3)
- Projektet och inlämingsuppgifterna var helt ok. Det man gjorde i projektet är det enda man minns efteråt.» (3)
- Inlämningsuppgifter och en munta är alltid att föredra fram för tentor när det går. » (4)

18. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

22 svarande

3 13%
6 27%
10 45%
3 13%

Genomsnitt: 2.59

- Omformulera frågan» (?)
- Alldeles för lätt, som alla fönsterkurser på fysik.» (1)
- Tentan var för svår, men kursen var bra. » (2)
- Tja, kursen var lätt, vet ej om det skall anses bra eller dåligt? Valde ett "neutralt" svar» (3)

19. Levde kursen upp till dina förväntningar?

1 = Inte alls , 4 = I mycket hög grad

23 svarande

2 8%
7 30%
10 43%
4 17%

Genomsnitt: 2.69

- Nja, för lätt och på för låg nivå, men vissa ämnen var lite intressanta» (2)
- Man lärde sig om vissa viktiga processer, men i större drag kändes det ganska tentativt.» (2)

20. Anser du att kursen följde kursplanen?

23 svarande

Ja»9 39%
Nej»2 8%
Har inte läst kursplanen»12 52%

Genomsnitt: 2.13

21. Hur flummig tyckte du att kursen var?

1 = Inte alls flummig, 4 = Väldigt flummig.
Om du svarar "1" var vänlig hoppa över följande två frågor.

23 svarande

12 52%
7 30%
2 8%
2 8%

Genomsnitt: 1.73

22. Vad menar du med flummigt? Konkretisera.

- Mycket utfyllnad, mycket prat, men få användbara nyttigheter»
- Läs er egen fråga, ironin är uppenbar»
- Okonkret, vad trodde ni?»
- "Kunskaper" utan bevis. Typ astrologi, healing mm. »
- Att kursen behandlade ämnesområden onödigt övergripande istället för att gå in på kunskap som gick att använda. Man kan säga det var mer ett populärvetenskapligt angreppsätt istället för en vetenskaplig analys»
- att det inte har ngn röd tråd»
- Kurser på GU.»
- Oklart, otydligt och icke vetenskapligt.»
- Utan konkret mål. Det kändes som att man mest satt av tiden. »
- När läraren avviker från ämnet eller lägger omotiverat mycket undervisningstid på saker som har tveksam ventenskaplig grund. »
- Vissa processer i naturen var bra förklarade, men att bygga modeller av dessa och i stort sett säga "äsch, det funkar nog" känns inte riktigt pålitligt. Som grund för mer detaljerade studier fungerar det kanske, men annars var det för mycket osäkerhet och för lite vetenskap ā la Popper. »
- Svårt att veta vad som lärdes ut.»

23. Vad var flummigt?

- Kursen (nödvändigtvis inte ämnet)»
- Spretigt. Att lärare inte pratar om fakta utan mer om olika teorier som inte alltid verkar vara så förankrade.»
- S.k elallergi behandlades i kursen, hur man kan "elsanera" byggnader och omgivningar. Lärandet om att avskärma elektriska/magnetiska fält ("sanering") är relevant för kursen, men att ta upp elallergi känns flummigt. »
- Vissa moment i föreläsningarna»
- Inget i kursen. Den var sjukt uppstyrd och så långt från flummigt man kan komma.»
- Ej faktamässigt»
- Oklart vad kursen egentligen handlade om mer än att fömedla ett politiskt budskap till oss stackars ettor.»
- Innehållet var till stora delar självklart/för enkelt/inte tillräckligt djuplodande för att läman avtryck samtidigt som föreläsaren tog sin kurs på yttersta allvar. Det blev nästan komiskt»
- Vissa utsvävningar från ämnet under föreläsningar, dock till de flestas intresse.»
- Se fråga 22.»
- Lärarens idioträttning»

24. Vad var det jobbigaste med MHU-kursen?

- Mycket skriva för litet utbyte»
- Den lilla flummighet som fanns, och att den var för lätt.»
- Ingenting speciellt. »
- Inget. Möjligen elallergin då men den tog inte så stor plats. »
- Att rättningen av inlämningsuppgifterna inte var homogen. Längre förklaringar kunde ge avdrag för att man förklarade för LITE, medan en nästintill obefintlig förklaring går igenom, fastän de syftar på samma sak och båda var korrekta.»
- Den var sjukt hård. En av de hårdaste kurserna på teknisk fysik och då blir det HÅRT!»
- Mycket teori, exempelvis kvant och termo, som vi ej gått igenom tidigare.»
- Att jag var tvungen att läsa den.»
- Krockar med andra kurser»
- att man var tvungen att läsa det...»
- Att jag läste för många andra kurser paralellt. I övrigt var den inte alls jobbig»
- Att man måste plugga, som med alla kurser.»
- Då kursen bestod av en massa laborationer och litteraturstudier blev det väldigt många timmars rapportskrivande.»
- Att föreläsaren inte var så bra (Sten). »
- Lärarens rättningsattityd. Har man svarat ett rätt svar på en fråga så borde man få rätt svar. Om frågan är såpass tvetydig att den kan besvaras på flera sätt så borde alla svar ge rätt svar. Om inte så är frågan dåligt formulerad.»

25. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande yrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

23 svarande

8 34%
8 34%
6 26%
1 4%

Genomsnitt: 2

- Lite för fokuserad mot energi och elkraft» (1)
- Det fanns moment där man fick tänka i nya banor angående resurshantering, det var bra.» (2)
- Fick inte reda på något man inte visste innan.» (2)
- Kursen var mer av det intresseväckande slaget.» (2)
- vet ej man absolut relevant för mitt fortsatta liv som helhet» (3)
- Bra kurs!» (3)

26. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

23 svarande

6 26%
7 30%
5 21%
5 21%

Genomsnitt: 2.39

- Hade kunnat vara relevant om vi lärt oss någonting på riktigt.» (2)
- väldigt relevant» (4)

27. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

22 svarande

11 50%
8 36%
3 13%
0 0%

Genomsnitt: 1.63

- Finns inget som helst nytta att finna i miljökursen som går att nyttja i andra kurser» (1)

28. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

23 svarande

13 56%
4 17%
4 17%
2 8%

Genomsnitt: 1.78

- Absolut avskräckt från att läsa mer inom området.» (1)
- har bara läst en.» (1)
- Här hade noll kanske varit ett bättre alternativ... Närmast avskräckt» (1)
- jag ville eter kursen inrikta min utbildining mot miljö, men som fysiker fanns inga kurser, eller snarare fanns ingen information om denna inriktning inom teknisk fysik, om en ngn sådan inriktning existarar i vår utbildning. Bättre info!! Egen mastersprogram kanske som heter MILJÖ och inte environmental control eller liknande som man inte vet vad det är» (4)

29. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

23 svarande

8 34%
10 43%
5 21%
0 0%

Genomsnitt: 1.86

- intressant kunnande för mig som person, men inte för mina fortsatta studier - det bra för arbetslivet kunde man redan» (1)
- Vi pratade väldigt lite om vad hållbar utveckling innebar. Det var mest att räkna på molnens reflektionsförmåga och vindkraftverkens effekt...» (1)
- Dock inte pga denna kursen» (2)
- Den kursen kan nog inte ta till sig äran för mitt miljötänk.» (2)

30. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

21 svarande

ja»6 28%
nej»15 71%

Genomsnitt: 1.71

- ingen anning» (?)
- Inte vad jag kommer ihåg» (nej)
- Inte så vitt jag minns» (nej)
- kanske, minns inte» (nej)
- Nej det glömde dom nog. » (nej)

31. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

8 svarande

internet»3 37%
kursansvarig»1 12%
studievägledare»1 12%
kompisar»3 37%

Genomsnitt: 2.5

- nej» (?)

32. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

18 svarande

internet»17 94%
kursansvarig»0 0%
studievägledare»1 5%
kompisar»0 0%

Genomsnitt: 1.11

- Jag vill kunna fylla i fler alternativ på den här frågan. Inte bra test.» (internet)
- men hallå, här frågar ni efter "vilka sökvägar" - PLURALIS med andra ord. jag kan bara välja en av dem. Har ni inte korrekturläst enkäten?» (internet)

33. Vad anser du vara allmänbildning i miljö- och hållbar utveckling?

- Ska jag skriva ner allt jag vet eller? Tänk innan ni frågar»
- Specifiera, tack.»
- Orkar inte svara på den här frågan. C-uppsats.»
- Kunskap om att det finns människor och forskare som är oroliga får vårt klimat och kunskap om bakgrunden till deras oro. Allmänbildning är inte alltid ett bra begrepp. Människor skall inte bli intvingade i vissa tankesätt fås att tänka i vissa banor. Sådant är farligt och har missbrukats många gånger under historien. Människor borde däremot ges chansen till att själva bilda sig en uppfattning.»
- miljöpåverkan av teknologiutveckling»
- Förmågan att se på hela livscykler, inte stirra sig blind på en enskild lösning.»
- Orsak-verksam-samband inom området. »
- Grundläggande om vad energikällor och utsläpp innebär.»
- hur återvinning går till eller bör gå till. Vattnets kretslopp lokalt och globalt, olika typer av (av)gasutsläpp - smogg och växthuseffekt.biologisk påverkan av olika vanligt/mindre vanligt förekommande gaser och gifter (spridning o.dyl.)»
- Egentligen mer än vad jag kan... Att lära sig argumentera kring de svåra frågorna, lära sig se olika fakta från olika håll, ekonomiska aspekter etc.»
- Kunskap om hur mycket energiåtgång och föroreningar varje moment i vardagen orsakar och hur man kan påverka och hur stor skillnad man kan göra. »
- Lite av varje. Svår fråga.»
- Grundläggande kunskap om hur kretslopp fungerar.»
- Känna till de viktigaste processerna som sker i naturen, tex fotosyntes, försurning, erosion mm. Veta vad man som privatperson kann göra för en hållbar utveckling. »
-
- Man ska veta hur man källsorterar och hur man gör av med minsta möjliga energi i privatlivet. Man skall även veta vilka de största miljöbovarna är i samhället och vad man själv kan göra för att påverka.»

34. Vad har du för uppfattning om miljö?

23 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»9 39%
Har ingen åsikt»1 4%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»13 56%

Genomsnitt: 3.73

- Jag har svårt att förstå frågan. Miljö betyder omgivning. Vad har du uppfattning om omgivning/natur? Jotack, jag uppfattar att den existerar och jag kan se och höra den eftersom jag lever i den. Handlar det om miljöhänsyn, eller miljöfrågor?» (Har ingen åsikt)
- det viktigaste i samhället idag, utan ngn som helst tvekan. Anser att all annan forskning bör läggas på is till förmån för denna» (Intressant och viktigt)
- Har ändrats sedan något år tillbaka från likgiltigt på grund av diskussion med vänner etc,» (Intressant och viktigt)
- Mer viktigt än intressant.» (Intressant och viktigt)

35. Vad har du för uppfattning om hållbar utveckling?

23 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»9 39%
Har ingen åsikt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»14 60%

Genomsnitt: 3.82

36. Har din uppfattning om miljö ändrats efter att du har läst MHU-kursen på Chalmers?

22 svarande

Ja»9 40%
Nej»13 59%

Genomsnitt: 1.59

- Förstärkts.» (Ja)
- Man blir inte lika lätt media lurad, eftersom jag har fått mer förståelse och djup. » (Ja)
- Nu VET jag att kärnkraft är bäst.» (Ja)
- Har breddat perspektivet lite, sett mer komplexitet i frågorna.» (Ja)
- Jag trodde tidigare att det gick att undervisa i ämnet utan att blanda in politiska ståndpunkter. Men det gick tydligen inte.» (Ja)
- Viktig syn på energikällors relativa storlek.» (Ja)
- marginellt mer medveten om fler "globala" företeelser.. vilka faktorer som påverkar mer eller mindre än andra» (Ja)
- Mer insyn i hur miljön påverkas av oss människor. » (Ja)
- Har ändrats sedan något år tillbaka från likgiltigt på grund av diskussion med vänner etc,» (Nej)

37. Vilka delar av miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»19 59%
Hotade arter»12 37%
Mat- och vattenbrist»11 34%
Resursanvändning»21 65%
Klimatförändringar»21 65%
Ekonomiska orättvisor»8 25%
Koldioxidlagring»7 21%
Övrigt, kommentera!»2 6%

- allting hänger ju ihop så allt är viktigt» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring)
- Hållbar energi system. Kärnavfall är t.ex. enligt min åsikt ej hållbar lösning som det ser ut just nu. Mer satsning på Fusion forskning.» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Övrigt, kommentera!)
- Egentligen är alla viktiga, känner inte att jag har tillräcklig kompetens för att bedömma vad som är viktigast» ()
- "Ja" eller "nej" fungerar inte riktigt som alternativ. Det är tveksamt om vissa av kategorierna verkligen har med miljö och hållbar utveckling att göra.» (Ekosystem, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Övrigt, kommentera!)

38. Var har du lärt dig mest om miljö- och hållbar utveckling?

23 svarande

Från vänner/familj»2 8%
I grundskolan (före Chalmers)»2 8%
I undervisning på Chalmers»5 21%
Genom media (ofrivilligt)»3 13%
Genom media (av eget intresse)»11 47%

Genomsnitt: 3.82

- Inklusive påtvingad MTS-kurs på miljö-tema.» (I undervisning på Chalmers)
- och genom samtal med vänner på chalmers om det som står i media.» (Genom media (av eget intresse))
- Förstår inte hur man ofrivilligt lär sig saker och inhämtar kunskaper genom media. Att göra det omedvetet eller icke aktivt är helt annan sak men mer relevant i det här sammanhanget. Det borde finnas med frågor om vad man tycker om undersökningen. Sådant är viktigt och utan sådana frågor är det svårt att utveckla den och få veta om man frågar om rätt saker och om man frågar på rätt sätt.» (Genom media (av eget intresse))
- Man kan ju faktiskt ha läst kurser på annat håll än på Chalmers... hallå?» (Genom media (av eget intresse))


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från