ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av MHU-kurs: Miljö- och elteknik, E-programmet, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-03-06
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Vilken årskurs går du i för tillfället?*

55 svarande

18 32%
20 36%
15 27%
0 0%
2 3%
Masterprogram, första året»0 0%
Masterprogram, andra året»0 0%

Genomsnitt: 2.05

- Läser blandade kurser från år två/tre» (3)
- Har läst 3 år på Lindholmen och fortsätter med Civil...Inskriven på år 3 men har läst med 2:orna under höstterminen» (3)
- Högre åk, civilingenjör» (5)

2. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

55 svarande

ja»29 52%
nej»26 47%

Genomsnitt: 1.47

3. Om NEJ på fråga 2, svara på del A

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig

4. Om JA på fråga 2, svara på del B

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig


Del A- för dig som INTE HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

5. Vad är din uppfattning om miljö?

28 svarande

Tråkigt och oviktigt»3 10%
Tråkigt men viktigt»7 25%
Likgiltig»2 7%
Flummigt»1 3%
Intressant men oviktigt»1 3%
Intressant och jätteviktigt»14 50%

Genomsnitt: 4.14

6. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling

29 svarande

Tråkigt och oviktigt»2 6%
Tråkigt men viktigt»6 20%
Likgiltig»3 10%
Flummigt»1 3%
Intressant men oviktigt»1 3%
Intressant och jätteviktigt»16 55%

Genomsnitt: 4.41

7. Vilka delar inom miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

55 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»14 25%
Hotade arter»14 25%
Mat- och vattenbristen»13 23%
Resursanvändning»23 41%
Klimatförändringar»22 40%
Ekonomiska orättvisor»8 14%
Koldioxidlagring»9 16%
Övrigt, kommentera!»1 1%

- miljövänliga energikällor» (Resursanvändning, Klimatförändringar, Övrigt, kommentera!)
- De hänger samman allihop, ingen är viktigare eller oviktigare.» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbristen, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor)

8. Vilka delar av MHU tror du kommer att ingå i din yrkesroll?

- Resursanvändning främst»
- energikällor»
- Miljövänlig energiförsörjning.»
- inte mycket»
- ingen aning»
- vet ej»
- klimatförändringar»
- optimering av olika former av system.»
- Inga»
- En hållbarutveckling. Resursanvändning.»
- ingen aning»
- Jag vet inte. MHU är nytt för mig så jag vet inte hur man engagerar sig förutom att man kommer att läsa minst en kurs.»
- Resursanvändning»
- mat och vattenbristen, resursanvändning, klimatförändring»
- Energianvändning i första hand»
- Klimatpåverkan, resursanvändning»
- hållbar utveckling»
- Beror helt på vad yrkesrollen blir»

9. Vad anser du är allmänbildning inom hållbar utveckling?

- kompostering, återvinning»
- energikällor»
- Vilka konsekvenser det kan få om man inte arbetar med problem, t.ex. med klimatet. Vad man som enskild individ kan bidra med i vardagen.»
- nja»
- tyvärr ganska låg, vet många som inte ens släcker lampor efter sig när de lämnar ett rum, även om det är länge»
- vet ej»
- Jag anser det vara viktigt för att få ett större perspektiv.»
- Verkliga fakta och inte sensationsteorier som det skrivs om i kvällstidningar.»
- Dålig. Folk bryr sig inte. Det måste vara ekonomisk fördelaktigt att bry sig om miljön.»
- Att ta ansvar och förebygga allt dåligt för miljön och människan.»
- Ekosystemet»
- Ekosystem och arternas symbios, hur klimat spås förändras och kretslopp i naturen.»
- Ingen speciell sak, men en allmän medvetenhet och vilja att göra något åt det»
- Idag och inför framtiden borde det mesta allmänbildning»
- En övergripande insyn i hur dagsläget ser ut och vad som finns att göra.»

10. Var har du lärt dig mest om miljö och hållbar utveckling?

27 svarande

Från vänner/familj»1 3%
I grundskolan (före Chalmers)»6 22%
I undervisning på Chalmers»6 22%
Genom media (ofrivilligt)»5 18%
Genom media (av eget intresse)»9 33%

Genomsnitt: 3.55

- Tagit reda på egan fakta» (?)
- Sen så har jag läst böcker om miljön.» (Genom media (av eget intresse))
- Information från internet där olika sidor av frågorna framför sina argument och läser media, men tycker informationen är ganska mager därifrån.» (Genom media (av eget intresse))
- Eget informationsletande, rapporter, böcker, osv» (Genom media (av eget intresse))


Del B- för dig som HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

11. Vad var kursens namn?

- Miljö och Elteknik»
- Sustainable Energy Futures»
- "Sustainable energy futures", »
- EEK136 Miljö- och elteknik»
- EEK136 Miljö- och elteknik»
- Miljö- och elteknik»
- Miljö- och elteknik»
- miljö och elteknik»
- Miljö- och Elteknik»
- EEK136 - Miljö- och elteknik »
- Miljö och elteknik»
- miljö och elteknik»
- Miljövänliga energikällor »
- Sustainable energy sources (projektarbete)»
- Miljö och elteknik»
- Miljö och elteknik»
- Miljövänliga energikällor»
- Miljövänliga Energikällor»
- EEK136 Miljö- och elteknik »
- Miljö- och elteknik»

12. Vilken tidpunkt läste du kursen?

26 svarande

år1 lp1»0 0%
år1 lp2»0 0%
år1 lp3»1 3%
år1 lp4»3 11%
år2 lp1»1 3%
år2 lp2»19 73%
år2 lp3»2 7%
år2 lp4»0 0%
år3 lp1»0 0%
år3 lp2»0 0%
år3 lp3»0 0%
år3 lp4»0 0%

Genomsnitt: 5.69

- Ingen aning.» (?)
- De jag läste med gick i åk2.» (år2 lp2)

13. Hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

27 svarande

1 3%
8 29%
18 66%
0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Hela konceptet med LCA-analyser känns konstlagt och på intet sätt vetenskapligt. Kursen var mycket frlummig och jag hade hellre läst något annat.» (1)
- Ostrukturerat, inkompetenta föreläsare, men intressant innehåll som dock hade för mycket fokus på vindkraft. » (2)
- Miljökurser är flummiga.» (2)
- ointressanta föreläsningar men bra projektarbetsupplägg. Kvalitén kändes inte på topp, vissa föreläsningar kändes orelevanta och ointressanta för framtida arbetsuppgifter.» (2)
- Lite för stor del av kursen handlade om grupparbete och rapportskrivning.» (3)
- kursen var mycket bra med avseende på träning i rapportskrivning och projektarbetande, men föreläsningnsdelen av kursen tyckte jag var värdelös. Den gav mig väldigt lite tyckte jag och var urtråkig.» (3)
- tentan borde väga mer» (3)
- tråkiga föreläsningar, så tråkiga att inte ens föreläsarna höll sig vakna (de turades om under vissa föreläsningar)» (3)
- Varierande bra labbar och gästföreläsare.» (3)
- Dåliga miljöföreläsningar, over head deluxe.» (3)

14. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

27 svarande

1 3%
11 40%
13 48%
2 7%

Genomsnitt: 2.59

- Väldigt lite om elteknik, några enstaka föreläsningar.» (2)
- lite föreläsningar» (2)
- tentan var löjlig. Går att klara utan att läsa på.» (2)
- Föreläsningarnas innehåll kändes väldigt "pseudo-science"» (2)
- som ovan, föreläsningsdelen var urtråkig och inte särskillt intressant» (3)
- Man är väldigt insatt i sitt eget projekt men har inte så stor koll på de andra.» (3)
- Det var ok, man lärde sig en hel del genom att göra grupparbetet» (3)

15. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

27 svarande

3 11%
6 22%
16 59%
2 7%

Genomsnitt: 2.62

- Slöseri med tid att gå på föreläsningarna. An unconvenient truth var de intressantaste.» (1)
- projektet gav inte så himla mkt» (2)

16. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

26 svarande

3 11%
5 19%
15 57%
3 11%

Genomsnitt: 2.69

- se ovan.» (1)
- grundkurs bör ju ge en bred bild inte en snäv som projektet tenderar att ge» (2)
- Föreläsningarna blir rätt oprioriterade då det känns som att de inte behövs för att klara tentamen.» (2)
- Projektarbetet väldigt bra» (3)
- man fick mycket bra kontakt med handledarna i projektdelen av kursen » (4)
- bra med både föreläsningar, labbar och studiebesök! Matlab-labbarna var dock helt värdelöst upplägg på.» (4)

17. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

27 svarande

2 7%
5 18%
15 55%
5 18%

Genomsnitt: 2.85

- Att man inte behöver lära sig något för att klara = dåligt.» (1)
- Vi fick ej reda på hur bedömningen såg ut och det gick inte att granska. Det enda som gavs var ett slutbetyg.» (1)
- Eventuellt en tenta med betygsstegen 3,4,5 istället för bara godkänd och väga in resultatet på tentamen för det personliga betyget med projektgruppens gemensamma resultat. Och då skippa eventuell personlig tenta för högre betyg.» (3)
- tyngre vägande tenta» (3)
- vanlig tenta» (3)
- Bra med redovisningar för några grupper. Även bra att det fanns en enklare tenta på föreläsningsdelen» (4)

18. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

27 svarande

3 11%
8 29%
13 48%
3 11%

Genomsnitt: 2.59

- alldeles för lätt» (1)
- För enkel kurs, men väldigt mycket arbete med rapport.» (2)
- för lätt» (2)
- väldigt enkel kurs med typad tenta» (2)
- inte svår kurs» (2)

19. Levde kursen upp till dina förväntningar?

1 = Inte alls , 4 = I mycket hög grad

27 svarande

2 7%
6 22%
12 44%
7 25%

Genomsnitt: 2.88

- jag förväntade mig betydligt mer iform av att jag skulle lära mig något som kopplade elteknik med miljö men jag tyckte mest jag fick öva på att jobba i projektgrupp och rapportskrivande» (1)
- Föreläsningarna som jag tidigare nämnt» (1)
- Hade önskat lite större vikt vid elteknik och miljö, mer om forskning och ingående om tekniker för att bruka och producera el på ett effektivare sätt.» (2)
- Positivt överraskad. Mycket intressant kurs och kul att jobba i projektform.» (4)
- Typisk löjlig miljökurs.» (4)
- Ja jag var mycket inställd på att detta skulle vara det tråkigaste kursen under min chalmerstid.» (4)

20. Anser du att kursen följde kursplanen?

27 svarande

Ja»16 59%
Nej»1 3%
Har inte läst kursplanen»10 37%

Genomsnitt: 1.77

21. Hur flummig tyckte du att kursen var?

1 = Inte alls flummig, 4 = Väldigt flummig.
Om du svarar "1" var vänlig hoppa över följande två frågor.

27 svarande

6 22%
7 25%
9 33%
5 18%

Genomsnitt: 2.48

- projektet var bra, men knappast kopplat till elektroteknik.» (2)

22. Vad menar du med flummigt? Konkretisera.

- Lätt att bara flyta igenom. »
- Miljö är ett ganska stort ämne och man kan sväva in på många olika områden. Men vi höll oss ganska bra till de tekniska områdena och det som vi skulle läsa.»
- Att arbeta i STOR grupp med ett litet projekt som var svår att dela upp i "parallella" delar blev nästan den viktigaste delen i kursen fast denna del inte står med i kursmålen.»
- få föreläsningar och ett för dåligt problematiserande»
- oseriös»
- Man läsr sig en massa irelevanta saker som man förmpdligen inte kommer att ha så mycket nytta av. »
- inte så väldigt ingående»
- ostrukturerad och inte så genomtänkt»
- Kärnkraft = dåligt. Vindkraft = bra. Betyg = 5a!»
- Föreläsningarna handlade om ett så brett område så det var svårt att få översikt, och det var lite konstigt att ha flera olika föreläsare i samma kurs. »
- Krävde inte något gigantisk engagemang»
- Inte så väldigt»
-
- Ingen direkt struktur eller röd tråd, var lite lösryckta föreläsningar med miljöanknytning. »

23. Vad var flummigt?

- Redovisningsformen med posterpresentation kändes lite underlig i vissa avseenden.»
- Att man gick relativt yttligt på alla ämnen och fick väldigt många olika ämnen inbakat i samma.»
- Att den största delen lades på ett projektarbete med för många deltagare i varje grupp och att projekten inte berörde elteknik för de flesta grupper.»
- se ovan»
- grupparbetet»
- Väldigt brett och ospecifierat ämne med mycket innehåll.»
- föreläsningarna gick inte in så djupt som skulle kunna önskas»
- föreläsningar, tenta.»
- Se ovan»
- Var väl inget särskilt, kurser i miljö tenderar att bli lite åt det flummiga hållet oavsett upplägg.»
-
- Föreläsningarna»

24. Vad var det jobbigaste med MHU-kursen?

- Det krävdes stort intresse för att hänga med i diskutionerna, svårt att sätta sig in i alla ämnesområden.»
- Räkneövningarna»
- Att vara projektledare för ett litet projekt på kort tid med många deltagare. »
- projektet»
- Att skriva en rapport tillsammans med 7 andra personer, svårt o fördela arbetet då det inte var så omfattande.»
- Deadlinesen tätt inpå varandra. Bra men jobbigt.»
- labbarna»
- projektarbetet.»
- Att man hade många tillfällen då man skulle lämna in ofärdiga rapporter, som skulle förhandsgranskas»
- Rapport skrivande som sammanfattade alalföreläsningar, men detta var nog ändå det man lärde sig mest på.»
- Något vaga instruktioner gällande den rapport som skulle skrivas, annars var det inget som var särskilt jobbigt»
- inget »
-

25. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande yrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

25 svarande

2 8%
10 40%
11 44%
2 8%

Genomsnitt: 2.52

- kommer nog inte jobba med det som projektet handlade om» (1)
- miljö relaterat arbete tror jag att jag kommer att stöta på hur jag än gör så jag tcker det är en relevant tankegång med miljöinriktade kurser sm är obligatoriska, men jag tycker inte den jag läste var särskillt bra.» (2)
- Bra att lära sig att arbeta i projektgrupp.» (2)
- Tror inte jag kommer ha så mycket med miljöfrågor att göra, men kan ha fel.» (2)
- Bra med ett projekt och att få vara med om en minikonferens med presentation, poster mm.» (3)
- att arbeta i projekt var relevant.» (3)
- Förmodligen är det precis så flummigt det ser ut i arbetslivet också.» (3)

26. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

26 svarande

5 19%
8 30%
12 46%
1 3%

Genomsnitt: 2.34

- hade INGET med mig i livet att göra tyckte jag.» (1)
- blow me.» (1)
- Lärde mig en del intressanta saker om förnyelsebara bränslen som jag tyckte var intressant. » (2)

27. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

26 svarande

7 26%
9 34%
9 34%
1 3%

Genomsnitt: 2.15

- ._.» (1)
- Ganska fristående kurs som inte kräver någon förkunskap eller som har någon direkt fortsättning. » (2)
- övande på rapportskrivande är bra till många kurser» (3)
- relevant för den andra miljökursen "stustainable energy futures"» (3)

28. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

26 svarande

8 30%
7 26%
5 19%
6 23%

Genomsnitt: 2.34

29. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

26 svarande

2 7%
11 42%
11 42%
2 7%

Genomsnitt: 2.5

- inte så mycket i denna kurs, mer i "stustainable energy futures"» (2)
- tveksam tvåa.» (2)
- Inte något särskillt mer änv ad jag redan hade innan jag gick kursen.» (2)
- Förmodligen har jag lärt mig flumma.» (2)
- Lite grann, men det hade jag redan innan kursen» (3)
- Det grundar sig dock inte i den enda kurs i ämnet jag har läst.» (4)

30. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

25 svarande

ja»12 48%
nej»13 52%

Genomsnitt: 1.52

- jag tror det» (ja)
- Osäker...» (ja)
- Inte någon info om andra kurser gavs ut. » (nej)
- Eller inte vad jag vet då en del/de flesta föreläsningar uteblev för min del.» (nej)
- vet inte. inte vad jag såg på de föreläsningarna jag var där.» (nej)
- Nej, inte vad jag kan minnas» (nej)
- Informationen om E-miljö-kurser har varit extremt dålig. Om man vill gå inriktningen E-miljö måste man själv hålla koll och reda på vad man skall läsa. Studievägledarna verkar inet veta nåt. Förbättring krävs!» (nej)

31. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

16 svarande

internet»12 75%
kursansvarig»0 0%
studievägledare»1 6%
kompisar»3 18%

Genomsnitt: 1.68

32. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

22 svarande

internet»12 54%
kursansvarig»0 0%
studievägledare»7 31%
kompisar»3 13%

Genomsnitt: 2.04

- kompisar och allt annat man kan komma på.» (studievägledare)
- Men hallå, "... vilka sökvägar tror du ...", opassande med option-pluppar så att man bara kan välja ett alternativ när ni skriver i plural? :)» (studievägledare)

33. Vad anser du vara allmänbildning i miljö- och hållbar utveckling?

- Att känna til orsakerna till klimatförändringen och vad som kan göras åt det.»
- Det borde alla få läsa»
- Jag anser att allmänbildningen borde vara: -kretslopp för det nödvändigheter vi förbrukar, vatten, mat mm(tex vet nog de flesta ganska lite om vad som händer med det man spolar ned i toaletten eller vasken). -energiåtgång för olika saker vi nyttjar. Glödlampor, lysrör, diskmaskin, hårtork, varmvatten mm så man kan jämföra. -andra kretslopp tex. co2,n2 o2 c mm »
- källsortering, energi- framställning/konsumtion, fossila bränslens påverkan på vår miljö (inte enbart menat växthuseffekten), vad man kan göra för att undvika miljöskador i onödan.»
- Att vara kunnig och uppdaterad på dagens miljö-problem samt de processer som pågår runt i världen för att förhindra problemen.»
- common sense.»
- Sådant som varje person kan göra, sopsortering, sparsamt användande av el och vatten osv. Även veta vilka miljövänliga alternativ det finns för el.»
- Framförallt, vetskap om vad arbetet verkligen innebär, inte bara den något felaktiga och förlöjligade propagande spridd av miljöpartiet och andra oinsatta intresseorganisationer.»
- Grundläggande förståelse för miljöpåverkan av vanligt förekommande utsläpp, medvetenhet om miljövänliga energikällor t.ex.»
-
- Medvetenhet om vad vårt handlande får för konsekvenser!»

34. Vad har du för uppfattning om miljö?

25 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»10 40%
Har ingen åsikt»2 8%
Intressant men oviktigt»1 4%
Intressant och viktigt»12 48%

Genomsnitt: 3.6

35. Vad har du för uppfattning om hållbar utveckling?

25 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»11 44%
Har ingen åsikt»1 4%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»13 52%

Genomsnitt: 3.6

36. Har din uppfattning om miljö ändrats efter att du har läst MHU-kursen på Chalmers?

25 svarande

Ja»10 40%
Nej»15 60%

Genomsnitt: 1.6

- Lite bättre insikt i miljöaspekter.» (Ja)
- Jag har tex fått en större inblick i den globala energiåtgången.» (Ja)
- Det finns oerhört mkt som man kan förbättra, som oxå måste förbättras och det måste vara viktigt för framtidens ingenjörer tycker jag.» (Ja)
- mer intresserad » (Ja)
- Kanska inte jätte mycket från den första kursen jag läste, men denna ledde mig vidare in på sustainable energy futures vilken öppnade uppfattningen en hel del.» (Ja)
- den tillförde inte ny kunskap som var användbar så den har inte påverkat alls» (Nej)

37. Vilka delar av miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

55 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»13 23%
Hotade arter»10 18%
Mat- och vattenbrist»10 18%
Resursanvändning»20 36%
Klimatförändringar»20 36%
Ekonomiska orättvisor»10 18%
Koldioxidlagring»11 20%
Övrigt, kommentera!»1 1%

- Alla är viktiga, vissa mer än andra.» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring)
- Lagring av sopor och återvinning» (Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- Klimatförändrning mestadels för att den även kommer in under de andra punkterna jag valt.» (Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor)

38. Var har du lärt dig mest om miljö- och hållbar utveckling?

23 svarande

Från vänner/familj»2 8%
I grundskolan (före Chalmers)»3 13%
I undervisning på Chalmers»5 21%
Genom media (ofrivilligt)»5 21%
Genom media (av eget intresse)»8 34%

Genomsnitt: 3.6

- Jag vet inte genom mitt intresse. Man tar upp information både här och där.» (?)
- och genom internet dyl. Media ger i min mening inte en särskillt bra bild av det som händer med miljö/klimat.» (I grundskolan (före Chalmers))
- Saknade alternativet "på egen hand".» (I grundskolan (före Chalmers))


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från