ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av MHU-kurs: Bärkraftig resursanvändning. D-prgrammet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-03-06
Antal svar: 89
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp

1. Vilken årskurs går du i för tillfället?*

89 svarande

29 32%
34 38%
26 29%
0 0%
0 0%
Masterprogram, första året»0 0%
Masterprogram, andra året»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Bytte från andra året Datateknik där jag läste miljökursen.» (1)

2. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

89 svarande

ja»57 64%
nej»32 35%

Genomsnitt: 1.35

- Bärkraftig resursanvändning» (ja)
- Det suger!» (ja)
- Jag kommer att läsa Bärkraftig Resursanvändning nästa läsperiod.» (nej)

3. Om NEJ på fråga 2, svara på del A

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig

4. Om JA på fråga 2, svara på del B

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig


Del A- för dig som INTE HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

5. Vad är din uppfattning om miljö?

32 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»20 62%
Likgiltig»1 3%
Flummigt»0 0%
Intressant men oviktigt»1 3%
Intressant och jätteviktigt»10 31%

Genomsnitt: 3.37

6. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling

32 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»11 34%
Likgiltig»4 12%
Flummigt»2 6%
Intressant men oviktigt»1 3%
Intressant och jätteviktigt»14 43%

Genomsnitt: 4.09

- osäker på vad det är...» (Likgiltig)

7. Vilka delar inom miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

89 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»17 19%
Hotade arter»11 12%
Mat- och vattenbristen»17 19%
Resursanvändning»24 26%
Klimatförändringar»21 23%
Ekonomiska orättvisor»10 11%
Koldioxidlagring»13 14%
Övrigt, kommentera!»1 1%

- Framförallt är det utveckling av alternativa energikällor samt alternativ energi (elektricitet är ju inte nödvädigtvis den enda lösningen) som intresserar mig.» (Ekosystem, Mat- och vattenbristen, Resursanvändning, Klimatförändringar, Övrigt, kommentera!)
- Det är vad det finns pengar inom.» (Resursanvändning, Koldioxidlagring)

8. Vilka delar av MHU tror du kommer att ingå i din yrkesroll?

- Resursanvänding»
- Resursanvändning»
- inga?»
- Att kunna utveckla mer miljövänliga produkter.»
- Inga rent konkret, men indirekt möter man nog det varje dag. Handlar nog mycket om sitt tankesätt.»
- utvekling av miljövänliga produkter»
- jag ser inte riktigt vad datorer har med miljö att göra. Men kanske reursanvändning.»
- Resursanvändning»
- inte mycke»
- Utveckling av miljömässigt hållbara produkter»
- Tyvärr vet jag inte vad MHU är, så jag vet inte. Beträffande miljö skulle jag hellre t.ex. bli programmerare inom ett miljöprojekt än för att utveckla i något annat godtyckligt ändamål.»
- Hur man utnyttjar resuserna bäst och hur man gör så energisnåla system som möjligt»
- Saknar vetskap om kursens innehåll men beroende på vad jag kommer jobba som kommer förmodligen olika eller inga delar att ingå i min yrkesroll (förstås).»
- Med stor sannolikhet ingen eftersom jag ska programmera.»
- Inte en aning.»
- energianvändning»
- kommer ej syssla med miljö»
- Resursanvändning, ekonomiska orättvisor.»
- ingen aning»
- Inga»
- Svårt att säga.. resursanvändning kanske.»
- Att upplysa om hållbar utveckling, påtrycka förändringar i yrket som bidrar till hållbar utveckling.»
- Ekonomisk hänsyn (?)»

9. Vad anser du är allmänbildning inom hållbar utveckling?

- Hur man personligen bör agera för att få det hållbart. Vart utvecklingen är på väg och vad som händer om inget görs.»
- Svårt att säga när jag själv saknar allmänbildning inom området ,)»
- ingen aning»
- Vet ej.»
- Att förstå vikten av att föra en hållbar utveckling. »
- lite lätt om RoHS direktivet, iaf om man sysslar med elektronik.»
- sortera soppor»
- vet ej»
- global uppvärmning, hur man minskar själv»
- Huruvida resurserna på jorden blir knappare.»
- Jag tycker att miljöfrågan har fått god och bred uppmärksamhet inom Sverige. Det skulle inte skada om mer genomfördes i praktiken, men det skulle göra mycket om andra länder tog lika seriöst på miljöproblemen, tror jag.»
- att man har grundläggande kunskap om hur det fungerar i miljön med växthuseffekten osv...»
- Att klimatet kommer gå åt hel*ete om utvecklingen fortskrider som den gjort hittills.»
- skaplig»
- resursanvändning och återvinning»
- Hur man bäst utnyttjar sina resurser för att påverka miljön så lite som möjligt. Även de små sakerna som att släcka lampan när man går ut ur ett rum kan göra stor skillnad om alla gör det.»
- ingen aning»
- Ingenting»
- vet ej »
- Att ha en överblick i vilka faror vi i dagsläget, och i framtiden vi kan komma att orsaka, och sätt att förhindra dessa på.»
- Sopsortering, att ej bränna för mycket, ta korta vägen till jobbet, i framtiden hur man tar hand om koldioxid (och så vidare) med tanke på hur politik förstör de ekologiska systemen genom böndernas vägran så kommer vi väl se en massa dumpat skräp i skogarna framöver också. En mer komplex fråga är hur det vi äter påverkar miljön, och då menar jag hur den producerats. Det är också allmänbildning.»

10. Var har du lärt dig mest om miljö och hållbar utveckling?

32 svarande

Från vänner/familj»2 6%
I grundskolan (före Chalmers)»11 34%
I undervisning på Chalmers»3 9%
Genom media (ofrivilligt)»8 25%
Genom media (av eget intresse)»8 25%

Genomsnitt: 3.28

- Min naturvetenskapliga gymnasielinje gjorde förstås att jag kunde förstå problematiken runtkring frågan på en djupare nivå.» (I grundskolan (före Chalmers))
- Jag ville egentligen kryssa i alla de där. » (Genom media (av eget intresse))


Del B- för dig som HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

11. Vad var kursens namn?

- Bärkraftig resursanvändning»
- FFR101 Bärkraftig resursanvändning »
- FFR101 Bärkraftig resursanvändning.»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resurs användning»
- Bärkraftig Resursanvändning»
- bärkraftig resurs..hantering? användning? det var så länge sen nu»
- Miljöteknik och elenergi»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resusranvändning»
- bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resusanvänding»
- FFR101 Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- FFR101 Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning. D-programmet»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning (FFR101)»
- FFR101 - Bärkraftig Resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resurshantering»
- Bärkraftig Resurshantering»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning (FFR101)»
- Bärkraftig resursanvändning»
- FFR101 - Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftigresursanvändning»
- BÄRKRAFTIG RESURS ANVÄNDNING»
- Bärkraftig resursanvändning»
- bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig Resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning»
- FFR101 Bärkraftig resursanvändning»
- Bärkraftig resursanvändning (FFR101)»
- Bärkraftig resursanvändning»
- bärkraftig resurshantering»
- bärkraftig resurshantering»

12. Vilken tidpunkt läste du kursen?

57 svarande

år1 lp1»0 0%
år1 lp2»0 0%
år1 lp3»1 1%
år1 lp4»53 92%
år2 lp1»1 1%
år2 lp2»1 1%
år2 lp3»0 0%
år2 lp4»1 1%
år3 lp1»0 0%
år3 lp2»0 0%
år3 lp3»0 0%
år3 lp4»0 0%

Genomsnitt: 4.1

13. Hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

57 svarande

7 12%
11 19%
32 56%
7 12%

Genomsnitt: 2.68

- Mycket flum och inga krav whatsoever i miljöbiten.» (1)
- spretig» (1)
- monoton föreläsare, onödig fakta man glömmer 2 veckor efteråt, skumma räkneuppgifter.» (1)
- bristande innehåll, icke relevanta uppgifter relaterat till utbildningen» (1)
- Dålig struktur / rörigt upplägg» (2)
- Helt OK kurs, möjligen något oorganiserad.» (2)
- kursens syfte var bra, men upplägget och momenten var inte vidare givande, kändes mer som ett test på om man kan räkna.» (2)
- inlämningsuppgifterna tog förbannat mkt tid och var hyfsat irrelevanta för att klara av tentan» (2)
- Kvalite: Vad har egentligen hur mycket metan som nötkreatur släpper ut med vår utbildning (datateknik) och göra? Bra föreläsare. Brister: Kursen är irrelevant för vår utbildning. Tycker att föreläsarna var duktiga» (2)
- Det var inte tillräkligt med hjälp för inlämningarna, hadde varit bra med exempelräkningar. Det värkar konstigt att granska en tenta om man inte får svaren. Anars var det bra och dåliga föreläsar bra med variation så att det inte bara är en tråkig! De obligatoriska övningarn var bra för att man hägde med i kursen och kunde bli lotsad in i ett nytt tänkande, duggor är jätte bra då dessa mottiverar en att hänga med i kursen!» (3)
- Den var bra. Många bra och entuiastiska föreläsare. Bra att ha och gav väldigt mycket.» (3)
- Tyckte om en föreläsning av en man som jobbar med miljöfrågor i indien och afrika.» (3)
- Intressangt när man skulle lägga upp en plan för vad man skulle odla för att i miljösynpunkt få bästa resultat och samtidigt uppnå vissa mål.» (3)
- informativ» (3)
- Det var mycket svårt att sätta kursen i samband med resten av vad vi läste vid tillfället. Kursen kändes alltså väldigt "utanför".» (3)
- Bra - lite moraliserande» (3)
- Många bra föreläsare och mycket variation. Den ordinarie föreläsaren/examinatorn var däremot lite tråkig, vilket verkligen kan förstöra en kurs som denna.» (3)
- Lite dålig kursbok, amerikanska böcker är ju oftast ganska fluffigt skrivna.» (4)
- Några av de bästa föreläsarna jag haft» (4)
- Jag tyckte det var bra, speciellt att de hade olika föreläsare så man fick en större bild av området.» (4)
- Helheten var bra» (4)

14. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

57 svarande

6 10%
6 10%
35 61%
10 17%

Genomsnitt: 2.85

- Samtliga delar var intressanta utan att bli att för djupa.» (?)
- några bra föreläsare men många som var ointressanta. jag fick ingen helhet av kursen vilket var tråkigt» (1)
- Föreläsningarna gav inget nämnvärt, förutom gnäll på samhället i allmänhet. Inget konstruktivt.» (1)
- Det är i rätt att behöva läsa om globaluppvärmning om man skall bli civilingenör i data ämnet, i sådana fall om man inriktar sig på milj med datarelaterad syn.» (1)
- räkna på kossor hur mycket de pruttar, och sedan jämföra med hur mycket kycklingar pruttar. Känns inte vidare relevant..» (1)
- informationen var bristande och icke relevant.» (1)
- Några gästföreläsningar var helt klart bra. LCA och MKB momenten var bra, men korta. Resten var skräp» (2)
- Kurslitteraturerna var helt onödiga. bara gör det svårare för studenter att överleva pga helt onödiga böcker. Bara Föreläsningsantecknigar behövs» (2)
- Mer saklig information, inte bara gästföreläsningar hela tiden tack!» (2)
- Tog upp en massa saker som jag inte hadde tänkte på innan och presenterade dessa ur många synvinklar och lät oss ta våra egna beslut. Tycker det var bättre när dom tog upp hur företag riktar all sin information för att passa dom än att förska leda oss till att tänka som dom ville.» (3)
- väl balanserad grundkurs» (3)
- Mycket brett innehåll.» (3)
- Kunde vara mer inriktat på programmets område» (3)
- se ovan» (3)
- Mycket varierat.» (4)

15. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

58 svarande

9 15%
19 32%
21 36%
9 15%

Genomsnitt: 2.51

- Ingen röd tråd» (1)
- På tok för mycket "uppgifter" som bara var samma matematiska uträkning på olika tabeller.» (1)
- Inlämningsuppgifter på irrelevant material samt tramsig dugga.» (1)
- de obligatoriska momenten var bristande. Vi fick t.ex räkna på kossor vilket jag aldrig någonsin kommer få nytta av» (1)
- Blev lite rörig med förelsningar och annat för att veta vad som skulle komma på tentan.» (2)
- Upplägget med gästföreläsningar som förde diskussioner var bra. Detta skall dock spridas till alla andra kurser. Det går inte att lära ut "miljö". Det går däremot fint att lära ut hur man miljöanpassar motorer, elnät, effektiviserar kraftöverföringar, minskar förbrukning i kretsar etc. Detta är inget kursinnehåll för en teknisk högskola. Jättebra i orienterande syfte, men inget mer.» (2)
- Kursen var bittvis intressant men med väldigt petiga och tidskrävande inlämningsuppgifter.» (2)
- Som tidigare nämnt kändes kursen något rörig, men jag kommer inte ihåg några speciella detaljer då det var två år sedan jag läste kursen.» (2)
- För mycket med både obligatoriska inlämningsuppgifter och övningar som man var tvungen att närvara på. Övningarna gav inte jättemycket» (2)
- återigen dåliga/onödigt tidskrävande inlämningsuppgifter» (2)
- Diskussionsdelarna var relativt bra, beroende på handledare» (2)
- hur skiljer sig denna frågan från nästa?» (3)
- gillade gruppövningarna» (3)

16. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

58 svarande

5 8%
12 20%
31 53%
10 17%

Genomsnitt: 2.79

- tråkig kurslitteratur» (1)
- föreläsningarna speglade inte tentans innehåll» (1)
- Gästföreläsningarna (ett par av dem) var bra. Rapporten var bra. Resten av räknestugor och föreläsningar var värdelösa. Seminarier och inlämningsuppgifter hade varit bättre!» (2)
- Labbarna var intressanta men i princip omöjliga att klara av utan handledarnas hjälp.» (2)
- Se ovan» (2)
- Standard-föreläsaren var tråkig, men några gästföreläsare var ganska bra, mer sånt kanske?» (2)
- Bra handledare var A och O.» (3)
- den här frågan är alltid med, men jag har inte läst en enda kurs på chalmers som haft ett "annorlunda" upplägg. (alltid föreläsning, ett par övningar + tenta)» (3)
- Med undantag för en viss föreläsare som skällde ut studenterna (en av studenterna kallades till exempel "idiot") så var föreläsningarna väldigt bra... handledarna var dessutom riktigt trevliga.» (3)
- vissa föreläsare var bättre än andra» (3)
- Bra att man får göra övningar och inlämningar, då tvingas man att sätta igång i tid.» (3)
- Dock tycker jag inte att inlämningsuppgifterna vi gjorde gav speciellt mycket. De var mer jobbiga än lärande.» (4)

17. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

58 svarande

11 18%
16 27%
21 36%
10 17%

Genomsnitt: 2.51

- ...... tenta! jag sätter i en 3a i protest mot dum fråga.» (1)
- examinatorn gav rätt om man fick med rätt ord i sin lösning.» (1)
- Då tentamen inte stämde överens med vad som lärts ut på kursen (alt. försökt läras ut på kursen), känns det lagom fånigt att ha försökt koncentrera sig på det som togs upp på förläsningarna.» (1)
- Dåligt med tenta på en så "konstig" kurs. Satsa mer på debatter eller de inlämningsuppgifter man hade för betygssättning.» (1)
- Att ett "tenta lätt kit" existerade borde väl säga något om hur dåligt tentan var upplagd, man bör kunna formulera sig på fler än ett sätt på tentor.» (1)
- "Lätt" tenta, men sjukt hårt rättad» (1)
- fakta-tenta, man lär sig inget att plugga på massa miljögiftsförkortningar. En tenta är bra utformad om det inte skulle spela någon roll om man fick ha med kursboken, inte bara en massa frågor man pluggar och sedan glömmer direkt efterråt.» (1)
- svårt att tyda tidigare tentor, det framgick inte tydligt vad vi skulle kuna inför tentan.» (2)
- Rapporten där man skulle skriva LCA och MKB för en produkt gav en del kött på benen och kan användas. Men vad var det för tenta? Räkna på mossa och magnetfält på högstadienivå?» (2)
- Känns som det inte är ett ämne där en tenta fungerar så bra som examinationsform. Hade nog varit bättre med någon sorts redovisning av grupparbeten eller ett antal duggor.» (2)
- Frågorna var klurigt formulerade. Lätt att göra fel pga feluppfattning.» (2)
- Labbarna kan stundtals varit väldigt invecklade utan att för den delen behandlat momentet i proportion men i slutändand vissade dom ändå på givande resultat.» (4)

18. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

58 svarande

5 8%
14 24%
33 56%
6 10%

Genomsnitt: 2.68

- högstadienivå på tentan. » (1)
- se ovan ang tentamen» (1)
- Den kändes svårare än vad den borde vara» (2)
- för svår tenta» (2)
- Väldig mycket utantill kunskap, som man glömmer ganska så fort » (2)
- Endast teoretiska kunskaper där det gäller att komma ihåg så mkt som möjligt. » (2)
- Inlämningsuppgifterna var svåra och tog tid men det är det jag kommer ihåg än idag.» (3)
- Överlag bra, labbarna var som sagt en aning speciella..» (3)

19. Levde kursen upp till dina förväntningar?

1 = Inte alls , 4 = I mycket hög grad

56 svarande

7 12%
7 12%
27 48%
15 26%

Genomsnitt: 2.89

- hade inga förväntningar» (?)
- Den kursen var helt enkelt onödig» (1)
- Kunde vara mer inriktat på programmets område» (2)
- Hade inga.» (2)
- Jag ville ha mer teknisk information som inte fans.» (3)
- Tyckte kursen var en skön att läsa som omväxling från all matematik och programmering vi annars läser. Dessutom blev kursinnehållet samtidigt väldigt aktuellt i media så det känndes kul att verkligen veta mycket i ämnet sen.» (4)
- absolut.» (4)
- miljökurser tenderar att vara flummiga. » (4)

20. Anser du att kursen följde kursplanen?

56 svarande

Ja»23 41%
Nej»1 1%
Har inte läst kursplanen»32 57%

Genomsnitt: 2.16

21. Hur flummig tyckte du att kursen var?

1 = Inte alls flummig, 4 = Väldigt flummig.
Om du svarar "1" var vänlig hoppa över följande två frågor.

57 svarande

31 54%
8 14%
7 12%
11 19%

Genomsnitt: 1.96

- wth?» (1)
- Lärarna var sällan flummiga, mest elever i så fall.» (2)
- HAHA. Att läsa om olika jordtyper är ju jättebra och kunna när man skall utveckla mjukvara... :)» (4)

22. Vad menar du med flummigt? Konkretisera.

- Vagt definierat syfte av delmoment»
- När fräcka, internationella ord staplas på varandra utan någon egentlig betydelse :)»
- Sådant som tas upp på ett sådant sätt att man inte förstårdet fasten det igenligen inte är så svårt»
- Att tex slänga fram korkade påståenden eller lösningsförslag.»
- Låga krav och kursinnehåll som inte är konkret och följer något givet mål.»
- ogreppbart»
- Lite svårt att greppa vad på föreläsningarna som var väsentligt för tentamen. »
- Många politiska påtryckningar»
- Inga konkreta formler att utgå från, inga svar bara ideer som vi får jobba på.»
- som jag skrev ovan så tyckte jag inte kursen föjde någon linje, föreläsningarna handlade om för spridda saker»
- För lite sammanhang pga lobbyistföreläsare För lite teoretisk bakgrund om kemi och beräkningsmodeller Dåligt anpassad för datateknik-programmet i allmänhet, till stor del högst orelevant. Tyngdpunkten borde ligga på att hantera mailjöaspeter i den form man kan tänkas möta dem i arbetslivet, kanske i projetform. Om personerna som läser kursen hande viljat syssla med miljöaspekter hade de valt fysik eller kemi relaterade program. Kursen är därför ett nödvändigt ont och borde konkretisieras i den mån det är möjligt. Mer kremirelaterad material och energiteori. Detta avhjälps antaglingen bäst genom att ge upp konseptet med gästföreläsare och ge kursen struktur och innehåll. »
- För lite tid användes för förklara dom lösningar som finns för hållbar resursanvändning.»
- mycket räknande, för att få fram en slutsats som man likaväl kunna läsa sig till»
- mycket text, enbart gästföreläsningar, svårt att skilja ut det viktiga från det oviktiga»
- Se tidigare. Diskussionerna som togs upp var inte konstruktiva på något vis. Gnälla kan man göra på kafferasten. Fakta och diskussion om lämpliga åtgärder hade kunnat vara betydligt mera relevant.»
- Kursen har ingenting med vår utbildning och göra. »
- För mycket inlämningsuppgifter. Dessa handlade om fisande kor mmm.. Känndes töntigt och är inget vi på data behöver, anser jag.»
- att man skall diskutera saker man inte kan ändra på ! »
- många antaganden som man utgick ifrån när man jobbade i grupp och andra uppgifter.»
- Mycket som lärdes ut var egentligen ganska självklart»
- Det känns som kursen på något sätt är påtvingad ifrån någon högre styrelse någonstans som bestämt att morgondagens civilingengörer ska lära sig om miljön för att utveckla framtidens hållbara samhälle. Det låter väldigt bra på pappret men dessvärre så består kursen av massa oväsentlig information som man lär sig fort och glömmer direkt efter, alltså bara onödig fakta, inget som fastnar.»
- icke relevanta uppgifter mot utbildningens innehåll»

23. Vad var flummigt?

- Föreläsningar och diskussionsövningar»
- De föreläsningar som saknade fakta, och handlade om fräcka ord samt självklarheter (Ex. "Vi måste sträva efter ett rättvist samhälle").»
- Att dom tog upp koncept som dom inte förklarade ordentligt eller gav br exempel på»
- Inget konkret»
- Innehållet och examen. Vi skulle räkna på "miljö". T.ex. energiåtgång i olika kraftverk bla bla. Men eftersom vi inte förväntades kunna kemi och energitekniken bakom antingen fick vi konstiga formler vi inte ens kunde se sammanhang i eller så fick vi göra så mycket lösa antaganden att problemet inte liknade verkligheten längre. Sen innehållet! OMG! Flummigheter från nivåer på luftföroreningar i Göteborgs innerstad till att lära sig paragrafer i miljöbalken till hur man odlar fiskar i urin. Allt detta skulle man kunna till tentan. HERREGUD! Även om man kunde svara på tentafrågorna med lite bondvett så borde man ha ett övergripande mål med kursen. Hade varit bättre att visa Al Gores film på en obligatorisk föreläsning. Folk hade lärt sig mer då.»
- upplägget»
- Vissa föreläsningar, men på ett bra sätt man fick ut en del av det .»
- se ovan»
- som jag skrev ovan så tyckte jag inte kursen föjde någon linje, föreläsningarna handlade om för spridda saker»
- Kursen saknar struktur pga allt för många gästföreläsare och en ill vald tyngdpunkt»
- Lösningarna då dom gavs så lite tid att förklaras.»
- inlämningsuppgifterna»
- att samma fråga dyker upp igen?»
- Allt»
- diskutionerna och arbetena var inte bra jätte jobbiga och gav inget»
- Ej exakta konkreta uppgifter i det här sammanhanget.»
- Det som lärdes ut»
- räkna på kor och fårs pruttar slår nog det mesta.»
- Vi fick räkna på ko produktion.»

24. Vad var det jobbigaste med MHU-kursen?

- Alla obligatoriska övningar»
- Tentan»
- De inlämningsuppgifter vi hade.»
- Att den tog så mycket tid samt att boken var svårläst»
- Labbarna innebar väldigt svåra beräkningar och var (precis som i de flesta andra kurser) svårtolkade. Jag gillar inte när nästan all tid man lägger på en labb går till att tolka den. Vissa kanske tycker det är bra?»
- Osammanhängande och flummig. Skulle man räkna på frågor så skulle man anta saker. Men utan specialkunskaper så kunde man ju missa en faktor 100 på något värde någonstans och få kolkraft till en trevlig företelse.»
- Inlämningsuppgifterna»
- att det var tråkigt»
- Den var inte jobbig. Det skulle iså fall vara skillanden till andra kurser vi läst. Omställningen.»
- Tentamen»
- Den stora mängden material som man behövde ta till sig.»
- tentan»
- Ganska lätt kurs»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Tentamen»
- Plugga på all material som man fick»
- Alla beräkningar i inlämningsuppgifterna. Fast det var också det roligaste, så ta inte bort det. Det är det jag kommer ihåg mest från kursen.»
- Att fokuset till så stor del låg på att kunna specifika siffror och inte bredkunskap.»
- att orka gå på föreläsningar»
- Ointressant och till största delen orelaterat till Datateknik-programmet. Min i särklass sämsta tidsinvestering på chalmers hittills och sannolikt fram till min examen.»
- Labbarna»
- tentamen, svårt att få med dem ord som examinatorn vill ha.»
- Inlämninsguppgifterna var för maffiga.»
- inlämningsuppgifterna»
- att det var mycket information att läsa på inför tentan.»
- Tentamen»
- Utantillkunskapen»
- Att klara av räkneuppgifterna utan att ens vara på övnings-tiderna.»
- Labbarna»
- Vet ej»
- arbetena»
- Hemuppgiften»
- att mycke skall läras och förläsningar gav inte direkt nytta...»
- Inlämningsuppgifter samt att sammanfatta våra diskussionsstunder (obligatoriska för inl).»
- Den engelska litteraturen var ganska tuff!»
- Inlämningsuppgifterna, som mest verkade handla om att bolla data mellan olika SI-enheter. Till skillnad från diskussionsövningarna, där man faktiskt fick resonera kring problem och känna att man lärde sig nånting nytt och viktigt.»
- All informations som man skulle hålla reda på»
- de obligatoriska uppgifterna där vi bland annat fick räkna på boskapsproduktion.»

25. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande yrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

57 svarande

17 29%
24 42%
8 14%
8 14%

Genomsnitt: 2.12

- uh, det är väl mer en fråga om att få eleverna att sätta sig in i viktiga frågor,, av vilka bärkraftighetsfrågan bara är en liten del. fler kurser i sammhällskunskap! måste ställa lite filosofiska krav på eleverna, kan inte bara fostra dem till hjärndöda ingenjörer.» (1)
- Kunde varit relevant om kursen var generellare, mindre lära sig förkortningar på miljögifter.» (1)
- Jag går Datateknik, med viss inriktning på mjukvara.. jag skall alltså förmodligen bli programmerare eller liknande.» (2)
- Vi måste skaffa en miljöpolicy på företaget...» (2)
- Att göra en livscykelanalys eller miljökonsekvensbeskrivning av en produkt eller verksamhet kan man åka på och det är bra saker att kunna. Gästföreläsningen om peak-oil får en ju att tänka i nya banor kring olika saker.. men resten var helt meningslöst i det stora hela.» (2)
- Bra att ha med sig, även om man hade en stor del av kunskapen med sig från gymnasiets miljökurser.» (2)
- Inte så relevant för just det yrket man kommer ha men ändå viktigt att lära sig om miljön för samhällets skull.» (2)
- Jag vet nu ganska bra vad som gäller datavärlden när det gäller MUH. Kunde dock ha fokuserats mer på det området.» (3)
- Känns som det är väldigt inttrese för det på arbetsmarknaden, de gavs diverse exempel om företag som hadde anamt det som undevisades.» (4)
- Efter den här kursen är det mer naturligt för mig att tänka på hållbar utveckling. Det kommer av sig självt.» (4)
- Miljö är alltid relevant.» (4)

26. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

57 svarande

9 15%
15 26%
16 28%
17 29%

Genomsnitt: 2.71

- Visst. Nu vet jag att man kan odla guppyfiskar i piss. Tack. Annars kan man se Al Gores film och få allting snyggt och fint presenterat framför sig.» (1)
- Man borde bli vegetarian :)» (2)
- Jag gillar kyckling» (2)
- Man blev nästan vegiterian. Tänker mer på miljön, men detta kan också bero på att det blivit så uppmärksammat i media nu samtidigt.» (3)
- Mycket viktig» (3)
- Klar gjorde vad som stämmer och inte stämmer av det man har hört.» (3)
- Kursen har lätt mig till ett tänkande samat att jag har ett underlag när folk börjar diskutera miljöfrågor så att jag kan bilda min egen uppfatning» (4)
- Jag tänker på saker som jag inte tänkte på innan när jag köper något.» (4)

27. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

57 svarande

38 66%
16 28%
3 5%
0 0%

Genomsnitt: 1.38

- Har inte märkt av att det har varit nödvändigt för att klara någon annan kurs hittills» (1)
- NADA!» (1)
- Jag går Datateknik, med viss inriktning på mjukvara.. jag skall alltså förmodligen bli programmerare eller liknande.» (2)
- Innehållet i de andra kurserna har inte påverkats av den här kursen (vad jag vet).» (3)

28. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

57 svarande

24 42%
16 28%
14 24%
3 5%

Genomsnitt: 1.92

- Hade delvis intresse för ämnet innan, men detta medförde att jag blev avskräckt att fortsätta studier ämnet.» (1)
- Vem vet kanske någon gån, har fått uppfatningen att dom är tidskrävande och inte värda det besväret» (2)
- skulle gärna ha nån mer kurs.. så mkt att läsa, så lite tid» (3)
- Det är väldigt intressant. Men jag har ingen talang för ämnet och vet även ej hur mycket jobb jag skulle få efter en utbildning mot MHU hållet.» (3)

29. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

56 svarande

21 37%
23 41%
12 21%
0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Knappast alls. Det tänkadet kommer från andra ställen» (1)
- Det tänkandet jag har, hade jag sedan innan.» (1)
- Har ännu ej haft användning av det i andra kurser» (2)
- Jag har fåt tänkandet men ser ingen använding för det under min studie tid.» (2)
- Absolut utvecklat ett nytt tankesätt, men nej, det känns ganska ovidkommande för framtida studier.» (2)

30. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

56 svarande

ja»14 25%
nej»42 75%

Genomsnitt: 1.75

- Förmodligen, men kommer ej ihåg vilka.» (ja)
- Det tror jag inte.» (nej)
- Inte som jag kan minnas.» (nej)
- Inte vad jag uppfated under kursens gång» (nej)
- Inte vad jag minns, nej.» (nej)
- Inte vad jag kan komma ihåg.» (nej)
- inget jag har minne av iallafall.. men det kan ju svikta eftersom jag inte var på alla föreläsningar» (nej)
- Minns inte säkert, minns ingen nu.» (nej)
- kommer inte ihåg» (nej)
- Kommer inte ihåg» (nej)
- dåligt» (nej)

31. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

18 svarande

internet»14 77%
kursansvarig»1 5%
studievägledare»0 0%
kompisar»3 16%

Genomsnitt: 1.55

- Har inte sökt.» (?)
- och kommpisar» (internet)

32. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

51 svarande

internet»41 80%
kursansvarig»1 1%
studievägledare»7 13%
kompisar»2 3%

Genomsnitt: 1.41

- Vill inte söka» (?)

33. Vad anser du vara allmänbildning i miljö- och hållbar utveckling?

- Global uppvärmning och utarmande av resurser samt orsaker»
- Växthuseffekten och vad som påverkar den, försurning/övergödning, kärnkraft, effektivitet kontra överkonsumtion (el, livsmedel).»
- Har inte funderat på det eftersom stora delar av min umgängeskrets är Chalmerister och därför läst liknande kurser. Med andra ord så tror jag många av mina kompisar är mer miljömedvetna än vad jag generellt sett skulle kalla allmänbildning.»
- Att förstå de grundlägande tankarn bakom ett hållbar sammhälle. För nuet och framtiden.»
- Att kunna se miljörelaterade konsekvenser och samband och förstå lite om vad som har inverkan och hur mycket inverkan det har. »
- hela denna kursen faktiskt»
- teorin om peak Oil, global uppvärmning, återvinning av material»
- klimatet»
- växthuseffekten»
- Grunder, vad som påverkar hur man själv kan påverka i vardagen. »
- Klimatförändingar, ekosystem, energikällor.»
- det som genomgicks i kursen»
- De mest grundläggande inom kretslopp i naturen, vanliga gifter och dess påverkan, konsumtion, energi på riksnivå»
- Baskunskaper på vad var och en av oss kan göra för att belasta miljön så lite som möjligt.»
- Att jordbruket är en bidragande orsak till vissa miljöutsläpp.»
- Känna till grundläggande begrepp så som växthus effekt och hur vissa vardagliga saker förstärker växthuseffekten»
- Innehållet i kursen jag läste borde vara allmänbildning.»
- Att veta vad som händer, varför det händer, vad det kommer att leda till och vad det finns för möjliga lösningar.»
- Hur vår vardag påverkar miljön.»
- veta om olika risker och att praktisera det i det vardagliga livet»
- Allmänt kretslopstänkande»
- Precis det som kursen gick igenom dock saknades relevanta associationer till databranschen.»
- klimat, population och konsumtion»
- Utsläpp Veta hur vår konsumtion påverkar andra. Veta hur våra matvanor påverkar andra.»
- det mesta.»
- Att alltid tänka på att man ska spara på resurserna för att nästa generation ska ha en chans..»
- En bred bas, olika energikällor är alltid bra. Men skippa detaljer om kossors utsöndrande av kvävgas mmm»
- Svårt att säga. Jag har nog inte reflekterat över frågan. Men lite allt möjligt, från olika syner på global uppvärmning till varför det fortfarande finns (ungefär) lika många fat olja som för 10 år sedan. »
- Vad som förstör miljön, och hur man som privatperson bäst kan samverka med miljön.»
- Allt, nästan. Hållbar utveckling är livsnödvändigt.»
- Känna till de största problemen och relevanta åtgärder.»
- Veta vad man behöver göra för att ett visst klimthot m.m. kan förbättras.»
- Vad som är bra för miljön och den hållbara utvecklingen, men främst vad som är dåligt för den!»
- Grundläggande kunskaper om jordens ekosystem, kretslopp och "Circle of Life ā la Lejonkungen". Och vilka problem/faror som hotar dem, pga av människans utveckling.»
- miljökretslopp, växthuseffekt»

34. Vad har du för uppfattning om miljö?

56 svarande

Tråkigt och oviktigt»2 3%
Tråkigt men viktigt»14 25%
Har ingen åsikt»4 7%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»36 64%

Genomsnitt: 3.96

- Det kan styra vår framtid» (Intressant och viktigt)
- har alltid blivit lite kåt av ren energi.» (Intressant och viktigt)
- Man kan ju se genom fönstret på alla stormar som drar förbi att något händer. Och politiker stänger kärnkraftverk och importerar etanol från brazilien som framställts av kolkraft. Vi (ingenjörer) måste gör något när alla andra är korkade.» (Intressant och viktigt)

35. Vad har du för uppfattning om hållbar utveckling?

56 svarande

Tråkigt och oviktigt»2 3%
Tråkigt men viktigt»13 23%
Har ingen åsikt»4 7%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»37 66%

Genomsnitt: 4.01

36. Har din uppfattning om miljö ändrats efter att du har läst MHU-kursen på Chalmers?

56 svarande

Ja»28 50%
Nej»28 50%

Genomsnitt: 1.5

- Har alltid vart intresserad av miljö, men visste inte riktigt hur illa det var» (Ja)
- Det har gjort mig mer medveten om människans effekter på miljön och har fått mig att tänka mer på min och min omgivnings på verkan på miljön.» (Ja)
- Har förståt att det inbara gårutpå att stänag alla elkraftver, förbjuda bilar och få oss att leva som på "sten åldern", att ta bort alla bekvämliheter.» (Ja)
- Nu vet jag mycket mer och då blir man såklart mer intresserad. Dessutom visste man ju inte innan hur alvarliga problemen är.» (Ja)
- Man fick en bredare syn på hur saker och ting påverkar varann.» (Ja)
- Jag upptäckte att många förändringar som trycks på inte är nödvändiga (t.ex kärnkraft är ett utmärkt alternativ, lägg ner kolkraft och använd alla fossila bränslen enbart till transport)» (Ja)
- Jag blev mycket mer intresserad av frågan och nu känner jag som att jag har mer kunskaper att bedöma allt som skrivs och sägs i pressen och vardagen.» (Ja)
- Man har fått en insyn i vad som förstör miljön och hur man kan åtgärda.» (Ja)
- Gått från tråkigt men viktigt till intressant och viktigt» (Ja)
- har börjat tänka mer på det.» (Ja)
- jag är väl lite mer uppmärksam» (Ja)
- Mycket mer miljömedveten och intresserad efter kursen.» (Ja)
- Lite grann. Man får bättre koll på en aktuell fråga och man inser att det finns mycket vi kan göra.» (Ja)
- Mitt intresse tändes, lite på nytt. Mediadebatten inom ämnet har varit lite överhettad och därav tappade jag lite intresset innan jag läste kursen.» (Ja)

37. Vilka delar av miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

89 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»41 46%
Hotade arter»27 30%
Mat- och vattenbrist»42 47%
Resursanvändning»50 56%
Klimatförändringar»48 53%
Ekonomiska orättvisor»21 23%
Koldioxidlagring»26 29%
Övrigt, kommentera!»2 2%

- Det är för jobbigt att prioritera bort något» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring)
- hitta den som inte passar in» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Övrigt, kommentera!)
- Ekonomiska orättvisor hör la knappast hit!!! Men rent krasst är det ju alla faktorer. Det handlar om hur våra barn överhuvudtaget skall kunna bo här, bygga upp hus, dricka vatten, andas luft, se på djur och hälsa på varandra även kommande år. Allt ingår där, men man får prioritera.» (Ekosystem, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar)
- Ekonomiska orättvisor är idag inte bara U vs I länder, jag har varit i Afrika och sätt att mycket handlar om initiativ, kultur och slarv som anledning till dålig ekonomisk situation» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)

38. Var har du lärt dig mest om miljö- och hållbar utveckling?

55 svarande

Från vänner/familj»3 5%
I grundskolan (före Chalmers)»14 25%
I undervisning på Chalmers»27 49%
Genom media (ofrivilligt)»4 7%
Genom media (av eget intresse)»7 12%

Genomsnitt: 2.96

- Jag skulle även säga från chalmers här också.» (Från vänner/familj)
- på högstadiet av alla ställen. (och wikipedia på senare år antar jag)» (I grundskolan (före Chalmers))
- Det var grymmt tråkigt i grundskolan men här var det kul» (I undervisning på Chalmers)
- även en kurs från GU» (I undervisning på Chalmers)
- Men en hel del också från Chalmers.» (Genom media (av eget intresse))


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från