ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av MHU-kurs: Bärkraft, byggande och planering, A-programmet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-04-10
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp

1. Vilken årskurs går du i för tillfället?*

64 svarande

28 43%
15 23%
15 23%
1 1%
1 1%
Masterprogram, första året»2 3%
Masterprogram, andra året»2 3%

Genomsnitt: 2.15

- senare del börjat på chalmers ht 2007» (3)

2. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

64 svarande

ja»53 82%
nej»11 17%

Genomsnitt: 1.17

- pågår en just nu» (ja)
- Ja men på mster nivå, denna enkät verkar inriktad på om man läst en kurs i åk 1,2, eller 3.» (ja)
- Läser en kurs kallad bärkraftigt byggande» (ja)
- tror att den skulle föreställe en miljökurs iaf, tyvärr blev det inget av den...» (ja)
- Mycket bra att den kom så tidigt!» (ja)
- Jag tror att vi läst en. om att göra ett miljöprogram i ettan.. eller, det vete fan, en "MHU" kurs har jag nog inte läst. gäller detta arkitektur?» (nej)

3. Om NEJ på fråga 2, svara på del A

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig

4. Om JA på fråga 2, svara på del B

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svara på den del som gäller för dig


Del A- för dig som INTE HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

5. Vad är din uppfattning om miljö?

18 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»2 11%
Likgiltig»1 5%
Flummigt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och jätteviktigt»15 83%

Genomsnitt: 5.38

- Har framför allt länge varit intresserad av frågor som rör livsmedelsproduktion.» (Intressant och jätteviktigt)
- snarare rimligt intressant» (Intressant och jätteviktigt)

6. Vad är din uppfattning om hållbar utveckling

17 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»0 0%
Likgiltig»1 5%
Flummigt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och jätteviktigt»16 94%

Genomsnitt: 5.82

- hållbart samhälle är en utmaning och bygger på nya system, intressantare helhetsaspekter än bara miljöbegreppet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, hur går vi tillväga. Maffig uppgift.» (Intressant och jätteviktigt)
- Framför allt jätteviktigt. Formerna runt hur man når en hållbar utveckling kan ibland bli stora och ogreppbara tycker jag. Då är det lätt att tappa intresset.» (Intressant och jätteviktigt)
- snarare rimligt intressant» (Intressant och jätteviktigt)

7. Vilka delar inom miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

64 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»12 18%
Hotade arter»12 18%
Mat- och vattenbristen»11 17%
Resursanvändning»15 23%
Klimatförändringar»12 18%
Ekonomiska orättvisor»11 17%
Koldioxidlagring»10 15%
Övrigt, kommentera!»1 1%

- Människors syn och levnadsvanor...» (Övrigt, kommentera!)
- Vet inte vad som menas med koldioxidlagring, men jag anser att det finns på tok för mycket koldioxid i vätlden» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbristen, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor)

8. Vilka delar av MHU tror du kommer att ingå i din yrkesroll?

- delar?»
- resursanvängding, klimatförändringar, energifrågor, materialval, större socialt hållbara frågeställningar.»
- Angående byggskektorn, materialval, byggprocess, resande, stadplanering.. osv»
- Byggnadsmaterial, resurssnålhet och landskapsbevarande.»
- minskaanvändandet av resurser under byggprocessen men även under drift av byggnader. Skapa samhällen som ger förutsättningar för att leva en hållbar vardag. koldioxid»
- Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Mat- och vattenbristen, Ekosystem, Hotade arter»
- Jag tror att miljöriktiga materialval kommer att vara en viktig fråga, liksom byggnaders inordning i den större infrastrukturen som förhoppningsvis kommer vara mer av ett kretslopp.»
- Att jobba med bärkraftigt byggande, att renovera gamla hus mijlöriktigt kanske...»
- Resursanvändning, transporter, material och dess påverkan, ursprung och nedbrytning.»
- fler och fler!»
- Många delar i och med att bygg- och arkitektursektorn ansvarar för en stor del av utsläpp samt arbetar med nya tekniska lösningar och incitament.»
- svårt att säga men alla aspekter av ett hållbart samhälle är att ha med i åtanke.»
- Resursanvändning och ev lite klimatförändringar»
- Kanske främst resursanvändning och klimatförändringar.»
- att vara med till att minska energiförbrukningen genom bättre planering för kollektivtrafik och mindre förbrukning i hushåll, offentlighet och arbetslokaler. T ex genom bättre, kvalitativt dagsljus, synligare, pedagogisk hållbar design och alternativ uppvärmning som passivhus.»

9. Vad anser du är allmänbildning inom hållbar utveckling?

- vet ej»
- Att veta vad de olika begreppen innebär. Samt vad som är viktigast att känna till inom respektive profession»
- ja»
- Grundläggande principer och stora miljöbovar.»
- allmänbildning, "the man on the street". inte särskilt mkt. Minska utsläppen de leder till global uppvärmning. Väst profiterar på 3:e världen, ohållbart system. slå om vår egen livsstil...»
- Kursen med Michel Eden var en bra start, jag känner mig rätt ny på området mer än så.»
- Att den är bristfällig, men främst för människor som inte har en högre utbildning eller som studerade för länge sedan.»
- Relativt god bland kurskamraterna.»
- Hur man gör för att spara på resurser, ekonomiska medel, samt återvinning.»
- det mesta. man bör veta vad ens handlingar leder/kan leda till.»
- Det som rör världsläget, marknadsekonomin och konsumtion (väldigt få har en förståelse för hur tillväxt utgör fundamenten i ekonomin som den ser ut idag), samt energisituationen.»
- de är inte jättebra idag men blir bara bättre för var dag som går.»
- Tyvärr ganska dålig...»
- Att det är otroligt viktigt och att det borde ingå i större grad i skolundervisningen redan från tidig ålder.»
- kanske framför allt det som rör det vardagliga livet, det som går att påverka för den enskilda människan. Men också att förstå bakgrunden till naturkatastrofer.»

10. Var har du lärt dig mest om miljö och hållbar utveckling?

16 svarande

Från vänner/familj»1 6%
I grundskolan (före Chalmers)»0 0%
I undervisning på Chalmers»9 56%
Genom media (ofrivilligt)»0 0%
Genom media (av eget intresse)»6 37%

Genomsnitt: 3.62

- I undervisning på annan högskola» (?)
- Jag anser undervisningen om hållbar utveckling är mycket bristfällig och undvikande det egentliga problemet!» (Från vänner/familj)
- grupparbeten och föreläsningar tillsammans. diskussioner med klasskamrater och med lärare..» (I undervisning på Chalmers)
- mycket specialisert om byggande vi chalmers» (Genom media (av eget intresse))
- Har alltid varit intresserad av främst ekologisk matproduktion, som jag nämnde ovan.» (Genom media (av eget intresse))
- Även Chalmers har stor del i det» (Genom media (av eget intresse))


Del B- för dig som HAR läst en MHU-kurs

OBS! Det är viktigt att du ENDAST svarar på den del som gäller för dig

11. Vad var kursens namn?

- bärkraftigt byggande»
- sustainable development and design profssions»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering.»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Byggande bärkraft och planering»
- AMU010 - Bärkraft, byggande och planering»
- Kurs: AMU010 Bärkraft, byggande och planering med Michael Edén»
- Bärkraft byggande och planering»
- Bärkraft,byggande och planering»
- Bärkraftigt byggande»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraftigt byggande och hållbar utveckling»
- Bärkraft byggande planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Hållbart byggande»
- bärkraftigt byggande»
- AMU010 Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och hållbar utveckling»
- Bärkraft, byggande och planering»
- bärkraft byggande och planering»
- hållbar utveckligen eller nåt liknande.»
- Bärkraft, byggande och planering, A-programmet »
- minns inte»
- Hållbar utveckling i ett nordiskt perspektiv »
- bärkraftigt byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering»
- bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft,byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering, A-sektionen»
- Bärkraftigt byggande »
- Hållbar utveckling, där ett miljöprogram gjordes.»
- Bärkraft, byggande och planering»
- Bärkraft, byggande och planering, A-programmet »
- Bärkraft, byggande och planering»

12. Vilken tidpunkt läste du kursen?

49 svarande

år1 lp1»9 18%
år1 lp2»14 28%
år1 lp3»24 48%
år1 lp4»0 0%
år2 lp1»0 0%
år2 lp2»0 0%
år2 lp3»0 0%
år2 lp4»0 0%
år3 lp1»1 2%
år3 lp2»0 0%
år3 lp3»0 0%
år3 lp4»1 2%

Genomsnitt: 2.65

- första kurs på master nivå» (?)
- jag läser den nu» (?)
- kommer inte ihåg vilken läsperiod det var. vi delar inte in oss i läsperioder direkt.» (år1 lp1)
- lite osäker på när den gick, men det var under försa året.» (år1 lp2)
- Då vi inte direkt läser efter lp-perioder på A är jag inte säker på om det var 1 el 2, men det var på höstterminen i alla fall.» (år1 lp2)
- Lp 1-2 nåt sånt, vi arkitekter sysslar inte med lp» (år1 lp2)
- Jag tror det var då i alla fall, minnet sviker.» (år1 lp2)
- strax före eller efter jul.» (år1 lp2)
- Har haft studieuppehåll och går därför fortf. i ettan» (år1 lp2)
- inte helt säker på vilken läsperiod det var, men någon gång under ettan.» (år1 lp3)
- om jag inte minns fel, tror nog att den kanske låg obligatorisk för alla i början på fyran» (år3 lp1)
- Årskurs 4. Läste också Bärkraft, byggande och planering i årskurs 1» (år3 lp4)

13. Hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

51 svarande

4 7%
12 23%
25 49%
10 19%

Genomsnitt: 2.8

- Dåligt med information om uppgifter och möjliga källor för att hitta lösningar. Mycket dåliga förkunskaper. Det viktiga i kursen poägterades inte...» (1)
- Kursen var inte bra upplagd. Det kändes som att kursmålen var oklara. Det är svårt att sätta fingret på vad vi har fått för kunskaper. Uppgifterna vi skulle göra skulle ha koppling till senare kurser och vi skulle utforma ett miljöprogram, detta följdes dock inte upp som det var tänkt. Att dessutom börja göra ett miljöprogram utan att veta hur det skall se ut eller vad det egentligen är för något direkt i ettan var inte ett bra upplägg.» (1)
- det var ingen miljökurs. vi läste och kopierade agenda 21. Michael Eden visste inte vad han skulle lära ut eller varför. totalt värdelöst faktiskt. » (1)
- Luddig uppgift, dålig kommunikation handledare-kursansvarig ingen visste riktigt vad det hela handlade om. Nödvändigt att använda ett "traditionellt" uppsatsskrivande då det inte ställs särkilda krav på att detta ska genomgöras enligt visst format och ingen introduktion till "uppsatsskrivande" finns. Bättre med seminarier för diskussion? » (1)
- den var ganska flummig och inte så uppstyrd.» (2)
- kursen kändes inte relevant att när vi läste den. mycket av det som sågs som problem och lösningar hade vi inte förståelse för eftersom sakkunskapen om dessa områden låg i kurser längre fram (materiallära, konstruktionslära, byggnadskonstruktion osv).» (2)
- tyckte inte kursen gav mig speciellt mycket, man hade redan den grundläggande kunskapen sen innan. Skulle velat ha en mer specifik och instruerande kurs. » (2)
- svårt att samarbeta så många i en uppsatsskrivning. kul med många föreläsningar från "verkligheten"» (2)
- Innehållet i kursen var viktigt och bra, men upplägget dåligt. Då det vi skulle lära oss var en ny värld för många hade fler föreläsningar om ex. olika instanser inom området hjälpt mycket. Som det var nu arbetade olika personer med olika organisationer, vilket gjorde att det kändes som man bara fick en bit av helheten.» (2)
- Otydligt vad syftet var med kursen och vad man skulle lära sig och hur. Svårt att koppla innehållet till de kommande projekten.» (2)
- Sådana kurser borde följas upp, vilket de inte gör här på skolan.» (2)
- Det var i två delar där den första inte var så bra, vi skulle skriva om olika miljömål globalt ocg lokalt - från agenda 21 till lokalolitik. Otydligt, svårgreppbart och gymnasiemässigt. » (2)
- Kursen applicerades inte på projekt utan var helt och hållet teoretisk.» (2)
- intensivt och bra information och rikligt med föreläsningar dåligt med illa gruppindeling, och inte stor tid till reflektioner kring ämnet» (3)
- kursen behöver föregås av en konstruktionskurs där både trä och betong konstruktioner och dess byggutförande tas upp.» (3)
- grundläggande och inspirerande ev saknades övergripande om vilka som gör vad inom "hållbar utveckling" i just arkitektvärlden, dvs konkreta yrkesutsikter » (3)
- Det var länge sen kursen var, svårt att veta nu.» (3)
- Det var alldeles för stora grupper till arbetet» (3)
- Det fanns en brist i det kommunikativa språket mellan kursansvarig och studenter. Det framgick dåligt vad ett miljöprogram överhuvudtaget var. detta skapade en stor frustration för många och onödiga konflikter.» (3)
- Bra helhetsupplägg, mycket bra föreläsningar.» (4)
- Ett bra grepp om både helhet och detaljer. Inspirerande! Enkelt och strukturerat upplägg. » (4)
- Intressant, ligger i tiden, intensiv, nästan bara bra föreläsare (gubben från kommunen var dålig)» (4)

14. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

51 svarande

2 3%
10 19%
27 52%
12 23%

Genomsnitt: 2.96

- svårt och krångligt att skriva miljö program och att vi inte fattade varför» (1)
- lärde mig bara ytligt om miljömålen, särskilt hur göteborg ställer sig till dessa. hade varit bättre med en mer inriktat innehåll på byggnader visserligen har vi fått det i efterhand i olika små föreläsningar» (2)
- Se kommentar på fråga 13. Det var trevligt att vi fick göra ett studiebesök på ekocentrum, men det kändes som att de personerna där var vana att prata med dagisklasser.» (2)
- Hade gärna sett något mer kreativt arbete i kursen» (2)
- Kunde det mesta redan. lågt tempo.» (2)
- bra att det fanns en kurs tidigt i programmet som gjorde mig medveten om att man kan skriva program so styr projektets genomförande i form av materailval och dylikt. Synd, som sagt, att kursen inte applicerades på ett projekt och på så sätt blev mer verkligt greppbart.» (2)
- Bristen var som sagt att det kändes som om man missade "den stora bilden" och bara fick en liten bit av allt man behövde med sig. Efter som det var första kursen hade den kunnat vara mer grundläggande med samma kunskaper för alla. Nästa kurs skulle sedan kunnat vara en fördjupningskurs.» (3)
- Har för mig att det var bra föreälsningar» (3)
- intressant ämne och bra föreläsare» (3)
- Det känns oerhört viktigt att veta och kunna följa de miljömål och avtal som sätts upp för att uppnå en hållbar utveckling både lokalt och globalt.» (3)
- Många intressanta föreläsningar. Besök på Ekocentrum uppskattade jag mycket. Grupparbetet var ett bra sätt för att själv få upp ögonen för hur saker fungerar eller bör fungera. Spännande att få undersöka riktiga exempel och gav en god inblick i processer i byggnationer och byggbranschen i helhet. » (4)
- kursen var pbl baserad och gav mycket information som man aktivt fann.» (4)

15. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

51 svarande

8 15%
18 35%
18 35%
7 13%

Genomsnitt: 2.47

- se. nr.13» (1)
- skriva ett arbete om miljömål man inte visste vad man skulle använda till sen. en koppling till någon annan samtida kurs hade varit bättre.» (1)
- Se kommentar på fråga 13.» (1)
- grupparbete med 16 personer, behöver jag säga mer...» (1)
- Alldeles för kort tid, stressigt» (2)
- Eftersom kursen var en fristående del i utbildningen som i övrigt är projektbaserad så är det stor risk att kunskaperna inte kommer tillämpas eftersom de inte följs upp.» (2)
- Ogillar grupparbete i grupp om 16 personer, det går helt enkelt inte att undvika frustrationer pga att ansvarsfördelningen i gruppen blir svår, alla deltar inte aktivt när gruppen är så stor, kommunikationen inom gruppen och resurser för möten etc » (2)
- När man ska skriva uppsats för första gången på en skola underlättar det om man går igenom hur detta görs på den specifika skolan. Jag vet att många av de klassen som inte skrivit uppsatser tidigare kände sig mycket vilsna.» (2)
- Se ovan» (2)
- För stora grupper till arbetet» (2)
- mer diskussion mindre regelrätt faktasammanställning» (2)
- Skrivkursen, med ett studiebesök, gick ut på att man skrev miljöprogram i grupp, och handledning gav inte någót stöd, pga bristande entusiasm och kunnande. » (2)
- Mycket bra struktur och tydligt för alla studenter. Skönt med lärare som faktiskt använder studieportalen även före kursen har börjat. En brist var dock grupparbetet. Arbetet i grupper om 15 personer går ej att fördela jämnt. Vissa gör allt och andra bara glider med. Ger tråkig stämmning i ritsalarna.» (3)
- Att tillsammans söka fakta och skriva ett arbete, plus en del föreläsningar, passar utmärkt till den här kursen.» (4)

16. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

50 svarande

2 4%
10 20%
27 54%
11 22%

Genomsnitt: 2.94

- bara skriva ett lösryckt arbete ger inte mycket för framtiden.» (1)
- Dåligt med information» (2)
- se ovan. vi gjorde ett eget arbete senare som gav mer. » (2)
- Svårt med stort grupparbete (hela ritsalen). Men en utmaning å andra sidan!» (3)
- Jobbade i grupper med att ta fram fakta inom ett visst område, tex miljö, energi etc. Svårt med samarbetet minns jag.» (3)
- Handledarna kunde varit mer pålästa på vad vi ksulle göra och hur. Som det var nu fick vi ibland informera dem om det.» (3)
- Bra att skriva en egen rapport men hade behövt tydligare riktlinjer» (3)
- Undervisningsformen var dock bättre, det är bara kursupplägget och målen som var riktigt usla.» (3)
- Föreläsningarna var bra och givande.» (3)
- Utomstående föreläsare som verkligen brinner för ett ämne gör föreläsningarna intressanta och nya synvinklar. Grupparbete är bra för att det aktiverar och tvingar oss att leta fakta och bearbeta den själva.» (4)
- Grupparbetet fungerade mycket bra!» (4)

17. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

51 svarande

5 9%
5 9%
28 54%
13 25%

Genomsnitt: 2.96

- att skriva ett arbete utan att få kurs i hur man ska skriva en vetenskaplig text på högskolan är inte bra. att desutom inte känna att man kommer ha nytta av arbetet senare känns ännu sämre.» (1)
- se ovan» (1)
- när läraren som är kursansvarig även står för kursutvärderingen och vägrar ta kritik blir det problem. » (1)
- Hade gärna sett mer diskussion/seminarier. Skulle kunnat ske utifrån uppsatsen. Som det var nu blev det inte så mycket uppföljning och man visste inte om det man skrivit var rätt.» (2)
- Väldigt luddiga inlämningskrav och redovisningsformer.» (2)
- inlämnad skrivuppgift. Man kan i teorin hitta på många bra saker för att öka bärkraftighet och skapa resurssnålare bostäder, och vad som hade varit mer stimulerande hade varit om vi själva fick komma med innovativa idéer. » (2)
- Grupparbetet tror jag är det enda vi blir bedömda i. Pga de stora grupperna kan det omöjligt bli en "rättvis" bedömning. Mindre grupper, kanske endast halva ritsalen hade gjort varje elev mer ansvarstagande och en jämnare arbetsfördelning» (3)
- inlämning av grupparbete och seminarie» (3)
- Minns det dåligt.» (3)
- Examinationsformen bestod av inlämningsuppgift av miljöprogrammet, även om alla grupper stack iväg åt lite olika håll och "körde sitt eget race".» (3)
- eventuellt att man skulle ha haft individmoment så att ingen kunde komm aigen m kursen utan att aktivt deltagit i den.» (4)
- bra att formulera egen vision» (4)

18. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt
Om det fanns brister, vilka var dessa?
Om något var speciellt bra, vad var detta?

51 svarande

4 7%
5 9%
36 70%
6 11%

Genomsnitt: 2.86

- kursen hade ingen innehåll och absolut ingen anknytning till vårt ämnesområde. det jag kan om hållbart byggande och utveckligen har jag inte fått via kursen iaf.» (1)
- För lätt.» (1)
- Borde ställts högre kunskapskrav.» (2)
- Kursinnehållet var det inga svårigheter med, men det rådde stor förvirring om vad vi egentligen skulle göra, därför var det många som "bara gjorde något"» (2)
- Det har varit en spännande kurs vilket har gjort att den inte har varit så svår. Tror att nivån är lagom.» (3)
- Bra, om man ser till arbetsbelastning annars för låg» (3)
- den var lätt :) men inte så kunskapsgivande.» (3)

19. Levde kursen upp till dina förväntningar?

1 = Inte alls , 4 = I mycket hög grad

51 svarande

8 15%
15 29%
19 37%
9 17%

Genomsnitt: 2.56

- visst jag fick lära mig lite om miljömålen men hade velat få mer om miljöaspekter vid byggande» (1)
- Det kändes som en riktig moraldödare i början av ettan.» (1)
- För lite helhetstänkande kring ekologi. Det funkar inte att prata om bra och dåliga byggmaterial om man inte förstår hur naturen funkar och vad saker har för effekt i det stora hela.» (2)
- Jag tycker ämnet är viktigt och intressant men en kurs som inte fungerar så bra gör det mindre intressant...» (2)
- rörigare än väntat och vad jag anser nödvändigt. kändes som att mkt tid gick åt till att bena ut uppgiften istället för att tillgodogöra sig information och ventilera denna emellan människor i duskussion» (2)
- nja.» (2)
- Var iofs inte alls som jag trodde, men ändå bra.» (3)
- Bättre!» (4)

20. Anser du att kursen följde kursplanen?

49 svarande

Ja»33 67%
Nej»2 4%
Har inte läst kursplanen»14 28%

Genomsnitt: 1.61

21. Hur flummig tyckte du att kursen var?

1 = Inte alls flummig, 4 = Väldigt flummig.
Om du svarar "1" var vänlig hoppa över följande två frågor.

51 svarande

30 58%
13 25%
4 7%
4 7%

Genomsnitt: 1.64

- trorrare än stoft» (1)
- vissa delar av kursen var ganska meningslösa och utan poäng» (2)
- lärorik» (2)
- Den hade kunnat vara mer konkret, med en föreläsning med konkreta exempel på projekt där hela system (ventilation/isolering/material/ byggnaders placering) agerade för att skapa långvarigt bärkrafiga byggnader. Jag tycker ocksa att man skulle kunna haft en tydlig uppdelening av kortsiktlig och långsiktlig bärkraft liksom ta in stadsplaneringsaspekten och inte endast byggnader i kursen» (3)

22. Vad menar du med flummigt? Konkretisera.

- ej uppstyrt. ej klarlagt vad man ska prestera.»
- brist på konkret kunskap»
- vi skulle skriva ett miljöprogram utan att veta vad det egentligen innebär, det var tydligen något vi skulle upptäcka medan vi höll på med det...det saknades helt enkelt tydliga instruktioner från den som ledde kursen.»
- lite luddig uppgift, svårt med ett så stort grupparbete»
- När man inte vet vad man ska ha kunskaperna till eller varför man lär sig det man lär sig.»
- Otydlighet»
- Kändes som en kurs som bara geld förbi. Ingen information om poänger med kursen och väldigt dåligt med information om uppgifter mm.»
- Kursen handlade väldigt mycket om passivhus och väldigt lite om andra miljöfrågor, kanske snarare smal än flummig....»
- Vad menar DU med flummig? =) Det blir en upprepning på vad jag har svarat tidigare, att göra ett miljörprogram på flerbostadsprojektet i tvåan utan att ha koll på vad det egentligen handlar om. Att det dessutom inte följdes upp i kursen i tvåan gör det ju bara än mer skrattretande.»
- Flummigt för mig är när det är uppenbart att det skanas en gedigen tanke bakom undervisningen. Vilket jag inte tyckte var fallet här.»
- läsa och skriva av agenda 21? som att vi gick på mellanstadiet igen.»
- icke konkret»
- Det blev flummigt för vi var sån stor grupp. Då blev det flummig planering och man häångde inte med på allt som planerades inom gruppen.»
- Otydlighet, avsaknad av röd tråd. »
- svävar iväg på helt andra saker och som inte är konkret»
- Avsaknad av tydliga riktlinjer för vilka kunskaper som ska erhållas, och hur dessa sedan kan appliceras vidare under programmet. begreppet bärkraft blev lite ryckt ur sitt sammanhang, trots att det inte var meningen. Antagligen till stor del pga av okunskapen i arkitektur i årskurs 1. jag tror att jag bättre hade kunnat ta till mig kursen senare i utbildning. Jag förstår att tanken är att miljötänket ska komma in i ett tidigt skede i utbildningen, men i detta fall hade det motverkande effekt, då många i klassen inte tog till sig kursen.»

23. Vad var flummigt?

- upplägget, ja det mesta.»
- brist på konkret kunskap»
- Eftersom man inte fick någon direkt respons på det man skrev var det svårt att veta om man tagit reda på "rätt saker".»
- Upplägget och vad rapporten skulle innehålla»
- se ovan»
- Det gav ett par mer allmänna föreläsningar av inbjudna gästföreläsare, och de hade väldigt starka åsikter och var svaåra att föra en konstruktiv dialog/debatt med.»
- Enligt tidigare svar.»
- Saknades engagemang, alla gör lite det de känner för...»
- upplägg, lärare, innehåll. you name it.»
- den var inte flummig, snarare otydlig kring vad vi skulle göra och lära oss. handledaren verkade inte heller uppdaterad.»
- Oklart upplägg, onödigt användande av formuleringar som man inte har haft kontekt med i ettan: miljöprogram ramverk osv. Då dessa begrepp inte konkretiseras för oss skapar det en otydlighet i vad man ska göra. Jag tropr att det är viktigt att förtydliga och introducera studenter på en grundläggande nivå då detta är möjligt. »
- Den här kursutvärderingen! Snälla se över frågorna och skicka ut den när kursen precis tagit slut så kanske ni får bättre svar! Varför antyda att kursen är flummig? Varför ska personer som inte läst någon MHU-kurs svara på en kursutvärdering?»
- ja du...»
- Alla inblandade handledare och lärare har inte samma drive och kunskap i frågan och fungerar därför underminerande i frågan om hur viktigt ett miljöprogram är.»

24. Vad var det jobbigaste med MHU-kursen?

- Att behöva tänka själv =)»
- Tidspressen och att vi var indelade i så stora grupper»
- Grupparbetets form. Alldeles för många personer på ett för litet arbete.»
- att den låg på fel tidpunkt. den låg i de läget där de flesta fokuserar på att lära sig projektprocessen och grundläggande arkitektoniska grepp, och då känns den inte relevant eftersom närliggande kurser (byggnadskonstruktion, konstruktionslära, materiallära) låg mycket senare.»
- Den var inte speciellt jobbig, känner dock frustration över att man borde fått ut så mycket av kursen som man kan ha nytta av senare i utbildningen. »
- Att känna att man hade bättre koll på ekologi än sina lärare»
- Vet ej»
- samarbeta»
- gruppens storlek (16 pers) i grupparbetet»
- Att man inte fick så mycket respons.»
- Att inte veta vad syftet med momenten i kursen var (även om jag förstod huvudsyftet med kursen)»
- Det var mycket att göra, svårt att jobba i grupp men nyttigt.»
- att jag inte förstod sambandet mellan kursen och övriga kurser. att inte veta HUR texten i arbetet skulle skrivas - vetenskapligt eller ej?»
- Att man inte fick verktygen för att kunna lösa uppgifterna»
- Att engagera sig när det är indelat i så stora grupper. »
- Den var ju inte särskilt jobbig....»
- Jobbigt? Det var intressant och lärorikt.»
- Att inte veta vad det handlade om.»
- vi var en väldigt stor arbetsgrupp, men det var samtidigt utvecklande»
- Det stora arbetet där 16 personer skulle komma överens om vad som skulle göras och inte göras.»
- Vilsen i all den litteratur man skulle ta del av.»
- tidaspekten, det var för stora grupper men samtidigt för lite tid att analysera och kontrollera den info som man fann.»
- Att få ihop grupparbetet.»
- Att vi var tvugna att jobbba i en så stor grupp (16 st) och få klart ett arbete på kort tid, men det var bra också även om det var jobbigt!»
- att den var så sjukt ostrukturerad och innehållslös.»
- Att arbeta i en stor grupp.»
- ? den var helt ok»
- Att den var så oerhört skuldbetonad. Retoriken kunde fått sig en uppputsning.»
- Att jag visste det mesta redan.»
- de stora grupperna som arbetet skedde i»
- att det var så otydligt»
- Kanske de tidiga föroläsningarna när man bor långt från skolan annars var kursen bra»
- att det inte kändes som att jag tilgodogjorde mig den utan snarare bara hafsade igenom den. Jag tror mer på seminariediskussion och analys då det göäller ett sådant här ämne än att man skriver ihop en lunta i stor grupp som hafsas fram. Kanke bättre att få en introduktionsföreläsning inom ämnet med basala fakta.»
- Att Michael Edén konsekvent ignorerade all negativ kritik på den utvärderingen som då hölls efter kursen, samt att han själv höll i kursutvärderingen! Fattar inte riktigt varför vi ska svara på en kursutvärdering nu 1 år senare! Kanske hade varit bättre att ta kritiken på allvar för ett år sedan. Är jättesvårt att nu komma ihåg vad som inte funkade! Framförallt kunde man ha önskat att vi fått mer riktlinjer för hur man ska skriva en uppsats. Det fick vi inte men likafullt fick vi kritik när vi gjort fel. Det finns många områden på den här skolan där trial and error metodiken fungerar utmärkt, men uppsatser finns det en given praxis för hur man gör så varför inte bara tala om det! Det är klart att den här typen av kurs behövs men den kunde gjorts bättre. »
- tidspressen»
- den bristande handledningen och gruppsamarbetet.»
- Vi hade ett grupparbete som var lite tungrott ibland»

25. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande yrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

51 svarande

2 3%
2 3%
13 25%
34 66%

Genomsnitt: 3.54

- Det kändes som att det var något som bara hade kastats in för att Chalmers kräver att programmen ska ha en kurs om miljö.» (1)
- egentligen är det mycket relevant med miljökurser för mitt kommande arbetsliv men denna kurs hade liten relevans.» (2)
- miljökurser är alltid viktiga frågan är bara hur de bäst ska utformas...» (3)
- Tror att det är den enda vägen att gå.» (4)
- Jag har fått en helt annan uppfattning inom detta ämne. Är mycket mer medveten.» (4)
- Det är en viktig punkt» (4)

26. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

49 svarande

6 12%
9 18%
20 40%
14 28%

Genomsnitt: 2.85

- Är i grunden relativt medveten och har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Att få höra om lösningar, framtidsvisioner och hur vi ska få bukt med problemen gjorde absolut skillnad. Det blev en påminnelse om att även mina minsta beslut påverkar och att jag kan påverka andra.» (4)
- uppskattade besöket på ekocentrum» (4)
- Jag blev inspirerad» (4)
- Man tänker på sin egen och andras energiförbrukning» (4)

27. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

50 svarande

4 8%
9 18%
18 36%
19 38%

Genomsnitt: 3.04

- den skulle ha legat till grund för bostadens rum nu i 2an, men den har inte ens nämnts, snarare har vi förstått att fjolårets kurs var en flopp och måste göras om, därför har vi haft ytterligare några flummiga föreläsningar tillsammans med 1orna för att kompletera bristerna från ifjol...» (1)
- De andra lärarna bryr sig inte alls om hållbarhet. Hållbarhetssynen borde integreras i projektkurser också, annars blir det bara nåt som hänger löst vid sidan om.» (1)
- Kopplingen hade kunnat varit mycket tydligare. T.ex. inom material.» (2)
- Jag hoppas att jag akn använda mig av kunskaperna i framtida projekt.» (3)
- Den kunde varit mer sammanvävd med andra kurser. Nu läste man den och sen lämnade den bakom sig istället för att koppla ihop med andra kurser» (3)
- Detta måste bli relevant inom tex kritik av projekt ,i större utsträckning än nuvarande, om det ska få en större genomslagskraft och inte bli bara en trend.» (3)
- Viktiga frågor som kommer hänga med» (3)
- blir man medveten om att man kan påverka miljön under kommande projekt så är detta positivt! och det blir man.» (4)

28. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

49 svarande

5 10%
14 28%
18 36%
12 24%

Genomsnitt: 2.75

- jag vill absolut lära mig mer detaljerat om hur man som arkitekt kan främja ett hållbart tänkande i sin verksamhet. Jag hoppas att det miljömässiga tänkande kommer integreras i hela utbildningen i framtiden och inte bara handla om några veckor i ettan och tvåan.» (?)
- problemet som jag ser är att "miljötänkande-aspekter" kommer in titt som tätt i varje kurs, på ett sätt som blir väldigt tjatigt och känns som dåligt använd tid - bättre isf att ha en ordentlig kurs där den dels ligger lite längre fram i planen så att man har förkunskaper som gör att man förstår problemen, och dels att den är så pass konkret och djup att man lär sig saker som man sedan kan använda i projekten. en sådan kurs skulle kanske vara intressant ifall den inte tog för mycket tid, men då det handlar om hållbarhetsmoment inkastade i andra kurser blir det lite tjatigt.» (2)
- Upplägget sänkte intresset.» (2)
- om de var bättre, läser nu en till kurs som är mycket bättre med mer relevans (ARK250 - Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling)» (2)
- den gav ingen information om vad spåret skulle innehålla, riktade sig mer till "alla" dvs främst folk som inte direkt ville fortsätta inom området (!)» (2)
- efter kursen bytte jag spår till just Design for Sustainable development spåret» (4)

29. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

51 svarande

1 1%
11 21%
24 47%
15 29%

Genomsnitt: 3.03

- dom tankarna har jag inte fått via kursen, tack och lov från annat håll.» (1)
- Jag har utvecklat mitt tänkande men inte tack vare kursen.» (2)
- Det känns inte som att den tillförde så mycket som jag inte redan visste.» (2)
- ej mer än tidigare» (2)
- Jag hade ett sådant tänkande sedan förut, jag har bara tagit ett par steg längre i det.» (3)
- Intresset kom inte från denna kurs» (3)
- svårt att säga, hade intresset även innan» (3)
- Har redan detta tänkande.» (3)
- men inte bara tack vara den kursen, utan mycket pga egenintresse» (3)
- Hoppas att mycket. Kursen slutade precis, så att det är svårt att uppskatta det ytterligare.» (4)
- men inte tack vare just denna kurs tror jag...» (4)

30. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

49 svarande

ja»6 12%
nej»43 87%

Genomsnitt: 1.87

- det finns frivilliga kurser som annonseras på internet och på anslagstavlan och även genom muntlig info.» (ja)
- inte vad jag kan komma ihåg iallafall» (nej)
- men kursen är inte avslutad så jag vet inte ännu» (nej)
- Finns det?» (nej)
- förmodligen ja, men inte som jag minns - hade som sagt behövt mer om detta» (nej)

31. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

18 svarande

internet»11 61%
kursansvarig»2 11%
studievägledare»0 0%
kompisar»5 27%

Genomsnitt: 1.94

- har ej sökt» (?)

32. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

50 svarande

internet»35 70%
kursansvarig»10 20%
studievägledare»4 8%
kompisar»1 2%

Genomsnitt: 1.42

- studieportalen» (internet)
- Eftersom det inte verkar finnas något intresse från lärarnas sida att ha kontakt med eleverna. OBS generellt, gäller alla lärare, kanske i mindre grad Mikael Eden faktiskt. » (kompisar)

33. Vad anser du vara allmänbildning i miljö- och hållbar utveckling?

- Allt»
- Generell kunskap om hur vårt leverna påverkar miljön»
- veta historien bakom det, dagens påverkan och kunskap i hur vi skall kunna lösa det i framtiden.»
- Bli medveten om att det är våra egna beslut som påverkar. Fundera igenom hur samhället ser ut, vart det är på väg och vad jag själv kan göra för att påverka. »
- att förstå den mänskliga samhällets påverkan på ekosystemen och hur vi kan anpassa vår framtida livvstil till att bli hållbar på riktigt.»
- Att allt man gör alltid har en påverkan någonstans. Att ens agerande har betydelse. »
- vet ej»
- kunskap om källsortering, hur hålla nere energiförbrukning privat samt på arbetsplatsen, kunskap om bilalternativ»
- Hur man använder sig av jordens resurser och den påverkan det får samt hur ens eget liv medverkar till detta.»
- Grundläggande förståelse och hur jag i mitt yrke kan påverka mot en hållbar utveckling»
- hur samhället förändras om vi inte tänker mer på följderna som blir när vi konsumerar, bygger hus etc.»
- Kunskaper om hur man både som privatperson och inom yrket kan och bör påverka klimatförändringen både vad gäller förbrukning av energi,koldioxidutsläpp, materialbruk mm.Att tänka långsiktigt. »
- Väldigt mycket, allt från infrastrukturella problem via global uppvärmning och sopåtervinning till försurning och annan nedsmutsning av vår natur»
- Ny på området, svårt för mig att säga än. Men kursen som jag läst känns definitift som en bra allmänbildning i ämnet.»
- En sådan allmänbildning tycker jag att man erhåller under sin uppväxt. Det är ju inte som att man inte har hört talas om miljön eller så. Om det ska föras en kurs i ämnet på högskolenivå så ska det inte kännas som att det är första uppgiften i gymnasiet.»
- en medvetenhet om konsekvenserna av våra handlingar»
- Sunt förnuft, det är inte så svårt att vara miljövänlig och jobba för en hållbar utveckling som man tror, det är egentligen ganska grundläggande saker det handlar om.»
- Att man är medveten om hur man påverkar världen och klimatet.»
- förstå den grundläggande processer asom styr byggande och de faktorer som styr samma.»
- Vår kurs var ganska allmänbildande.»
- Att lära sig att ta ansvar, att förstå termer och att kunna sätta siffror och figurer i relation till något som inte är miljövänligt.»
- att något måste göras och det snart.»
- Att man har koll på vad som sker och hur man kan påverka miljön.»
- var ligger forskningsfronten inom mitt yrke, vad ligger på samhällets agenda just nu»
- Allmänbildning är att veta de främsta miljöproblemen och vad man själv kan göra för att ändra sin livsstil samt vilka åtgärder som behöver göras på ett samhälleligt plan.»
- den blir bättre»
- Jätteviktigt!»
- Energiförbrukning,material och energikällor»
- ...»
- Oj, svår fråga! Till allämnbildning hör väl att känna till lite grun dläggande saker om växhuseffekt, fossila bränslen, miljöfarliga ämnen osv osv»

34. Vad har du för uppfattning om miljö?

51 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»5 9%
Har ingen åsikt»1 1%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»45 88%

Genomsnitt: 4.66

35. Vad har du för uppfattning om hållbar utveckling?

51 svarande

Tråkigt och oviktigt»0 0%
Tråkigt men viktigt»4 7%
Har ingen åsikt»0 0%
Intressant men oviktigt»0 0%
Intressant och viktigt»47 92%

Genomsnitt: 4.76

36. Har din uppfattning om miljö ändrats efter att du har läst MHU-kursen på Chalmers?

50 svarande

Ja»16 32%
Nej»34 68%

Genomsnitt: 1.68

- ja för att jag kanske inte tidigare sätt det som en så stor del av mitt kommande yrkesliv» (Ja)
- Mer positiv, min tro om att det går att förändra och "rädda" det som finns går har stärkts av de lösningar och visioner jag har fått höra om.» (Ja)
- fått upp ögonen för hur mycket byggindustrin påverkar» (Ja)
- Fattat att det är viktigt för mitt blivande yrke. » (Ja)
- har insett att det inte är svårt att bygga miljövänligt, det finns många alternativ.» (Ja)
- Är mycket mer medveten än jag var innan» (Ja)
- Den har stärkts.» (Ja)
- Man fick en uppfattning över hur stor del av jordens energi som går åt i byggnationer» (Ja)
- man har blivit mer kritisk till hur det byggs idag vis-a-vie hur man skulle kunna bygga» (Ja)
- Tiil det sämre känslomässigt. Men intellekruent tillfäster jag ämnet större relevans» (Ja)
- Jag har inte tidigare funderat så mycket på hur mkycket vi kan påverka miljön genom vårt sätt att leva.» (Ja)
- Nu vet jag hur allt fungerar och kan komma med fler lösningar på kommande projekt» (Ja)

37. Vilka delar av miljö och hållbar utveckling tycker du är viktiga?

64 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ekosystem»36 56%
Hotade arter»31 48%
Mat- och vattenbrist»37 57%
Resursanvändning»47 73%
Klimatförändringar»45 70%
Ekonomiska orättvisor»31 48%
Koldioxidlagring»27 42%
Övrigt, kommentera!»10 15%

- Bilberoende, energiberoende, sociala aspekter» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- allt inom ämnet är viktigt!» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- Det viktigaste är kanske att se att det finns samband mellan alla de ovanstående. Ett systemtänkande som präglar hela livet.» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- mycket» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- allt är lika viktigt, går inte att plocka ut en del som den viktigaste, om vi ska komma någon stans måste vi tänka stort...» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring)
- social hållbarhet» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- Allt är viktigt, även om det i mitt framtida yrkesområde har olika relevans.» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring)
- Sociala aspekter som demokrati, jämställdhet, delaktighet, gemenskap, hälsa, trygghet» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- Alla är väldigt viktiga!» (Ekosystem, Resursanvändning, Klimatförändringar)
- Vilka delar är inte viktiga?!» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- är inte klimat förändring och ekosystem samma sak?» (Ekosystem, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar)
- Stadsbyggnad - i stor och liten skala: trafikfrågor/infrastruktur/resvanor, kulturarv/identitet/trivsel/solidaritet» (Ekosystem, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Ekonomiska orättvisor, Övrigt, kommentera!)
- Allt är ju så klart mer eller mindre viktigt, några alternativ är väl orsaker till andra. » (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- Alla är väl viktiga!» (Ekosystem, Hotade arter, Mat- och vattenbrist, Resursanvändning, Klimatförändringar, Ekonomiska orättvisor, Koldioxidlagring, Övrigt, kommentera!)
- självklart är allt viktigt, men för utvildningen skulle jag prioritera ekosystem och resursanvändning.» (Ekosystem, Resursanvändning)

38. Var har du lärt dig mest om miljö- och hållbar utveckling?

49 svarande

Från vänner/familj»4 8%
I grundskolan (före Chalmers)»7 14%
I undervisning på Chalmers»19 38%
Genom media (ofrivilligt)»0 0%
Genom media (av eget intresse)»19 38%

Genomsnitt: 3.46

- Genom ideellt engageman» (?)
- av att ha bott och levt med familjen på olika platser och under olika förutsättningar» (Från vänner/familj)
- Ni har inte med alternativet organisationer och föreningar. Ordna annat-alternativ på frågor.» (Från vänner/familj)
- Men också från media, både frivilligt och ofrivilligt.» (I undervisning på Chalmers)
- På Chalmers har jag lärt mig mer ingående om hur jag i mitt yrke kan påverka, vilka lösningar och alternativ det finns.» (Genom media (av eget intresse))
- folkhögskola» (Genom media (av eget intresse))


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från