ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-2 Klassrumsledarskap, CIU225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-06 - 2012-05-15
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»2 50%
Ja, syftet är klart för mig»2 50%

Genomsnitt: 2.5

- Namnet på kursen vad kanske lite missvisande. Annars var det bra!» (Jodå, något)
- Blev tydligare med tiden att inte enbart klassrumsledarskap betonades» (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»0 0%
Ja, absolut»4 100%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 3

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

4 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 100%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 3

4. Hur tycker du att kursens upplägg med egna litteraturstudier, föreläsningar, workshops, seminarier fungerade?

- I år fungerade det mycket bra. Det blir spännande att se hur det går nästa år om det blir fler elever i klassen.»
- Väldigt väl. Lösa ramar ger utmaningen att själv välja struktur - och inte styra innehåll efter form. Jag har lärt mig mycket om mig själv.»
- Mycket bra! Intressanta föreläsningar och det fungerade fint med heldagar (mycket tack vare blodsockerhöjaren)»
- Jättebra»

5. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

4 svarande

Nej inte alls»0 0%
Ja i viss mån»1 25%
I hög grad»3 75%
Vet inte»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Hemtenta känns optimalt.» (I hög grad)
- Svårt men kul» (I hög grad)


Sammanfattande frågor

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 25%
Mycket gott»3 75%

Genomsnitt: 4.75

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Workshops med gästföreläsare.»
- Bra litteratur, öppet klimat i klassrummet.»
- Variationen i innehåll från olika föreläsare»
- De olika föreläsarna, med sina teman. Att kurslitteraturen är artiklar som Christine/föreläsarna valt ut. Känns som mer genomtänkt läsning jämfört med om man håller sig till en kursbok. Blandningen av övningar, diskussioner och föreläsning gjorde varje fredag intressant.»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske hjälpa i att knyta ihop säcken. Hjälpas åt att sammanfatta lite av vad man kan ta med sig från varje pass, eftersom de bara är en gång i veckan.»
- Ta en extra funderare kring om man kan underlätta samspelet mellan veckovisa inlämningar och VFU-scheman som passar dåligt. Var svårt att finna tid varje vecka för uppgifterna.»
- Gruppuppgifterna tog mycket tid, som det ibland var svårt att hitta eftersom vi var på olika skolor med olika scheman. Så bättre organisation kring gruppuppgifterna hade förbättrat kursen.»

9. Övriga kommentarer

- Christine är en inspirerande person då det verkligen känns att hon läst på för att vi ska få ut så mycket som möjligt. Hon är öppen för klassens idéer och det gör att man känner sig som ägare av sin lärprocess.»


Kursutvärderingssystem från