ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SI i Elektriska kretsar på Dataingenjörsprogrammet Läsperiod 2, SI

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-30 - 2012-02-10
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Chrissie Evling»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

11 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
Stämmer något»4 36%
Stämmer ganska väl»5 45%
Stämmer fullt ut»2 18%

Genomsnitt: 2.81

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

11 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
Stämmer något»5 45%
Stämmer ganska väl»3 27%
Stämmer fullt ut»3 27%

Genomsnitt: 2.81

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

11 svarande

Stämmer inte alls»1 9%
Stämmer något»6 54%
Stämmer ganska väl»3 27%
Stämmer fullt ut»1 9%

Genomsnitt: 2.36

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

11 svarande

Stämmer inte alls»4 36%
Stämmer något»4 36%
Stämmer ganska väl»3 27%
Stämmer fullt ut»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. 4. Anser du att något kunde gjorts bättre eller saknades gällande SI? Iså fall vad?

6. Hur tycker du att din SI-mentor/mentorer har varit som ledare? Kunde de gjort något bättre och iså fall kan du ge några tips?

- De är inga bra lärare. Vissa frågor de gav kunde de inte lösa själva»
- Jag tycker han var väl förbered inför SI. Han följde kursplanen bra.»
- Mycket bra»


Kursutvärderingssystem från