ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SI i Programutveckling för Elektroingenjörer åk 1 Läsperiod 2 2011, SI Programutveckling

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-30 - 2012-02-10
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Chrissie Evling»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp

1. SI har ökat min förståelse för ämnet

10 svarande

Stämmer inte alls»4 40%
Stämmer något»2 20%
Stämmer ganska väl»2 20%
Stämmer fullt ut»2 20%

Genomsnitt: 2.2

- Var ej på dessa.» (Stämmer inte alls)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat

10 svarande

Stämmer inte alls»5 50%
Stämmer något»1 10%
Stämmer ganska väl»2 20%
Stämmer fullt ut»2 20%

Genomsnitt: 2.1

3. SI har lärt mig att arbeta i grupp

10 svarande

Stämmer inte alls»4 40%
Stämmer något»2 20%
Stämmer ganska väl»3 30%
Stämmer fullt ut»1 10%

Genomsnitt: 2.1

4. 4. Anser du att något kunde gjorts bättre eller saknades gällande SI? Iså fall vad?

- När SI skulle hållas stod det att det var två salar man kunde vara i. Dock mer än sällan så var båda si ledarna i samma sal.»
- att man jobbade med uppgifter i en datasal, där man fick programmera väldigt simpla uppgifter och därefter göra det lite svårare.»
- Kände inte att si i programutveckling gav mig något alls, det måste bli mer konkret med bättre uppgifter och si ledare»

5. Hur tycker du att din SI-mentor/mentorer har varit som ledare? Tycker du att de kunde gjort något bättre och iså fall kan du ge några tips?

- som sagt, datasaler skulle programmering SI hållas i. »


Kursutvärderingssystem från