ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av SI i Programutveckling för Dataingenjörer åk 1 Läsperiod 2, SI

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-30 - 2012-02-10
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Chrissie Evling»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp

1. SI har ökat min förståelse för ämnet

Besvara frågorna 1-4 genom att ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst,1 = Stämmer inte alls och 4= Stämmer fullt ut.

6 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
Stämmer något»1 16%
Stämmer ganska väl»1 16%
Stämmer fullt ut»4 66%

Genomsnitt: 4.5

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

Besvara frågorna 1-4 genom att ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst,1 = Stämmer inte alls och 4= Stämmer fullt ut.

6 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
Stämmer något»1 16%
Stämmer ganska väl»3 50%
Stämmer fullt ut»2 33%

Genomsnitt: 4.16

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

Besvara frågorna 1 –, 4 genom att ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1 = stämmer inte alls och 4 = stämmer fullt ut.

6 svarande

Stämmer inte alls»1 16%
Stämmer något»1 16%
Stämmer ganska väl»3 50%
Stämmer fullt ut»1 16%

Genomsnitt: 2.66

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

Besvara frågorna 1 –,, 4 genom att ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst, 1 = stämmer inte alls och 4 = stämmer fullt ut.

6 svarande

Stämmer inte alls»1 16%
Stämmer något»1 16%
Stämmer ganska väl»4 66%
Stämmer fullt ut»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- har ej deltagit i ngt möte» (?)

5. 4. Anser du att något kunde gjorts bättre eller saknades gällande SI?I så fall vad?

6. Hur tycker du att din SI-mentor/mentorer har varit som ledare? Kunde de ha gjort något bättre och iså fall kan du ge några tips?Kursutvärderingssystem från