ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tailored Materials and Commercialization Aspects, MTT080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-10 - 2012-02-27
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Uta Klement»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

9 svarande

At most 15 hours/week»3 33%
Around 20 hours/week»1 11%
Around 25 hours/week»5 55%
Around 30 hours/week»0 0%
Around 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Lectures: 3*1,5h = 4,5 h/week. Approxmitley 1 hour per day (on an average) reading the course material (5*1h=5h/week)and 1 hour per day project/study for exam (on average during the 7 weeks) (5*1h=5h/week). This gives a total of abour 15h/week. » (At most 15 hours/week)

2. How large part of the lectures did you attend?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»4 44%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.33

- Jag tyckte lektionerna var mycket bra och intressanta men då jag hade obligatoriska moment i andra kurser som krockade kunde jag ej delta mer.» (50%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

9 svarande

I have not seen/read the goals»2 22%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»2 22%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»5 55%

Genomsnitt: 3.11

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

7 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»7 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

7 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»1 14%
Yes, definitely»6 85%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.85


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

9 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»7 77%
Great extent»2 22%

Genomsnitt: 3.22

- Jag önskade som sagt att jag kunde varit med på undervisningen mer eftersom jag tyckte att den var mycket bra.» (Large extent)
- Very good lectures with content.» (Large extent)

7. Did the presentations given by entrepreneurs/company representatives added to you understanding of materials and how you can commercialize an idea?

9 svarande

The presentations were of no help!»0 0%
They were good but not helpful in promoting understanding.»2 25%
The presentations were helpful and informative.»6 75%
Did not attend the presentations!»1

Genomsnitt: 2.75

- They were good and interesting. Maybe they could have put a lite more focus into the commercialization process.» (The presentations were helpful and informative.)
- Really liked this part of the course, very good guests! » (The presentations were helpful and informative.)

8. Did the lectures given by Chlamers Innovation provide the knowledge you expected from the commercialization aspects?

9 svarande

Presentations were of no help!»0 0%
They were good but not helpful for better understanding.»0 0%
Presentations were good and helpful.»9 100%

Genomsnitt: 3

- Jag tyckte upplägget var mycket bra på kursen och de externa föreläsarna som jag var på ansåg jag höll hög kvalitet. Stort plus till career service» (Presentations were good and helpful.)
- Best ones were the one about patents and the lecture about where to get money.» (Presentations were good and helpful.)
- Really liked this part of the course» (Presentations were good and helpful.)

9. In which way did the study visit help in broadening your knowledge?

9 svarande

Study visit was useless.»0 0%
Study visit was nice but didn"t promote better understanding»1 20%
Study visit was interesting and helpful.»4 80%
Did not take part in the study visit»4

Genomsnitt: 2.8

- Not so much knowledge for the exam but they very very interessting any way» (Study visit was interesting and helpful.)
- It´,s always easier to understand things when you get to see them in reality, and talk to the people that are working there. So the study visit is a realy good idea, but it would be even more good if the study visit included a longer tour of equipment. The study visit should definetly be mandatory. » (Study visit was interesting and helpful.)
- Sadly I was not able to go to the study visit at Arcam due to clashes in my schedule, however I heard a lot of good things about it.» (Did not take part in the study visit)

10. What did you in general think about the handout material?

Frågan är kopplad till lärare: Antal Boldizar»

9 svarande

not useful»0 0%
useful»5 55%
very good»4 44%

Genomsnitt: 2.44

- Det var okej men mycket svår läst. I vissa avsnitt så saknades den röda tråden och hade man missat föreläsningen så var det mycket svårt att hänga med och kompletterade mycket genom att söka information i andra böcker men framför allt så användes internet. Tror inte det hade gått bra på tentan om jag endast använt mig av packningsmaterialet. Det är dock en överskådlig mängd att läsa in och man kunde gå igenom det flera gånger. Det är godkänt men är det något som skulle kunna bli bättre på kursen så är det inläsningsmaterialet.» (useful)
- The handouts gave to litle information. Sometimes you want a deeper explantion to things to understand them better. Maybe some articles or book can be used as complementary material. » (useful)
- Some parts could be clearer, for example about soft magnetic behaviour (tricky of you haven"t read about that before) and the grain boundary part with U-lines and I-lines.» (useful)
- Lacked the ability to easily find more background information, especially needed for us chemistry students (since a lot was totally new). Other than that I found the handouts very informative.» (useful)

11. How well did the course administration and web page work?

9 svarande

Very badly»0 0%
Rather well»1 11%
Very well»8 88%

Genomsnitt: 2.88

- It´,s good if the material for the lectures is up on the course page at least one day in advance (so one has time to print them out before the lectures). » (Very well)

12. Do you think the presentation added to your learning and is an important aspect of the course?

9 svarande

not helpful»0 0%
ok»1 11%
very good for deepening understanding»8 88%

Genomsnitt: 2.88

- Jag tyckte vissa var riktigt bra medan andra var mindre bra. Kanske kunde lägga in ett handledningstillfälle där gruppen får vägledning. Sedan hade jag tyckt att det vart kul om man gjort en enkel BII analys på valt ämne för att göra tydligt vad som diffrentierar det.» (ok)
- It gave a deeper understanding and presentations is good to practice your presentation skills. Maybe a list of articles or headlines of subject whould make it easier to choose articles. » (very good for deepening understanding)
- It was very good for the understanding of the own project, and interesting to listen to the other presentations as well.» (very good for deepening understanding)
- I learned a lot from this project» (very good for deepening understanding)


Study climate

13. How were the opportunities for asking questions and getting help?

9 svarande

Very poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»8 88%
I did not seek help»1 11%

Genomsnitt: 3.11

- One of the advantages of a small class» (Very good)

14. How was the course workload?

9 svarande

Too low»0 0%
Low»1 11%
Adequate»8 88%
High»0 0%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.88

15. How was the total workload this study period?

9 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 44%
High»5 55%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Läser dubbelt så det är självvalt.» (High)


Summarizing questions

16. What is your general impression of the course?

9 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»0 0%
Good»4 44%
Excellent»5 55%

Genomsnitt: 4.55

- Very good to get a basic understanding of patents and commercialization which we don"t hear anything about in other courses! The tailored materials part was very interesting too.» (Good)
- Will definitely recommend this course to other students.» (Excellent)
- Jätte spännade och bra upplägg :).» (Excellent)
- It´,s a very intresting and educating course!» (Excellent)
- I think you did a very good job teaching this course Uta, and I will recommend it to my friends! » (Excellent)

17. What should definitely be preserved to next year?

- The project»
- Career service och Utas föreläsningar :). Samt tomten på presentationen.»
- Study visits and Chalmers innovation lectures»
- The commercialization part, really interesting! »

18. What should definitely be changed to next year?

- I don"t think that the guest lectures added so much to the course.»
- Skulle kunna förbättra inläsningsmaterialet något men och andra sidan tror jag att det är lättare om man gått på alla föreläsningar.»
- Studey visits and presentations from companies should be compulsory»
- Course material, should not be changed completley but added on. »
- Sometimes it felt like the course was more suited for the students with a background in mechanical engineering.»
- Maybe you could add some more in the materials chemistry area. Like use of polymers together with the materials used in the course (you talked a little about this, but it would be nice with some more). »

19. What did you miss (course content)?

- Instuderingsfrågor till somliga delar.»
- Nothing I can think about. »
- Maybe a part about advanced polymeric materials or a lecture about advanced composite materials.»

20. Additional comments

You may comment on your background/program and how well the course is suiting the program goals and your expectations.

- I read the master Materials chemistry and nanotechnology and I think it worked very well with this program. In the information about the master program it said in the paper that they recommended that you read this course in the second year but I don"t understand why you could not read it in the first year. It was a very good course.»
- Jag läser första året på chemistry, materials and nanotechnology. Jag tyckte det var helt överkommligt att följa med och jag har haft nytta av det jag lärt mig i efterkommande kurser. Den var också bra för att skapa sig en helhetsförståelse.»
- I study the Materials and nanotechnology master (bachelor in Chemical enginering) and I think it fits good into the borders of the education. »Kursutvärderingssystem från