ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Residental healthcare -housing for seniors, AUT162

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-11 - 2012-01-25
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Inga Malmqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Education and course administration

1. What is your opinion about the lectures?

15 svarande

No opinion»0 0%
Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»13 86%
Excellent»2 13%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.13

- some was really good, some not so good» (Sufficient)
- Helt ok, men ganska så oinspirerade. Förstår att det är viktigt för utländska studenter att förstå svenska standarder, men det har varit kul med något inspirationsföreläsning, typ av Marge som var och gästföreläste.» (Sufficient)
- Det hade varit bättre med ett par inspirationsföreläsningar precis i början av kursen som visar på nya äldreboenden världen över. Susanne hade också kunnat hålla sin mycket inspirerande föreläsning i början. » (Sufficient)

2. What is your opinion about the workshops?

15 svarande

No opinion»0 0%
Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 13%
Sufficient»7 46%
Excellent»6 40%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.26

- Wrong order. The site first, the flats last.» (Insufficient)
- too late in the process of designing» (Insufficient)
- Its a good startup to the project» (Sufficient)
- Maybe they could have been ordered slightly different...ie. city, building, flat. instead of flat, city, building.» (Sufficient)
- one of the more productif of Chalmers, if i compare with the other students speaches. My point of view: not enough dynamic, workshop are very open, too much in my point of view.» (Sufficient)
- Bra workshops, användbara i projektet!» (Excellent)
- Jättebra att kastas in i projektet på en gång genom workshoparna. Någon extra dag skulle kunna ha ägnats åt att gruppvis samla info om platsen och omgivningen. T.ex en grupp ansvarar för att hitta info om trafik, en grupp om växtlighet osv. Detta kunde sedan sammanställas till ett kompendium som hela studion har tillgång till.» (Excellent)

3. Learning outcome

- Knowledge, strategies, and methodologies to formulate visions for architecture for elderly, and skills to design and integrate space for housing and space for care.
- Understand societal change and needs in urban development in an aging society, which now occur world-wide.
- Be able to combine aspects of spaces for care, housing, work environment, logistics and architectural systems thinking.
- General insights about, and awareness of, how new information and communication technologies may influence use and conception of space and place.

15 svarande

No opinion»0 0%
Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 6%
Sufficient»7 46%
Excellent»7 46%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.4

- no talk with a careperson - the routine in a assisted living is still a bit unclear» (Insufficient)

4. How did the meeting with clients and site work?

15 svarande

No opinion»0 0%
Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 6%
Sufficient»11 73%
Excellent»3 20%

Genomsnitt: 4.13

- nice that we actually got there» (Sufficient)
- Helt ok. Men lite långt bort kanske..» (Sufficient)
- Jättebra att vi fick möjligheten att komma till Kiruna i början på kursen. Möjligtvis skulle resan kunnat ha effektiviserats och kortats ned med någon dag men det var samtidigt kul att ha extra tid att utforska staden på.» (Sufficient)

5. How did the midcrits work?

15 svarande

No opinion»0 0%
Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»7 46%
Excellent»8 53%

Genomsnitt: 4.53

- inform earlier the presentation tool (digital, paper,...) The critic of different persons often go in the same direction, not enough debate, in my point of view» (Sufficient)
- time was well-organised» (Sufficient)
- Very useful feedback» (Excellent)
- Bra mittkritik! » (Excellent)
- Bra tidpunkt för mittkritiken. » (Excellent)

6. How did the external presentation work?

15 svarande

No opinion»5 33%
Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 13%
Sufficient»5 33%
Excellent»3 20%

Genomsnitt: 3.06

- havn´,t had it yet » (No opinion)
- Have not had them yet.» (No opinion)
- Det är extremt svårt att presentera ett projekt på 10 min, det är ännu svårare att presentera två. Alldeles för lite tid till de som valt att göra både seniorboende och äldreboende, man får helt plötsligt dubbelt med planer att visa upp, likaså dubbelt med ideer att förklara. Och antingen får alla grupper dra över tiden, eller ingen. Men jättekul att få berätta för seniorer! Tråkigt med ont om tid då deras åsikter är kul att få höra.» (Insufficient)
- Synd att ingen från Kiruna kommun var där. Deras åsikter hade varit värdefulla. » (Insufficient)

7. What support have you got for your learning from course literature and other material?

15 svarande

Very little»0 0%
Rather little»3 20%
Rather big»8 53%
Very big»4 26%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.06

- Lite både och, det mesta är man mer eller mindre medveten om, men kan vara bra att grunda argument på.» (Rather little)
- Det som varit mest lärorikt och inspirerande har varit att titta på referensprojekt. Dessa hade som sagt kunnat visas under en inspirationsföreläsning i början. De svenska exempel som togs upp i början kändes trista.» (Rather little)
- Good litterature list.» (Rather big)

8. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

15 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»7 50%
Very well»7 50%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.5

- Tydligt schema men ibland missade man ändringar eller meddelanden som enbart sattes upp på dörren i studion. Bättre att maila ut sådana saker.» (Rather well)
- Very well organised, extremely satisfied!» (Very well)

9. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

15 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»4 26%
Very well»11 73%
I have not asked for assistance»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Teaching team always ready to help. Thank you» (Very well)
- Brilliant assistance, reply to emails etc. Very satisfied..» (Very well)
- Jättebra att kunna gå till Inga och fråga om det är något man undrar. Handledningen har oftast varit bra men bland har det känts lite splittrat med 3 handledare. » (Very well)

10. How has the cooperation between you and students in your group been?

15 svarande

Very bad»1 6%
Rather bad»0 0%
Rather good»7 46%
Very good»7 46%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 3.33

11. What is your overall opinion of the course?

15 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Passed»2 13%
Good»3 20%
Very good»10 66%

Genomsnitt: 4.53

- Brilliant, very satisfied with the outcomes of the course.» (Very good)
- Intressant kurs. Lärorikt och roligt att få åka till Kiruna» (Very good)

12. What should be preserved next year?

- Workshops, tutorials, study visits, site visits -arranged and performed very well»
- I dont know»
- Workshoparna. Björn. Susanne. Möjligheten att få presentera för äldre.»
- »
- The workshops. Eaven add more workshops later on in the process or urge to take own initiative to workshops. »
- Workshoparna bör vara kvar till nästa år. Björn som handledare är kanonbra så han skulle kunna ha fler handledningtillfällen. Tiden som varje projekt hade på slutkritiken var även bra. »

13. What shuold be changed the nest year?

- I think that the visit to the site should be more prepared and "intensive".»
- I dont know»
- Att ha tre handledare är lite rörigt, man har ändrat så mycket nästa gång man möter samma person så en stor del går åt till att förklara projektet. Hellre två. Gör inte ett projekt till två. sett till arbetsbörda är det inte samma sak att göra två extra avdelningar som att göra ett seniorboende. Vi var medvetna om detta när vi valde men jag känner att skillnaden är för stor för att det ska värderas lika.»
- organisation of the kiruna trip was not very good we din"t know until the course started when the trip was payment was a little unclear that should be fixed before i have to decide if i take part in the trip or not the programme in kiruna could have been pushed into two days easiely instead of five days»
- Not have the opportunity to work over Christmas break. »
- Brandkonsulten bör komma in tidigare i projektet. »

14. Other comments

- Thank you for your work»
- ...»


Kursutvärderingssystem från