ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår Kemi (2011)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-09 - 2012-01-25
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 10%
Varken eller»4 8%
Ganska bra»24 51%
Mycket bra»13 27%

Genomsnitt: 3.91

- De två veckorna som vi hade Organisk Kemi var det väldigt dålig kvalité på genomgångarna. Läraren hade ingen koll på vad han skulle gå igenom och det märktes väl på lektionerna» (Mycket dåligt)
- En föreläsare tror han är ståuppkomiker, den andre är så blyg att man inte hör något!» (Ganska dåligt)
- föreläsare hade dålig skrift som ingen i salen hade förstådd vad som stått på tavlan.» (Ganska dåligt)
- Det var mycket fokus på skämt och "Nu ska vi ha roligt!" istället för att faktiskt lära ut ifrån Ulf medans man med Gunnar blev så uttråkad att man inte orkade lyssna.» (Ganska dåligt)
- Ulfs föreläsningar bra, Gunnars föreläsningar mindre bra.» (Varken eller)
- Organisk kemi var under all kritik då det var väldigt rörigt, men de andra föreläsningarna har varit bra» (Ganska bra)
- Lite väl slarvig handstil ibland nen mkt underhållande föreläsare.» (Ganska bra)
- Ulf skulle kanske kunna navända föreläsningstiden lite mer åt ämnet och lite mindre åt att prata om failjen och trasiga gräsklippare, även om det kan va kul med en viots ibland. I övrigt är Ulf bra på att förklara, har bra koll på sitt ämne och intressant att lyssna på. Gunnar skulle kunna förbereda sig lite bättre inför föreläsningar. Det är mycket tid som går åt till att titta ner i golvet och mumla för sig själv så man inte hör, eller avbryta en påbörjad utläggning med att komma fram till att det inte alls var det han skulle prata om.» (Ganska bra)
- Lite svårt att följa Gunnars föreläsningar. Röriga anteckningar och svårförståeligt. Däremot är han en väldigt bra övningsledare.» (Ganska bra)
- För mig bra eftersom jag hade en del förkunskaper. Var nog rätt jobbigt och rörigt om man inte har de.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar med Ulf Jäglid, ej med Gunnar Eriksson. » (Ganska bra)
- Olika kvalitet på föreläsningarna. Föreläsningarna med Ulf fungerade jättebra. Tydligt och lätt att förstå. Under den organiska kemin med Gunnar som föreläsare fungerade föreläsningarna däremot sämre. De var röriga och otydliga. Det framgick inte vad som var viktigt och vad som var "sidospår", vilket gjorde det svårt att plugga på den delen av kursen inför tentan.» (Ganska bra)
- Mycket bra med Ulf Sådär i organiska kemin.» (Ganska bra)
- Gunnar var dåligt förberedd inför föreläsningarna vilket gjorde att han mumlade och svamlade mycket. Ulf hade bra kvalité på sina föreläsningar.» (Ganska bra)
- Förutom när Gunnar hade dem.. Då var det väldigt rörigt, och mycket skrivande på många tavlor samtidigt. Inget koncist koncept. » (Mycket bra)
- Intressanta föreläsningar med en stor portion humor gjorde dem båda roliga och lärorika. » (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

47 svarande

0-20%»1 2%
20-40%»2 4%
40-60%»1 2%
60-80%»3 6%
80-100%»40 85%

Genomsnitt: 4.68

- Har redan läst kemi a» (0-20%)
- Jag läste motsvarande över Kemi Breddning på gymnasiet och när jag fann föreläsningarna så tråkiga att gå på så slutade jag.» (20-40%)
- Gick på alla förutom en av Gunnars föreläsningar eftersom jag ansåg att jag fick ut mer av att läsa i kurslitteraturen än att lyssna på honom.» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»6 13%
Varken eller»8 17%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»13 28%

Genomsnitt: 3.71

- Vår övningsledare gav inga bra svar och man fick inte bra hjälp. Jag gick i grupp 2» (Mycket dåligt)
- Fick inte frågorna förklarat på ett bra så att man förstod. Slutade med att man satt där och frågade kompisarna istället.» (Mycket dåligt)
- Vår ledare förstod inte riktigt vad vi menade och sa mer svaren ist. » (Ganska dåligt)
- På tok för mycket genomgångar på övningarna, fanns knappt tid över för att räkna. Slutade gå på övningarna för att det kändes bara onödigt tillslut.» (Ganska dåligt)
- Inte speciellt bra övningsledare.» (Ganska dåligt)
- Inga bra övningar. Övningsledare, (Sofia?) kunde inget utanför sina egna anteckningar, dålig instruktion och hjälp. Glömde bort och ställde in vissa tillfällen, gick alltid tidigare.» (Ganska dåligt)
- Vår övningsledare Vratislav Langer var väldigt dålig på att förklara. Upprepade gånger hade han ingen aning om hur man skulle göra, fick läsa på i boken och sedan återkomma. Upplevde att jag flera gånger inte fick den hjälp jag behövde.» (Ganska dåligt)
- Övningstillfällena har i princip gått ut på att läsa och lösa uppgifter i en medelmåttig bok. Vad som skulle kunna vara till mer hjälp är att få lösa något mer komplexa problem än vad som finns att tillgå i boken.» (Varken eller)
- Var inte på någon övning.» (Varken eller)
- Jag har varit på totalt två övningstillfällen under kursen så jag har ingen uppfattning om det.» (Varken eller)
- Sofia var bra och de vikarier vi haft har också varit bra» (Ganska bra)
- Läraren har inte riktigt haft koll på det vi gjort och har ofta inte varit till så mycket hjälp. » (Ganska bra)
- Gunnar är bra.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att övningsledaren började varje övning med att gå igenom aktuella tal på tavlan. Kanske något för övningar i matematik/fysik?» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»21 44%
Mycket bra»23 48%

Genomsnitt: 4.36

- För många studenter på en för liten yta har lett till en hetsig stämning under laborationerna.» (Ganska dåligt)
- Tyckte de hade svårt för att starta en genomgång i början och även efter det hade de inte sagt något relevant så det var svårt att komma igång.» (Ganska dåligt)
- Lite väl mycket folk. Blev väldigt trångt och långa köer ibland.» (Ganska bra)
- Lite småförvirrat ibland, de ledarna som också var elever verkade ibland lite för oförberedda.» (Ganska bra)
- Jobbigt att inte ha rast på 4 timmar, då man blir väldigt hungrig. Men annars toppen.» (Ganska bra)
- På lab 2 så uppstod ett irriterande situation. Jag och min labkamrat fick fel resultat när vi skulle para ihop flera preparat med olika egenskaper. Efter vi var färdiga med uppgiften och skulle få den rättad så visade sig att flera av våra svar var fel och uppgiften behövde göras om. Efter andra försöket blev det fortfarande inte rätt och vi frågade om vi parat ihop någon av preparaten korrekt över huvud taget. Vi fick då svaret att vissa preparat var korrekta och fortsatte med att göra om uppgiften igen, med utgångspunkten att vissa preparat var korrekta och inte behövde göras om. När vi sen frågade en annan labbledare så fick vi svaret att de tidigare rätta svaren var fel, men att vissa andra svar var rätt. Efter att ha gjort om uppgiften ännu en gång frågade vi första labbledaren och fick svaret att de svaren den andra labbledaren var korrekta nu var fel. Ett otroligt bollande fram och tillbaka och det slutade med att vi fick göra om uppgiften ett antal gånger (ca 5-6 st) innan vi fick rätt. Irriterande att de inte kan rätta ordentligt!» (Ganska bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

47 svarande

Inte alls givande»4 8%
Givande»17 36%
Mycket givande»26 55%

Genomsnitt: 2.46

- Stressigt,med för stora grupper.Rörigt intryck.» (Givande)
- Laborationerna har konkretiserat teorin vilket gör den mer greppbar.» (Givande)
- Som sagt, jag hade gjort det innan men det var nog givande för mina klasskamrater som inte hade laborerat förr.» (Givande)
- Jag lärde mig mycket av att praktiskt utföra det jag läst om och lyssna på på föreläsningar.» (Mycket givande)
- Bra för att få vidare förståelse!» (Mycket givande)
- Lite synd att laborationen som berörde ett visst avsnitt kom veckan efter vi hade läst det aktuella avsnittet, då var man helt inne i något nytt. Men jag förstår att det i princip blir omöjligt att schemalägga alla så alla får labba med det vi läser samma vecka. » (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»6 13%
Cirka 20 timmar»14 31%
Cirka 25 timmar»18 40%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.64

- vet ej» (?)
- det var mycket eftersom jag inte haft kemi innan.» (Cirka 30 timmar)

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»14 30%
100%»28 60%

Genomsnitt: 4.5

- Läst kemi a innan» (50%)
- Jag har deltagit i alla föreläsningar men i princip inga övningstillfällen.» (50%)
- Snarare 90%.» (100%)
- Borde finnas fler övningslektioner.» (100%)
- Ej alla övningstillfällen, så ej 100%, men troligen mer än 75%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 40%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 37%

Genomsnitt: 2.55

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»32 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2

- Men det beror ju helt på vilka förkunskaper man har.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag har ju läst kemi ā och b innan så för mig var det ganska lätt även om man har glömt en del. Men föreläsarna förklarade bra och enkelt!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har inte läst kemi innan men målen är utan tvivel rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag anser att det var för mycket för en 6 veckorsperiod. I Kemi finns det mycket man ska komma ihåg och man drunknade lätt av all information.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 18%
Ja, i hög grad»24 64%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.89

- En bra tentamen som motsvarade det vi hade gått igenom under kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»19 42%
Mycket stor»19 42%

Genomsnitt: 3.26

- Kapitel 6 och 13 lärde jag mig det mesta på egen hand. » (Ganska stor)
- Kombinationen av föreläsningar, laborationer och eget studerande har för mig varit förutsättningarna för att kunna prestera. Övningstillfällena däremot har varit något överflödiga.» (Mycket stor)
- Ulfs föreläsningar har varit lätta att hänga med på och mycket lärorika. Gunnars föreläsningar skulle säkert vara lärorika, men det var ibland svårt att koncentrera sig när föreläsningen blev för monoton.» (Mycket stor)
- Uffes alltså, inte Gunnars...» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»14 30%
Mycket stor»28 60%

Genomsnitt: 3.52

- Till nästa höst, snälla, snälla byt kurslitteratur. Mycket förvirrande och obegripliga svar, mycket frustrerande. Inte alls nöjd.» (Ganska stor)
- Mycket bra läroböcker. Kunde ta igen om man missat/ej förstått något.» (Ganska stor)
- Jag skulle gärna läsa en bok som mer generellt beskriver ämnet och framför allt motsvarar kursen. Boken jag läst (Modell och verklighet A) håller en relativt låg nivå där jag istället har fått använda formelsamlingen som pedagogiskt verktyg för att läsa in t. ex. namngivning av kolväten.» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen tyckte jag inte var så bra alls, jag fick komplettera med böcker från biblioteket så att jag kunde söka svaren där.» (Mycket stor)
- Jag har använt mig mycket av kemiboken både under Ulfs och Gunnars del av kursen. Övningarna i boken var på en liknande nivå som frågorna på tentan vilket självklart är positivt.» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen lärde mig nästan allt.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»23 50%

Genomsnitt: 3.39

- Fanns inte så mycket information på hemsidan dock.» (Ganska bra)
- Hade knappt någon kontakt med admin/utdelat material.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»19 41%
Mycket bra»18 39%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.71

- svårt å få gehör. För lite tid kvar på övningarna efter de onödigt långa genomgångarna. Fick för lite tid för frågor.» (Ganska dåliga)
- Har inte alltid kunnat få hjälp, men överlag bra.» (Ganska bra)
- Bra efter/under raster på föreläsningar. dåliga på övningstillfälllen.» (Ganska bra)
- Dock inte under övningstillfällena» (Ganska bra)
- Om det var någon fråga fanns både övningsledare och föreläsare att prata med.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»34 73%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.84

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»28 59%
Hög»14 29%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.25

- Varierande. Väldigt hög vissa veckor, ganska lugnt andra.» (Lagom)
- Någonstans mellan lagom och hög. Mycket tal att göra som tog lite tid, men de var ju inte olösbara!» (Hög)
- För mig var allting nytt då jag itne läst kemi tidigare och det var mycket stora utmaningar, men det kändes som att det ändå var överkomligt.» (Hög)
- Helt enkelt för mycket för 6 veckor.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 56%
Hög»15 32%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.54


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 8%
Godkänt»5 10%
Gott»28 59%
Mycket gott»10 21%

Genomsnitt: 3.93

- Kemi är inget favoritämne.» (Dåligt)
- Helt ok undervisning, men kändes lite irrelevant för vad jag har tänkt läsa senare.» (Godkänt)
- En rolig kurs men faller på övningarna och kurslitteraturen. Organisk kemi måste kunna göras intressantare, halva klassen sov.» (Gott)
- En stor eloge till Ulf som gör undervisningen rolig och värd att gå på. » (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Föreläsaren!»
- Ulf är intressant att lysnna på och håller föreläsningarna i ett lagom tempo.»
- Övningstillfällena - bra med två!»
- Uffe som föreläsare är grym!»
- Ulf. Hans sätt att lära ut var väldigt givande och intressant. Bästa föreläsaren jag har haft. »
- Lärarna som undervisade.»
- Ulf gillade jag skarpt. Kompetent och duktig inom sitt område men ändå skämtsam och jordnära, alla lyssnade när han pratade.»
- Ulf. :)»
- Övningstillfällena och laborationerna»
- Lab.ledare, GV och föreläsare, Ulf»
- Labrationer.»
- ULF Jägelid!!»
- Labbarna var mycket bra.»
- Ulf!»
- Det välplanerade upplägget.»
- Behålla Ulf!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- organkemin, föreläsaren va rörig och krånglade till saker, mycket som inte ens ingick»
- Låt Ulf ta hand om hela kursen, inklusive organisk kemi.»
- organisk kemi behöver bli bättre»
- Mer fokuserade föreläsningar.»
- Kurslitteraturen samt anatalet studenter på laborationerna.»
- Upplägget på övningstillgällena. Det är ingen mening att ledaren går igenom övningar om man är ett eller två kapitel före/efter. Nästan alla i vår grupp kom dit för att göra uppgifter och för att kunna ställa frågor. Om många frågar på samma saker då kan man ju ta det i helklass.»
- Gunnar borde förbereda sig mer inför föreläsningarna och ha större koll på vad han ska ta upp och inte för att slippa långa pauser och mummel ner in golvet. Lite mer kontakt med "publiken" hade uppskattats.»
- Organisk kemi.»
- Den andra spillevinken, Gunnar eller var han nu hette gav mej inte ett smack!»
- Lite mer repetition i slutet av läsperioden hade varit en fördel, men det var absolut tillräcklig. »
- Roligare labbar, mer vardagsrelaterade. »
- Föreläsarna hade kunnat förbättras, skulle jag tro.»
- Mer inspirerande övningsledare. Har mött ledare från andra grupper/varit med på andra tillfällen och tyckt de varit bra. Så helheten var väl bra.»
- Organisk kemi var inte värst intressant.»
- Strukturen och föreläsningarna kring avsnittet organisk kemi.»
- organisk kemi - delen. tydligare undervisning.»
- Byta ut Gunnar eller få honom att bli bättre på att föreläsa!»

21. Övriga kommentarer

- kändes som om det va fel i en uppgift på tenetan...»
- Ulf och sofia var duktiga »
- Det är lite synd att det är så pass lite kemi på basåret.»


Kursutvärderingssystem från