ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår Matematik del B (2012), LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-09 - 2012-01-25
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»25 50%

Genomsnitt: 4.36

- Lite för snabb på tavlan ibland» (Ganska bra)
- bra med repetition i början av föreläsningen.» (Ganska bra)
- Lennarts undervisningsteknik verkar ha fungerat för väldigt många. Jag föredrog dock Johnnys.» (Ganska bra)
- Det skulle vara lättare att förstå vissa avsnitt i matematiken om man började med att visa exempel på hur man använder metoden, istället för att börja direkt med definitioner och bevis. Det är mycket lättare att förstå definitioner och bevis om man har arbetat med avsnittet innan, annars blir det bara siffror och bokstäver på tavlan. Generellt vore det bra med fler exempel och problemlösning och mindre teori under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Lennart är väldigt snabb på att skriva och står ibland i vägen så att man inte hinner med att skriva av allt.» (Ganska bra)
- Mycket bra lärare! Förklarar bra, visar på användningsområden för de saker vi gått igenom sp man får en överblick på det.» (Mycket bra)
- Lennart lyckas pressa in precis tillräckligt med onödig information för att det fortfarande ska va roligt, men svävar aldrig ut från ämnet så att man tappar fokus. Att hitta den balansen är oerhört sällsynt bland föreläsare. Hans härliga personlighet och skarpa intellekt gör att jag redan saknar hans föreläsningar. Föreläsningarna håller ett högt tempo men jag har alltid känt att jag har haft tillräckligt med information från föreläsningarna för att sedan lösa de relaterade uppgifterna på övningspassen.» (Mycket bra)
- Lennart är underbar, är pedagogisk både med bild och resonemang, och utstrålar mycket matteglädje!» (Mycket bra)
- Lennart visade ett stort engagemang för matteföreläsningarna, vilket gjorde att de blev mycket roligare att gå på. » (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

50 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»5 10%
80-100%»45 90%

Genomsnitt: 4.9

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Bortrest»
- Pendlar en bit till skolan, var det endast en föreläsningar funkar det nästan lika bra att studera avsnitten hemma.»
- Lathet, förmodligen.»
- Va sjuk»
- Sjukhusbesök och annat som är svårt att omboka och viktigt.»
- Sjukdom»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

50 svarande

För lite övningar»8 16%
Väl avvägt»40 80%
För många övningar»2 4%

Genomsnitt: 1.88

- Eftersom SI-mötet försvann blev det kanske lite för lite.» (För lite övningar)
- Det kan ju aldrig bli för mycket övningar, men jag tycker att dom har räckt till och det är en stor fördel att ha läraren själv (Lennart) som övningsledare.» (Väl avvägt)
- Skulle vara bra med ett övningstillfälle till i veckan. Annars har man kunnat lösa det genom att gå på andra gruppers övningar.» (Väl avvägt)
- Men de var dåligt schemalagda. Man hamnade alltid efter en vecka eftersom de flesta övningspassen låg före förläsningarna... » (Väl avvägt)
- Ej deltagit på övningarna.» (Väl avvägt)

5. Hur har övningarna fungerat?*

50 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»5 10%
Ganska dåligt»8 16%
Ganska bra»23 46%
Mycket bra»14 28%

Genomsnitt: 2.92

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra5 71%
Mycket bra2 28%

Genomsnitt: 3.28

grupp 2: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 11%
Ganska bra3 33%
Mycket bra5 55%

Genomsnitt: 3.44

- Gärna genomgång av "svåra tal" på tavlan.» (Ganska dåligt)
- Ledaren förklara bra och låter oss jobba på med våra uppgifter.» (Ganska bra)
- Ej deltagit på övningarna.» (Ganska bra)
- Vi hade ingen SI-verksamhet i period 2, vilket var synd, för den vi hade under period 1 fungerade jättebra!» (Mycket bra)

grupp 3: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 20%
Ganska bra3 60%
Mycket bra1 20%

Genomsnitt: 3

- En del elever från andra grupper deltar och tar värdefull tid från gruppen» (Ganska bra)
- Oftast var det fler än bara de i grupp 3 på övningningarna, vilket ledde till att varje elev fick mindre tid med läraren/tillfälle» (Ganska bra)
- Vi hade men mycket duktig övningsledare» (Mycket bra)

grupp 4: (6 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 16%
Ganska bra3 50%
Mycket bra2 33%

Genomsnitt: 3.16

- Tycker det var lite dumt att lektionerna låg mer mot slutet av veckan, och några av övningarna var innan dem. Detta gjorde att det kändes som om man kom efter lite varje vecka. Eller fick sitta på helgen och "stressplugga" och sen plötsligt var man "ledig" mån-tis. Blev lite rörigt för mig. Alltså: Bätte med fler lektioner i början av veckan och övningarna i slutet av veckan.» (Ganska bra)
- bra övningsledare!» (Mycket bra)

grupp 5: (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 28%
Ganska bra2 28%
Mycket bra3 42%

Genomsnitt: 3.14

- vår övningsledare var jätte bra.» (Mycket bra)

grupp 6: (6 st)
Mycket dåligt1 16%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra4 66%
Mycket bra1 16%

Genomsnitt: 2.83

- Ingen övningsledare, för mycket folk per lärare! » (Mycket dåligt)
- Det har varit väldigt många som har haft frågor och det har inte alltid funnits tillräckligt med tid så att alla kan få svar på sina frågor. Det hade också varit bra om man hade haft en annan övningsledare än sin lärare då man kan få saker förklarade på andra sätt om man inte förstod lärarens förklaring. » (Ganska bra)
- Som sagt, jättebra att Lennart är övningsleadre, han är hjälpsam och bra på att förklara.» (Mycket bra)

grupp 7: (10 st)
Mycket dåligt4 40%
Ganska dåligt3 30%
Ganska bra3 30%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 1.9

- vi hade ingen lärare» (Mycket dåligt)
- Vi hade ingen egen grupp utan fick dela med en annan grupp så det va alldeles för många. Man hann knappt få nån hjälp så det va i princip ingen ide att gå dit.» (Mycket dåligt)
- Vi fick ingen egen lärare utan vi fick vara med i en annan grupp vilket innebar att vi inte fick plats och när man väl fick det hann inte läraren hjälpa alla. Helt värdelöst. » (Mycket dåligt)
- Vi hade ingen övningsledare på fredagarna och fick ingen information om varför» (Ganska dåligt)
- Hade sällan tillgång till övningsledare och de gånger vi hade det var det i stora grupper vilket gjorde att det tog tid att få hjälp och det blev helt enkelt inte effektivt. » (Ganska dåligt)
- Grupp 6 och 7 slogs ihop pga plats/ledar-brist. Stökigt och trångt, och väldig tidsbrist för att få hjälp.» (Ganska dåligt)

grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många övningar var du på?

50 svarande

0%»3 6%
25%»6 12%
50%»8 16%
75%»20 40%
100%»13 26%

Genomsnitt: 3.68

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

50 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»10 20%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»26 52%
För lite tid för eget arbete.»2 4%
För lite tid till att ställa frågor.»18 36%

- va endast på en övning men det fanns ingen lärare där...» (För lite tavelgenomgång., För lite tid till att ställa frågor.)
- Ibland har det varit för långa väntetider för att få hjälp under övningstillfällena. Jag uppfattar det som att vissa studenter ställer frågor även vid enklare problem som de själva, eller med hjälp av någon annan student, skulle kunna lösa. » (För lite tid till att ställa frågor.)
- Bra system med att skriva upp sig på turlista på tavlan och om flera är intresserade av samma uppgift går lennart igenom det på tavlan. Bra bra.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- När vi kom till de svårare uppgifterna fick man inte mycket gjort, då många behövde hjälp och övningsledaren inte hann med alla.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Saknade genomgång på tentamensuppgifter.» (För lite tavelgenomgång.)
- Vi blev väldigt många i gruppen när det bestämdes att halva grupp 7 också skulle ha övningspass med oss, vilket stal mycket tid från att ställa frågor om man behövde det... » (För lite tid till att ställa frågor.)
- Det hade varit fler men de flesta elever i gruppen ville inte ha det varpå majoriteten vann.» (För lite tavelgenomgång.)
- Ej deltagit på övningarna.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Vet ej, var knappt där.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- När det blir svåra delar utav matten har alla många frågor, och frågorna tar lång tid att besvara. Vilket resulterar i att det är väldigt få personer som får svar på de frågorna de har.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Som jag skrev ovan har inte övningarna fungerat bra bra, men någon tavelgenomgång har jag aldrig varit med om på en övning och det skulle uppskattas.» (För lite tavelgenomgång.)
- MER SI!!!!!» (För lite tid till att ställa frågor.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

50 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
26 52%
22 44%
5 (För hög)»2 4%

Genomsnitt: 3.52

- Första kursen hittills som ställde mer lagom hårda krav.» (3)
- Ungefär som förväntat. Skönt att ha bevisen i efterhand.» (3)
- Det gick väldigt långsamt i början och i slutet hade vi nästan ingen tid kvar alls till att gå igenom derivatan. Hade varit bra om man hållt samma tempo under hela kursen. » (3)
- Det var mycket nytt och stora utmaningar men det blev inte överväldigande.» (4)
- Högt tempo mot slutet av kursen. » (4)
- Väldigt svåra koncept att greppa tillsammans med en kemikurs.» (4)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

50 svarande

Högst 5 timmar»6 12%
6 - 10 timmar»17 34%
11 - 15 timmar»19 38%
16 - 20 timmar»8 16%
Minst 21 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- » (11 - 15 timmar)
- Detta varierar ju såklart beroende på hur långt det är kvar tills närmaste tenta. månaden innan tentan brukar jag och några fler sitta kvar i skolan tills sent på kvällen. Alltid givande att plugga i grupp.» (16 - 20 timmar)
- mindre i början, mer i slutet» (16 - 20 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Varken eller»6 12%
Ganska stor»28 56%
Mycket stor»13 26%

Genomsnitt: 4.02

- Jag har bara använt övningsboken och anteckningar från Lennarts föreläsningar och tycker att det har varit fullt tillräckligt.» (Varken eller)
- Bra material, men har inte behövt den (förutom övningstalen förståss) utöver föreläsningsanteckningar.» (Varken eller)
- Både Lennart och boken har varit till stor hjälp» (Varken eller)
- Kursboken är dåligt skriven. Det är ett väldigt invecklat matematiskt språk som gör den svårförstådd.» (Varken eller)
- Kurslitteraturen är bra men inte tillräckligt bra. Jag vill se fler "typexempel" då det nästan uteslutande bara är exempel på väldigt elementära delar av varje avsnitt. Man körde lätt fast och kunde inte hitta hjälp genom boken. Lite väl mkt fel i facit.» (Ganska stor)
- Boken är bra överlag, men jag tycker det saknas teori i teoriboken som också är fyllda till största del med en massa exempel. Hade hellre sett att det förklarat saker mer nogrannt.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

48 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»5 10%
Varken eller»4 8%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»22 45%

Genomsnitt: 4.04

- Jag har inte kunnat hitta kurshemsidan eller facit övningstentor.» (Mycket dåligt)
- Det finns ingen ordning alls på kurshemsidan känns det som.» (Mycket dåligt)
- det lilla som fanns var gamla tentor som inte hade facit förens bara några dagar innan tentan.» (Ganska dåligt)
- Precis som förra året är kurshemsidan ganska lustig, många utav menyvalen(på den gula sidan) gör inget.» (Varken eller)
- Svårt att hitta kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Lennart var snabb med att lägga upp tentan och lösningen till den, vilket var bra!» (Ganska bra)
- Kurshemsidan har fungerat jättebra. Lite synd att det inte hann komma upp mer svar och lösningar på gamla tentor innan tentan gjordes, men oerhört bra av Lennart (antar jag) att lägga ut svaren på den aktuella tentan så snart efter att vi hade gjort den.» (Mycket bra)
- Mycket bra information! Tackar för svar till en av försökstentorna och att svaren på årets tenta las upp! Användes mycket mer än förra LP! » (Mycket bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»7 14%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»34 68%

Genomsnitt: 4.54

- Jag har inte samarbetat.» (Varken eller)
- Det är fortfarande en del störande moment på föreläsningarna, men eftersom vi ser ut att ha minskat i antal märks det inte lika väl.» (Ganska bra)
- Det hjälper väldigt mycket att studera i grupp med andra.» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Varken eller»3 6%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»27 54%

Genomsnitt: 4.44

- Lennart Falk är en väldigt bra föreläsare och bra på att förklara om man ber om en specifik sak.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna har varit bra. » (Ganska bra)

14. Hur har SI-verksamheten fungerat?*

50 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»17 34%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»7 14%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 10%
Har ej deltagit»21 42%

Genomsnitt: 3.78

Fördelat på olika grupper:

Grupp 1: (17 st)
Mycket dåligt5 29%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 5%
Ganska bra0 0%
Mycket bra1 5%
Har ej deltagit10 58%

Genomsnitt: 4.29

- Vi fick inga SI-möten under matematik del B, vilket var hemskt tråkigt!» (Mycket dåligt)
- SI-möten hade verkligen behövts denna kursen. Jag märkte tydlig skillnad från förra kursen då jag hade deltagit i alla SI-mötena jämfört med denna terminen. Det var mycket svårare och tog längre tid för att förstå saker. » (Mycket dåligt)
- Vi hade ingen SI-verksamhet.» (Mycket dåligt)
- Har inte varit någon.» (Mycket dåligt)
- Fattar inte att vi inte får ha någon SI... DET OM NÅGOT ÄR VÄRT ATT LÄGGA PENGARNA PÅ!» (Mycket dåligt)
- Har det funnits SI till matte, del b kursen?» (Har ej deltagit)
- fanns ingen?» (Har ej deltagit)
- Vi har inte haft någon SI-verksamhet den här läsperioden om jag inte minns fel.» (Har ej deltagit)

Grupp 2: (8 st)
Mycket dåligt2 25%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 12%
Ganska bra0 0%
Mycket bra2 25%
Har ej deltagit3 37%

Genomsnitt: 4.12

- Vi fick ingen SI denna period!! Varför kan man undra för den var väldigt bra förra perioden!?!» (Mycket dåligt)
- Ingen SI för LP2!» (Mycket dåligt)
- Fast vi hade ingen SI-verksamhet under läsperiod 2.» (Mycket bra)
- Det har ej funnits någon SI_verksamhet i denna läsperiod, vilket har varit synd.» (Har ej deltagit)
- Ser gärna att vi har SI-matte i Lp 3 och Lp 4! » (Har ej deltagit)

Grupp 3: (4 st)
Mycket dåligt2 50%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Vi hade ingen SI-verksamhet.» (Har ej deltagit)

Grupp 4: (4 st)
Mycket dåligt1 25%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller2 50%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Har inte varit någon SI?» (Mycket dåligt)

Grupp 5: (5 st)
Mycket dåligt2 40%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 20%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit2 40%

Genomsnitt: 3.4

- har ej haft någon, trots att det verkligen hade behövts.» (Mycket dåligt)
- Det har inte varit någon SI-verksamhet för denna kurs? Däremot hade det varit väldigt kul att ha med.» (Varken eller)

Grupp 6: (5 st)
Mycket dåligt1 20%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 20%
Ganska bra0 0%
Mycket bra1 20%
Har ej deltagit2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Vi har inte haft någon SI-verksamhet i läsperiod 2. Det har jag saknat mycket.» (Varken eller)
- Inga officiella SI-grupper. Men min SI-gruppledare från läsperiod 1 hade inget emot att svara på några frågor!» (Mycket bra)
- har ej varit några SI möten!?» (Har ej deltagit)

Grupp 7: (7 st)
Mycket dåligt4 57%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 14%
Ganska bra0 0%
Mycket bra1 14%
Har ej deltagit1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Detta tror jag alla håller med om - vilken otrolig skillnad det är att inte ha tillgång till SI-lektionerna. Väldigt tråkigt att de togs bort till läsperiod 2. Det hade verkligen hjälpt, särskilt eftersom övningstillfällena fungerade såpass dåligt. » (Mycket dåligt)
- Det har inte funnits någon SI verksamhet vad jag har vetat om. Skulle ha uppskattats om det fanns.» (Mycket dåligt)
- Kan ej minnas att vi haft någon, men det kanske bara är jag som har missat/glömt bort det.» (Varken eller)
- vi hade ingen si för detta kurs» (Har ej deltagit)

Grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

15. Har du använt dig av läxhjälpen?

48 svarande

Ja, ofta»3 6%
Ja, ibland»2 4%
Sällan»1 2%
Nej, aldrig»42 87%

Genomsnitt: 3.7

- Har inte haft någon läxhjälp» (Nej, aldrig)
- Huh?» (Nej, aldrig)

16. Har fadderverksamheten varit positiv?

45 svarande

Ja. jag har deltagit ofta»5 11%
Ja, men jag har inte deltagit ofta»14 31%
Nej, den har inte gett mig någonting»2 4%
Jag har inte deltagit»24 53%

Genomsnitt: 3

- mer fadderverksamhet!!!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Synd att det inte varit så mycket fadderverksamhet den här läsperioden, hade varit kul med mer.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Har det funnits fadderverksamhet till matte, del b kursen?» (Jag har inte deltagit)
- Vilken fadderverksamhet?» (Jag har inte deltagit)
- Det har inte funnits någon fadderverksamhet?» (Jag har inte deltagit)
- Inget räknecafé för LP2.» (Jag har inte deltagit)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra med repetitionen från föregående föreläsning»
- Lennart Falk skötte sig ypperligt bra!»
- Lennart Falks motivation att faktiskt lära ut.»
- SI »
- Att Lennart fortsätter att hjälpa till vid övningar, vara sig själv på föreläsningar och berätta massa underbar trivia om gamla matematiker och formler, och matte-vitsar och annat som gör inlärningen intressant och rolig!»
- Lennart»
- Kommer inte på någonting just nu.»
- Läraren, kursmaterialet.»
- Lennart som är en mycket kompetent och trevlig lärare. Svarar alltid på frågor och har ett väldigt trevligt bemötande. Riktigt bra!»
- Lennart Falk som föreläsare»
- Samma upplägg som det har varit. Lennart ska ha en stor guldstjärna för hans undervisning, det är väldigt, väldigt tråkigt att vi inte får ha honom i nästa läsperiod. Men om man ska det positiva i det, så är det fler elever som får ha glädjen att ha honom som föreläsare. »
- Lennart. :)»
- Lärare, Lennart Falk, bra.»
- SI-matematik och Lennart»
- Lennart!»
- Tempot.»
- ett prov bevis, ett prov vanligt!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre fördelning av lärare på dom olika grupperna och även facit till fler övningstentor!»
- Alla grupper ska få varsin övningsledare!»
- Tydligare genomgång av vad som är bevis på genomgångarna!»
- Det är ibland svårt att hinna med att anteckna. Något som hade hjälpt är om Lennart alltid läste högt vad han skrev på tavlan, så att man kunde skriva samtidigt som han skrev och därmed inte halka efter.»
- Lennart går lite fort fram. Många nya begrepp, så SI-hjälp hade varit bra.»
- Kommer inte på någonting just nu.»
- SI bör införas!»
- SI-verksamhet hade varit kul att ha med.»
- Kurslitteraturen bör korrigeras lite.»
- Si verksamheten måste igång!»
- Mer SI och övningar i små grupper, med tillfällen för diskussion och tavelgenomgång.»
- SI-möten bör införas igen. Dem lär man sig väldigt mycket på!»
- Mer läxhjälp!!»
- Falk gjorde ett bra jobb men jag vet att föregående år så har Jonny hållt i samtliga mattekurser. Det känns bra att ha den förmånen. Ibland kan det bli svårt med att behöva anpassa sig till olika föreläsare hela tiden. Dock vet jag att det kommer i framtiden. Samtidigt får man kanske lära sig saker man annars kanske skulle missa. Så vet inte om det är bra eller dåligt. Dock föredrar jag Jonnys struktur och att bevisen redovisas ordentligt på tavlan. Gillar dock att Lennart skriver en text man förstår på tavlan och även senare när man tittar tillbaka i anteckningarna, dock gick det lite väl snabbt under föreläsningarna. Det var svårt att veta var tyngden låg i kursmaterialet, vad som var huvuddelar osv, en känsla man fick förra läsperioden. Jag tror det beror på att Jonny gör boken "lättare" att förstå och använder den på ett annat sätt. Falk hade lätt att komma in på sidospår och man visste inte riktigt vad som var viktigt att ta till sig i mellanåt. Vet inte hur det blir nästa LP men idéen om att ha samma föreläsare i mattekurserna tycker jag är bra och något jag vill främja. (Inte för att Falk inte gjorde ett bra jobb!)»
- mindre skämt som inte är relaterat till ämnet på föreläsningarna »
- Vill ha SI! Var superbra i första läsperioden.»
- Det blir jobbigt när läraren kommer efter med undervisningarna och på så sett inte hinner introducera oss för de uppgifter vi skall göra pågående vecka.»
-

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från