ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Infrastructural GeoEngineering, BMT040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-10 - 2012-01-25
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Johan Funehag»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 80%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 3.2

- Målen kan inte göras specifika eftersom kursinnehållet är så valbart.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Hade kunnat från början säga att syftet med kursen lite är att INTE servera oss ett färdigt recept utan mer förbereda oss för exjobb o dylikt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 30%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- For a course in the last semester more should be expected» (Nej, målen är för lågt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 70%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Första målet testades aldrig, näst sista målet kanske testades men jag vet inte om resultatet spelade så stor roll..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»6 60%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Med bara en föreläsning om varje ämne blir det bara en introduktion.» (Mycket liten)
- Har deltagit på en del föreläsningar men läst in det mesta på egen hand.» (Mycket liten)
- Has not attended any lectures» (Mycket liten)
- När man bara går på sitt eget områdes föreläsningar är det ju ingen idé med att vänta till sista veckan för vissa. Vi kunde haft den parareellt med någon annan föreläsning första veckan. Så hade våra chanser att få femma i stället för fyra ökat markant! mycket märkligt hur vi kan få en vecka medan andra får 6 veckor.» (Ganska liten)
- Mitt projekt handlade om projektledning. således var de tekniska bitarna relativt irrelevanta för min del men ändå klart nödvändiga för att genomföra projektet» (Ganska liten)
- Föreläsningarna bör förtätas till de första veckorna för att ge mer hjälp i projekten.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.4

- All material used in the tasks has been researched without aid from lectures or teachers» (Mycket liten)
- se svaret till fråga 4» (Ganska liten)
- Hela design reporten var baserad på utdelat material» (Ganska stor)
- Inkluderar de böcker vi själva letade reda på.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»6 60%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Allt för många ändringar i sista stunden som gjorde att man missade föreläsningar och studiebesök. Schemalagd konsultationstid som uteblev. Långsam uppstart på kursen, innan grupperna var indelade och ämnena fördelade kunde inget göras.» (Mycket dåligt)
- Extrem dålig kommunikation från kursadmin. Hemsidan användes inte som utlovat. Dålig information om studiedagar.» (Mycket dåligt)
- Many times the information was given very late, this should be changed until next year!» (Mycket dåligt)
- Info kom ut sent om schemaändringar, opponering osv» (Mycket dåligt)
- Worst course administration in my 5 years at Chalmers» (Mycket dåligt)
- Information kom ofta alldeles för sent. Ibland uteblev lovad information.» (Mycket dåligt)
- Vissa saker lades ut i sista sekund,tog tid innan information dök upp på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Tog lång tid att få upp information som var relevant. Borde släppa allt kursmaterial direkt så man kan läsa på förhand.» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 30%
Lagom»6 60%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- totalt sett lagom. bedrövligt förskjuten» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»3 30%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Vid kontakt med lärare har svaren flera gånger varit "Det här borde du kunna. Återkom när du kan det". Inte alls pedagogiskt, dessutom är det flera studenter som upplevt detta. Då kanske lärarna ska reflektera på att kraven de ställer är för höga? I alla fall referera till vart man kan finna information.» (Mycket dåliga)
- Konsultationstid utan lärare.. skulle dom bokas kanske? Mail fungerar dock bra.» (Ganska dåliga)
- Claes was very helpful, however Johan was hard to get in touch with.» (Ganska dåliga)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Vissa studenter har saknat mycket förkunskaper, vilket gett ett skevt samarbete.» (Ganska bra)
- I början när man "irrade" omkring var det svårt att "leda" utbytesstudenterna men när vi kom igång var gick det smidigt. Dock så är 5 personer i en grupp för mycket. » (Ganska bra)
- Cooperation with swedish students is perfect, however the exchange student in our group didn"t have any knowledge expected, didn"t contribute and didn"t show up.» (Ganska bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»6 60%
Hög»3 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Har hunnit med att jobba på 50% samt läsa 100% på chalmers och 50% på distans under den här perioden. Den här kursen var bidragande till att det gick, så att säga. » (Låg)
- Den totala arbetsbelastningen, ganska representativ för en kurs. Men studieupplägget med topical och design report har gjort arbetsbördan skev, flera studenter har inte kunnat utföra sina design report förrän de sista två veckorna i kursen. » (Lagom)
- also studied an other course (Concrete Structures) which had a higher work load» (Lagom)
- Som det ska va.» (Hög)
- Other course» (Hög)


Föreläsningar

11. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit har du deltagit i?

10 svarande

0%»1 10%
25%»4 40%
50%»2 20%
75%»3 30%
100%»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Tidskrävande att gå på föreläsningar om portryck osv när min grupp hade rock engineering. » (25%)
- Vid vissa föreläsningar var engelskanivån alldeles för låg,svårt att förstå! Sista föreläsningen stod fel sal uppskrivet för han var inte i den salen jag besökte.» (75%)

12. Fanns det något särskilt bra med föreläsningarna?

- Deras erfarenheter av verkligt jobb! Vissa brann verkligen för de dom gjorde och försökte ge intressanta aspekter.»
- Gästföreläsare som är experter på sitt område KAN VARA mycket bra.»
- Intressanta föreläsningar, bra att bjuda in många olika gästföreläsare.»
- Skapade bra bild av de olika stegen/aktiviteterna »

13. Fanns det något särskilt dåligt med föreläsningarna?

- Engelskan,dålig struktur»
- Föreläsare bör tala engelska flytande.»
- En engelsk kurs borde ha engelska föreläsningar.»
- Attended some of the first lectures, and since the level was far below what should be expected I didn"t attend any more»

14. Vad tycker du om antalet föreläsningar?*

10 svarande

1 = För många»0 0%
1 10%
5 50%
4 40%
0 0%
6 = För få»0 0%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Bedöm föreläsningarna i geoteknik med avseende på följande faktorer:

Matrisfråga

- Var på såpass få Geoteknik-föreläsningar att mina svar kan tas med en nypa salt»

Begriplighet
9 svarande

Mycket dålig/litet»0 0%
Dålig/litet»0 0%
OK»4 44%
Bra/mycket»4 44%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3.66

Innehållsrika
8 svarande

Mycket dålig/litet»1 12%
Dålig/litet»2 25%
OK»3 37%
Bra/mycket»1 12%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.87

Intresseväckande
9 svarande

Mycket dålig/litet»1 11%
Dålig/litet»3 33%
OK»3 33%
Bra/mycket»0 0%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 2.88

Motiverande
9 svarande

Mycket dålig/litet»2 22%
Dålig/litet»3 33%
OK»1 11%
Bra/mycket»1 11%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 2.77

Strukturerade
9 svarande

Mycket dålig/litet»1 11%
Dålig/litet»1 11%
OK»5 55%
Bra/mycket»1 11%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3

16. Bedöm föreläsningarna i berg med avseende på följande faktorer:

Matrisfråga

- det går ju inte att sätta ett omdöme på så pass många olika föreläsare. Vissa va bra, nån va faktiskt inte alls särskilt begriplig.»
- Svårt att komma ihåg såhär långt efteråt, dessutom vara ju alla föreläsningar olika.»

Begriplighet
10 svarande

Mycket dålig/litet»1 10%
Dålig/litet»1 10%
OK»3 30%
Bra/mycket»3 30%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.4

Innehållsrika
9 svarande

Mycket dålig/litet»1 11%
Dålig/litet»0 0%
OK»5 55%
Bra/mycket»2 22%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3.22

Intresseväckande
9 svarande

Mycket dålig/litet»1 11%
Dålig/litet»1 11%
OK»5 55%
Bra/mycket»1 11%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3

Motiverande
9 svarande

Mycket dålig/litet»1 11%
Dålig/litet»1 11%
OK»5 55%
Bra/mycket»1 11%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3

Strukturerade
9 svarande

Mycket dålig/litet»1 11%
Dålig/litet»2 22%
OK»3 33%
Bra/mycket»2 22%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3

17. Hälften eller ibland mycket färre av kursens deltagare har närvarat vid föreläsningarna. Varför?

Ditt svar, vad du vet eller tror:

- pga att det bland annat sas första lektionen, under infon av en lärare att det är inte tanken att man inte ska gå på alla föreläsningar. Sedan var våran grupp på många i början för vi inte kunde börja med design för en sista veckan. Då vi självklart prioriterade bort de resterande föreläsningarna eftersom vi jobbade väldigt mycket med design uppgiften på slutet. Medan andra hade börjat prioritera på liknande sätt efter bara nån vecka.»
- För att de första föreläsningarna satte standarden. Det blev inte mycket nytt som tillfördes och engelskanivån var inte den bästa. Vissa ovana föreläsare som gjorde det mycket tråkigare än vad det är,det är dock intressanta saker som tas upp i kursen. Sista föreläsning gick jag inte på men det var enbart för att det var fel sal uppskriven i timeedit och på schemat på hemsidan!»
- Om föreläsningen inte handlar om ens ämne blir det mindre motiverande att gå dit.»
- Dålig engelska Irrelevant för det egna projektet Saknades information när/var/hur föreläsningen var»
- I feel that in many cases you can find the answer to your problmes faster by reading yourself of consulting within the group»
- Många inriktade på sitt ämne för att sammanställa till Design report. »
- The lectures in the beginning of the course was very unstructured and the level was far below what could be expected. Therefore the lectures was not rewarding and hence most students I have talked reasoned as me that the lectures are a waste of time»
- Tidspress gjorde att jag skippade vissa föreläsningar som inte kändes relevanta för mitt arbete och mina intressen. »

18. Övriga kommentarer på föreläsningar

- Fel att sprida ut dem. Problem för Rock-grupperna då det kom i slutet. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Grupparbete/konsultation

19. Har gruppen varit lagom stor för uppgiften?

10 svarande

1: Nej»1 10%
2:»1 10%
3:»1 10%
4:»2 20%
5: Ja»5 50%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 3 är OK MAX 4 st» (1: Nej)
- Hade föredragit mindre grupper, 3-4.» (2:)
- I think 4 people is more than sufficient» (3:)
- Hade räckt med fyra studenter istället för fem » (5: Ja)

20. I hur stor utsträckning fick du insyn i hur viktigt "projektledningsförmåga och förmåga att arbeta i grupp" är för en ingenjör?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»7 77%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Variation på kunskaper mellan olika studenter.Svårt att delegera när man inte "litar" på allas kompetens. Engelskakunskaper osv på vissa utbytesstudenter.. "Bättre att skriva själv än att korrigera i efterhand"» (Ganska stor)

21. Hur anser du att projektgruppen utnyttjade tiden till konsultation?

Under tisdagar och torsdagar mellan kl 13.15-15.00 fanns handledningshjälp samt måndagar och fredagar mellan kl 08.00-9.00 (ibland (09.45).

10 svarande

Mycket litet»4 40%
Ganska litet»4 40%
Ganska stort»2 20%
Mycket stort»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Vi visste nog inte att det var så ofta. På schemat fanns ett par tillfällen, vi gick till ett men ingen lärare där.» (Mycket litet)
- The administration of the course failed to notify us of this» (Mycket litet)
- Utnyttjade konsultation vid många andra tider » (Ganska stort)

22. Du har i år fått reflektera över din roll och dina egenskaper inom grupparbetet. Upplever du att det gav något?

10 svarande

Nej, inte alls»2 20%
I viss utsträckning»7 70%
Ja, i hög grad»1 10%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Ingen uppföljning från lärare, dvs svårt att få feedback om vad som är bra/vad man kan göra bättre.» (Nej, inte alls)

23. Har du förbättrat din förmåga att arbeta i grupp?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
Nej, bara till viss del»3 30%
Ja, ganska bra»6 60%
Ja, mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Not in this course» (Nej, inte alls)
- Kände redan gruppmedlemmarna så pass bra att det inte uppstod problem och vi var redan ganska sammansvetsade...» (Nej, bara till viss del)

24. Hade handledaren tid att träffa gruppen i den mån som gruppen önskade?

10 svarande

1: Nej»1 10%
2:»0 0%
3:»3 30%
4:»3 30%
5: Ja»3 30%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- The supervisors should be available more in the later parts.» (1: Nej)
- vet ej.» (3:)
- Svårt att få tag på handledare: Officiellt sett skulle personen finnas på kontoret, men i verkligheten var fallet sällan så.» (3:)
- Lärde oss tidigt att Johan var iväg ofta men det gick att klistra ihop ändå och Johan tog sig tid när han fanns på plats. » (4:)

25. Hur anser du att arbetet i projektgruppen fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.4

- Lite olika ambitionsnivåer. » (Ganska bra)

26. Hur tycker du att arbetsbelastningen mellan gruppmedlemmarna varit?

Har alla bidragit lika mycket? Fick alla komma till tals om hur det jobbet skulle fördelas? Hjälpte rapporteringen av tid till rättvisare arbetsfördelning?

- I vår grupp var det en mycket bra uppdelning. Det handlar mycket om att komma i en grupp där alla är lika motiverade. Är man i en grupp med viljelösa slavar blir det jobbigt att strukturera upp något själv och kalla det "grupparbete". Jag tror inte tidsrapporteringen fungerade på det sättet ni hade velat. Svårt att kolla vilka som jobbar och vilka som inte jobbar, tror det bara kommer upp till ytan då man tar personliga samtal med alla i gruppen vilket kan vara krävande. Tuff uppgift!»
- 1, nej. 2, ja. 3, nej, vi rapporterade inte för varje person, bara per "roll".»
- Alla förutom utbytesstudenten i vår grupp arbetade hårt och belastades lika mycket. »
- Skev arbetsbelastning på grund av så olika förkunskaper.»
- All members in the group were active in creating the final results. Some members might have done a bit more work than other, but that was beacuse of a higher interest in the task.»
- Rapporteringen av tid med projektledare osv var ganska konstig. förstod inte syftet med det alls. »
- Exchange student has not contributed AT ALL»
- Jämn och stabil.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Övrigt

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föreläsare med bra struktur på föreläsningarna. »
- Bättre struktur och planering.»
- Ta bort Technicnal Report. Meningslöst enligt mig. Fokusera mer på Design Report istället och ta bort det där med tidsredovisning. Att ha en projektledare var mer kvävande än hjälpande. »
- Remove the course and replace it by something else»

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tyckte det var bra med en Topical report och en Design report som behandlade två olika områden. Man lärde sig mycket själv!»
- "Design task", öppet problem med liten styrning.»
- Fokuset på design report. BETONA att interaktioner mellan de olika grupperna är bra. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.48
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från