ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Rum och människa, ARK095, ARK095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-02 - 2012-01-20
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

16 svarande

Nej, det framgick inte alls»2 12%
Ganska dåligt»2 12%
Ja, det framgick ganska bra»6 37%
Bra»3 18%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.18

- många små projekt till en början, otydligt var syftet med dem var. vad skulle den här kursen ge oss?» (Nej, det framgick inte alls)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för teorier rörande upplevelse av rum samt för begrepp som form, konst och estetiska val.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Bra»8 50%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.68

- Upplevelse av rum - mycket bra. konst och estetiska val - ganska bra/ganska dåligt.» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att formulera avsikter för formande av rum och ha prövat att förverkliga dessa avsikter.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Bra»6 37%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 4

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att behärska några olika skissmetoder som hjälpmedel för studier och gestaltning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Bra»6 37%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.81

- ev mer skissteknik. mång på AT har ingen skiss-förkunskap.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att bedöma andras arbeten och kunna diskutera kvalitéer och brister i egna och andras arbeten.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»5 31%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 4.43

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Från lärare och kritikers sida bra nivå. De som drivit upp nivån långt mycket högre är dock vi studenter.»
- Jag tycker nivån har varit rimlig, vi har lärt oss mycket om att skapa rum och hur man bedömer vilken nivå man vill lägga det på.»
- lärarna säger ofta: ha inte för stora krav, sitt inte på nätterna och jobbar. Men uppmuntrar i slutändan till det. Komplexitet i frågan. Kanske genomgång hur man lägger upp ett arbete, de olika delarna, tid etc..»
- ambitions- och kravnivå av eleverna själva tycker jag var väldigt hög - kanske för hög. kändes lite som om folk stressa upp varandra en aning. däremot försökte lärarna "tagga ner" på detta. jag anser dock att lärarna skulle kunna göra det ännu mer genom att ex ge lite mer riktlinjer, asså typ si och så mycket krävs av er, detta och detta måste ni göra. för vi som elever kan ju mest bara titta på skisser och liknande som redan klara arkitekter gjort- jag vet ju att det inte är meningen att vi skall göra det lika bra osv. därför skulle lite mer riktlinjer uppskattas i fortsättningen. »
- Kraven har aldrig känts existerande riktigt, förutom att vi fått reda på att vi ska göra uppgifter har vi inte fått några krav.»
- Lagom och som jag trodde.»
- Det är varken kursen eller läraren som ställer till problem, utan snarare studenterna själva. Man trissar upp varandras krav trots att Wiktor vid flera tillfällen tydligt sa åt klassen att göra det väldigt enkelt för oss.»
- det var en bra, hög nivå»
- hög ambitionsnivå. Krav beroende på kritiker..»
- Kursens prestationskrav kändes rimliga i förhållande till våra förkunskaper och möjligheter till lärande under kursens gång.»
- Jag upplevde att det var svårt att förstå vilken ambitionsnivå man skulle lägga sig på, speciellt på bastuprojektet, så frågan är svår att svara på. Om jag försöker så trodde jag nog kraven var lite lägre än de var.»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

16 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»3 18%
Ganska bra»3 18%
Bra»7 43%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.37

- bästa kombinationen» (Mycket dålig)
- lite i början - mycket i slutet1» (Ganska bra)
- lite mera föreläsning hade inte skadat!» (Bra)
- Något som Måste framgå tydligare är obligatoriska moment och liknande, eller vart man hittar information om detta. Efter kursen vet jag fortfarande inte om jag varit med på ett obligatoriskt moment (förutom kritiken). Rykten säger att det varit många obligatoriska moment under kursen, men ingen vet » (Bra)
- För att underlätta tidspressen de sista veckorna (AT:s första riktiga projekt, o s v) hade jag velat ha ett förslag på ett veckoschema. T ex "lv 4 bör ni ha gjort en skiss". Bara enkla tidsriktlinjer på ett vanligt papper.» (Bra)

8. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 6%
Ganska bra»0 0%
Bra»12 75%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 4.06

9. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
Ganska otillfredsställande»1 6%
Ganska bra»2 12%
Bra»6 37%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.93

- Missnöjd med handledare i bastuprojektet. Fick inte ut något, kunde ej svara på tekniska frågor. Ointresserad i arbetet.» (Nej, inte alls)
- Handledningen har gått ganska bra, men kvaliteten på kritiken beror helt på vilken kritiker man tilldelas. Jag fick Eva som kritiker, och jag upplevde att min kritik inte hjälpte mig att bedöma mitt projekt, eller skapandeprocessen. Fick i stort sett ett "okej", och att min plansch inte var bra nog, men det visste jag ju redan om, så jag kände inte att jag lärde mig något av mitt egna kritiktillfälle.» (Ganska otillfredsställande)
- den avslutande kritiken tyckte jag hade veldigt variernade nivå. det känndes som om vissa kritiker var mycket pålästa och kunniga medan andra kändes som om de inte ens hade kollat upp grundprinciperna för hur en bastu fungerar eller vilka ramar vi var tvungna att hålla oss inom. exempelvis så berömde kritiken ibland en elev för någonting medan jag visste att det inte ens skulle fungera (då min handledare sagt detta tidigare). tycker även att kritikerna utgick aldeles för mycket från sina egna tycken och tänkande vilket gjorde att grupperna diskutera helt olika saker. jag förstår självklar att detta inte går att undgå, men anser dock att kritikerna bör träffas innan och gå igenom lite huvudmoment som dom gemensamt bestämmer skall vara tyngdpunkten att kritisera. de kan gärna göra detta innan projektet sätter igång för då skulle även handledarna kunna bli mer enade. » (Ganska bra)
- riktigt lärorikt!» (Mycket bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Kritiken är ett extremt bra sätt att lära sig på.»
- Kritiken. Tester och labbar i början och projekt i slutet. Att testa olika saker. »
- jag tyckte att de laborerande uppgifterna med ljus, rytm, rörelse, över, under etc. var otroligt lärorika!»
- skissövningarna samt handledningarna vid dassprojektet var extra bra.»
- Bastuprojektet är ett superbra projekt, mycket lärorikt! Tältningen var också väldigt bra, både rolig och lärorik...»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Skaffa bättre kritiker! Jag förstår att inte alla kan hålla samma klass som Kjellgren/Kaminsky, men det känns som om det är ren tur om man ska lyckas lära sig någonting av kritiken eller inte, får man en kritiker som är för snäll finns det ju risk att saker som man gjort fel i skapandeprocessen inte åtgärdas ordentligt. Jag tycker att jag lärde mig mycket under min kritik, men det var nog snarare tack vare mina klasskamraters diskussionsunderlag, och även om många är duktiga så ligger vi ju ändå på ungefär samma kunskapsnivå, och alla kritiker verkar inte vara kompetenta nog för att gå in och höja diskussionsnivån. Jag tycker kritikerna borde utvärderas och eventuellt ersättas om de inte verkar konstruktivt nog på sin elevgrupp.»
- att man får mer tips och kanske någon mer föreläsning.»
- Mer tid till projekten. »
- inget jag kommer på, jag är jättenöjd med kursen!»
- mer tydligt vilken detaljnivå arbeten bör vara. »
- Det viktigaste att förändra är definitivt att studenterna förtjänar mer vägledning och stöd innan påbörjade uppgifter och projekt! I nuläget fick vi vid flera tillfällen veta uppgiftens syfte först efter att den var utförd... skärpning! Jag tappade totalt motivationen!»
- Jag tycker det behövs en smidigare övergång från små uppgifter till det stora projektet. Jag kände mig inte alls redo för ett stort projekt när det var dags att börja med det. Framför allt saknade jag personligen någon slags genomgång hur ett bra sätt att lägga upp sitt arbete skulle vara. Jag travade länge fram och tillbaka utan att riktigt veta hur jag skulle börja. »Kursutvärderingssystem från