ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arkitektur och optimerade strukturer, ARK295, ARK295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-02 - 2012-01-20
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»8 57%
Bra»6 42%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.42

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att gestalta ett komplext byggnadsverk i ett stadsrum/landskapsrum.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Bra»6 42%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.85

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att uppvisa en förmåga till att utveckla koncept genom konceptmodeller med fokus på byggnadens funktion och dess bärande struktur.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 14%
Bra»6 42%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 4.07

- Det var fokus på volymkoncept. Det skulle vara intressant att behandla konceptmodeller på fler sätt.» (Bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att uppvisa en förmåga till en utforskande och reflekterande arbetsprocess (till exempel genom dokumentation av processen och genom en omfattande produktion av skissmaterial)
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Bra»9 64%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.78

- Bra. Vi har blivit uppmuntrade att dokumentera våra tankar och idéer.» (Bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- De motsvarade mina förväntningar.»
- Enligt förväntan»
- Bra»
- Jadå»
- kursen hade bra ambitions- och kravnivå i förhållande till avsatt tid.»
- Lärarna har haft lagoma krav och förväntningar på oss. Mina krav och förväntningar på mig själv har varit alldeles för höga.. »
- bra»
- Bra»
- Bra.»
- För lite tid.»

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 21%
Ganska bra»3 21%
Bra»2 14%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.78

- Bra med en intensiv startperiod. Jobbigt med utspridda tider för skissarbete.» (Ganska bra)
- fantastiskt bra upplägg med referensgrupper. supertrevligt och hjälpande.» (Mycket bra)
- Upplägget har varit bra! Skulle vara kul om Mårten kunde delta på fler handledningstillfällen. Mer handledning med KG. Ulf har varit fantastisk både som handledare och informationsgivare i projektet!» (Mycket bra)

7. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
Ganska otillfredsställande»2 14%
Ganska bra»2 14%
Bra»8 57%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- En konstruktionshandledning var alldeles för lite. Det hade behövts minst en till efter att man arbetat vidare sedan den första handledningen. Kritiken var alldeles för kort och det var jättetråkigt att det inte var någon studentkritik.» (Nej, inte alls)
- Hade gärna haft externa kritiker och mer tid för lärarna att läsa in sig på projekten» (Ganska otillfredsställande)
- För få tider eftersom man hade mycket jobb kvar efter sista handledningstillfället.» (Ganska otillfredsställande)
- Önskade mer handledning med Karl-Gunnar. Men jag vet att hans tid är begränsad och därför skulle någon annan också kunna ha handledning med fokus på den bärande strukturen.» (Ganska bra)
- Ulf är en kanonbra handledare» (Bra)
- Ulf ställde alltid upp! Mårten kunde ha varit mer närvarande både med kropp och ibland själ. Han höll på att somna vid ett kritiktillfälle. Inte ok.» (Bra)
- handeledningen var jättebra men kritiken var värdelös!» (Bra)

8. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»3 21%
Ganska bra»2 14%
Bra»4 28%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.78

- EXTREMT dåligt att ens material inte var genomläst av kritikerna samt att det var för ont om tid för varje genomgång. Det kändes som om att kritikerna bara tittade på bilderna på planscherna. Ens presentation bygger på bilder, text och muntlig presentation!» (Ganska otillfredsställande)
- Kritiken var som sagt inte särskilt bra. Tidigare har vi redovisat enskilda projekt i halvklass under en dag. Då hinner man gå in mycket mer på varje projekt och man hinner med studentkritik, vilken ofta känns mycket givande eftersom ens klasskamrater ofta har tänkt på något som man själv har missat.» (Ganska otillfredsställande)
- Mer specifik och konstruktiv kritik önskas. Det behövdes mer tid per projekt. hade varit bra att dela upp i två grupper, och kritikerna måste gå igenom hela planscherna noggrant innan så att konstruktiv kritik kan ges.» (Ganska otillfredsställande)
- Handledningen var bättre än kritiken, vilken var för kort. Handledningen kunde ibland fastna i enstaka frågor.» (Ganska bra)
- Kritiken kunde dock ha varit bättre, möjlighet till att läsa varandras projekt innan och även att få kritik från andra studenter hade varit värdefullt. Det hade också varit bra om det hade kommit kritiker utifrån som inte känner till projekten sedan tidigare.» (Ganska bra)
- Morten: För få kritiktillfällen, varav det ena för sent i kursen för att hinna genomarbeta det som sades. Ulf: Inget att klaga på!» (Bra)
- tiden är alltid för lite, med det är där man lär sig och utvecklas. Handleding är enligt mig det man ska lägga mest krut på för att få oss alla att lära oss att inte fastna och trampa i jämn takt» (Bra)
- Bästa kritiken hittills! Jättebra konstruktiv kritik med både vad man gjort bra och vad man ska tänka på och jobba vidare med!» (Mycket bra)

9. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Upplägget.»
- De tre faserna (koncept, skiss och presentation) fungerade mycket bra»
- Att man snabbt kommer igång med konceptmodeller var bra. »
- Konceptarbetet»
- Skissgrupperna, konceptfasen»
- kravnivån, höj inte förväntningarna till nästa år. de flesta av oss jobbade två veckor utöver den avsatta tiden, inklusive helgerna. Det var högst självvalt men med ökade krav misstänker jag att extratiden också skulle komma att öka. »
- Konceptkritiken och slutkritiken var fenomenala!»
- handledningstillfällena var bra upplagda med små grupper.»
- Indelningen i tydliga faser.»
- grupper att arbeta i, konceptuella modeller»

10. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Flytta om handledningstider i slutet så de inte sammanfaller med stenhårt Strukturmekanikplugg. Kritiktider med Morten även mitt i processen, som det var nu endast i tidig skissfas och när projektet nästan färdigställts.»
- För att AT-elevernas portfolios ska bli mer unika så kanske Lövåsen bör bytas ut mot ett annat projekt till nästa år.»
- Det vore bra med två handledningar med K-G istället för en som vi hade i årets kurs»
- kanske försöka trycka på vad alla elever ska lägga fokus på. »
- Ingen inlämning efter jul. Externa kritiker»
- Det här med optimering låter bra men blir lite svårt att tillämpa. Nästan alla projekt går väl ut på att optimera givet alla parametrar som är relevanta. Hade varit roligt att jobba i grupper om 2-3 stycken.»
- kan inte komma på något som ska bort, kanske hade förväntade slutprodukten kunnat kommuniceras tydligare (exempel på redovisningens omfattning tillgängligt. Utveckla kritiktillfället genom att ha fler kritiker utifrån, gärna yrkesverksamma arkitekter och ingenjörer (även med en frisk Ulf Bertilsson hade det gärna fått finnas fler kritiker). Sist men inte minst: uppmana oss elever att fixa efter-kritik-fika att fira med gemensamt, eller om ni, mårten och ulf, fixar det. Överlag en bra kurs!»
- Mer Mårten och KG handledning! Behåll upplägget och alla handledare»
- Inlämning efter jul gjorde att många inte tog sig något jullov. De flesta vill jobba ända fram till deadline.»
- Inlämning innan jul, jag vet att man själv kan bestämma sig för att vara klar innan jul men det är svårt att motivera sig till det när man vet att man kan lämna in efter jul. Detta resulterade i att många fick mycket kortare jullov. Ett jullov vi ska ha för att vi arbetar under högre tempo.»
- Avsluta kursen innan jul så att man kan ta lov och sedan använda omtentaveckan till omtentor och/eller portfolioarbete. Omtentaveckan bör för A-kurser fungera som kompletteringsvecka, inte som extra tid till kurser för att lärare önskar ta med mycket mer i en kurs än det finns tid till.»
- bättre planering så man kan få handledning under slutet också. förberedda kritiker»Kursutvärderingssystem från