ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cell- och molekylärbiologi 2, KMG050, Lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»8 28%
Cirka 20 timmar»11 39%
Cirka 25 timmar»6 21%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.17

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»13 44%
100%»13 44%

Genomsnitt: 4.34


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 57%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 21%

Genomsnitt: 2.03

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 26%

Genomsnitt: 2.26

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»10 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 26%

Genomsnitt: 3.05


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»7 24%
Mycket stor»13 44%

Genomsnitt: 3.1

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»16 55%

Genomsnitt: 3.31

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»16 55%

Genomsnitt: 3.48


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»24 85%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 62%
Hög»9 31%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.44

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 60%
Hög»9 32%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.46


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 24%
Gott»10 34%
Mycket gott»11 37%

Genomsnitt: 4.06

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken och föreläsaren.»
- The littérature exercice was very educational. »
- Redovisningarna i grupp, föreläsarna båda två, powerpoint»
- Mycket givande med litteraturstudierna»
- The book is really good, I like all the pictures and the image texts. The book has been really important for my learning. It was fun to do the project with Maurizio, it is fun to do something else than just the ordinary lectures.»
- Dina & Maurizio, högkvalitativa undervisare!»
- Dina! She"s an amazing lecturer!»
- Kurslitteraturen är bra, även mkt bra hemsida och Dina är en duktig föreläsare.»
- Dina, hon är jätteduktig och kan svara på allt man undrar. Väldigt kompetent föreläsare!»
- The lectures we had to prepare with Maurizio - new and exciting way to learn . The googledoc was great. Dina is very helpful and I appreciate that a lot.»
- Dina och Mauritzio är båda fantastiskt inspirerande föreläsare, de bästa jag haft på Chalmers. Mauritzo är rikigt karetsamtisk, och det märks att han brinner för sitt ämne. Dina är även hon otroligt duktig och kunnig, kan alltid svara på frågor. Googledoc är ett riktigt bra hjälpmedel, som jag hoppas sprider sig till fler kurser. Kurslitteraturen fantastisk!!! Projektet var bra, man lärde sig mycket.»
- Grupparbetena var riktigt bra. Google docs som alla kan skriva frågor i var också väldigt bra.»
- The revision points, google docs»
- De tre olika projekten. Roligt och annorlunda sätt att lära sig på! Tycker även det är bra att dina lägger upp revision points på det som är viktigt att lära sig.»
- Mycket bra föreläsare och mycket intressanta föreläsningsämnen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man får något för projekten, antingen högskolepoäng eller bonuspoäng till tentan. »
- The tempo of the lectures could be a little slower. It is a lot of subjects that are supposed to be concerned, but sometimes the powerpoint and speaking are way too quick for optimal understanding. »
- att alltid powerpointen skall ligga ute före lektionen»
- riktlinjer var oklara angående presentationer görs av studenter. Tycker att innehållet av presentationerna ska kontrolleras minst en gång innan.»
- Litteraturstudierna måste bli mer motiverande - "fiktivt" bonuspoäng som morot?»
- I think it was too much information considering the size of the course (4.5 HP). It felt like it was more information in this course than it was in Cell- och molekylärbiologi 1.»
- Dela ut slidesen innan föreläsning! Hjälper antecknandet.»
- Redovisningarna tog onödigt mycket tid jämfört med hur mycket man lärde sig på det.»
- I think it"d be more motivating if the litterature exercise gave bonuspoints for the exam.»
- Dina has to speak slower. »
- lägga ut pp innan föreläsning. Mauriztio: kika på Dinas powerponits. De är väldigt specifika och man förstår det mesta genom att läsa dem, och vet vad hon vill att vi ska ha med oss. Dina: kanske lite fler pauser i föreläsningarna, så man hinner med. Det hade varit bra om powerpointsen läggs ut innan föreläsningen, så man kan ha med sig ett utskrivet och ta anteckningar på. Jag skrev en fråga på googledocet flera dagar innan tentan, men fick inget svar på det. Denna fråga kom på tentan, vilket var frustrerande då jag faktiskt sökt svar men inte fått något.»
- Det är på tok för hög belastning för en kurs som "bara" är på 4,5 hp var tvungen att lägga ner minst lika mycket tid på denna som vilken annan 7,5hp-kurs som helst. Det behövs även ses över hur litteraturstudien genomförs nästa år. Känns lite krystat att ha det i denna kurs plus att det tar väldigt mycket tid och då det varken ger bonus eller några hp är det svårt att motivera sig att göra det.»
- Tycker att dina är en jättebra föreläsare, MEN hon pratar alldeles för snabbt för att man ska hänga med. Det är svårt att hinna snappa upp allt, dessutom när det är på engelska. Ett lugnare tempo, och det hade vart perfekt!»
- Mycket tydligare hänvisningar till vad man behöver lära sig, väldigt lätt att man försöker lära sig för mycket eller lär sig saker som är orelevanta till kursen. Något man inte riktigt har tid med»

16. Övriga kommentarer

- Mycket rolig, inspirerande och lärorik kurs. »
- Jättebra kurs! Väldigt roligt att föreläsarna själva tycker att det är spännande.»
- "Revision points to cover for the exam" ska helst delas ut i takt med kursen istället för sista veckan. Så hinner man gå igenom det och ställa fråga i början av nästa föreläsning»
- Lägg gärna ut pp-slides före föreläsningarna.»
- I know you know it Dina, and you hear it every year, but you really have to speak slower. I really think you would be a great lecturer if you could do that. Now it is hard to hear what you say, and it is nearly impossible to write at the same time.»
- Vi hade 6 föreläsningstillfällen och 3 repetitionstillfällen, hade varit bättre om man hade kunnat gå lite långsammare fram på föreläsningarna och haft endast ett repetitionstillfälle.»
- Bra och intressant kurs, jätterelevant bioteknikkurs! Kul att vi studenter fick chansen att hålla föreläsning också!»
- It"s way too much to learn for only 4.5 points. »
- Möjligtvis lite färre revisionpoints nästa år. Det är väldigt mycket vi ska kunna för en 4.5 hp kurs.»


Kursutvärderingssystem från