ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AFT081 Rum och rumskonfigurationer, AFT081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-21 - 2012-01-20
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Wiktor Kowalski»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Sammanfattande frågor

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 12%
Gott»22 66%
Mycket gott»7 21%

Genomsnitt: 4.09

- Överlag mycket bra, vissa detaljer saknas dock.» (Gott)
- Jag anser att tiden i vissa övningar var lite otillräcklig. Exempelvis i den tredje övningen i ritteknik, då vi skulle rita en utbyggnad på ett hus. Tiden som gavs för denna uppgift anser jag hade kunnat fördubblas, för att vi skulle kunna göra den ordentligt och förstå processen undertiden. » (Gott)

2. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ritningsteknik»
- friheten i uppgifter.»
- Tydligt projekt med bra riktlinjer»
- kritikernas samarbete/ihopsnack»
- Upplägget.»
- Mycket samtal kring arkitektur och rumslighet»
- Bastufilm och en inspirerande tomt»
- Rumslaborationer, snabba övningar som kapellen»
- De små rumsliga övningarna som sonaten och prepositionerna.»
- Övningen med tunga och lätta rum. Gav nya tankar om hur man kan skapa rum. Rittekniken upplevde jag som värdefull.»
- Kapellövningen var rolig. »
- Variationen i olika övningar inom olika områden. Mycket uppskattat.»
- De små deluppgifterna, sonaten, tunga och lätta rum, rumsanalysen, men även formövning och teckningsveckan. De sätter igång viktiga tankar och den begränsade tiden gör att man inte fastnar i att det måste bli ett fint resultat, den inre processen blir viktigare. Jag tog med mig mycket från dessa övningar.»
- Tiden, samt de rumsuppgifter vi fick i början av projektet.»
- Bastuprojektet»
- De inledande konstlaborationerna som kursen började med, frånfrån-tilltill och kapelluppgiften. Bra för att sätta sig in i andra sätt att tänka som man kunde utnyttja sedan under bastuprojektet.»
- Jag tycker att de små projekten skall bevaras.»
- Friheten i de korta övningarna.»
- Teckningsveckan var mycket bra men lite kort, även uppgifterna med kapellet var toppen. »
- tunga och lätta rum»
-
- Bastuprojektet, eller ett projekt om en likartad byggnad. Det var en intressant diskussion om det offentliga vs. det privata vad gällde platsen, bastubadarna och övriga människor som använde platsen. Det var mycket att ta hänsyn till, vilket inbjuder till lärorika debatter. Även analysen av olika rum (jag tror att det var "Rum och bild" laborationen hette) tycker jag var mycket lärorik och spännande.»
- Rumssonaten, tunga/lätta rum, studien av rum i Göteborg samt teckningsveckan tycker jag gav mest.»
- bastuprojektet, kapellprojektet samt färgsystemet»
- kapellövningen var givande och utvecklande, jag tycker det är bra att varva de större projekten med kortare projekt, där man tvingas till beslut direkt.»

3. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Större lärdom om att föreställa sig och läsa skalor»
- - »
- Ge en samlad bild av hur mycket som förväntas att eleven ska ta hänsyn till byggnadskonstruktivitet. »
- Bättre och tydligare information generellt. »
- vet inte»
- Instruktionerna skulle kunna bli lite tydligare ibland. Jag missuppfattade till exempel övningen från från till till.»
- onödigt med A2-planscher»
- Byte av handledare efter först kursen och även kritikgrupper»
- Mer handledning under teckningsdagarna på stan. »
- Viktigt att man som student får mycket hjälp till utvecklande av sina idéer. Att man pressas (inom rimliga gränser) att tänka några steg till, testa ytterligare någon idé om man har fastnat.»
- Det skulle vara bra att rotera ritsalsassistenterna. »
- Lite mer projekttid till bastun.»
- Föreläsning som innehåller konstruktion samt mer genomgående i ritteknik.»
- Lite tydligare genomgång innan uppgiften rumssonaten»
- Det var inte så bra att placera rittekniksveckan mellan konstlabbarna och projektet, jag hade hellre haft rittekniken avklarad tidigt, så att konstlabbarna ännu mer kunde ha influerat in på bastuprojektet.»
- Jag skulle gärna haft lite mer tid till bastuprojektet.»
- Många små detaljer kan förbättras, en förlängd teckningsvecka, mer tid till sista ritningsuppgiften (övning 3), att kunna boka in en helt annan assistent en eller två gånger är också en god idé. »
- Kanske kunde man införa ett "socialt" moment, tex. hur upplever olika samhällsgrupper ett visst rum. Men det kanske kommer in i senare kurser.»
- Skifta ritsalsassistenter mellan ritsalarna så man inte har samma på vindskyddet och bastun samt göra samma sak på kritikgrupperna. Det var bra att ni bytte kritiker men det hade även varit roligt att få nya personer att ge kritik åt. »
- Fundera över disponeringen av tid till ritteknik-uppgifterna.»
- teckningsveckan kändes lite flummig»

4. Övriga kommentarer

- - »
- Av någon anledning tyckte jag det var svårare att komma in i bastuprojektet än i vindskyddsprojektet. Kanske för att vi ägnade så mycket tid åt platsen på Bohus-Malmön och mindre tid åt talludden. Kanske hade man kunnat göra något mer ute på udden. »
-
- Sedan bör ni som håller i kursen uppmärksamma vad som händer i Göteborg i arkitekturkontext (typ arkitekturmässan) och underlätta för oss att engagera oss i sådant. Fick skippa halva introduktionen till "Tunga och lätta rum".»
-
- Annars ett roligt projekt. »

5. Hur bedömer du innehållet i teckningsveckan? Saknade du något och i så fall vad?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- mer tid»
- Givande. Gärna mer ljusstudier»
- Den var rolig!»
- den var så kort, kände inte att de gav så mycket. »
- nej bra!»
- Skulle behöva lite mer basic skissande. »
- Bra, det känns som att man utvecklas.»
- Hade kanske varit lärorikt att få lite tips om hur man kan öva sig mer och lite proportionslära»
- ojämn tidsfördelnig under de olika dagarna.fler uppgifter vid läppstiftet, men lika lång tid.»
- Tyckte det var ett bra upplägg att vara ute och tecka på olika platser och det var roligt att beskriva ett rum med ord. Hoppas att det kan bli en textsamling av allas som delas ut.»
- Kanske lite flängigt att åka runt så mycket, mer genomgång av resultat»
- Att lärarna var mer på plats och mer respons undertiden vi satt och tecknade på egen hand.»
- Intressanta uppgifter. För lite tid för varje moment, vilket gör att det blir rätt ytligt. Det gör att man inte sätter sig in helt i de olika uppgifterna, utan bara "betar av" dem.»
- Minns inte vilken av teckningsveckorna vi hade senast. Skulle kanske vara bra med en kort beskrivning i samband med utvärderingen, då tror jag att det hade varit lättare att tycka till om saker. »
- Jag tyckte att det var bra innehåll. Bra att få komma ut utanför skolan några dagar med.»
- På rak arm kan jag inte komma på något som jag tycker saknades. Det vi fick göra var roligt framförallt och för mig så är teckningsveckorna något som gör att man faktiskt blir tvungen att teckna mer än vad, åtminstone jag, annars gör. »
- roligt och varierat. bra inroduktioner till användbara verktyg för oss.»
- Det var bra, pressande men man lärde sig mycket, det var väldigt utvecklande och skapade ett intresse till ytterliggare försök»
- Bra. Saknade ingenting»
- Kul att behöva ta sig ut på stan och rita, jätteroligt! Saknade inget, kanske att den var lite kort?»
- Bra»
- I huvudsak bra, mer tid till att gå igenom varandras teckningar vore dock bra. Jag tror att man lär sig mycket av att se hur andra jobbar.»
- Lärorik men kanske lite för intensiv. Speciellt efter de 7 timmarna i Saluhallen. Hade gärna målad ännu mer akvarell och skissar ännu mer. Men teckningsveckan (3 dagar) var lite för kort för detta.»
- Det var bra, intressant att vara ute på stan och rita. Mycket lärorikt»
- Teckningsveckan var bra. Hade varit roligt med lite mer tips eller genomgång på hur man ska rita och vad man ska tänka på inför de olika delmomenten. »
- Jag kände att jag faktiskt blev en bättre tecknare genom veckan, dock blev det lite långrandigt, trots de olika platserna och olika uppgifterna, långa dagar som man bara sitter i ett rum och ritar. Kanske kombinera denna veckan med Färg, form och fotoshop-veckan så att det blir lite mer variation?»
- Teckningsveckan var mycket rolig och givande. Det var kul och annorlunda från de andra veckorna. »
- tycker det kunde träna mer perspektiv »
- För mig är det väldigt bakvänt att börja teckningsveckan med stoffteckning, känns som att det lätt kan hämma teckningslusten hos de som inte har så mycket tidigare erfarenhet. Jag hade hellre sett att man börjat med snabbare skissövningar, för att senare under veckan isåfall jobba ner till mindre detaljstudier. Kroki tycker jag är ett viktigt moment i teckningsutbildning, tyvärr var det för lite tid för att man skulle hinna komma igång ordentligt. Teckningen på saluhallen/nils ericsson var mycket bra. Akvarelldagen kändes ganska rörig, med fokus på för många saker samtidigt, akvarelltekniken och färgläran som jag tycker krockade lite med varann. Hade nog behövt mer tid för att kunna dela upp uppgifterna, och på så sätt kunna ta till sig det vettiga budskapet. Sammanfattat, mer tid till allt!»

6. Hur bedömer du uppgiften Tunga och lätta rum. Hur fungerade genomgången?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- bra»
- bra uppgift som man kommer att komma ihåg»
- Mycket intressant. Genomgången fungerade bra.»
- bra, bra»
- Intressant, lärde mig mycket»
- Var väldigt roligt och kändes lekfullt och lustfyllt.»
- Jag tyckte den var bra Och fick en att tänka till»
- Jag tyckte att det var en väldigt bra övning, och vår genomgång fungerade mycket bra.»
- Jag personligen tyckte inte alls om denna uppgift. Kanske för att uppgiften var att göra ett kapell och jag har svårt att skapa religiösa rum då jag har så lite koppling till religionen.»
- Bra övning, lär sig även på det som inte blir som man tänkt sig. Genomgången funkade bra- engagerad grupp.»
- Jätterolig uppgift. Bra att lära sig genom Mies och Kahn. Bra genomgång och diskussion»
- Mkt bra»
- Rolig uppgift! Personlig favorit. Inte så informativ genomgång, kunde ha varit lite tydligare.»
- Jag hade gärna velat att assistenten som var med på genomgången skulle ta större plats i samtalet. »
- Spännande uppgift och det var mycket nyttigt som man kan ta med sig till senare. Genomgången var givande med många intressanta diskussioner!»
- Genomgången var en av de intressantare genom hela kursen och jag tyckte uppgiften var en av de som verkligen bidrog till att man började skapa sig en mer rumslig uppfattning.»
- intressant. Genomgången fungerade bra, hade kanske varit bra med lite mer konstruktiv kritik från handledare som ledde genomgången. »
- ROLIG.»
- En ganska svår uppgift som fick en att fundera på hur man själv tänker när man ska rita en byggnad»
- Genomgången var lite luddig att ta till sig eftersom det var mycket nya begrepp och tankesätt. Men det var bra poängterat att det var upp till en själv, det var bra! »
- Väldigt bra!»
- Mycket bra uppgift. Roligt med kortare projekt där man inte hinner grubbla för mycket som kontrast till de längre.»
- Mycket bra, intressanta diskussioner och spännande kreationer. Borde dock ha uppmanat folk att besöka arkitekturmässan och planera in tid för sådant i schemat..»
- Mycket intressant. Fungerade bra.»
- Bra uppgift. Lite svår att förstå i början dock. »
- Av alla uppgifter tyckte jag nog att just den här var svårast att förstå. Efter genomgången hade jag många frågetäcken, men då lärarna gick runt och hjälpte till i ritsalarna klarnade mina funderingar tillslut.»
- Roligt med kapellen. Dock lite svårt att verkligen förstå begreppen Tunga och lätta rum.»
- Bra »
- mycket bra»
- Intressant uppgift. Skönt att vi valde ut några verk att fokusera på, blir ofta långrandigt och repetitivt när man går igenom allas projekt»

7. Hur bedömer du innehållet och genomförande av momentet om färg, form och fotoschop?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- bra»
- Mycket givande, gärna mer fotoshop»
- bra!»
- Kul! »
- lite torrare, men nyttigt!»
- Borde varit mer Photoshop. Annars var det bra, gav mycket.»
- Som sagt missuppfattade jag en av övningarna, men de två andra stationerna var väldigt givande.»
- Tyckte mycket om uppgiften Från från till till, men photoshop-dagen var för mig helt onödig då jag redan jobbat en del i programmet»
- Lite väl lång tid på färg och form, man orkar inte så länge. bra och grundligt för de som är nybörjare på photoshop.»
- bra men photoshopgenomgången gick för fort fram. Hade behövt mer tid och så skulle jag vilja få mer exempel på hur jag kan använda kunskapeni A-utbildningen»
- Bra, kanske man kunde ha fotokurs i samband med photoshop så man har eget material att jobba med ev. mer fokus på portfoliofoto redan nu»
- Färgövningarna var jätteroliga och inspirerande, lektionen i fotoshop kunde varit mer användbar om vi hade delats upp i grupper utifrån erfarenhet. Gav ej så mycket för mig som är bekant med programmet.»
- Att jobba med form utefter ord var givande, färg var svårt att få ett grepp om och för photo shop var det alldeles för lite tid.»
- Photoshopmomentet var väldigt bra, nyttigt att få en grund, då är det lättare jobba vidare på egen hand. Färgövningen med ncs-koderna var också rolig och lärorik. »
- Färg och form delarna var bra men ps dagen var ganska ytlig och inte så nyttig om man kan fotoshop sen innan. Men det är klart att det är svårt att göra när alla kan olika mycket»
- varierat och nyttigt. Bra grunder och sätter tankeförmågan på prov.»
- Bra.»
- Bra»
- Bra! Lärorikt och lagom lång tid.»
- Det var intressant. Svårt att undervisa photoshop dock, då alla ligger på olika nivå där.»
- Jag gillade starkt NCS-dagen. Kändes väldigt nyttig.»
- Helt okej. Lärde sig mycket.»
- Översiktligt förstås, som sådant: bra.»
- Det var roligt. Jag var ny på photoshop så jag hade tyckt att det varit kul med lite mer genomgång på den men i och med att många andra sysslat med det innan så kanske det är svårt. »
- Jag tycker att innehållet var grundläggande och lärorikt. Jag anser att en dag var bra tidsmässigt för dessa uppgifter.»
- Bra, men färgmomentet var rätt trist»
- Bra, kanske skulle det vara bra att lägga lite extra tyngd vid photoshop. »
- bra»
- intressant, NCS-genomgången kändes givande, gick dock lite långsamt. Kortare genomgång, så att man kan ge sig på övningsexemplen för att få in kunskapen ordentligt»

8. Hur bedömer du laborationen Rum och bild?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- bra»
- god»
- väldigt bra»
- Halvmotivation»
- Minns ej»
- Bra. Man fick verkligen öppna upp sinnet och bedöma vad som var det viktigaste i det här rummet.»
- Jag antar att detta är "känslorummet"? Jag tyckte att det var en mycket intressant uppgift och man fick mycket insikt i hur man uppfattar rum, vad som stannar kvar och att detta inte alls är samma för alla. Mycket intressanta samtal kring detta.»
- Kommer inte ihåg vilken det var.»
- kommer inte ihåg vad vi gjorde då...»
- bra»
- Oerhört nyttigt att sätta ord på rum.»
- Svår uppgift eftersom att jag inte förstod vad slutresultatet var tänkt att spegla, om det var känslan eller den faktiska platsens utseende. Lekfull uppgift.»
- Jag kommer inte på vilken övning som avses. »
- Bra att verkligen få tid att tänka igenom ett rum och öva på att beskriva det man upplever. Lärde mig mycket.»
- Kul, det var enormt utvecklande i form av rumsuppfattning»
- Den var väldigt intressant, man reflekterade verkligen över hur rummet såg ut och varför det gjorde det. Den fick mig att inse vilket enormt tankearbete det finns bakom många byggnader som man inte allt tänker på själv»
- Om det var den uppgift man skulle studera ett offentligt rum (annars minns jag inte vilken det var för tillfälllet): Roligt!! Skönt att få tid på sig att gå runt och undersöka och skissa. Jag var på Läppstiftet där vi redan varit tidigare och skissat, det tycker jag var skönt. Då hade man redan ett litet hum och hur stort det var osv, och kunde fokusera på detaljerna mer. Bra redovisningsform också tycker jag, opretantiösa modeller och spännande samtal! :)»
-
- bra.»
- Mycket intressant, lärde sig att reflektera över och beskriva arkitektur i ord som rörelse och riktning. Jag had dock lyssnat på en inspirerande föreläsning av en professor från BTH på arkitekturmässan, tror att andra kanske saknade något sådant för att komma igång.»
- Bra.»
- Kommer inte ihåg vad den innehöll. »
- Om laborationen "Rum och bild" var den uppgiften då vi delades in i olika grupper och sedan besökte olika byggnader (ex. Nils Ericsons terminal) så tycker jag att det var en mycket bra laboration. Jag var på Nils Ericsons terminal och anser att i alla fall DEN byggnaden fungerade mycket bra för en laboration. Jag fick analysera och fundera över de rumsliga värdena, människors rörelser i byggnaden (rummet) o.s.v. Det var också roligt att analysera ett så vardagligt rum som en bussterminal, för den brukar man inte annars tänka på ur arkitektoniskt perspektiv, men värdet av att den fungerar korrekt är ju väldigt stort.»
- Var det studien av olika rum i Göteborg? Isåfall - kul att få studera och analysera ett rum närmare, det gav mycket inspiration, väckte tankar och funderingar.»
- Bra»
- bra»

9. Hur bedömer du övningen Rumssonaten ? Har genomgången fungerat bra?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- svår men bra»
- mycket rolig och väldigt fri»
- Konstig övning.»
- bra, bra»
- Lite otydlig uppgift (men det var kanske medvetet?), annars kul! »
- Ja.. väldigt roligt och lekfullt. Som tunga och lätta rum. en favorit!»
- Lite luddig Och svår att förstå. »
- Den var svår, men det är ju bra att en del saker känns svårare än andra. Även här var kanske introduktionen lite svårtydd.»
- Rumssonaten var relativt frustrerande. Det var en svår uppgift som till slut blev ganska bra. Det var roligt att se på modellerna att man verkligen förstod att det var musik det relaterade till. »
- Något oklart. Även om målet är att få oss att hitta ett eget svar kan man ställa frågan tydligt.»
- intressant men jättesvårt»
- Väldigt inspirerande!»
- Väldigt fin uppgift och genomgången fungerade väldigt bra i min ritsal. Diskussionerna var livliga och alla deltog.»
- Svårt om man aldrig haft med musiken och termerna att göra, kan lätt tappa fokus. Behövs bättre med cd-skivor och spelaren eftersom man annars tappar tid.»
- Övningen var rolig, men jag kände inte att jag fick ut så mycket av den. »
- Spännande uppgift precis som tunga och lätta rum och genomgången var intressant!»
- Genomgången fungerade bra såvitt jag minns. Jag hade dock problem med att greppa övningen och känner nog att den mer givande delen av övningen var själva diskussionen vid övningens slut.»
- Tyckte mycket om uppgiften, utmanade tanken och funderingar kring vad som förenar form och musik.»
- Rumssonaten, se ovanstående svar.»
- Den var en aning luddig och det var svårt att riktigt förstå vad ni ville att man skulle göra. Först fanns det inga rätt och fel, sen var plötsligt vissa sätt fel ändå»
- Jätterolig!!!! Genomgången var verkligen bra, poängterade det "flummiga" men gjorde det ändå inte som om att det kändes omöjligt. Kul och väldigt nytänkande uppgift, den hoppas jag att framtidens elever också får göra! Är ju fantastiskt att inse att man kan utgå från precis vad som helst och få fram en form. »
- Den var jättekul och öppnar ögonen för ett nytt sätt att arbeta och tänka.»
- Jag tycker att det var lite för mycket att sätta sig in i och genomför på så kort tid, i alla fall för mig som inte hade någon aning om vad en sonat var. Bra genomgång.»
- Mycket rolig övning. Jag har gärna flera projekt som blandar konstformer.»
- Svår att förstå hur man skulle göra, men rolig utmaning. Skulle nog ha underlättat om man hade sett några exempel först på hur musik kan översättas i ruslighet... För min del blev det istället att jag skapade en skulptur med symboler från budskapet i låten.»
- Väldigt intressant. Svårt men roligt. Genomgången (av slutresultatet) led lite av att inte vara lärarledd. »
- Rumssonaten var enigt mig nästan den roligaste kursen. Genomgången fungerade bra i vår ritsal. »
- Genomgången tycker jag var inspirerade. Jag var väldigt fundersam om hur jag skulle eller borde gå tillväga i uppgiften, men jag tyckte samtidigt att ni var ganska tydliga med att vi i princip kunde tolka uppgiften som vi ville. Jag misstänker att lärarna inte vill dela ut direkta order, utan de vill att vi ska tänka, fundera, vrida och vända på problemet/utmaningen. »
- Kul övning och bra genomgång!»
- Mycket rolig o spännande. »
- lite flummig»
- Jag fick inte ut så mycket av den uppgiften personligen, men jag ser poängen med uppgiften. parallellen musik - arkitektur är intressant, likaså interdisciplinära samarbeten, men det kändes svårt att leva sig in i uppgiften.»

10. Hur bedömer du momentet Ritteknik?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- mycket bra»
- givande»
- Bra!»
- sådär, att kalkera bara var inte så utmanande precis»
- Jättebra»
- Stelt och mycket som bara gjordes utan att förstå helt. behöver verkligen uppföljning för att fastna!»
- Bra eventuellt lite mer Och kanske några övningsuppgifter»
- Mycket givande.»
- Ritteknik var SÅ kul. Det kändes som ett perfekt avbrott i allt flum. Väldigt "stelt" och precist och inte så mycket frihet. Jättebra. Och roligt. Och bra inför det kommande projektet, alla började verkligen använda sina skisspapper!»
- ojämn tidsfördelning, speciellt sista dagen. Men nyttigt för en oerfaren.»
- en av dom bättre kurserna hitills. Jättebra information, tydliga genomgångar, allt på papper med tydliga kursmål nedskrivet mm. Stefano d Elia är toppen»
- Nödvändigt och bra»
- Jättekul! Vill rita mer för hand och lära mig det traditionella hantverket. Dock kändes det lite meninngslöst att bara kalkylera av. Föreläsningen med Nice kanske var lite långdragen.»
- Nyttigt! Föreläsningarna gav dock inte så mycket. Hade varit bättre med än mer praktiska uppgifter.»
- Jag tycker inte att rittekniksveckan gav så mycket, det blev mest en övning i att rita av. Man skulle kanske kunna dela ut övningarna i 1:100, så skulle vi kunna rita dem i 1:50. Då hade vi samtidigt övat på att förstå de olika skalorna.»
- Bra och lärorik vecka. jag tycker att man fick lära sig grunderna bra och uppgifterna som gavs var bra.»
- Nyttigt och något som kan direkt ser konkreta resultat av vilket jag tror kan vara motiverande för många. Sen är det alltid bra att ha fått en grundlig genomgång i hur man faktiskt använder våra olika ritverktyg och gör betydligt snyggare ritningar än tidigare.»
- Bra att få veta hur man bör rita, kände mig säkrare i projektet.»
- Lite mer tid till sista övning, samt att man får ytterligare exempel att öva på. Mer övning helt enkelt.»
- Mycket bra, det enda negativa var bristen på kopieringsapparater när vi skulle lämna in ritningarna»
- Jag var lite avig i början till att uppgifterna gick ut på att kalkera av redan färdiga ritningar... Men det var lärorikt! Lite stressigt med tid på någon uppgift, och någon hade man onödigt mycket. Föreläsningarna var sådär, tycker att de utgick ifrån att man redan hade mycket kunskaper i facktermer och material, vilket de flesta inte har än....»
- Jättebra. Lärde mig enormt mycket på kort tid. Dock var tidsplanen väldigt konstig då vi fick jättemycket tid till uppgift 2 som gick fort att genomföra och bara tre timmar till uppgift 3 som var bra mycket mer avancerad.»
- Lite tunt. Gärna mer ingående, mer tid.»
- Mycket givande. Kändes först meningslöst at kalkera men den sista uppgiften var riktigt kul och då hade man övat upp sig tillräckligt. Dock så tycker jag tidsschemat för den sista uppgiften var alldeless för marginell, vi fick halften så mycket tid åt att göra tre gånger så mycket ritande (plus att vi nu skulle vara kreativa). Föreläsningen av Johan Linton efter Övning 3 var dock helt fel timing. Jag var för trött för att orka lyssna, men det kan ju bero på att jag tvingades hoppa över lunchen för att bli klar med uppgiften i tid.. Dessutom var det en föreläsning med Cameroon Sinclair (Architecture for Humanity) denna vecka som hägrade och det var synd att skolan inte informerade bättre om detta.»
- Nyttigt. Men mördande tråkigt! Hade varit roligare med något annat motiv än en eländig stuga. »
- Det var okej. Hade kunnat fördela tiden lite bättre med lite mindre tid på de tidigare uppgifterna och lite mer tid på sista uppgiften då man skulle göra en egen utbyggnad. Speciellt då informationen som ni gav sa att vi bara skulle använda en dag åt den uppgiften och inte arbeta på kvällen. En dag räckte inte! De som gjorde bra ifrån sig på den uppgiften hade suttit längre tid!»
- Det var ett nyttigt moment som lärde mig en del om hur ritningar bör göras på bästa sätt. Men som jag nämnde ovan anser jag att man hade avsatt alldeles för lite tid till uppgift 3, då vi skulle rita en utbyggnad till huset. »
- Det kändes lite som vi bara satt och kalkerade, inte lärde oss så mycket.»
- Bra»
- mycket bra»
- Bra och givande. Kanske går att lösa uppgifterna på något bättre sätt än att kalkera av ganska dåliga kopior av ritningar, men det gjorde jobbet.»

11. Var introduktionen av projektet Bastu tillräcklig? Om inte vad saknade du?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Viss diskussion angående att föreställa sig skalor skulle nog vara bra för många»
- ja»
- Det tycker jag, hade varit bra med mer info om hur mycket man ska kunna om själva byggandet och konstruktion»
- ja»
- Ja, det tycker jag.»
- Jadå.»
- Det var bra»
- Ja.»
- Den var tillräcklig. Det var roligt att få se filmen. Ni borde uppmanat oss till att basta MER!»
- Otydligt vem bastun ritades för, men antar att det var ett medvetet val. Svårt att veta hur stor vikt man ska lägga på funktion, material vs estetik. Speciellt när handledare inte heller kan "basturegler".»
- ja det tycker jag»
- Ja -bra med utdelat kompendium»
- Lagom introduktion. Trivs med att vara fri i idéprocessen och det räcker med introduktion som filmvisning (Den nakne mannen). »
- Ett något tydligare program hade inte varit fel, om det finns tankar runt vilken hänsyn man ska ta till platsen till exempel.»
- Jag skulle gärna ha fördjupat mig mer i platsen, för att få en starkare känsla för projektet redan från början. Den finska bastufilmen var bra. »
- Ja det var det, saknade inget. »
- Väldigt omfattande introduktion och framförallt uppskattade jag det konkreta i hur vi skulle möta projektet inledningsvis med att formulera våra grundidéer, göra en tidsplan o.s.v. »
- ja.»
- Uppföljning längs vägen, tips.»
- Den var bra. Filmen var fantastisk och det utdelade materialet som vi fick att läsa om basun var väldigt givande»
- Ja, introt var bra! Skönt att få ett papper redan från början för att lättare kunna dela upp sin tid och planera bra. »
- Ja»
- Helt ok.»
- Ja, fast att åka ut och basta på riktigt enligt kostens alla regler hade nog varit ännu bättre! Filmen var dock mycket rörande och gav en del tankar om bastuns sociala roll.»
- Den var tillräcklig.»
- Ja det tycker jag. »
- Jag tyckte att bastuintroduktionen var informativ och väldigt inspirerande. Bra val att ha med den finska bastu-filmen tycker jag! På så vis fick man en uppfattning om vad bastubad kan betyda för andra människor. »
- Den var tillräcklig, bra med de tre grundtankarna och planeringen.»
- Ja den var verkligen tillräcklig. Man fick en bra uppfattning om vad uppgiften handlade om. Mer än vid projektet på Bohus malmön»
- det var bra»
- Perfekt intro, inspirerande film, tydliga ramar för projektet och besök på platsen. »

12. Hur har projektarbete fungerat? Fick du tillräcklig assistenthjälp? Vad saknades?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Det fungerade bra»
- fungerat bra, assistenthjälpen var lagom man kunde själv flexibelt välja om man ville ha mycket eller mindre hjälp»
- Bra. Jag fick tid med assistenten, men ingen bra feedback/ ideer. Jag anser att Josefina kan för lite om arkitektyrket för att ge konstruktiva givande råd.Hon är även för snäll. Jag fick sådan kritik på kritiktillfället som hon hade kunnat informera om under projektets gång.»
- hade föredragit mer assisten hjälp sista veckan, snarare än första veckan då vi inte hade lika mycket frågor»
- Bra! Ja, fast det hade kanske varit bra att få hjälp av olika handledare/assistenter under projekttiden eftersom de verkar ha väldigt olika synpunkter och fokus. I för sig bra att ha en kontinuerlig kontakt, men lätt att ´,färgas´,av en specifik persons åsikter lite för mycket kanske.. »
- Ja det var bra. Kändes friare än förut på något sätt, vilket gjorde det läskigare.»
- Gått jätte bra. Nöjd med Fredrik som assistent, Han gör ett bra jobb. »
- Jag tyckte att arbetet gick bra och att jag fick tillräcklig och bra assistenthjälp.»
- Jag är inte så nöjd med min assistent. Hon är jättetrevlig, men jag vill ha någon lite "hårdare" och mer konstruktionstankemässig. Det har varit väldigt roligt att i detta projekt kunnat och vågat ta hjälp av vänner, man inser att man redan har växt och mognat av utbildningen.»
- har alltid kunnat ta den hjälp jag behöver.»
- Fungerade riktigt bra denna gången med tidsplanering mm .Klart man hade velat ha lite mer tid för att kunna göra det ännu bättre. Jättebra assistenthjälp av Joakim.»
- Det vore bra med mera kanske kan man ha vissa genomgångar gemensamt i ritsalen»
- Fredrik Kjellgren är en otroligt bra ritsalsassistent. Engagerad och energisk. Har lärt mig mycket tack vare hans handledning. »
- Det känns som om assistenterna arbetar väldigt olika, vilket ger olika förutsättningar för utveckling och hur man klarar av projektet. Det är viktigt att assistenten hjälper en vidare mot nya idéer och insikter.»
- Hade gärna fått mer respons av min ritsalsassistent samt pratat med andra assistenter. Jag skulle gärna vilja diskutera mer om material och konstruktioner.»
- Jag tyckte assistansen var bra och fungerade bättre än under projektet med vindskyddet»
- Projektarbetet har fungerat väldigt bra från början till slut och jag känner att jag hela tiden har kunnat få hjälp av vår ritsalsassistent och använde upp till fyra hjälptillfällen. Tycker egentligen inte att något saknades men undrar huruvida det funkar att boka in möten med assistenter från andra ritsalar med tanke på att de också skulle kunna vara vår kritiker senare?»
- har fått tillräcklig hjälp. Hade kanske varit bra med mera samsyn mellan olika handledare kring var fokus ligger när det gäller vad man ska lära sig. Det kanske är meningen att det är upp till eleven, men det kan ibland vara svårt att veta vad som är värt att fördjupa sig i när man fortfarande är så ny i utbildningen, och det var svårt att få tiden att räcka till att gå på djupet i alla delar. Till exempel kunde det från ett håll låta som att materialval i detta projekt mest var nödvändigt för förmedling av stämning, medan vissa kritiker sedan förväntade sig en mer fördjupad kunskap på det området under redovisningen. Det är klart att man har olika synsätt men det skapar en stress att inte veta vad man förväntas prestera. »
- Sådär, tiden fanns men jag kände att min assistent var inte tillräckligt ifrågasättande gentemot mitt projekt.»
- Det har fungerat bra. Det skulle vara kul om fler assistenter cirkulerade mellan ritsalarna lite grann så man får respons från flera olika personer under projektets gång»
- Det har fungerat bra! Skönt att man redan i andra projektet märker skillnad i hur man jobbar! Jag kunde dock önska mer tid med assistenten, fanns många frågor mot slutet som ingen kunde svara på. »
- Bra. Ja. Tid.»
- Fungerade i stort bra. »
- Det blev lätt så att man gjorde att val utan att fundera på vad man valde bort.. Vilket blev ödesdigert för mitt projektarbete. Jag tyckte inte riktigt fick tillräckligt med assistenthjälp, men det jag saknar är nog snarare att någon som inte följt mig ger kritik en eller två ggr. innan inlämning så att jag vågar ifrågasätta mina val. »
- Det var bra. Möjligtvis hade det varit bra med någon som riktigt sparkade en i ändan för att rycka upp en ur vegeterande, men vi är ju vuxna så det ska egentligen inte behövas. »
- Hade varit roligt om man bytt assistent från vindskyddet för att få en ny person att bolla tankar och idéer med. »
- Jag tycker att det har fungerat mycket bra. Efter vindskydds-projektet lärde man sig lite bättre hur man bör disponera sin tid, och vad som är viktigt. Jag fick tillräckligt med assistenthjälp.»
- Det fungerade bra, kul projekt! »
- Jaa. den fungerade mycket bra!»
- ja, tycker det har varit bra när lärare har gått runt så man kan få hjälp från andra lärare för att få en annan syn på sitt projekt.»
- Har fungerat bra. »

13. Hur har kritiken fungerat? Vad saknade du?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- En mer aktiv lärare»
- Väldigt lärorik. »
- Joakim var mycket bra!»
- bra, saknade en diskussion mellan eleverna. de hanns inte med för vår kritiker hade så mycket att säga.»
- Bra»
- Det var hur bra som helst faktiskt. (Björn Gross!)»
- Va bra,»
- Bra, har ingenting att klaga på.»
- Kritiken fungerade bra. Intressanta diskussioner.»
- Bra kritik och diskussion. Fastnade dock vid ämnet "privat och offentligt" som tog plats från exempelis ritteknik och praktiska lösningar.»
- tuff men bra, konstruktiv kritik. Men jag tycker nog kritikern behöver gå en kurs i självbehärskning/empati/pedagogik...om det inte är en del av kursmålet att lära sig att få en utskällning förstås!»
- Den var ganska knapp och okonstruktiv tyvärr till skillnad från förra gången då jag lärde mig massor»
- Kritikdagarna var väldigt lärorika. Att få höra alla idéer och se hur alla löst allt på olika sätt och sedan allas synpunkter och frågor. Min kritiker utgick från hur långt komna vi var i projektet. Vad man skulle behöva förändra, förbättra och arbeta vidare med om man tänker sig att det skulle realiseras. Jag gillar när kritikerna är ärliga och konstruktiva. Tack Björn!»
- Kritiken fungerade bra.»
- Jag är väldigt nöjd med kritiken. Jag var i Fredriks grupp och fick väldigt mycket ut av de två dagarna, otroligt lärorikt och intressant. Mycket spännande tankar och funderingar väcktes hos mig.»
- Det var bra, inget saknades som jag kommer på nu.»
- Jag upplevde kritiken som jättebra och väldigt givande. Kan inte låta bli att jämföra kritiken med det förra projektets kritik, då jag hade en väldigt "snäll" kritiker som inte lade fram så mycket negativ kritik. Utifrån jämförelsen kan jag bara konstatera att vilken kritiker man har gör jättemycket för kritiken som helhet och att det därför är mycket bra när vi får möjlighet att ta del av flera olika kritikers åsikter. »
- Vår handledare fyllde mest i om det var något som den tyckte att de kritiserande eleverna inte belyst och man fick därför inte veta vilken del av kritiken från eleverna som den höll med om och inte. Det hade varit önskvärt om handledaren redovisar sina synpunkter efter eleverna men inte fyller i deras kritik utan återger vad denne sett. Eftersom handledaren ändå är den mest erfarne är det annars svårt att veta vad denne tycker fullt ut.»
- Mer tid för kritikern.»
- Den fungerade bra. Jag saknade ingenting»
- Bra! Saknade ingenting faktiskt, tycker det är bra som det är. »
- Bra.»
- Bra. Saknade en del värme i ljusgården bara.»
- Jag tyckte den var bra men nästan lite för hård, fick en stor tankeställare (som kändes som en örfil) och blev ganska sur på mig själv efteråt. Saknade någon att berätta hur jag kände för. Men jag skall försöker att ta åt mig det, det är det värt för jag lärde mig absolut något av det.»
- Den fungerade bra. Jag saknar bara en trevligare lokal än ljusgården, som är så grådaskig och dragig att man tror sig vara vid Uppsala högar i november. Är det inte komiskt att arkitekturprojekten presenteras i denna hopplösa hall?»
- Den var okej. Hade varit roligare om ni hade förändrat kritikgrupperna mer så att man kunde få vara med nya personer istället för samma som på kritiken av vindskyddet. Tror att det hade varit mer givande och inspirerande att få se hur fler jobbat. »
- Jag var väldigt nöjd med den kritikern som tilldelades min grupp. Jag anser att kritiken som min kritiker gav var relevant och hon påverkades inte av personlig smak, utan talade främst om riktig fakta, ställde konstruktiva frågor m.m.»
- Fungerade bra också.»
- Bra»
- tycker kritiken är bra, dock kan jag tycka att min handledare var lite subjektiv»
- Vi hade bra och intressanta diskussioner i vår grupp, men kritikern tog inget utrymme. Större delen av kritiken blev från student till student, vilket såklart också är viktigt, men jag upplevde det som att det drog över så att kritikern inte hade tid kvar att uttrycka sina åsikter. Mer uppstyrt vore bra. »Kursutvärderingssystem från