ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Mekanik Z2, TME010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-29
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Tips är att lägga ut alla basuppgifter samt lösningar från början eller i alla fall att lösningar kommer ut samtidigt som uppgifterna.»
- tydligt projekt-PM med hänvisningar och förklaringar. framförallt bra hjälp till matlab.»
- Allting var relativt lätt att förstå och hitta, vilket jag tycker är det viktigaste.»
- Var otydligt i Projekt-PM när redovisningen av projektet skulle ske. Såg att det stod "senast 7e december" på ett ställe och trodde då att det var redovisningstillfället vilket dock ej var fallet.»
- Vad som gällde kring projektet var oklart då olika direktiv gavs, trots en utförlig beskrivning i Projekt-PM. »
- Fungerade bra. Ibland lite svårt med handledning under projekt.»

Kurs-PM
68 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»19 29%
28 43%
++»18 27%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.98

Kurshemsida
68 svarande

- -»1 1%
5 7%
OK»28 42%
24 36%
++»8 12%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.5

Projekt-PM
68 svarande

- -»0 0%
6 8%
OK»25 37%
25 37%
++»11 16%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.61

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Bra att man får ha en formelsamling men den kan göras mer tydlig.»
- Kan vara bra att ha alla formler som behövs, t ex. areaformler. Nu när vissa fick dem uppskrivna osv.»
- Skulle vilja ha ett facit med lösning bredvid så man vet hur man ska lösa uppgifter man inte kan.»
- JAg använde i princip inte mekanikboken, gjorde uppgifter i början, men ju längre man kom i kursen blev det för svårt utan någon lösningsgångs förslag och endast en räknestuga i veckan då hann man inte med så många uppgifter, så själva boken hjälpte inte mig så mycket, tycker till nästa år att det ska finnas lösningsgångar till de rekommenderade uppgifterna. Formelsamligen var bra, man behövde den inte så mycket men när man väl skulle använda den, var den enkel och tydlig.»
- fanns bara svar till uppgifter skitsvårt att veta vad man gjort fel»
- Det var ett stort glapp mellan basuppgifterna och uppgifterna i boken. Basuppgifterna var väldigt lätta och sen var steget lite för stort till att klara uppgifterna i boken som var mycket svårare. Hade varit bra med lite svårare basuppgifter eller iaf några lite svårare så steget inte blev så stort.»
- Vissa uppgifter i boken var väldigt svåra, hade behövts något mellanting mellan dessa och basuppgifterna»
- Mekanikboken innehöll lite väl mycket utsvävande text som inte var riktigt relevant. »
- Bra kurslitteratur som bra stämde överrens med föreläsningarna. Det enda jag saknade var lösningsförslag i facit.»
- Använde knappt boken. Formelsamlingen lite svår att hitta i»
- Dåligt att det bara finns mycket korta svar i facit till uppgifterna, vilket gör att det tar onödigt lång tid att förstå och lära sig uppgifter. Trots att man läser texten i boken förstår man ofta inte uppgifterna.»

Mekanik, Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson
66 svarande

- -»2 3%
6 9%
OK»22 33%
20 30%
++»12 18%
Använde ej»4 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.69

Formelsamling i mekanik, M.M. Japp, Chalmers
66 svarande

- -»1 1%
6 9%
OK»13 19%
34 51%
++»11 16%
Använde ej»1 1%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.77

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Per-Åke och Erik hade mycket bra struktur i det de presenterade. Tack för det!»
- Goran och Kristian har varit toppen!»
- Per-Åke kan ibland ha en konstig attityd.»
- Per-Åke skriver jättetydligt på tavlan, går igenom exepmel på tavlan vilket är bra. man får dock en känsla av att han inte gillar "okunniga" elever, vilket gör att man drar sig för att fråga honom om hjälp. Ibland kan han åtminstne ta en snabbkoll så att klassen hänger med på algebran, det går inte väl snabbt ibland, även om jag tycker det är bra att han inte tar varje steg och påsåvis spar lite föreläsningstid.»
- väldigt bra med övningstillfällen, tycker de ska behållas!! och tackar alla övningsledare jag träffade, de gjorde en bra insats»
- Per-Åker bra föreläsare, går igenom saker noga. MEN tempot är VÄLDIGT långsammt. Samt tycker jag att det är jobbigt att han slutar föreläsa varje gång någon kommer försent. Fortsätt bara! Därav minus!»
- Jag hade gärna haft mer räknestugor. Ofta räknade jag själv när övningsledarna räknade andra tal»
- Goran och Erik var mycket duktiga på att på ett lugnt och pedagogiskt sett bygga upp sina övningar och förklara det som var oklart. Per-Åke var onödigt spydig och otrevlig när man behövde fråga honom något. »
- Jag hade i princip bara Goran som övningsledare, han var toppen, duktig på att förklara så att man förstod och villig att hjälpa till. Per-Åke hade bra förläsningar som var strukturerade och tydliga, väldigt bra. Men hans attityd var ibland inte så bra, man kunde lätt känna sig underlägsen. »
- Projektet fick för lite tid för eget klurande, övningsledaren hetsade på oss lösningar för snabbt. Vore bättre med enstaka tips när man ber om det. Än att börja med att lösa hela problemet på tavlan»
- Eriks övningstillfällen var mycket bra, tydlig struktur och lätt att hänga med och förstå.»
- Bra med många övningsexempel på föreläsningarna. Övningstillfällena var systematiska och mycket lärorika»
- Per-Åke var mycket bra, lugn, metodisk och ritar tydliga figurer samt har glimten i ögat. Shahab också mycket bra, tråkigt att inte fler gick på hans övningar. Erik stressade igenom övningarna lite väl mycket.»
- Var på Kristians övningar första veckan eftersom han var för TD, men det kändes som att han var dåligt förberedd då han gjorde fel på uppgifter och var mycket otydlig. Dessutom slarvade han med beteckningar vilket är väldigt förvirrande när man ska försöka lära sig hur det fungerar och hur man bör skriva på t.ex. en tenta. Tycker att de lösningsgångar som övningsledarna gör på övningarna ska vara så noggranna och tydliga att de hade kunnat skrivas så på tenta. Bytte sen till Goran som var mycket bättre och tydligare. Ibland när Goran var pappaledig var det en annan kille där, vet ej vad han heter dock. Han var helt ok, kändes ambitiös och förberedd!»
- Kristian fungerade jätte bra i mindre grupper där det fanns mer tid för frågor och man kunde diskutera talen på ett lugnt sätt. I större grupper kunde han verka oförberedd och stressad.»
- Hade bara kontakt med Goran och Per-Åke»
- Per-Åke var bra som föreläsare, strukturerat och svarade gärna på frågor om man inte hängde med.»
- Bra och strukturerat.»
- Goran grejade biffen»
- Per-Åke hade bra och tydliga föreläsningar, uppdaterade hemsidan snabbt, svarade snabbt på mail, hjälpte en då man hade frågor och var alltid vänlig! Goran var bra och pedagogisk som övningsledare! Kristian verkade däremot och oengagerad under övningarna och sa ofta fel. Det kändes onödigt att gå på övningar med Kristian eftersom de inte gav någonting.»
- Bara övning med Erik Lindfeldt i hörsal hade varit att föredra, som det var nu fick man trängas i ett klassrum och all fick inte platts, Övningarna var ju endå bara genomgång så det fins ingen poäng med två olika i olika salar.»

Per-Åke Jansson, föreläsare
67 svarande

- -»1 1%
3 4%
OK»13 19%
31 46%
++»19 28%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.95

Erik Lindfeldt, Övningsledare, Projekthandledare
67 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»8 28%
7 25%
++»13 46%
Ej svar»39

Genomsnitt: 4.17

Shahab Teimourimanesh, Övningsledare, Projekthandledare
67 svarande

- -»2 7%
3 11%
OK»10 37%
10 37%
++»2 7%
Ej svar»40

Genomsnitt: 3.25

Kristian Holmqvist, Övningsledare, Projekthandledare
67 svarande

- -»5 19%
8 30%
OK»8 30%
2 7%
++»3 11%
Ej svar»41

Genomsnitt: 2.61

Goran Ljustina, Övningsledare, Projekthandledare
66 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»8 22%
9 25%
++»17 48%
Ej svar»31

Genomsnitt: 4.2

Peter Möller, Projekthandledare
65 svarande

- -»1 6%
3 20%
OK»9 60%
2 13%
++»0 0%
Ej svar»50

Genomsnitt: 2.8

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Projektuppgiften var verkligen jättesvår. Tog lång tid att få hjälp.»
- Föreläsningar och övningar har varit mycket tydliga -bra!- och man får bra anteckningar därifrån.»
- kavlitén på övningarn är extremt varierande. en del övningsledare (erik tror jag han heter) är väl förberedda och vill lära ut. andra (kommer inte ihåg hans namn, lång kille) kändes inte alls förberedda och var förvånade när man frågade frågor.»
- För många övningar och för få räknestugor»
- För. För långsamt Mycket bra om man gick till rätt övningsledare. Bra med vad är sökt, givet och lösning. (kommer ej ihåg hans namn tyvärr) Varit på någon annan som inte kunde svenska så bra och hans övning var ju inte så bra. Dock inte pga språket.»
- Övningar: beroende på om man fick plats i den sal där Erik gjorde uppgifter eller ej så varierar det mellan (++ till --).»
- Föreläsningarna tog endast upp de enklaste fallen inom varje område och när man sen skulle göra uppgifter i boken så fick man en smärre chock av skillnaden i svårighetsgrad. Föreläsningarna bör anpassas i högre grad efter boken.»
- I projektuppgiften lade man för mycket tid på fel saker tex avgöra om ode45 skulle ha kolonn eller radvektor.»
- Projektuppgiften var väldigt kul, synd att det inte var lite större omfattning.»
- Projektet bedömdes olika mellan övningsledarna»
- Tycker projektuppgiften var onödig eftersom fokus låg på att lösa uppgiften i matlab inte på förståelsen av problemet. På TD har undervisningen enligt många varit undermålig i matlab vilket gör att en sådan här uppgift är nästintill omöjlig för många av oss. Det slutade med att övningsledarna fick bit för bit ge svaren åt oss. Allt var chansningar och vi förstod egentligen ingenting av det vi skrev in. Det var smått löljigt att vi förstod helheten av problemet men våra begränsningar i Matlab gör att vi inte kan lösa den. »
- Väldigt varierande svårighetsgrad på föreläsningarna. Per-Åke var dock bra och hade en tydlig struktur. »
- Bra kombination av föreläsningar, demo och övningar. Matlab momentet känns onödigt, och alldeles för svårt då åtminstone vi på Industriell Ekonomi har använt Matlab alldeles för lite för att kunna skriva en massa kod från skratch. För månnga på handledningstillfällena, i röriga salar.»
- övningarna varierade så i kvalité beroende på vilken ledare man hade. Vissa var jätte bra medan andra var dåliga pga tex entusiasm, oerfarenhet eller helt ostrukturerade övningar. Man fick gå till lektionsalen redan på lunch rasten för att få vara med på Eriks övningar.»

Föreläsningar
67 svarande

- -»1 1%
4 5%
OK»13 19%
32 47%
++»17 25%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.89

Övningar
66 svarande

- -»0 0%
4 6%
OK»17 29%
25 43%
++»12 20%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.77

Projektuppgift
64 svarande

- -»4 6%
12 19%
OK»20 32%
18 29%
++»7 11%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.19

5. Matlabhandledning

Hur anser du att handledningen till projektuppgiften fungerade?

Matrisfråga

- Väl på plats var den bra men jag saknade den inställda föreläsningen om Matlab.»
- var i stort sett där för att redovisa. »
- tycker uppgiften i sig var dålig, men inget fel på handledarna»
- kodningen var simpel, det var handledningen fram till matlab som var mycket bra.»
- Goran var här också mycket bra!»
- Projektet fick för lite tid för eget klurande, övningsledaren hetsade på oss lösningar för snabbt. Vore bättre med enstaka tips när man ber om det. Än att börja med att lösa hela problemet på tavlan»
- Behövdes knappt någon handledning på en så liten uppgift, det var ganska snabbt avklarat ändå.»
- fanns ingen!! »
- Övningsledaren Peter som var med på matlab lektionerna gav ingen bra hjälp och tycktes dumförklara oss som inte förstod matlab. Goran och Kristian var jätte bra.»
- jag upplevde inte att projektuppgiften gav något och det var dåligt att vi inte fick en inledning till matlab eftersom vi I:are inte har gått en matlabkurs. Goran var bra.»
- Den uteblivna matlab-repetitionen gjorde det svårt att komma igång, förmodligen framförallt för TD som inte jobbat särskilt mycket med matlab. Det var ofta mycket trångt och svårt att få plats i datorsalarna samt tog lång tid att få hjälp.»
- Projektuppgifter var svår med våra dåliga kunskaper i matlab.»

Matlabhandledning
65 svarande

--»4 7%
7 12%
OK»22 40%
16 29%
++»5 9%
gick inte på handledningen»11

Genomsnitt: 3.2

6. Tempo i kursen

Matrisfråga

- lite snabbt tempo just i algebran, både på övningar och föreläsningar. ett tips är att kolla med klassen så att man hänger med ibland.»
- planeringen gick ner för att ge plats åt projektuppgiften, mkt bra.»
- Hade varit bättre om Det inte hade presenterats nytt övningsmaterial den sista veckan på kursen. Hade inte behövt skära ner så.mycket på övningarna då projektet genomfördes. Det hade kanske varit bättre att få längre tid på sig för projektet men i gengäld inte ta bort alla övningar under projekttiden.»
- Var jobbigt på slutet när övningarna hamnade efter föreläsningarna. Speciellt när det närmade sig tentan och vi inte hade haft övning på alla moment. Hade varit bra om sista veckan ägnats helt åt repetition både på föreläsningar och övningar.»
- Eftersom det var så många övningsuppgifter upplagda försökte man hinna med alla. Eftersom det fanns så få lektioner åsidosatta för frågor kring uppgifterna fick man slåss om övningsledarnas uppmärksamhet på de få minuter de hade över. Det är för lite för att klara alla de tal som var i kursplanen. »
- övningarna började i långsamt tempo och sen drog det iväg lite väl fort. svårt att ställa frågor när det är så mycket man inte förstår.»

Föreläsningar
67 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»61 91%
För snabbt»5 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.05

Övningar
67 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»56 93%
För snabbt»3 5%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2.03

Projektuppgift
66 svarande

För långsamt»3 4%
Lagom»47 73%
För snabbt»14 21%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.17

7. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Projektuppgiften kändes relativt onödig, som att den inte riktigt hade med kursen att göra men att man var tvungen att ha med Matlab.»
- Tentan såg något annorlunda ut mot tidigare tentor som låg på kurshemsidan.»
- det känns lite konstigt att duggapoängen inte är bonuspoäng till tentan utan en del av tentan.»
- NEJ!»
- jag tycker att tentan på överbetygsdelen va väldig svår jämfört med de äldre tentorna man fick öva på. »
- Det är inte roligt att taktiskt behöva välja bort ett eventuellt överbetyg för att vara säker på att bli godkänd. Gränsen mellan att få u och 4a känns för liten»
- Tycker inte det va bra med en godkänd-del och en överbetygsdel. Klarar man de svårare uppgifterna som är i överbetygsdelen borde det vara tillräckligt med grund för att få godkänt. »
- Anledningen till det låga betyget på tentan är framförallt betygsgränserna och upplägget iår. Till att börja med så på tentan står det att för godkänt krävs (förutsatt noll poäng på överbetygsdelen) 12-18 poäng inklusive bonuspoäng från duggan. Redan här känns det hela fel då bonuspoäng inte bör vara något annat än bonuspoäng. Att då räkna in bonuspoängen i betygsgränsen ger en skev bild av hur betygsgränserna egentligen låg till eftersom man på godkäntdelen av tentan max kan få 15 poäng. Har man då missat tillfället för "bonuspoäng" kan man dels inte få 18 poäng och dels ligger kravet för godkänt på 80% rätt. Säg att man sedan får 11 poäng på godkäntdelen inklusive "bonuspoäng" så krävs det 5 poäng på överbetygsdelen för att jämna ut missen på 1 poäng. 5 poäng på överbetygsdelen motsvarar en hel uppgift eller en tredjedel av hela överbetygsdelen. Vidare till årets upplägg. Skillnaden mot tidigare års tentor var här uppgift 1. En sådan uppgift hade inte varit med innan och att tolka hur man skulle svara, dvs hur examinatorn ville att man skulle svara, var inte särskilt enkelt. Själva frågorna i sig var ju väldigt lätta men problemet låg alltså i hur man skall tolka sina svar. Då jag frågade examinatorn själv under tentan ville han inte direkt förklara hur han menade att man skulle göra på uppgiften. Jag hade gärna bidragit med ett exempel på problematiken i fråga men jag minns inte uppgifterna från tentan tyvärr. Hursomhelst, att det sedan krävs 8 av 10 rätt på uppgift 1 för 1 poäng, 9 av 10 för 2 samt 10 av 10 för 3 poäng gör ju att man sitter ännu mer i smeten. Som om det inte räckte med de knäppa betygsgränserna. Kontentan av det hela, jag känner att jag kan de grunder i mekaniken som behövts men ryker p.g.a. en konstig betygsgräns och den första uppgiften som var mer av ett lotteri i hur man tolkar uppgiften än faktiskt mekanik.»
- Tentan var väldigt olik övningstentorna som alla sett ganska lika ut. Detta gjorde att man trodde att man "hade koll" efter att ha räknat övningstentorna. Blev sen överraskad när den "riktiga" tentan såg mycket annorlunda ut!»
- fler duggor tack! matlabgenomgång är att föredra, speciellt för I:are»
- Tentan var oförutsedd och svår i min mening. Flera tal som man inte stött på innan. Har aldrig varit med om att man inte ens hann titta på alla tal. Duggan var bra för att hålla uppe tempot i kursen och motivera studierna. Tyckte inte att projektuppgiften gav någonting i form av min förståelse i mekanik. »
- Fler duggor hade varit nice. Tentan hade alldeles för lite tid + fanns ingen bra övningstenta inför den.»
- nej ingen annan form, dock upplevde jag att tentan var lite taskig.»
- Det var lite oklart när man skulle redovisa. Man kan inte skriva redovisas senast ett datum i PM och sedan säga att sista tillfället är ett annat på föreläsningarna. Var konsekventa!»
- Fler realistiska projekt»
- Nä»
- bra nivå på tentan»
- Dåligt att det lades upp tentor som gjorts av en annan föreläsare/examinator, de skiljde sig stundvis ganska mycket från tentor som per-åke gjort.»
- ogillar poängsättningen på första uppgiften på tenta tycker det är fel att om man inte är riktigt säker är det bättre att chansa än att lämna blankt.»
- Projektuppgiften var säker väldigt väl utformad men då våra kunskaper i matlab är något bristande uppfattades den som väldigt svår.»
- Upplevelsen var att tentan var lurig.»

Tentan
66 svarande

- -»3 4%
21 31%
OK»19 28%
16 24%
++»7 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.04

Duggan
65 svarande

- -»0 0%
5 8%
OK»22 36%
17 27%
++»17 27%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.75

Projektuppgift
65 svarande

- -»6 9%
7 10%
OK»25 39%
20 31%
++»6 9%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.2

8. Basuppgiftssystemet

Vad anser du om systemet med basuppgifter?

Matrisfråga

- Bra!»
- Det är skevt att man kan bli godkänd på tentan med 12 baspoäng, men inte med 7 baspoäng plus 15 överbetygspoäng. Överbetygsuppgifterna kräver att man har baskunskaper, så de borde vara värda lika mycket för ett godkänt betyg som basuppgifterna.»
- jättebra, men vet verkligen vad som är viktigst för att klara kursen sen får man arbeta mer för överbetyg själv.»
- Bra med basuppgifter på tentan, dock lite svårt att klara tentan utan bonus poäng pga slarvfel»
- Strunta i att dela ut basuppgifterna och lösningar till dessa i omgångar. Blir så många gånger man får springa till skrivaren. Bättre att man kan köpa ett häfte med alla på DC eller liknande. Det är ingen som tittar i förväg och om någon gjorde detta så är basuppgifterna så lätta att de inte ger så mycket. »
- räknade nästan inga basuppgifter innan tentan»
- Räknade endast de första basuppgifterna. »
- Basuppgifterna var jättebra, utan dem hade man inte förståt grunden. Lite fel med basuppgifterna på tentan, eftersom då kan man ha gjort jättebra på del 2 och ändå bli underkänd. »
- Hade varit bättre om alla uppgifter lades ut på en gång eller att facit lades ut samtidigt som uppgifterna. Som det var upplagt nu var det onödigt komplicerat, medförde inte något att facit lades ut.vid senare tillfälle.»
- basuppgifterna var mycket lättare än de som kom på tentan»
- Helt okej med basuppgifter, gör det väldigt lätt att klara tentan men det krävs lite mer för överbetyg.»
- Läs ovan, har inget emot en uppdelning av godkäntdel och överbetygsdel egentligen men betygsgränserna och den första uppgiften gav en vidrig eftersmak till en i övrigt väldigt bra och intressant kurs.»
- Basuppgifterna är jättebra men lite för lätta. De ger inte tillräckliga kunskaper för att smidigt kunna gå vidare till de svårare uppgifterna i boken/ på tentan.»
- Tycker upplägget på tentan är konstigt. Att det inte är totalpoängen som räknas utan man ska försöka taktikplugga för att få in rätt typer av poäng. Det borde ju vara den helhetsförståelse som hela tentamen representerar som är viktig?»
- Bra att man tydligt kunde se vart man skulle börja fokusera.»
- Varför inte bara ha en rak poängräkning? Kan slå väldigt fel ut som det är nu där överbetygspoängen är mindre värda»
- Bra basuppgifter och bra med lösningsförslag!»
- Men lite väl hård betygsättning vad det gäller tentan»
- rättvis betygsmatris! man belönas om man är duktig på det svåra»
- Hur kan det vara så att man blir godkänd med enabrt 12 p på basuppgiftsdelen men underkänd om man enbart 12 p på överbetygsdelen? det är helt ologiskt. Att överbetygspoängen var "mindre värde" (hade större intervall i tabellen) gjorde att man kände sig omotiverad att samla djupare kunskap och förståelse eftersom det ändå inte premierades! »

Basuppgifter att räkna
65 svarande

--»0 0%
2 3%
OK»10 16%
17 27%
++»33 53%
vet ej»3

Genomsnitt: 4.3

Basuppgiftssystemet på tentan
65 svarande

--»8 12%
5 7%
OK»17 26%
15 23%
++»19 29%
vet ej»1

Genomsnitt: 3.5

9. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Överbetygsuppgifterna var alldeles för svåra och olika de på övningstentorna. »
- alterntivt U.»
- pga sjukdom på tentamen.»
- Satsade på femma men tror inte att jag får det eftersom tentan kändes svårare än jag hade räknat med. Kom uppgifter som var av en annan karaktär än på övningstentorna så jag kände mig inte rätt förbered.»
- Har pluggat väldigt mycket men tentan var ovanligt svår. Har aldrig varit med om att jag inte ens hunnit presentera en lösning på alla tal.»
- Hade räknat med högre men hann inte med tentan.»
- i bästa fall, kanske även underkänt.»
- Vet redan»
- Hade varit bra om lösningarna till basuppgifter lades upp snabbare. Skulle även vara bra med mer genomgående lösningar på bokens uppgifter.»
- eftersom vi fått betygen nu vet jag att det stämmer.»

Betyg
67 svarande

11 17%
32 51%
18 29%
1 1%
Ej svar»5

Genomsnitt: 2.14

10. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Bra tanke med färre övningsuppgifter under projektveckan, men det blev för många räknetal kvar till slutet för att jag skulle kunna förstå de sista momenten i kursen.»
- Svårighetsgraden på överbetygsuppgifterna på tentamen.»
- det fattades plats/övningsledare på räknestugan. per-åkes humör.»
- Tempot på föreläsningarna»
- Ge Erik Lindfeldt en stor lokal (typ HB3) så att fler får plats, kan skippa den andra övningsledaren.»
- Lösningsförslag till uppgifter»
-
- Fler tillfällen för räknestuga»
- För att lära sig mer än basuppgifterna, tror jag det behövs mer tid och hjälpa att räkna svårare uppgifter själva, inte bara på tavla. Så antingen lösningsgång till boken eller fler räknestugor.»
- Tentan är lite underligt upplagd. »
- Upplägget med övningsuppgifterna under projekttiden»
- Tentapoängsuppdelningen, ingen matlab genomgång, onödigt enkla föreläsningar i början»
- Betygsgränserna, första uppgiften. Skall du ha kvar första uppgiften får du vara mycket mer tydlig på hur du tolkar den och hur du vill att den skall besvaras. Denna gången var det som sagt ett lotteri.»
- Tycker föreläsaren var dryg, skulle vara bättre med en trevligare föreläsare. Föreläsningarna kunde man inte använda för att lösa några uppgifter i boken, vilket var dåligt.»
-
- Tydligare information om när projektuppgiften ska redovisas. Lite svårare basuppgifter. Övningstentor som är mer lika den slutgiltiga tentan. Mer tid för repetition innan tentan på övningar och föreläsningar.»
- matlabgenomgång och enhetlig bedömning vad gäller projektet»
- Projektuppgiften bör vara enbart för att öka ens förståelse i mekanik. Det är inte mekanikkursens fel att inte TD kan ge en ordentligt matlab-kurs men det förstör hela meningen med denna projektuppgift för alla TD studenter. Skulle gärna se fler övningslektioner eller tydligare direktiv på vilka uppgifter man bör göra för vilka betyg samt skära ned på antalet uppgifter. Tentan var väldigt svår!»
- Tentan.»
- hemsidan. borde byta till pinpong.»
- Tentan var väldigt annorlunda från de övningstentor som delats ut..»
- Enkelspårig examinator, svårt att lyssna på tankar kring alternativa metoder»
- Projektuppgiften»
- Projektet kunde skötts bättre, förlöstes mindre i början och getts mer handlednig sen.»
- betygssystemet på tentan!»
- Betygsättnings tabellen. Alla poäng som fås på tentan bör räknas in för att nå betyget 3. »
- Se över övningsledarna, övningarna var väldigt olika bra beroende på vem som hade övningen. »
- Mer verkliga experiment där du kan visualisera.»

11. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Goran är en fantastisk övningsledare!»
- övningar och räknestugan var bra! peråke var väldigt duktig föreläsare och det gav mycket»
- Erik Lindfeldt Per-Åke Jansson kursens innehåll»
- Basuppgifterna»
-
- annars var det bra»
- Den tydliga strukturen och basuppgifterna »
- duggan var kanon»
- Föreläsningarnas koppling toll boken är kanon!»
- Övningasledarna och deras genomgångar, basuppgifter»
- Projektuppgiften bör sparas och eventuellt utvidgas till att innehålla fler moment.»
- Allt det andra! Som sagt, en väldigt bra kurs i övrigt.»
- Basuppgifterna var en bra att ha.»
-
- Föreläsningarna är bra och pedagogiska, Goran var bra som övningsledare, duggan är bra eftersom den ger chans till bonuspoäng. Basuppgifterna är bra men ibland lite lätta, skulle kanske kunna finnas några halvsvåra på slutet så man är mer förberedd inför boken som enligt min uppfattning är mycket svårare. Bra att hela tiden jobba med målen och bocka av etc. på föreläsningar.»
- duggan, uppladdade filer och föreläsningarna var jättebra»
- Duggan, basuppgifter, Per-Åke»
- P-Å hade väldigt bra föreläsningar!»
- basuppgifterna var bra och den tydliga strukturen på föreläsningarna.»
- Demotillfällen»
- Tydligt vad som är basuppgifter, begränsat antal»
- Tycker det är bra att Per-Åke tar upp diciplin ang tid.»
- bra och organiserade föreläsningar, per-åke och goran mycket trevliga och kompetenta!»
- Per-åke är en jätte duktig föreläsare och jag gillar att han är väl strukturerad»
- Dugga, basuppgifter. »
- Per-Åke som föreläsare var bra.»

12. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Intressant och bra kurs. Boken var mycket svårare än tentan vilket var bra, gjorde oss förberedda!»
- Rolig och bra kurs! »
- Bra tydligkurs, men kändes lite tråkig och onödig ibland. »
- Trevlig kurs, ganska basala och uppgifter som är lätta att visualisera, men det ligger ju lite i ämnets natur. Vettiga och engagerade lärare.»
- Känns som en upprepning att skriva samma sak igen...»
- Bra kurs, känns genomarbetad!»
- Den här kursen blir nog mycket vad man gör den till och den var säkert givande för de som hade mer tid att lägga på pluggandet under den här läsperioden.»
- Inte mitt favoritämne, men bra upplägg och bra engagemang från Per-Åke.»
- Den känns väldigt "gymnasiet". Delvis bra då alla hamnar på samma nivå inför de svårare kurserna»

Betyg
64 svarande

0 0%
4 6%
19 30%
34 54%
5 8%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.64

13. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Erik har på ett pedagogiskt sätt försökt ge eleverna lite mer än bara lösningsförslag på övningsuppgifter. Redan under första övningstillfället visade han en lösningsstrategi som kunde användas på de flesta uppgifter som stöttes på under kursen. Erik hade även en egen liten utvärdering där eleverna fick skriva vad som vara bra/mindre bra, vilket även detta visar på att Erik ville lite mer än många andra. Han kanske tyckte det var pinsamt ibland när det satt många fler på hans övningsdemonstration än på den i salen bredvid, men jag tror inte var för att de andra övningsledarna inte var bra, utan snarare pga. att Erik gav lite mer. Med sin goda struktur, vilja att få oss teknologer att förstå och för att han alltid var mycket väl förberedd skulle jag gärna se att Z-sektionens pedagogiska pris tilldelades Erik Lindfeldt. »
- Om Per-Åke ökar tempot och tar bort ovan att vara arg på alla latmaskar som kommer sent.»
- bör jag ens svara på det som I:are?»
- Goran var bra på att se till att gruppen hängde med, höll en lagom nivå och ett bra tempo. Go Goran!»
- Goran greja biffen, som sagt»

Per-Åke Jansson, föreläsare
65 svarande

Ja»20 44%
Nej»25 55%
Ej svar»20

Genomsnitt: 1.55

Erik Lindfeldt, Övningsledare, Projekthandledare
61 svarande

Ja»12 42%
Nej»16 57%
Ej svar»33

Genomsnitt: 1.57

Shahab Teimourimanesh, Övningsledare, Projekthandledare
61 svarande

Ja»2 8%
Nej»23 92%
Ej svar»36

Genomsnitt: 1.92

Kristian Holmqvist, Övningsledare, Projekthandledare
61 svarande

Ja»2 6%
Nej»28 93%
Ej svar»31

Genomsnitt: 1.93

Goran Ljustina, Övningsledare, Projekthandledare
63 svarande

Ja»21 53%
Nej»18 46%
Ej svar»24

Genomsnitt: 1.46

14. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Lotta ut en zPad bland de som svarat på alla kursutvärderingar!»
- GOD JUL!»
-
-
- bättre kursutvärdering än på I, kunde kommit ut lite snabbare dock innan man hann glömma kursen...»
- bra utvärderingsmall»Kursutvärderingssystem från