ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion 2011, PPU155

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Andreas Dagman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 5 timmar»17 25%
Cirka 10 timmar»24 35%
Cirka 15 timmar»17 25%
Cirka 20 timmar»4 5%
Minst 25 timmar»6 8%

Genomsnitt: 2.38

- ca 8 timmar» (Högst 5 timmar)
- Jag har gått på schemalagda övningar. Punkt.» (Högst 5 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»3 4%
25%»3 4%
50%»6 8%
75%»19 27%
100%»37 54%

Genomsnitt: 4.23

- Har haft en kurs i CATIA tidigare, samt lite ritteknik. Behövde bara refresha lite.» (0%)
- Inte kunnat gå på så mycket på grund av schemakrockar. » (50%)
- Var ngn föreläsning jag missade» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 29%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 54%

Genomsnitt: 2.94

- Jag har sett och läst målen, men jag kommer inte ihåg vad som står då det var flera veckor sedan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vet att han visade målen men det var inget jag läste igenom så noggrant.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»49 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.98

- Det här var allt för lätt. Jag hade cadat redan innan kursen och det här var väldigt enkelt. Var säkert bra för dem som aldrig gjort det förut dock.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Ta bort ritteknik, helt onödig del, ren CAD kurs hade varit bättre.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 26%
Ja, i hög grad»38 67%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.78

- Jag kan tycka att tentan i CAD var för lätt, men det kanske beror på hur svårt man har för saker och ting. Ritteknikduggan låg på lagom nivå tycker jag» (I viss utsträckning)
- Liiite enkel kändes det som, utan att veta resultatet dock ^^» (I viss utsträckning)
- Inte läst målen så...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»8 11%
Ganska liten»10 14%
Ganska stor»16 23%
Mycket stor»34 50%

Genomsnitt: 3.11

- Kunde redan det mesta innan så min inlärning har vart att lära om mig var knapparna och funktionerna sitter i Catia vs SW.» (Mycket liten)
- Mycket undervisningsmaterial finns på nätet där även utmärkta genomgångar finns utöver det som delas ut från Chalmers» (Ganska liten)
- Jag har arbetat en del med just CATIA tidigare, så den största delen av arbetet i programmet var repetition. Jag har även arbetat lite med ritningar, så för min personliga inlärning var det mest att höra det en gång till, men jag tycker att föreläsningarna var riktigt bra. » (Ganska liten)
- Har tidigare jobbat med Inventor och UG NX4» (Ganska liten)
- lärde mig mest på egen hand och med kompisar» (Ganska liten)
- CATIA lär man sig genom att misslyckas och lära sig av det.» (Ganska stor)
- Bra och genomtänkta lektioner i datasal» (Mycket stor)
- Jag gillade verkligen genomgångarna i datorsalarna. Att både visa och berätta och sedan låta oss göra det gör att det fastnar väldigt bra.» (Mycket stor)
- Fungerat bra med undervisningen i datorsal, särskilt när man "kört fast"» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»12 18%
Ganska liten»5 7%
Ganska stor»20 30%
Mycket stor»28 43%

Genomsnitt: 2.98

- Powerpoints har varit bra, bättre bilder dock så man ser måtten ,)» (?)
- specificera kursmaterial...» (Mycket liten)
- Till kursmaterial räknar jag de pdf-filer som låg ute på pingpong från genomgångarna. Tack vare dessa kunde jag sitta och lära mig nya saker i Catia när som helst.» (Ganska stor)
- Det var bra att repetera med powerpointarna. De var bra. » (Ganska stor)
- PDFerna kunde vara lite mer genomarbetade» (Ganska stor)
- kunde varit tydligare, till viss del svår att förstå» (Ganska stor)
- Pdf:erna har varit bra att falla tillbaka på för att sedan kunna leta sig vidare» (Ganska stor)
- Särskilt föreläsningsdokumenten under CAD-lektionerna var användbara» (Mycket stor)
- Boken i ritteknik var riktigt bra. PDFerna har också varit mycket tydliga» (Mycket stor)
- Pdf:erna var väldigt bra.» (Mycket stor)
- Bäst powerpoint!» (Mycket stor)
- endast för rittekniken» (Mycket stor)
- Jag tyckte de powerpoints som var upplade till Ping pong var av stor hjälp.» (Mycket stor)
- Bra att kolla i ppterna för att hitta funktionerna. » (Mycket stor)
- räknar PDF-materialet som kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 34%
Mycket bra»43 64%

Genomsnitt: 3.61

- Materialet blev utdelat i omgångar, jag skulle föredra att få tillgång till allt på en gång. (är nog inte ensam om den tanken.» (Mycket dåligt)
- Bildspelen kunde ha varit mer tydliga i uppgiftsinstruktioner» (Ganska bra)
- Det skulle underlätta om uppladdade filer och uppdateringar datumstämplades på pingpong. Som det är nu måste man gå igenom varje enskild mapp och kategori för att se om något nytt har kommit upp.» (Ganska bra)
- Allt utom schemat har funkar mkt bra!» (Ganska bra)
- Lägg upp instruktioner för helikoptern på ett ställe så man bara behöver öppna en mapp så man vet att man inte missat någonting.» (Ganska bra)
- Bra med PDF-filer!» (Mycket bra)
- Allt på ping-pong är ett vinnande koncept.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»41 61%
Har ej sökt hjälp»4 5%

Genomsnitt: 3.67

- För få övningsledare!!!! De som finns är väldigt duktiga men de är helt enkelt alldeles för få.» (Ganska dåliga)
- Många som behöver hjälp och inte så många övningsledare. » (Ganska dåliga)
- Jag var i E-studion de flesta gånger, jättebra.» (Ganska bra)
- Vet att det var ganska kaotiskt på en del pass med handledning, för att många ville ha hjälp.» (Ganska bra)
- ibland lång väntetid» (Ganska bra)
- Alla var väldigt hjälpsamma och tillgängliga.» (Mycket bra)
- De gånger man sökt hjälp har det inte vart några problem.» (Mycket bra)
- I alla fall i CAD delen vet inte med ritteknik då jag inte hade möjlighet att vara där på de föreläsningarna» (Mycket bra)
- Men jag har fått en uppfattning av att det har varit bra!» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»5 7%
Mycket bra»56 82%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.89

- Gjorde misstaget att göra motorprojektet med en person som var på en helt annan nivå än mig. Det blev att jag gjorde hela arbetet och förklarade hur jag gjort. Tror dock att han lärde sig mycket på det (men det tog ju onödigt lång tid för mig).» (Ganska dåligt)
- Arbetade på egen hand.» (Ganska dåligt)
- Väldigt snälla klasskompisar som hjälper varandra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»2 2%
Låg»17 25%
Lagom»42 61%
Hög»7 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.79

- För låg säger jag som redan kunde detta. Kanske inte borde svarat på frågan alls. Förbättring till nästa år, se till att man kan ta bort ett svar på en fråga, inte bara ändra (i utvärderingen).» (För låg)
- Åter igen, kan vara så att studenter utan förkunskaper upplever belastningen som högre, men eftersom 90% var repetition för min del kändes kursen väldigt lugn» (Låg)
- Fast jag har jobbat i CAD innan.» (Låg)
- Lätt kurs som man inte behövde lägga ner tid på utanför schemalagda övningar.» (Låg)
- Jag hade aldrig läst något liknade förut så det var en ganska stor arbeta belastning i början especielt. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 7%
Lagom»42 63%
Hög»17 25%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.24

- I och med "slutrapporten" i ingenjörsmetodiken så hade man alldeles lagom fullt upp.» (Lagom)
- Mkt bra att vi fick övningstillfällen där man kunde få hjälp!» (Lagom)
- Svårt för mig att kommentera då jag inte läser M1» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»9 13%
Gott»18 26%
Mycket gott»40 58%

Genomsnitt: 4.42

- OK inledande kurs som dock var allt för lätt för de som CADat innan.» (Godkänt)
- Hade varit mycket gott om det inte varit för rittekniken.» (Godkänt)
- Dock tycker jag inte alls om det här med clash. I projektet med motorn var det väldigt viktigt att se till så man inte hade clash någonstans. Därför tog jag, och många av mina kompisar, det för givet att det även gällde på tentamen då vi skulle sätta ihop ett flygplan. Så var dock inte fallet, men hur skulle vi veta det? Det var det ingen som sa något om. Varför ska vi lära oss en sådan sak, som ändå är väldigt viktig och som gör det vi caddat mer verkligt, för att sedan inte bry oss om det? Dessutom tycker jag att tentamenstiden var alldeles för kort. Då man vet att man bara har två timmar på sig blir man väldigt stressad och då man är stressad när man caddar blir man okoncentrerad och gör dumma misstag som man inte skulle gjort annars. En enda timme till hade underlättat väldigt mycket.» (Gott)
- Bra kurs, även om jag kunde det mesta sen tidigare. Rolig om inte annat :)» (Gott)
- Bra introduktion till CAD. Catia är nu tillsammans med MATLAB och Mathematica de program i min dator som känns mest användbara.» (Gott)
- Riktigt rolig kurs. Jag tror det är väldigt bra att ha med sig en bra grund i framtiden.» (Mycket gott)
- Rolig kurs!!!» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills, älskar CAD! » (Mycket gott)
- Kul men CAD. » (Mycket gott)
- rolig och lärorik kurs!» (Mycket gott)
- Den var rolig och annorlunda. Det var bra att vi läste Mattematisk Analys i en Variable samtidigt för att det gav en lite djupnar förståelse för 3D. » (Mycket gott)
- Kul!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra uppgifter som testade många olika områden men ändå innehöll ett underhållningsvärde »
- Se kommentar på fråga 7»
- Lika bra pdf:er som tidigare»
- Arbetssättet med övningar och inlämningsuppgifter har fungerat mycket bra. Jag känner att jag har lärt mig mycket trots att jag aldrig har använt något CAD-program tidigare.»
- Övningar och projekt har varit ovärderliga för inlärningen. Ritteknikdelen var också intressant även om den inte hade lika stor fokus.»
- motorprojektet»
- Kurshemsida samt alla övningstillfällen.»
- Inlämningsuppgiften var väldigt rolig och utmanande Upplägget var också bra»
- Det extra övningstillfället (Torsdag)»
- De olika tillfällena att sitta o cadda där man kunde få hjälp snabbt om man behövde det. »
- Variationen. Dvs. att man kan både jobba med övningar och projekten som helikopter samt att motorprojektet är med då man lär sig mycket av det.»
- Jag tycker det mesta har fungerat riktigt bra. Föreläsare och övningsledare har varit väldigt duktiga»
- Kurs uppläget och lärare var alla jätte bra. »
- Övningarna»
- Arbetet med projekt, både motorn och helikoptern.»
- Att man börjar med ett litet "projekt" som helikoptern.»
- Powerpointen»
- Motorprojektet, det var givande.»
- Projekt motorn var jätteroligt!»
- CAD »
- Lektionerna i datasal»
- Övningarna.»
- Projektarbeten»
- Genomgångarna, klockrena.»
- Projekten»
- Föreläsaren. Trevlig kille som föreläser på ett engagerat vis.»
- Helheten»
- Hela upplägget med ett eget projekt, grupprojekt och övningarna känns bra. Nyckelbrickan var rolig då den resulterade i något "man kan ta på". »
- Hela upplägget»
- övningstillfällen med hjälplärare!»
- Allt med CAD var bra»
- Alla lektioner har varit bra och väl genomgående»
- friheten att kunna arbeta helt på egen hand samtidigt som man kan gå till tillfällen och få hjälp och handledning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt ändra kursens omfång till 7.5 hp i och med att det finns ett stort praktiskt nytta av att kunna modelelra up detaljer.»
- Eventuellt mera handledare, och en svårare/mer utmanande tenta.»
- Bilderna i pdf-filerna är völigt otydliga, aldeles för dålig upplösning. Dessutom är det en del små fel i tex helikoptern.»
- Jag missade de första passen och upplevde att principerna bakom måttsättning/constraints var svåra. Hade gärna sett mer av detta i det utdelade materialet. »
- Fler övningsledare.»
-
- 2h tentatid är för stressigt! Bör vara längre..»
- Kändes orimligt att man skulle vara tvungen att uppskatta många mått både till helikoptern och motorn. Det är ju inte så man jobbar i arbetslivet med programmen.»
-
- Svårare tenta»
- Att man måste ha internet för att använda CAD hemifrån»
- Kände att cad-föreläsningarna i h-salarna inte gav så mycket»
- Tentamenstiden.»
- Kanske en tidigare inlämningsuppgift, så att man kan "stämma av" sina kunskaper innan de sista uppgifterna & projektet»
- RITTEKNIKEN Upplägget,föreläsaren och examinationen till rittekniken, kasst! Han gav oss ett övningshäfte att öva på inför duggan där nästan ingenting av häftet kommer med på duggan. Han rätta duggan högt efter folk har lämnat in så man kunde höra. Total orättvisa när folk som inte klara duggan fick bara vissa kompelttera med en hemuppgift, KATASTROFALT om detta är sant. Orättvis rättning på duggorna. »
- Examination samtidigt»
- Gör tentan svårare. Jag skrev tentan utan tidspress och är 90 % säker på att jag spikade den. Så lätt ska det inte vara på Chalmers. Gör möjligen om den ( som jag hört att det diskuterats om)till en U /G kurs. Over and out.»
- Förbättra kursmaterialet en aning, komplettera med tydligare illustrationer, rätta till lite småfel, förbättra beskrivningar ( bra beskrivningar på enkla saker, bristande beskrivningar på svårare saker )»
- Vet inte. »
- Inget»
- Man får se en nyckelbricka skrivas ut samt lite kortare genomgångar.»
- Rittekniken. Jag förstår att man vill att vi ska kunna läsa ritningar men att kunna rita ritningar själva och med den nitiska precisionen som läraren ville är bara överdriven. Om det nu måste ingå trots allt en del med ritteknik hade det räckt med en dugga där man ska tolka ritningar, inte rita egna för det är lätt att missa detaljer som inte alls skulle stoppa en från att läsa en ritning men från att göra en. I dagsläget tvivlar jag på att det fortfarande finns så många som ritar ritningar för hand, särskilt inte utbildade civilingenjörer.»
- ihopblandningen mellan föreläsningarna och övningarna, dvs övningstillfällena var som föreläsningar, i en trång datasal.»
- lite svårare tentamen...»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs! »
- Anser att Matlab-kursen borde ta lite efter CAD. Cad-föreläsningar med små klasser var en väldigt bra ide för då fanns det utrymme för mer hjälp m.m. Tycker att det ska vara likadant med Matlab.»
-
- Tentan känns inte seriös och när den dessutom delas upp i två oliak varianter. Chalmers jobbar mycket med rättvisa med anonyma koder så får vi inte ens samma tenta, känns helt overkligt. Mer energi bör istället läggas på inlämningsuppgiften som gav betydligt mer lärdom. Kursen kändes inte riktigt genomtänkt och allt som oftast var det oklarheter här o där. Tider ändrades i sista stund och man föstod inte riktigt vad som hände.»
- Mycket roligt kurs!»
- Jag tycker det var bra att tentan var svårare i år än förra året. Då får de som faktiskt är riktigt duktiga bra betyg så att det inte blir en "gratis femma" som tvåorna uttryckte det. Dock hade jag önskat en halvtimme till på tentan, det var väldigt stressigt och jag hann knappt göra allt jag kunde. »
- Hoppas inte fler personer går igenom den ritteknik jag fick vara med om... »
- väldigt rolig kurs!»
- Svårt att få dator ganska ofta. »


Kursutvärderingssystem från