ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement M2 2011, TME035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden. Tänk på att du läste två kurser samt att en normal arbetsvecka är minst 40 timmar.

65 svarande

Högst 15 timmar»7 10%
Cirka 20 timmar»13 20%
Cirka 25 timmar»20 30%
Cirka 30 timmar»17 26%
Minst 35 timmar»8 12%

Genomsnitt: 3.09

- knappt räknat några uppgifter alls, utan lagt all tid på projekten. » (Cirka 20 timmar)
- Precis som vanligt mindre i början men mycket mer på slutet.» (Cirka 20 timmar)
- I stort sätt bara undervisning och projektet. Nästan ingen räkning ifrån övningsboken.» (Cirka 30 timmar)
- Konstruktionsövningarna tar tid. speciellt första» (Minst 35 timmar)
- konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid. lämnade inget utrymme för att läsa till tentamen.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

66 svarande

0%»2 3%
25%»2 3%
50%»4 6%
75%»17 25%
100%»41 62%

Genomsnitt: 4.4

- Vissa föreläsningar är jättebra men vissa håller verkligen inte måttet. Ibland känns det oförberett och att innehållet svävar iväg och när man suttit i 45 minuter inser man att man hade kunnat lära sig lika mycket av att läsa två minuter i en bok» (100%)
- BRA att du körde på tavlan mestadels och inte på powerpoint» (100%)

3. Ungefär hur stor del av räknestugorna har du deltagit i?

66 svarande

0% (0 st)»19 28%
25% (1-2 st)»18 27%
50% (3-4 st)»7 10%
75% (5-6 st)»16 24%
100% (Samtliga 7st)»6 9%

Genomsnitt: 2.57

- Räknat själva i den grupp som jag umgås med i skolan.» (0% (0 st))
- Inte min tekopp» (0% (0 st))
- Projekten tog upp all annan tid» (25% (1-2 st))
- fast vi räknade nästan inga uppgifter, frågade bara frågor ang. projektuppgiften.» (75% (5-6 st))
- Men endast räknat själv på 1, de andra ägnades till konstruktionsövningarna!» (100% (Samtliga 7st))
- Arbetade dock endast med kostruktionsuppgiften» (100% (Samtliga 7st))

4. Ungefär hur stor del av konstruktionsövningarna har du deltagit i?

66 svarande

0% (0 st)»2 3%
25% (2-4 st)»4 6%
50% (5-8 st)»1 1%
75% (9-12 st)»8 12%
100% (Samtliga)»51 77%

Genomsnitt: 4.54

- Eftersom jag varit med på nästan allt vald jag 75%, men det är lite oklart vad som menas med konstruktionsövningar?» (75% (9-12 st))


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 53%

Genomsnitt: 2.95

- Ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inte läst dem, men verkar ganska klart» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Måluppfyllnad rullningslager (inkl axelutformning)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Axelkonstruktionsdelen kan göras tydligare med mer förklaringar av begrepp. Maskinelement boken ger knapphändig information i detta avseende.»
- Mycket bra »
- Jag hade velat ha mycket mer grundläggande föreläsningar om lager, tex mer visuellt hur de sitter i maskiner och hur de fungerar och inte bara några bilder på olika typer. »

Konstruera en lagring (med styr- och frigående lager eller med koniska lager).
59 svarande

Inte alls»1 1%
Något»0 0%
Ganska väl»6 10%
Väl»16 27%
Mycket väl»36 61%

Genomsnitt: 4.45

Välja lagertyp beroende på tillämpning (kul, rull, sfäriska, koniska eller vinkelkontakt).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»7 12%
Ganska väl»6 10%
Väl»23 39%
Mycket väl»22 37%

Genomsnitt: 4.03

Beskriva de främsta för och nackdelarna med rullningslager jämfört med glidlager.
58 svarande

Inte alls»1 1%
Något»11 18%
Ganska väl»18 31%
Väl»13 22%
Mycket väl»15 25%

Genomsnitt: 3.51

Förklara varför att tätningar krävs.
58 svarande

Inte alls»3 5%
Något»10 17%
Ganska väl»6 10%
Väl»15 25%
Mycket väl»24 41%

Genomsnitt: 3.81

Beräkna ekvivalent lagerlast, P.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»0 0%
Väl»8 13%
Mycket väl»50 86%

Genomsnitt: 4.86

Beräkna lagerlivslängd, nominell enligt ISO och enligt den nya teorin med hänsyn till smörjförhållanden (a_skf).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»0 0%
Väl»6 10%
Mycket väl»52 89%

Genomsnitt: 4.89

Beräkna livslängd för lagerkomplex.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»2 3%
Väl»12 20%
Mycket väl»44 75%

Genomsnitt: 4.72

Beräkna livslängd vid olika över-levnadssannolikheter
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»14 24%
Mycket väl»43 74%

Genomsnitt: 4.72

Beräkna livslängd vid varierade last.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»4 6%
Väl»17 29%
Mycket väl»37 63%

Genomsnitt: 4.56

Konstruera en axel med hänsyn till utmattning och kälverkan. (spänningskoncentrationer, yt- och dimensionsfaktor).
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 10%
Ganska väl»19 32%
Väl»16 27%
Mycket väl»17 29%

Genomsnitt: 3.75

7. Måluppfyllnad hydrodynamiskt smorda glidlager

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Ok»

Förklara hur Reynolds ekvation kan användas för att härleda bärighet.
58 svarande

Inte alls»7 12%
Något»21 36%
Ganska väl»17 29%
Väl»5 8%
Mycket väl»8 13%

Genomsnitt: 2.75

Beskriva de främsta för och nackdelarna med glidlager jämfört med rullningslager.
58 svarande

Inte alls»4 6%
Något»11 18%
Ganska väl»18 31%
Väl»17 29%
Mycket väl»8 13%

Genomsnitt: 3.24

Beräkna relevanta storheter för hydrodynamiskt smorda block- och radiallager med hjälp av diagram.
58 svarande

Inte alls»1 1%
Något»2 3%
Ganska väl»9 15%
Väl»16 27%
Mycket väl»30 51%

Genomsnitt: 4.24

Konstruera en hydrodynamisk glidlagring genom att hantera konstruktionsparametrar (och dimensionslösa grupper).
57 svarande

Inte alls»2 3%
Något»8 14%
Ganska väl»17 29%
Väl»19 33%
Mycket väl»11 19%

Genomsnitt: 3.5

8. Skruvförband

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Hur man med hjälp av f/delta diagram kan bestämma samband mellan sättning och förspänning kan göras tydligare.»
- Bra»

Beskriva allmänna definitioner, begrepp och standards. Beskriva gängans geometri och friktionens varierande.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»10 17%
Väl»24 41%
Mycket väl»22 37%

Genomsnitt: 4.13

Förklara skruvförbands funktion och princip genom att upprätta ett principiellt F,δ,,,,,-diagram.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»11 18%
Väl»19 32%
Mycket väl»27 46%

Genomsnitt: 4.24

Förklara hur man genom förspänning kan omfördela en yttre pålagd last i ett skruvförband amt hur inverkan av styvheter styr detta fenomen.
57 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»8 14%
Väl»25 43%
Mycket väl»23 40%

Genomsnitt: 4.22

Förklara skillnaden mellan beräkningsmässiga och konstruktionsmässiga styvheter. Beräkna skruvstyvhet och underlagsstyvhet.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»1 1%
Väl»14 24%
Mycket väl»41 70%

Genomsnitt: 4.62

Beräkna förspänningskraft, skruvkraft och underlagskraft.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»2 3%
Väl»14 24%
Mycket väl»42 72%

Genomsnitt: 4.68

Förklara hur sättning påverkar skruvförband. Beräkna bestämma när glapp inträder och kompensera för detta.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 5%
Ganska väl»6 10%
Väl»21 36%
Mycket väl»28 48%

Genomsnitt: 4.27

Välja olika hållfasthetsklasser på skruvar (kvalitetsklasser, 4.6, 8.8, 10.9, 12.9) med hänsyn till utmattning (mitt- och amplitudspänningar) och hållfasthet.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»2 3%
Väl»21 36%
Mycket väl»35 60%

Genomsnitt: 4.56

Beräkna uppkomna relevanta spänningar i skruvförband.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»7 12%
Väl»19 32%
Mycket väl»32 55%

Genomsnitt: 4.43

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 8%
Ganska väl»11 18%
Väl»26 44%
Mycket väl»16 27%

Genomsnitt: 3.91

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
58 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»2 3%
Väl»19 32%
Mycket väl»37 63%

Genomsnitt: 4.6

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
58 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 6%
Ganska väl»12 20%
Väl»24 41%
Mycket väl»17 29%

Genomsnitt: 3.89

9. Fjädrar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Den här delen där alla mål gås igenom är för lång för att man ska orka läsa igenom och svara på allt!»
- Bra»

Förklara hur elastiska deformationer och spänning utnyttjas för energilagring eller kraftupptagning. Beskriva standards för utformning och dimensionering (utmattning).
57 svarande

Inte alls»3 5%
Något»4 7%
Ganska väl»26 45%
Väl»12 21%
Mycket väl»12 21%

Genomsnitt: 3.45

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
56 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 7%
Ganska väl»14 25%
Väl»22 39%
Mycket väl»15 26%

Genomsnitt: 3.82

Konstruera en lämplig fjäder utgående från randvillkor för funktion. Beräkna erforderlig linjär fjäderkonstant och förspänning för samma applikation. Beräkna fri längd och risk för knäckning.
56 svarande

Inte alls»1 1%
Något»5 8%
Ganska väl»15 26%
Väl»19 33%
Mycket väl»16 28%

Genomsnitt: 3.78

Beräkna uppkomna spänningar, skjuv- och effektiv- (pga krökning).
56 svarande

Inte alls»2 3%
Något»4 7%
Ganska väl»16 28%
Väl»16 28%
Mycket väl»18 32%

Genomsnitt: 3.78


32 svarande

Inte alls»2 6%
Något»0 0%
Ganska väl»11 34%
Väl»8 25%
Mycket väl»11 34%

Genomsnitt: 3.81


32 svarande

Inte alls»2 6%
Något»0 0%
Ganska väl»11 34%
Väl»9 28%
Mycket väl»10 31%

Genomsnitt: 3.78

10. Remväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Den här delen är för lång för att man ska orka läsa igenom och svara på allt!»
- Ok»

Beskriva olika remtyper och standards. Olika varianter av förspänning för remväxlar. Olika möjliga konstruktionssätt/principer.
56 svarande

Inte alls»1 1%
Något»9 16%
Ganska väl»14 25%
Väl»20 35%
Mycket väl»12 21%

Genomsnitt: 3.58

Förklara de främsta för- och nackdelarna med remväxlar jämfört med kuggväxlar.
56 svarande

Inte alls»3 5%
Något»11 19%
Ganska väl»12 21%
Väl»15 26%
Mycket väl»15 26%

Genomsnitt: 3.5

Förklara varför/att utväxlingen för en remväxel ej är helt exakt/synkron.
56 svarande

Inte alls»6 10%
Något»9 16%
Ganska väl»5 8%
Väl»14 25%
Mycket väl»22 39%

Genomsnitt: 3.66

Beräkna relevanta storheter ur remväxelns geometri (axelavstånd, remlängd, omslutningsvinklar mm)
56 svarande

Inte alls»1 1%
Något»3 5%
Ganska väl»13 23%
Väl»18 32%
Mycket väl»21 37%

Genomsnitt: 3.98

Kunna tillämpa (teckna) moment- och effektjämvikter.
56 svarande

Inte alls»2 3%
Något»2 3%
Ganska väl»14 25%
Väl»19 33%
Mycket väl»19 33%

Genomsnitt: 3.91

Förklara att en remväxel är en kraftbetingad transmission och som därför kräver förspänning. Beräkna erforderlig förspänning.
56 svarande

Inte alls»3 5%
Något»7 12%
Ganska väl»9 16%
Väl»23 41%
Mycket väl»14 25%

Genomsnitt: 3.67

Härleda (bevisa) kraftvariation längs en flatrem samt kunna tillämpa Eytelweins ekvation.
56 svarande

Inte alls»4 7%
Något»7 12%
Ganska väl»24 42%
Väl»10 17%
Mycket väl»11 19%

Genomsnitt: 3.3

Beräkna när slirning inträder. Förklara vad begreppen glidzon och vilozon innebär.
56 svarande

Inte alls»3 5%
Något»8 14%
Ganska väl»17 30%
Väl»19 33%
Mycket väl»9 16%

Genomsnitt: 3.41

Förklara hur det skenbara friktionstalet används för kilrem.
56 svarande

Inte alls»3 5%
Något»7 12%
Ganska väl»9 16%
Väl»15 26%
Mycket väl»22 39%

Genomsnitt: 3.82

Beräkna belastningsgraden.
56 svarande

Inte alls»6 10%
Något»8 14%
Ganska väl»17 30%
Väl»13 23%
Mycket väl»12 21%

Genomsnitt: 3.3

11. Kuggväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Den här delen är för lång för att man ska orka läsa igenom och svara på allt!»
- Tycker denna del av kursen var absolut svårast.»
- Dåligt»

Beskriva tillverkningsmetoder. Beskriva geometriska standards och standards för hållfasthets-dimensionering.
54 svarande

Inte alls»10 18%
Något»14 25%
Ganska väl»13 24%
Väl»7 12%
Mycket väl»10 18%

Genomsnitt: 2.87

Förklara de främsta för- och nackdelarna med kuggväxlar jämfört med remväxlar.
55 svarande

Inte alls»8 14%
Något»12 21%
Ganska väl»9 16%
Väl»13 23%
Mycket väl»13 23%

Genomsnitt: 3.2

Beräkna utväxling.
55 svarande

Inte alls»7 12%
Något»7 12%
Ganska väl»7 12%
Väl»11 20%
Mycket väl»23 41%

Genomsnitt: 3.65

Förklara begreppet ”,,Involuta”,,.
55 svarande

Inte alls»10 18%
Något»10 18%
Ganska väl»10 18%
Väl»13 23%
Mycket väl»12 21%

Genomsnitt: 3.12

Beräkna referensaxelavstånd.
55 svarande

Inte alls»10 18%
Något»5 9%
Ganska väl»16 29%
Väl»9 16%
Mycket väl»15 27%

Genomsnitt: 3.25

Kunna tillämpa Fölmer’,,s ekvation.
55 svarande

Inte alls»12 21%
Något»11 20%
Ganska väl»9 16%
Väl»10 18%
Mycket väl»13 23%

Genomsnitt: 3.01

Konstruera en pricipiell växellåda med flera växelsteg på två parallella axlar
55 svarande

Inte alls»13 23%
Något»13 23%
Ganska väl»17 30%
Väl»6 10%
Mycket väl»6 10%

Genomsnitt: 2.61

Beräkna axelavstånd och ingreppsvinkeln för samverkande kugghjul.
55 svarande

Inte alls»9 16%
Något»12 21%
Ganska väl»12 21%
Väl»14 25%
Mycket väl»8 14%

Genomsnitt: 3

Förklara vad profilförskjutning innebär och hur detta används (positiv ger starkare kugg).
55 svarande

Inte alls»8 14%
Något»10 18%
Ganska väl»14 25%
Väl»12 21%
Mycket väl»11 20%

Genomsnitt: 3.14

Förklara kriterierna för spetskugg och underskärning.
55 svarande

Inte alls»11 20%
Något»13 23%
Ganska väl»11 20%
Väl»12 21%
Mycket väl»8 14%

Genomsnitt: 2.87

Beräkna ingreppstal och om risk för interferens föreligger.
55 svarande

Inte alls»14 25%
Något»15 27%
Ganska väl»13 23%
Väl»7 12%
Mycket väl»6 10%

Genomsnitt: 2.56

12. Bromsar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Svårast. Inte hur de funkar utan hur de räknas på.»
- Den här delen är för lång för att man ska orka läsa igenom och svara på allt!»
- Jag har vissa matematiska tilkortakommanden. »
- Bra»

Beskriva utförandeformer av block, skiv-, back- och bandbromsar (mycket stora likheter med kopplingar).
56 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»14 25%
Väl»18 32%
Mycket väl»22 39%

Genomsnitt: 4.07

Förklara de främsta för- och nackdelarna för back- respektive skivbromsar.
56 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 7%
Ganska väl»16 28%
Väl»19 33%
Mycket väl»16 28%

Genomsnitt: 3.8

Kunna tillämpa erforderliga ekvationer för att beskriva ett inbromsningsförlopp.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»16 29%
Väl»19 34%
Mycket väl»18 32%

Genomsnitt: 3.96

Kunna tillämpa Archard’,s nötningslag för att beräkna tryckfördelningen pga slitage i skiv- och backbromsar.
56 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 14%
Ganska väl»16 28%
Väl»17 30%
Mycket väl»15 26%

Genomsnitt: 3.69

Kunna tillämpa jämvikter för bromsar med (yt)integraler.
56 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 14%
Ganska väl»19 33%
Väl»18 32%
Mycket väl»11 19%

Genomsnitt: 3.57

Beräkna bromsmoment, ansättningskraft samt ansättningskraftens läge.
56 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»10 17%
Väl»25 44%
Mycket väl»19 33%

Genomsnitt: 4.08

Kunna tillämpa energi- eller effektbalans för att beräkna temperaturökningen i en broms.
56 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»7 12%
Väl»20 35%
Mycket väl»29 51%

Genomsnitt: 4.39

Förklara hur ett fordons rörelseekvationer omfördelar kontaktkrafter och att broms-momenten måste anpassas för att bibehålla stabilitet.
56 svarande

Inte alls»0 0%
Något»9 16%
Ganska väl»15 26%
Väl»19 33%
Mycket väl»13 23%

Genomsnitt: 3.64

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»53 91%
Nej, målen är för högt ställda»5 8%

Genomsnitt: 2.08

- Konstruktionsuppgifterna på tok för tidskrävande jämfört med kursens poäng, andra studier blev tydligt lidande» (Nej, målen är för högt ställda)
- Men för att klara kursen behöver man inte uppfylla ens nära på alla mål så det gör inte så mycket men kan kanske ska ändra målen lite och inte ta med så många olika maskinelement.» (Nej, målen är för högt ställda)

14. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»8 13%
Ja, i hög grad»49 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- Fick inte visa vad jag kunde. Det var alldeles för lite tid på både dugga och tentamen. Provet borde absolut varit ett 5 timmars prov eller längre. En hel del poäng gick man miste om på duggan då information saknades för att lösa problemet och tillkom senare under provet. När informationen delades ut så var det inte heller tydligt utan vissa gick miste om detta.» (Nej, inte alls)
- Kanske int riktigt teorin bakom. » (I viss utsträckning)
- För lite tid att visa att man kunde! 5 timmars tenta hade vart bättre!» (Ja, i hög grad)
- Tentan var oerhört stressig, 5 timmar hade medfört ett mycket bättre resultat.» (Ja, i hög grad)
- Speciellt konstruktionsövningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har förläsningarna varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 12%
Ganska stor»27 41%
Mycket stor»28 43%

Genomsnitt: 3.24

- Jag lär mig mer vid att nöta tal och läsa än då jag lyssnar.» (Ganska liten)
- Tycker Magnus är en jättebra föreläsare. Bra pedagog. Roligt med lite "sidospår" i form av underhållande historier från verkligheten. Kanske inte särskilt relevant för kursen i sig, men det gör föreläsningarna så mycket intressantare.» (Ganska stor)
- Brännares föreläsningar var inte lika utförliga och gav inte lika mycket som Magnus» (Ganska stor)
- Bra och intressant undervisning» (Ganska stor)
- väldigt bra föreläsningar som blir intressanta och känns väldigt relevanta när man blandar teori och räkneexempel med verkliga problem, anekdoter och humor. » (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har konstruktionsövningarna varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»11 16%
Mycket stor»51 78%

Genomsnitt: 3.7

- Konstruktionsövningar är den bästa undervisningen i alla avseenden. Konstruktionsövningar i samtliga områden hade varit optimalt.» (Mycket stor)
- Bra med övningarna, men sjukt jobbiga!» (Mycket stor)
- Första inlämningen (lager och axel) kändes för tung i den bemärkelse att den tog väldigt mycket tid i anspråk. De cirka två veckor man arbetade med den blev det väldigt lite tid över till de övriga räkneövningarna i kursen, samt den andra kursen (Material- och tillverkningsteknik). Inlämning två (skruvförband) kändes mer lagom. Dock väldigt lärorika uppgifter, känns som den mesta kunskap som man använde på tentan kom från dessa uppgifter. Rent spontant tror jag att man troligen hade kunnat skriva godkänt på tentan enbart genom att ha gjort konstruktionsuppgifterna.» (Mycket stor)
- Lär sig mycket men tar tid» (Mycket stor)
- Viktigaste delen av kursen, lär sig väldigt mycket av dessa.» (Mycket stor)
- se fråga 20» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»14 21%
Ganska stor»33 50%
Mycket stor»16 24%

Genomsnitt: 2.96

- Bara MM, inte övningsboken. Hade aldrig tid att göra uppgifter i den trots att jag gärna hade velat. Konstruktionsuppgifterna tog såpass lång tid. Man lärde sig i och för sig mycket på dem men jag tror att man kan minska dem något (särskilt den första, tag bort några detaljer. Det påverkar inte vad man lär sig i helhet) och göra duggan något större istället exempelvis. » (Ganska stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»30 46%
Mycket bra»32 50%

Genomsnitt: 3.46

- Varför inte lägga upp facit till mitttentan tentan på hemsidan??» (Ganska bra)
- Inget större fel på Pingpong men använd hellre den vanliga kurshemsidan. Det är väl inget fel på den?!?!» (Ganska bra)
- Länken till kurshemsidan från studentportalen fungerade inte.» (Ganska bra)
- svårt att få reda på sitt duggaresultat med tanke på att hon som sköter administrationen aldrig var där. » (Ganska bra)
- Sen feedback på dugga och tenta » (Ganska bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»22 33%
Mycket bra»38 58%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.64

- Det gick att få hjälp, men oftast var konstruktionsövningsledarna väldigt överbelastade vilket gav orimligt långa väntetider.» (Ganska dåliga)
- Lite väl hög belastning under konstruktionsövningarna, blev snabbt väldigt långa väntelistor.» (Ganska bra)
- Varför måste dörren till institutionen vara låst? Ibland är det förbannat svårt att få tag i någon att fråga.» (Ganska bra)
- Göran Brännare var fantastiskt tillgänglig under konstruktionsuppgifterna, stor eloge till han!» (Mycket bra)
- Stort tack till Brännare som alltid stod till förfogande! :)» (Mycket bra)
- Har haft Robert Johansson som handledare på konstruktionsövningarna och han har varit ett väldigt bra stöd när vi haft problem.» (Mycket bra)
- Jag hade Robert i konstruktionsövningarna och vi fick väldigt bra hjälp av honom.» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit mycket hjälpsam o alltid funnits till hands för att svara på frågor. Väldigt uppskattat o väldigt underlättande. » (Mycket bra)
- Handledaren i konstruktionsövningarna Elisabet Lee svarade alltid på frågor.» (Mycket bra)
- Det var aldrig några problem att få tid uppe hos övningeledarna, vilket känns nödvändigt när vissa delar av projekten var väldigt svåra att reda ut på egen hand» (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»17 26%
Hög»32 49%
För hög»15 23%

Genomsnitt: 3.93

- för mycket tid på konst.övn vilket gjorde att annat blev lidande» (Lagom)
- Konstruktionsuppgifterna tog mycket tid, samtidigt lärde man sig mycket.» (Hög)
- Även om jag chillade brett ,)» (Hög)
- Känns som att man har väldigt mycket att göra med 3 inlämningar, en övningsskrivning och en lab. Förstår inte riktigt vad övningsskrivningen har för funktion då man ändå har bra koll på de mesta sakerna som den examinerar om man har gjort konstruktionsuppgifterna. Känns inte som att man skall ha den bara för bonuspoängen utan för att man skall lära sig något av den» (Hög)
- Projekten tog väldigt mycket tid. Detta gjorde att man inte hann gå på räkneövningarna eller göra uppgifter ur övningsboken.» (Hög)
- Mycket nytt att komma ihag.» (Hög)
- som vanligt...» (Hög)
- Projekten, och då speciellt det första, tog väldigt mycket tid. Över lag var det lagom hög arbetsbelastning, men kan bero på att jag hoppade över många av övningsuppgifterna till fördel för projekten. Vet inte hur tanken är med upplägget av projekten, men vi behövde fråga väldigt mycket av vår handledare för att komma någon vart då inte genomgångarna gav så mycket hjälp. Nästan alla grupper hade det likadant vilket ledde till att det va svårt att få hjälp under konstruktionsövningarna. Som jag även sagt ovan så var det dock aldrig några problem att få träffa någon av övningsledarna på icke schemalagd tid. » (Hög)
- Jag tycker att konstruktionsuppgifterna tog lite för mycket tid. Det krävdes för många timmar för att hålla sig i "fas"» (Hög)
- Kö1, och i viss utsträckning kö2 var väldigt arbetskrävande» (För hög)
- I princip enbart baserat på första konstruktionsuppgiften, den tog väldigt mycket tid från övriga studier.» (För hög)
- Återigen för tidskrävande konstruktionsuppgifter, matlabdelen är för stor, mer matlab än vad det var konstruktion » (För hög)
- Konstruktionsuppgifterna borde minskas något men öka på duggan istället.» (För hög)
- Konstruktionsuppgift 1 tog extremt mycket tid.» (För hög)
- Tre såpass stora konstruktionsuppgifter innebar alldeles för hög arbetsbelastning med tanke på att kursen utan dessa hade ungefär samma arbetsbelastning som exempelvis Mekanik-Dynamik.» (För hög)
- Jag tycker den var för hög för det tog väldigt lång tid att göra konstruktionsövningarna så jag hann inte räkna så mycket övningar från boken etc. Klarade ändå tentan för konstruktionsuppgifterna var väldigt lika tenta talen men de innehåller ju inte ens nära på alla mål ifrån KursPM» (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»18 28%
Hög»35 54%
För hög»10 15%

Genomsnitt: 3.84

- Svårt att säga, då jag är med i veraspexet och haft mycket att göra där under denhär perioden, vilket har bidragit till att arbetsbelastningen känts hög, men det är svårt att säga hur det hade varit utan spexet, antagligen ganska lagom.» (Lagom)
- 90 % maskinelement och lite tillverkningsteknik fram åt Tentaveckan» (Hög)
- Manga nya begrepp och saker att komma ihag.» (Hög)
- kö1» (För hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»5 7%
Gott»23 35%
Mycket gott»36 55%

Genomsnitt: 4.44

- Intressant och lärorik kurs, proven hade dock behöva varit minst 5 timmar. Frågorna hade behövt vara tydligare och all information som behövs för att lösa frågorna skall stå på tesen!» (Dåligt)
- bra och intressant kurs men alldeles för mkt jobb med inlämningsuppgifterna. Har inte hunnit med knappt något i kursen vi läste parallellt.» (Gott)
- Rolig kurs men tidskrävande» (Mycket gott)
- Gött att äntligen få nytta av det man lärt sig!» (Mycket gott)
- Jag har lärt mig väldigt mycket» (Mycket gott)
- Bra och lärorik kurs. Riktigt bra/roliga/lärorika konstruktionsövningar, gjorde man dem ordentligt kunde man vad man skulle och behövde för att klara kursen.» (Mycket gott)
- Bra föreläsningar » (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsövnibgarna»
- Evertssons historier om räknefel som kan försörja hela Chalmers på energi»
- Konstruktionsövningarna var mycket bra»
- Konstruktionsövningarna ,)»
- Konstruktionsupg.»
- Upplägget i sin helhet känns bra. Konstruktionsövningarna är väldigt lärorika, men som sagt: den första var lite väl tung.»
- Det som nämndes tidigare»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Tyckte att det var bra på med räkneövningarna i föreläsningssalen. »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsövningar»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna, men kanske bara två eller förenkla dem något.»
- Magnus kuriosa om gruvindustrin.»
- Bra med dugga. Konstruktionsövningarna är bra.»
- Konstruktionsövningarna. »
- konstruktionsövningarna! gärna fler, man blev väldigt mkt bättre på de moment man gjorde de i. kanske inte så mkt rapporter utan mindre och fler konstruktionsövningar, alltså fler moment!»
- Konstruktionsuppgifterna eftersom man lärde sig väldigt mycket utav dom. Det gav oss utrymme att tänka mer själva, diskutera med varann och dela tankar. Mycket bra för inlärningen. Magnus som föreläsare! Magnus är en bra föreläsare då han visar oss respekt genom att komma välklädd till föreläsningarna och även refererar det vi lär oss till verkligheten och ger oss därför en större förståelse till vad vi lär oss.»
- Konstruktionsövningarna»
- Upplägget med 7 delmoment. Konstruktionsuppgifterna var lite väl stora. Kan vara en idé att ha en uppgift med tre delmoment. Tex konstruera något innehållande axel, skruvförband & broms.. »
- Konstruktionsövningarna.»
- Konstruktionsövningarna, då jag lärde mig väldigt mycket av dem»
- Konstruktionsuppgifterna var ändå såpass lärorika att de bör behållas, men kanske kortas ner. Alternativt skulle en eller två konstruktionsuppgifter kunna plockas bort.»
- Magnus, och att han skriver på tavlan. Brännare och konstruktionsövningarna»
- Konstruktionsuppgifterna men deadline för sista borde inte vara fredagen innan tenta veckan, man vill ha tid att bara plugga inför tentan. Jag tycker inte heller om att vi på föreläsningarna gick igenom nytt material också på sista veckan. borde inte vara något nytt på veckan innan tentaveckan.»
- Konstruktionsövningarna»
- Evertsson som föreläsare och konstruktionsuppgifterna. »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifter»
- Konstruktions uppgifterna »

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Första konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid, instruktionerna är ibland bristande.»
- Konstruktionsövningarnas utformning. Väldigt onödigt och tidskrävande med så utförliga rapporter. »
- Fler KÖ! »
- Labben med skruvförbandet var intressant, men inte så givande»
- Ta bort övningsskrivningen »
- Fler handledare. Något fler föreläsningar om kugg och remväxlar. »
- Det skulle möjligen vara att göra projekten lite kortare, så att man hinner med att gå på räkneövningarna osv. »
- Facit på övningstentorna som det ofta var fel i. »
- Längden på denna kursutvärdering...»
- mindre grupper för handledarna, fick sällan hjälp på konstuktionstillfällena för det var för många elever som hade för långa frågor.»
- Gör kursenkäten kortare! Den för lång för att man ska vilja göra den ordentligt! Upplägget på labben bör ändras. Vi hade ingen chans att hinna klart på utsatt tid, mycket på grund av att labbledaren inte gick igenom något för alla utan att alla fick ställa frågor vilket gjorde att man fick sitta och vänta större delen av tiden och sedan göra klart labben på tex lunchen.»
- som ovan»
- Egentligen ingenting. Det kan dock anmärkas att KU-handledarna var väldigt ojämna i sina bedömningar. En större enighet skulle ge oss mer fokus på KU och mindre fokus på frustrationen kring att vissa blir lättare godkända än andra.»
- Tentan måste vara fem timmar istället för fyra. Det är oerhört frustrerande att känna att man kan mycket mer än vad man hinner visa på tentan.»
- ovningsboken var i ganska klen»
- vet ej »
- Minska omfattningen på KÖ1.»
- En bättre kommunikation mellan handledarna! Väldigt spridd arbetsbelastning beroende på grupp! Tråkigt att vissa får svar framlagda & vissa får lägga mycket mer tid! »
- Konstruktionsövningsledarna i de olika grupperna ge samma hjälp, kändes som vissa ledare höll tillbaka mer vilket gjorde att vissa grupper inte lärde sig lika bra och hamnade mer efter.»
- Handledningstillfällen för kontruktionsövningarna bör vara fler eller i mindre grupper eftersom man i år kunde få vänta hela lektionen på hjälp eftersom alla fastnat. Om detta inte finns resurser kan man ju gå igenom moment som handledaren märker att många frågar om på tavlan istället för varje grupp separat.»
- Tesen får inte vara bristfällig som den var på duggan. Information om ändring av tesen under skrivningen måste gå ut till alla. Det borde vara en 5h-tenta med tanke på hur omfångsrika uppgifterna var.»
- Kan ta bort några maskin element tycker jag, men det är inte så viktigt eftersom det är lätt att klara tentan ändå utan att kunna dessa. Duggan borde tas bort.»
- Även om konstruktionsuppgifterna var det mest lärorika i kursen så kan de vara lite mindre tidskrävande!»
- Bättre handledare, man fick inte det stöd som man behövde, väldigt tidskrävande och den kurs vi läste parallellt fick lida för det.»
- Inget spec.»
- Konstruktionsuppgifterna är bra men tar, i min mening, för mycket tid.»

25. Har Du läst igenom kurspm?

65 svarande

Ja»53 81%
Nej»12 18%

Genomsnitt: 1.18

26. Övriga kommentarer

- Stort plus till Robert Johansson som hade grupp A i konstruktionsövningarna för stor hjälpsamhet och trevligt bemötande under hela kursen. Gjorde arbetet roligt och lärorikt!»
- Bra kurs men vi blev flera gånger irriterade när vi fick retur på inlämningarna. Säkerligen hade vi fel men då vi jämförde med de vi jobbat med som hade en annan handledare kändes det orättvist att de fick godkänt och vi fick underkänt. Vi hade gjort samma lösningar och detta hände flera gånger. Vi hade Lee. Förmodligen är sådant hon anmärker på ofta fel men då ska alla som gör fel få retur och inte bara de som har henne som handledare. Det är ingen som vill ha henne som handledare inför IKOTen nu. Ingenting personligt utan just därför att hon rättar väsentligt mycket strängare än någon annan handledare.»
- Generellt kan jag säga att det som jag har lärt mig bäst i denna kursen är just de som vi hade som projektuppgifter. Kan också bero på att jag aldrig hann göra några direkta uppgifter på de andra sakerna. »
- Har bara läst delar av kurspm då jag tyckte att det var lite för långt för att vara bara ett PM»
- Upplägget i denna kursen med konstruktionsuppgifterna som sammankopplade kursen på ett utomordentligt vis borde vara ett föredöme och anammas i många andra kurser!! »
- Väldigt intressant och rolig kurs!»
- rolig, intressant och givande kurs!»
- tack för bra kurs!»
-


Kursutvärderingssystem från