ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Matematisk analys i en variabel, TMV135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-29
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Dåligt uppdaterad. Länkar till gamla tentor fungerade inte till en början.»
- Att förstå uppgiften som skulle lösas var i många fall svår att tyda på laborationerna. »
- Materialet kom ofta up sent och var ofta ogranskat och felaktigt. »
- Fanns det ett labb-pm?»
- hemsidan har bra stuktur, men inehåller en del brutna länkar ( antagligen då det mesta är kopierat från tidigare år) en del information kändes felaktig/gammal. en del kritisk information saknades ( till exempel resultat från duggor, eller i alla fall information om att resultatet inte skulle publiceras). kurs-PM finns inte på hemsidan utan man måste leta upp den på egen hand i gamla studieportalen, det är rätt kasst i min smak. dock är kurs-PM bra skriven och innehåller det man förväntar sig när man väl hittat den. jag tycker det var onödigt att Lab-PM refererade till Calculus, man förväntade sig inte behöva ha med Calculus för att göra dator-laborationer i matlab. kunde man inte skrivit de frågorna direkt i Lab-PM istället?»
- Alla länkar fungerade inte alltid på kurshemsidan»
- Kurshemsidan var ej uppdaterad.»
- Hemsidan hade många slarviga fel, länkar osv som inte fungera»
- Rekommenderade uppgifter osv ute i god tid. Mycket småfel i utlagda föreläsningsanteckningar.»
- kurshemsidan var katastrof det fanns länkar till ganla duggor, tentor, formelblad som man inte kunde öppna. sedan fanns det en resultat länk men den fungerade aldrig. matlabben äör för svår matte i så vi förstår inte vad vi ska göra, blir att man frågar läraren som hjälper till och gör så gott som hela uppgiften för vi förstår inte alls vad vi håller på med.»
- Mer lättförståeliga lab-PM än TMV120 men fortfarande svårgenomträngliga.»
- Matlab litteratur dåligt upplagd och ej tillräcklig.»
- Luddigt kurs-PM, behövs mer specifikt än att säga att precis vad som helst fr. föreläsningar kan komma på tentan.»

Kurs-PM
54 svarande

- -»1 2%
5 10%
OK»32 64%
11 22%
++»1 2%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.12

Kurshemsida
54 svarande

- -»2 3%
8 15%
OK»25 48%
13 25%
++»4 7%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.17

Lab-PM
54 svarande

- -»2 3%
10 19%
OK»27 52%
12 23%
++»0 0%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.96

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Kursen är spridd i hela boken, förvirrande»
- Lite väl tung ibland.»
- i calculus är informationen om diff.ekv. väldigt utspridd, man måste bläddra fram och tillbaka för att läsa om olika sorter, tex. separerbara, homogena med konst. koeff. osv. dock ett stort plus att man använder samma bok (Calculus) för så många kurser. det gör att man vänjer sig vid formatet och spar pengar. negativt dock att den är så stor, det är tungt att bära i ryggsäcken och tungt att hålla när man läser.»
- Sammanställande listor med alla bevis, satser, formler/metoder och allt annat som man förväntas komma ihåg skulle underlätta studierna ganska mycket. Alltså en formelsamling modell gigantisk.»
- Det är en bra bok med mycket information men den kan sammtidigt vara lite svårläst»
- konstiga engelska ord ibland»
- skulle vara bättre om vi hade en bok på svenska så att man förstår vad de frågar efter. nästa bok skulle det vara bra om man fick med facit till de jämna uppgifterna också.»
- Boken är säkert bra, men passar ej mig, studietekniskt.»

Calculus, a Complete Course, seventh edition, Robert A Adams, Christopher Essex
53 svarande

- -»1 1%
5 9%
OK»22 41%
18 33%
++»5 9%
Använde ej»2 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.5

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Reimond var ostrukturerad och "flummig", humor är jättebra men det måste ändå finnas ett visst mått av seriositet i grunden.»
- Hade gärna velat att Reimond räknade lite uppgifter på tavlan under övningspassen.»
- Reimond har för mycket exempeluppgifter och för lite grundläggande matte. Man fick inga bra grunder för lösningar utan fick leta igenom många anteckningssidor och sammanställa för att förstå»
- Reimond är väldigt flummig, han svävar ut i konstiga historier hela tiden som inte har med matematiken att göra. han förklarar småsaker som är uppenbara och struntar i att förklara saker som är nya och som behöver förklaring. han gör långa pauser i sina förklaringar för att till synes låta studenterna/publiken suga in det han sagt fastän alla redan förstår. planeringen täcker inte allt som var på tentan. aron är en bra övningsledare. han är pedagogisk och tålmodig»
- Reimond gjorde bara en väldigt massa exempel, då blir det lätt rörigt i anteckningarna för man vet aldrig när det kommer något nytt eller när det är repetition. Saknade också rubriker på vad som gås igenom! Rubriker gör det mycket lättare att lära sig.»
- Svårt att fatta uppgifterna i matlab då blir de även svårt att fatta vad handledarna säger»
- Reimond svarade inte på mailen när vi ställde frågor.Jag har aldrig träffat en så virrig och tankspridd person som Reimond han la upp tentor men med samma facit till två tentor. Han hade inte koll på att vi hade dugga och han hade väldigt svårt att säga vilka kapitel som skulle komma på vilka duggor. Det var först när de gamla duggorna las upp och man, om man hade tur, kunde öppna dem, som man fick ett hum vad som skulle komma på dem. Föreläsningarna var ett enda stort irritationsmoment, Reimond frågade oss hela tiden vad som var rätt, vilket jag tycker är fel eftersom det är han som ska veta och berätta för oss hur vi ska tänka vi kan det ju inte. Han verkade väldigt osäker och klankade ner på sig själv framför oss konstant. Att han kom in på historier om sin familj mitt i en uppgift var inte ovanligt, det klart att man får ha några minuter prat om annat än matte under en föreläsning men inte mitt i uppgifterna. »
- Reimond var den mest opedagogiska examinator/lärare jag någonsin stött på. Hans föreläsningar var så dåliga att jag valde inte gå dit. Jag tror att hans brist grundar sig i en osäkerhet för hur han skall vara pedagogisk men som tyvärr resulterar i att han misslyckas totalt med det. Jag fick mer ut av att läsa själv och använda mig av övningstillfällen med Aron samt SI-lektioner.»
- Att uteslutande dra exempeluppgifter under föreläsningarna passade inte mig»

Föreläsare Reimond Emanuelsson
53 svarande

- -»6 11%
14 27%
OK»13 25%
16 31%
++»2 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.88

Övningsledare Reimond Emanuelsson
53 svarande

- -»2 6%
5 15%
OK»13 40%
11 34%
++»1 3%
Ej svar»21

Genomsnitt: 3.12

Övningsledare Richard Lärkäng
53 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»8 42%
8 42%
++»2 10%
Ej svar»34

Genomsnitt: 3.57

Övningsledare Aron Lagerberg
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 20%
9 36%
++»11 44%
Ej svar»28

Genomsnitt: 4.24

Labbhandledare Richard Lärkäng
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»11 37%
14 48%
++»4 13%
Ej svar»24

Genomsnitt: 3.75

Labbhandledare Aron Lagerberg
53 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»6 20%
18 60%
++»5 16%
Ej svar»23

Genomsnitt: 3.9

Labbhandledare Emil Djupfeld
52 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»7 19%
16 44%
++»12 33%
Ej svar»16

Genomsnitt: 4.08

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- För mycket typexempel under föreläsningarna. Hade velat se mer teori och allmänna lösningsformler.»
- Föreläsningsdokumenten var ibland bättre än själva föreläsningen..»
- Föreläsningarna kändes ogenomtänkta och gav ett otydligt och osäkert intryck.»
- deltog inte i övningarna»
- Reimond gick väldigt fort igenom det som var svårt men det som var lätt tog han väldigt lång tid på sig att gå igenom»
- För lite teori och förklaring jämte exempel på föreläsningarna.»
- Det var på övningarna och SI matten som jag lärde mig allt på denna kursen, det var verkligen inte tack vare föreläsningarna som jag fick 5:a på denna kurs.»
- Jag har hört sägas att förra årets kursdeltagare tyckte det var för mycket teori och för lite konkreta exempel. Tror tyvärr att det slog över åt andra hållet i år. En kombination av presentation av teorin, konkretiserat av exempel är vad jag skulle önskat.»
- Föreläsningar: Svårt att upptäcka när nya saker introducerades, de bara fanns där plötsligt. Övningar: Till övningsledare: försök att att dela upp hjälpen. Det finns ett par tjejer i vår klass som i alla situationer i alla ämnen tar ALL hjälp de kan få, de försöker inte själva. Svårt situation för lärare! Rutten situation för andra elever som vill ha hjälp Laborationer: Behövs strukturerad hjälplista, separat för redovisning (som går fort) och för hjälp med uppgifter. Ledare Emil ska ha cred för att gjorde så! »

Föreläsningar
53 svarande

- -»6 11%
17 33%
OK»17 33%
9 17%
++»2 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.68

Övningar
53 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»19 44%
18 41%
++»5 11%
Ej svar»10

Genomsnitt: 3.62

Laborationer
53 svarande

- -»0 0%
7 13%
OK»35 67%
10 19%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.05

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Ojämnt tempo, mycket tid kan ägnas åt hur man löser en andragradare på olika sätt (dvs helt irrelevant för det man ska lära sig och nåt alla redan kan) medan helt nya moment som ingår i kursen nästan hoppas över.»
- Laborationernas struktur är inte helt behaglig. Kanske borde Labb-PM demonstrera syntax lite tydligare och tillåta svårare uppgifter. I nuläget får man istället en egentligen lätt uppgift som man testar sig fram på tills syntaxen blir helt rätt.»
- I det stora hela går det för långsamt för mig, Reimond går igenom de lätta uppgifterna på för lång tid och de svåra hoppar han nästan över. Jag skulle vilja se ett jämnare tempo som är snäppet högre i framtiden. Jag jobbade hela tiden i förväg under föreläsningarna då han demonstrerade uppgifter och fick vänta 5-10 min / uppgift.»
- ofta väldigt röriga föreläsningar»
- Hann inte med speciellt mycket på föreläsningarna.»
- Matlab är svårt när man inte fått någon introduktion eller förstår vad man gör.»
- Jag upplever tempot som högt, men det förväntar jag mig också. »

Föreläsningar
54 svarande

För långsamt»7 14%
Lagom»37 77%
För snabbt»4 8%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.93

Övningar
53 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»39 95%
För snabbt»2 4%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2.04

Laborationer
52 svarande

För långsamt»2 4%
Lagom»40 81%
För snabbt»7 14%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.1

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Under laborationenerna tar det låg tid innan man får hjälp, skulle nog vara bra med ytterligare en handledare»
- Duggor på nätet som intromatten var mycket bättre!!»
- tentamens format, och de tillhörande duggorna var mycket uppskattat. lagom "mycket" och lagom invecklade frågor»
- Det var de frågor man väntade sig skulle komma på tentan»
- Tentan och duggorna snälla och lika de gamla. MatLab lugnare än kursen innan.»
- Duggorna var för lätta. De motsvarade inte nivån på läromålen eller på tentamen.»
- Ta bort obligatoriska matlab-labbar.»
- Systemet med poängen från duggorna är lite lustigt, hellre att man kan få ett visst antal poäng från varje dugga än medelvärde.»
- Bättre Matlab-uppgifter än de i inledande. Dessa var ngt sånär i fas med matten vi läste!»

Tentan
54 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»19 36%
21 40%
++»11 21%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.8

Duggor
53 svarande

- -»0 0%
4 7%
OK»23 44%
16 30%
++»9 17%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.57

Laborationer
52 svarande

- -»3 5%
5 9%
OK»26 50%
14 26%
++»4 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.21

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Reimond är lite virrig»
- man har inte fått någon information om hur duggorna gick, så betyget är svårt att säga. men antingen 4a eller 5a.»
- Jag räknade ut en ungefärlig poäng på tentan då svaren släpptes och kommer garanterat få en femma. »
- U eller 3»
- Har redan fått mitt betyg.»

Betyg
52 svarande

7 14%
16 33%
19 39%
6 12%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.5

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Borde finnas någon form av genomgång av Matlaben»
- Bättre struktur på föreläsningar»
- lägga till på kurshemsidan när vi gick genom olika föreläsningar»
- Se kommentarer»
- Jag hade svårt för summorn i början av kursen, tycker att vi inte hade så mycket användnig av dem i kursen heller. »
- En mer detaljerade och mer pedagogiska uppgifter för MATLAB.»
- Reimond»
- Elektroniska duggor var helt klart bättre»
- Mer teori på lektionerna, mindre exempel.»
- Svar på tentan snabbare!»
- Strukturen på föreläsningarna och en tydligare struktur för vad som ska göras och vad man ska kunna»
- Det var väldigt otydligt vad vi behövde kunna och inte.»
- föreläsaren»
- Inga svåra moment i kursen i sig dock borde Reimond fokusera mer på generella metod än att göra massa specifika uppgifter. Till exempel finns det jättebra metoder för roterande kroppar men han löser varje uppgift utan metoden utan ansätter allt själv och det tar jättemycket onödig tid.»
- föreläsningarnas upplägg, borde vara tydligare det var väldigt svårt att hänga med i vad som var härledningar, bevis och exempel eftersom allt kallades olika exempel. vissa moment som många aldrig tidigare jobbat med gick föreläsaren igenom väldigt fort eftersom han verkade tro att vi gjort det på gymnasiet medans andra moment som man faktiskt arbetet med tidigare fick mycket mer tid »
- Föreläsningarna bör innehÃ¥lla mer teori och generella metoder istället för enbart exempeluppgifter. »
- Matlabmomenten bör ändras. Som de fungerar idag så fyller de ingen direkt funktion (relaterat till kursen). Man ha ingen praktisk nytta av det man lär sig och mycket av arbetet är "klippa och klistra". Att resultatet bara sparas i ett år är också lite utav en skandal. Har man gjort den delen och blivit godkänd så har man.»
- Bör finnas någon slags genomgång i matlab.»
- Att gå igenom det som är svårt lite mer grundligt t.ex oändliga summor»
- Mer korrekta anteckningar på webben. Högre tempo med mer förklaring istället för omfattande exempel.»
- läs mina tidigare anteckningar »
- Reimonds föreläsningsmetod. Han bör komma bättre förberedd till föreläsning så att han vet vilka exempel som bäst visualiserar syftet och problem med olika metoder.»
- Matlab skall introduceras för nya elever i en separat matlab-kurs i början av en civil-ingenjörsutbildning.»
- Litteratur för matlab måste ses över och kompletteras till ett mer pedagogiskt och framförallt förståeligt tillstånd.»
- inget»
- Reimond bör väga om ingredienserna i sina föreläsningar. Tydligare RUBRIKER i både pdf och föreläsningar önskas. Jag har hört att det har ändrats mkt på föreläsningar fr förra året då de var för lite exempel. Reimond har lyssnat och ökat till för mkt exempel. Värva teori med tydlig struktur med exempel»
- Mer satser, bevis och teori istället för uteslutande exempeluppgifter»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Upplägg för matlab»
- Reimond»
- Ja jag lärde mig en del nya saker och fick en nödvändig repition av vissa delar. »
- Duggorna var bra! Gillar deras intervall, man fick chans att för egen del vid tre tillfällen repetera det man lärt sig.»
- duggorna»
- Matlab var bra och lagom svåra och Reimond har en bra pedagogik när han väl försöker. »
- i övrigt var reimond väldigt trevlig och kul å ville gärna hjälpa och lade tid på studenterna»
- Övnigstillfällen var bra »
- innehållet»
- Reimonds anekdoter...»
- Arons övningstillfällen. Salsduggor. »
- Reimonds historier under föreläsningarna.»
- läraren»
- Aron är oerhört pedagogisk! Få honom att bli föreläsare så blir det höga betyg :) De andra övning- och labbledarna är också bra»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Betydligt mer riktad än inledande. »
- Kände mig aldrig bekväm i kursen och hade svårt att få ett grepp över föreläsningarna.»
- Jag tror verkligen att Reimond försökte lära oss allt vi behövde kunna, men jag tror tyvärr att han använde fel tillvägagångsätt. Nästan varje lektion kunde han stå ganska länge och räkna på ett tal och säga "frågan är om man verkligen kan göra på det här sättet" och något retoriskt ställa oss samma fråga. Jag TROR att det var hans sätt att få oss att reflektera kring matematiken och tänka själva, för att han sedan skulle kunna leverara svaret varpå vi fick en "självklart-upplevelse" då vi ju hade tänkt oss samma svar som honom. Som ni kanske märker håller jag inte med om att denna eventuella strategi fungerade. I den här kursen kände jag att jag lärde mig mer av att läsa i boken än av att lyssna på Reimonds spekulativa föreläsningar. Fler bevis! Han behöver inte vara så noggrann med algebran, det är det andra som ska få ta tid. Eleverna vill ha tydliga metoder kring hur man löser olika typer av integraler eller differentialekvationer. Hatten av för de pdf"er han la upp inför varje lektion, de var ganska bra.»
- föreläsningarna rörde till mycket, hade ibland varit bättre att lägga den tiden på självstudier»
- jag gillar matte!»
- p.g.a. lärarn»
- Reimond måste ändra sitt sätt att lära ut. Jag vet efter att ha pratat med andra elever att det var väldigt många som inte förstod hans exempel och själv tyckte jag att han vid många exempel förklarade dem i helt fel ordning. Exempelvis valde han oftast att köra en 20 minuters genomgång som resulterade i att allt blev fel, detta skulle sedan visa de eventuella problem som metoden hade men det resulterade oftast istället i att folk strök hela A4 sidor i sina anteckningar och slutade lystna.»
- Främst på grund av föreläsare»

Betyg
53 svarande

0 0%
6 11%
28 54%
15 29%
2 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.25

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Arons ganska korta genomgångar på matteövningarna gav långt mer än föreläsningarna..»
- Aron var helt fantastiks i sitt sätt att åskådliggöra moment i kursen och gav oss en ökad förståelse för sådant som på föreläsning eller vid studier i boken var oförståeligt.»

Föreläsare/Övningshandledare Reimond Emanuelsson
50 svarande

Ja»2 6%
Nej»31 93%
Ej svar»17

Genomsnitt: 1.93

Övningsledare Aron Lagerberg
50 svarande

Ja»14 50%
Nej»14 50%
Ej svar»22

Genomsnitt: 1.5

Övningsledare Richard Lärkäng
51 svarande

Ja»3 12%
Nej»21 87%
Ej svar»27

Genomsnitt: 1.87

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- tycker den är ok som den är»
- Enkel och smidig. Fungerar bra»
-
- JAg tycker att det är bra att man har möjlighet att kommentera varje fråga men jag skulle gärna se att det fans en ruta för övriga kommentarer »
- Ni gör ett bra jobb! :)»
- Utvärderingarna är grymma!»
- mer fika"!!»
- Jag tycker enkäten är bra formulerad och att SNZ gör ett bra jobb!»Kursutvärderingssystem från