ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel 2011, TMV151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»13 19%
Cirka 20 timmar»23 33%
Cirka 25 timmar»18 26%
Cirka 30 timmar»11 16%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.52

- Hade inte tid att fullfölja kursen och tentamen var samtidigt som reglerteknik som jag prioriterade» (Högst 15 timmar)
- Väldigt svårt att bedöma. I början av perioden var det väldigt lågt tempo medan man pluggade ganska hårt de sista veckorna.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)
- Tiden beror till stor del på liten förståelse för föreläsningarna» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»1 1%
25%»6 8%
50%»7 10%
75%»17 25%
100%»37 54%

Genomsnitt: 4.22

- Deltog i föreläsningar och övningar de första två veckorna ungefär, sen insåg jag att jag lärde mig mer av matteboken än av föreläsaren, då han inte var särskilt duktig..» (25%)
- Jag gick på de första föreläsningarna ändå för jag tänkte att man alltid kunde lära sig något men föreläsaren var för dålig och gav dåliga svar på frågor» (25%)
- Föreläsaren var katastrofal. att en skola som CHALMERS har en sådan föreläsare fattar jag inte, jag hoppas verkligen vi inte får fler sådana "lärare" annars har jag verkligen valt fel skola!» (50%)
- Mindre bra lärare så körde på nätet. » (50%)
- Föreläsningarna hjälpte mig nästan ingenting. Jag förstod inte speciellt mycket och därför gick jag på ungefär hälften av föreläsningarna. Övningarna var bättre och jag gick på nästan alla.» (75%)
- Jag började hoppa över föreläsningar när jag upptäckte att Becker gick bara igenom exakta samma exemplen som fanns i boken.» (75%)
- Det har varit många som inte varit delaktiga vid samtliga föreläsningar.» (100%)
- Många gånger utan större förståelse» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 39%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 42%

Genomsnitt: 2.63

- Kommer ej ihåg om de visats eller ej. Men jag har inte läst igenom dem på egen hand i alla fall.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vet att jag sett dom men inte lagt dom på minnet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Brukar klargöras mer via föreläsningarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.08

- Detta utgår ifrån nivån på tentamen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 25%
Ja, i hög grad»32 59%
Vet ej/har inte examinerats än»8 14%

Genomsnitt: 2.88

- Kunde allt, trodde jag... :)» (I viss utsträckning)
- Samma som fyra.» (Ja, i hög grad)

6. Hur var tentamens svårighetsgrad?

66 svarande

För lätt»0 0%
För svår»16 24%
Lagom»50 75%

Genomsnitt: 2.75

- Lurig tenta om man räknat de tidigare. » (För svår)
- Något för svår» (För svår)
- Jag kände att Becker kunde inte begära så mycket från oss när han hade lärt ut det absolut minimum. » (Lagom)
- Trevlig tenta. Gick att sätta en fyra (förmodligen) med lagom mycket plugg. » (Lagom)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»12 18%
Ganska liten»24 36%
Ganska stor»24 36%
Mycket stor»6 9%

Genomsnitt: 2.36

- Föreläsaren behöver bytas ut. Tyvärr är han för inåtriktad, pratar med tavlan och verkar mest tänka för sig själv istället för att hålla föreläsning. En mindre bra sak med föreläsningarna är att föreläsaren skriver ganska hoppigt, dvs går tillbaka och ändrar saker för att han har skrivit fel (det händer för ofta och gör det svårt att hänga med).» (Mycket liten)
- Undervisningen bygger i princip bara på det som står i kurslitteraturen, vilket inte kastar nytt ljus över det som kan läsas till.» (Mycket liten)
- Mycket oengagerade föreläsningar, som inte verkar syfta till att skapa förståelse hos eleverna, utan som snarare kan liknas vid "exempelmaraton", ofta utan någon teoretisk bakgrund till problemen som löses och hur dessa kan tillämpas och är beroende av varandra. Dessutom har föreläsaren extremt dålig struktur i undervisningen! Att påbörja nya exempel/lösningar utan att vare sig ha avslutat tidigare exempel eller ens klargjort att ett nytt har påbörjats verkar vara ett invant arbetssätt hos föreläsaren. Dessutom bör kanske ett kort intro (gärna som syftar till att främja intuitiv förståelse) kanske hållas till det problem som skall lösas innan exempelräkningen sätter igång. Hopp i lösningsgången, felräkningar med slarviga/otydliga rättningar och osammanhängande undervisning är några av de återkommande problem som jag inte är ensam om att uppleva!» (Mycket liten)
- i det närmaste obefintlig» (Mycket liten)
- Jag tycker att föreläsningarna har fokuserat för mycket på exempel, och för lite på teori. Det är möjligt att det bästa sättet att lära ut är genom exempel, men det hade kunnat vara tydligare vad som var teori och vad som var exempel» (Ganska liten)
- Räkneövningarna har varit till stor hjälp. Emma är verkligen jätteduktig.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna hjälpte mig i princip ingenting. Jag förstod inte speciellt mycket av dem. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har verkligen inte gett nånting, men räkneövningarna med lärare, samt MSG är mycket bra. Hade vi haft nån av övningsledarna som föreläsare hade kursen varit mycket enklare, samt att alla hade lärt sig mer med mindre ansträngning.» (Ganska liten)
- undermåliga föreläsningar. duktiga räkneledare. » (Ganska liten)
- Lektionerna har varit bäst» (Ganska liten)
- Ostrukturerade föreläsningar. Föreläsaren var sen till lektionen flera gånger. » (Ganska stor)
- Bra övningar. Sega föreläsningar (inte så inspirerande).» (Ganska stor)
- Jag lärde nästan inventering på matte föreläsningarna. Däremot va MSG och matte övningarna av stor hjälp.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har vart skräp men övningstillfällena guld. Detta beror främst på skillnaden i pedagogik. Föreläsaren är totalt oinspirerande med sin gråa framtoning medan exempelvis Emma och Hamlet är fantastiska lärare.» (Ganska stor)
- Föreläsaren Joakim Becker är en duktig matematiker men saknar pedagogisk begåvning och engagemang för studenterna. Detta har varit en brist i undervisningen. Emma på räkneövningen har räddat upp situationen en aning.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»13 19%
Ganska stor»29 42%
Mycket stor»26 38%

Genomsnitt: 3.19

- Den var bra men jag lär mig alltid mer via förklaringar. (föreläsningar etc.)» (Ganska liten)
- Boken är kass, den visar ett exempel på hur man löser uppgifetrna och sedan när man skälv ska lösa uppgifterna är dom inte en lika som exemplerna, dvs man kan inte ta hjälp av dem.» (Ganska liten)
- Mestadels lär jag mig av att skriva av från föreläsningarna och lyssna och anteckna på genomgångarna. Kurslitteraturen har främst vart till hjälp i och med att den innehåller övningsuppgifter. » (Ganska liten)
- Trots att boken är väldigt konstig och svår att förstå tvingades jag använda den väldigt mycket för att förstå vad jag skulle göra.» (Ganska stor)
- Det är jobbigt att boken är på engelska, men det är ju genom den jag tagit mig igenom kursen trots allt.» (Ganska stor)
- Explemblen som boken visar ibland hoppar över väldigt oklara steg som man inte förstår men jag tycker om att det som är viktigt är understrukit. » (Ganska stor)
- Adams Calculus lärde mig mer än vad föreläsaren gjorde » (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 10%
Ganska bra»37 54%
Mycket bra»24 35%

Genomsnitt: 3.25


Datorövningarna

10. Ungefär hur stor del av Matlablabbarna har du genomfört?

68 svarande

0%»20 29%
25%»25 36%
50%»12 17%
75%»5 7%
100%»6 8%

Genomsnitt: 2.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pga att jag redan kunde den.» (0%)
- Det var alldeles för svårt. Jag la hellre ner min tid på att förstå den övriga matten än att halvt förstå matlab. Matlab var ändå en liten del på tentamen som jag ansåg vara värd att offra.» (0%)
- Lärde mig dessa innan tentamen eftersom det då fanns andra elever att fråga.» (25%)
- Svårt» (25%)
- Väldigt otydliga beskrivningar som innehåller mycket onödig information. Detta var lika i inledande matematiken.» (50%)
- Svårt» (50%)
- Väldigt mycket dåligt förklarad teori till förhållandevis lite kod. Man förstod minst 10 gånger fortare när nån i klassen förklarade. Dessutom borde matlabbarna ligga sist i kursen (tycker jag), eftersom man har en bättre helhetsbild av vad man gör i dem då.» (50%)
- Svårbegripliga, man hade behövt göra liknande uppgifter "för hand" innan man satte sig med dem. » (50%)
- det skulle vara bra om man kunde ha genomgångar med handledarna i datasalarna t ex i slutet av lektionen där de visar facit och beskriver principerna för de olika programmen» (50%)
- matlabdelen var väldigt svårt att förstå. även om jag har gjort alla uppgifter. Instruktionerna är inte bra utformade.» (100%)
- Svåra men intressanta. Dock krävdes det samarbete,arbeta utanför schemalagd tid och hjälp från lärare för att klara dem. Speciellt den sista var riktigt lurig.» (100%)

11. Jag tycker att det är naturligt att använda datorn i matematiken

67 svarande

instämmer inte alls»16 23%
instämmer delvis»29 43%
instämmer»12 17%
instämmer helt och hållet»10 14%

Genomsnitt: 2.23

- Känns väldigt fel. Datorn är säkert viktig för en ingenjör, men skapa hellre en kurs bara fokuserar på matematik mha dator, "numerisk matematik med dator" kanske...» (instämmer inte alls)
- Har inte vana sedan innan.» (instämmer inte alls)
- Jag tycker inte att man ska blanda matte och matlab. Det är två helt olika saker.» (instämmer inte alls)
- Instämmer men det blir inte alls intressant med det upplägget på matlabövningarna som är idag.» (instämmer helt och hållet)
- Viktigaste verktyget förutom ens egen hjärna. Både i det att man kan använda verktyg som matlab men även i det att man kan söka hjälp och förståelse via internet.» (instämmer helt och hållet)

12. Har du tillgång till Matlab på din egen dator?

68 svarande

Ja»48 70%
Nej»20 29%

Genomsnitt: 1.29

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.29


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»6 8%
Ganska bra»35 52%
Mycket bra»11 16%
Har ej sökt hjälp»13 19%

Genomsnitt: 3.4

- Skulle behövs fler övningsledare till matlabbarna och fler engagerade övningsledare till övningarna. Ofta på övningarna har alltför många velat gå till en specifik övningsledare, vilket har gjort att det alltid är överfullt i den lokalen medan det är nästan tomt i andra lokaler.» (Ganska dåliga)
- Som sagt: MSG och egen räkning med föreläsare är verkligen jättebra, men det hade varit trevligt om man kunde få mer stöd med sånt när det närmade sig tentan.» (Ganska bra)
- Jag sökte svar hos övningsledarna och kurskamraterna.» (Ganska bra)
- Har inte ställt så mycket frågor eller behövt mer hjälp än vad mina vänner kunnat ge mig när vi pluggat men jag vet att om jag gått till någon av övningsledarna och bett om hjälp hade jag fått det.» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 17%
Mycket bra»50 74%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.83

- Har inte sökt samarbete till särskilt stor grad men har pluggat en del med en klasskompis och det har funkat bra.» (Ganska bra)
- Det är mycket tack vare dem jag har pluggat med som jag verkligen förstod matten. Både genom att hjälpa och genom att bli hjälpt.» (Mycket bra)
- Kul att sitta med folk från klassen och plugga i studiehallen/winden. Man lär sig mycket snabbare när man är några stycken (och tar det seriöst).» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»40 59%
Hög»23 34%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.37

- Svårt att bedöma. » (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 8%
Lagom»33 48%
Hög»26 38%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.38

- Jag har caddat innan, så jag har knappt pluggat på den kursen alls. » (Lagom)
- Ingenjörsmetodiken gick ut över alla andra kurser. » (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»18 26%
Godkänt»35 51%
Gott»11 16%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 2.89

- Bör vara högre klass på föreläsaren! Man förväntar sig givande föreläsningar på Chalmers, men tyvärr blev jag väldigt besviken.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna innehöll i stort sätt enbart exempel och ingen grundläggande teori vilket gjorde att det var svårt att få en övergripande förståelse för matten. » (Dåligt)
- Som angetts ovan finns allvarliga brister i föreläsningsdelen av utbildningen. Den håller varken en pedagogiskt eller matematiskt acceptabel nivå. Föreläsaren verkar inte ha gjort några förberedelser överhuvudtaget innan undervisningen. Detta leder till undermålig struktur, ett stort antal felräkningar under exempelräkning samt en generell tveksamhet under föreläsningen!» (Dåligt)
- Själva innehållet i kursen var det väl egentligen inget fel på men på grund av föreläsningarna har jag ingen bra bild av kursen som helhet.» (Dåligt)
- Föreläsaren förstörde denna kurs. Det var mer givande att sitta hemma och läsa Calculus och det är faktiskt inte speciellt roligt eller motiverande. Youtube med patric JMT är » (Dåligt)
- Intressant kurs som dock tyvärr sänks av att föreläsaren hade en spretig och osammanhängade, opedagogisk, föreläsningsstil» (Dåligt)
- Bristande undervisning» (Dåligt)
- Saknade en inspirerande föreläsare.» (Godkänt)
- Föreläsningarna haltade lite, men det kompenserades genom att övningstentor osv var riktigt bra, och visade tydligt var fokus låg.» (Godkänt)
- Jag tyckte den var inte lika svår som Inledande Mattematik men för att föreläsaren var sämre så lärande man sig vart man kunde vände för extra hjälp.» (Godkänt)
- Intressant matematik och bra hjälplärare, men fruktansvärd föreläsare.» (Godkänt)
- lite luddig» (Godkänt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räkneövningarna.»
- Dokumentet med målen, det stod tydligt både teorikrav och vad man skulle kunna räkna»
- Kurshemsida med rek. upg., kursmål, etc.»
- Upplägget med datorövningar, övningar och föreläsningar.»
- Jättebra föreläsningar! Mycket övningsexempel på tavlan. När man ska räkna i boken, vet man ganska bra hur man gör. Så behåll övningsexempel på föreläsningarna.»
- Övningsledarna»
- Kursinnehållet. Kursen i sig är bra men man skall nog kolla igenom om det finns någon annan föreläsare. »
-
- Övningsledaren Anton Frisk Kockum!»
- Emma som räkneledare!!! »
- Övningarna och vad som ingår i kursen.»
- Planera föreläsningarna!»
- En handledare som är bra på att förklara»
- De drivna övningsledarna.»
- Individuell räkneövning med lärare, samt msg. »
- alla unga duktiga räkneledare!»
- Övningsledarna.»
- övningsledaren emma och oskar»
- vet ej»
- kursupplägget»
- Matlab-övningar»
- Det som ingick i kursen»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byta föreläsare.»
- Bättre föreläsningar. Mer engagerat från föreläsarens sida.»
- Joakim Becker verkar vara en enastående matematiker, men han är ingen bra pedagog. Antingen får han bättra sig, eller så får ni fixa en annan föreläsare. Det som var dåligt var att Joakim var tråkig, hade dålig struktur när han skrev på tavlorna, och verkade ofta förklara saker på ett onödigt krångligt sätt/för hög nivå. Det borde också ingå duggor i kursen, som kan ge extrapoäng till tentan. Det hjälper en att ligga i fas och ökar enligt mig inlärningen och förståelsen. Sammanfattningsvis så gjorde allt detta att kursen kändes tråkig och svår.»
- Mer strukturerade föreläsningar, en föreläsare som inte är sen till lektion. »
- Mer handledda övningstillfällen, bättre matlab uppgifter. Matlabuppgifterna kändes för svåra det kan bero på att vi har gått igenom teorin för lite på föreläsningen, särskilt de sista två uppgifterna borde vara lättare, ev mer lättförståliga.»
- Införa duggor som dels testar studenterna under kursens gång samt ger eventuella extra poäng inför tentan.»
- Ge mer steg-för-steg på hur man ska räkna ut saker, inte hoppa över vissa steg och lämna eleverna förvirrade och frågande om hur man kom fram till de svart. »
- Inför duggor i kursen. »
- Föreläsaren är inte bra. Det är ofta otydligt vad som gås igenom och han verkar heller inte vara särskilt förberedd till föreläsningarna och tempot blir ibland väldigt lågt på sådant vi redan kan och ibland väldigt högt på sådant vi inte kan. Datorövningarna skulle kunna examineras genom en datordugga alternativt en inlämningsuppgift. Duggor under läsperioden som ger en bra diagnos både för föreläsaren och kursdeltagare så att föreläsningar och tentaplugg får bättre substans. »
- Mindre matlab. Ingen matlab på tentan.»
- Föreläsaren Joakim Becker bör bytas ut, han är i min mening under all kritik. Han kommer in på morgonen och börjar mumla på matten utan att säga god morgon och vänta tills han har uppmärksamheten, ibland tar det 10 sekunder innan alla har insett att han har börjat föreläsa.. Sett till själva matematiken går han igenom teorin jättesnabbt, sen tar han jättemånga exempel på denna - alltså för lite teori/för många exempel. Han utstrålar inget engagemang alls och det sprider sig till eleverna, det verkar som om han inte vill stå där och föreläsa. Han saknar också förmågan att svara på frågor på ett tillfredsställande sätt, en gång ställde en elev en bra fråga på innehållet som han fullständigt ignorerade. Det har också hänt att han skriver upp t.ex en uppgift som han ska göra på tavlan, sen gör han beräkningar osv halvvägs, och sedan ändrar han sig och ändrar lite siffror i uppgiften för att få en "bättre uppgift". Låter kanske fånigt, men är inte alltid så kul att behöva sudda en halv A4-sida i anteckningsblocket eller att behöva lägga till nånting där han inte har plats. Kontentan av det är alltså att han borde planera sina uppgifter bättre. Visst kan man tycka att det är lätt att skylla ifrån sig på föreläsaren och dylikt om det inte skulle gå bra eller om man inte förstår, men det är befogad kritik och jag har hört väldigt många som tycker samma. Antalet deltagande under föreläsningarna har dessutom avtagit successivt under läsperioden.»
- Jag tycker inte att Joakim Becker var någon inspirerande föreläsare. Framförallt så var han väldigt oorganiserad och han verkade heller inte vara särskilt intresserad av att lära ut.»
- Undervisning kan förbättras, med bättre struktur och nytt material utöver det som redan står i kurslitteraturen.»
- Föreläsningarna kan vara mer inriktade på teori, och mer välplanerade»
- Examinator»
- Föreläsaren, tyvärr.»
- Tydligare bevis/formulerade satser.»
- Duggor hade varit bra, det hjälpte mig mycket i förra kursen. Jag har inte varit helt nöjd med föreläsningarna, de har dock blivit bättre efter hand, men jag har saknat struktur. Det har varit svårt att hänga med, om man förbereder mer och går igenom exempelvis definitioner och liknande innan exempel uppgifter skulle man få ett bättre sammanhang och ökad förståelse.»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna, svårt att förstå och inte så tydligt. »
- Föreläsaren!»
- Mer lättförståelig matlab, ha en föreläsare som går igenom teorin mycket mer (hur man räknar), istället för att dra massa exempel som han förenklar och löser med alldeles för få led. Kursinnehållet är ju egentligen inte svårt, teorin är reltivt väldigt enkel. Så se till att alla lär sig hur den fungerar innan föreläsaren drar massa exempel, som ingen hänger med på iallafall. Med hänger med, så menar jag att hänga med i det föreläsaren säger och skriver (samtidigt). Problemet har varit föreläsarens publikkontakt (helt i sin egen värld), brist på inspiration & energi, att han hoppar för mycket i sin räkning, gör för snabba förenklingar utan att förklara hur han tänkt, samt att han i allmänhet kunde använt sig av enklare och mer pedagogiska förklaringar när han föreläser. Förstår man teorin kan man ju räkna på uppgifterna iallafall. Förstår man inte teorin ger exempeluppgifter inte mycket hjälp i lärandet (om förklaringarna till hur man löst dem saknas, inte hörs eller inte är förståeliga). --------Sammanfattningsvis------ Så till nästa års föreläsare: *MER ENERGI! Få kursen att verka rolig! *Lyssna in studenterna om de förstår och hänger med i det som föreläsaren gör *Mycket mer fokus på teori och mycket mindre på exempel *Fokus på enklare och mer pedagogiska förklaringar till hur man räknar i övrigt: Gör om matlabuppgifterna till steg för steg förklaringar. Det kan verka dumt, men i slutändan tror jag att man har mest ut av det. Patricjmt på youtube förklarar väldigt bra, hade varit trevligt med länkar till hans videor på kurshemsidan då han är en mycket bra föreläsare och går igenom de flesta momenten i kursen (om man hittar dem).»
- Ny föreläsare!!»
- föreläsaren, boken»
- Föreläsningarna.»
- Bättre repetitionslektioner»
- FÖRELÄSAREN! Det är tydligt att han inte har planerat en ända lektion under hela perioden så Joakim kommer in i föreläsningssalen och slår upp calculus för att sedan bara dra exempel därifrån. Ibland fryser han även mitt under en föreläsning och börjar läsa i calculus för att komma på vad det var han faktiskt pratade om. Han är även helt oinspirerande till sitt sätt och förmedlar inget engagemang till studenterna. Det kan vara så att jag är lite väl hård nu då han jämförs med Hussein från inledande som var den bästa lärare jag någonsin haft nöjet att ha. Byt ut Joakim mot någon som bryr sig. Over and out.»
- Föreläsaren skulle behöva gå någon form av pedagogisk kurs + lära sig hantera en klass? Eller ersättas helt...»
- strukturen på föreläsningarna»
- Jag skulle önska en mer entusiastisk och inspirerande föreläsare.»
- jag skulle velat ha en annan föreläsare, även om Joakim verkar vara en trevlig och skärpt människa brister det i hans pedagogik, tyvärr, vilket ledde till alldeles för mycket grundkunskap som fick läras in genom boken eller internet»
- Föreläsaren skall förbereda sig ordentligt innan föreläsning och inte läsa direkt ur boken. Ta exempel från annat håll!»
- mer engagerad föreläsare.»
- införa duggor. dugga i matlab istället för på prov»
- Det bör vara duggor under läsperioden som kan ge bonus till tenta, eftersom detta stimulerar studenter till att hänga med i kursens tempo. Föreläsare Joakim Becker bör bytas ut, eventuellt bättra på pedagogik, engagemang och kommunikation med studenter. »
- Föreläsaren»
- Duggor! »
- Ny föreläsare »
- Föreläsningarna»
- Lärare»

20. Övriga kommentarer

- Ett plus om föreläsaren kommer i tid till föreläsningarna också!»
-
- Föreläsningarna är inte så engagerande.»
- Jag tycker folk i klassen varit negativa till examinatorn, vilket jag tycker är tråkigt. Jag tycker hans föreläsningar är väldigt givande.»
- Jag vet att stora delar av klassen har klagat på föreläsaren. JAg ställer mig emot det och anser istället att det handlar om okoncentration från studenterna. På mattelektionerna denna läsperoiod har det pratats och klagats mest hela tiden. Vi som försöker hänga med och faktiskt lära oss något hamnar då i ingemansland då våra vänners röster allt som oftast överröstar föreläsarens. Med detta vill jag ställa mig poå lärarens sida. Han har gått igenom allting relativt tydligt, var det oklart löste en fråga det. Tentamen var väl kopplat till föreläsningarna och övningarna har bidragit väl till kunskapsfångsten. Jag anser att problemet med kursen ligger i Klassens oförmåga att göra det som krävs, inte i föreläsarens händer»
- Vore bra med en föreläsare som är lite mer engagerad och somm kommer i tid till föreläsningarna. Har varit allt för många föreläsningar som börjat fem min försent för att föreläsaren inte varit på plats.»
- Inte bra när övningarna stundtals kan krocka med prototypbygget i Ingenjörsmetodiken.»
- Det som var tråkigt med föreläsningarna var att det kändes som föreläsaren var där för att genomföra dagens föreläsning mer än att lära ut nåt.»
- Svårt att hänga med på föreläsningarna. Krävs bättre struktur.»
- Vet att ni har problem med detta i envariabel, men det minsta man kan begära är en kompetent föreläsare»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.29
Beräknat jämförelseindex: 0.32


Kursutvärderingssystem från