ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära, LMU113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»4 14%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»7 25%
Minst 35 timmar»5 17%

Genomsnitt: 3.03

- jag läser designingebjör mn det fanns inte som alternativ på utbildningsprogram ovanför.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»15 53%
100%»11 39%

Genomsnitt: 4.25

- Sjuk» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 64%

Genomsnitt: 3.14

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»19 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.91

- Tentamen var för svår. speciellt i jämförelse till tidigare års. nivån på kursen bör inte höjas så mycket år till år.» (Ja, i hög grad)
- Tentan?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»11 39%

Genomsnitt: 3.25

- Sune är fantastisk! Pedagogisk och superbra tavelteknik.» (Mycket stor)
- Sune är jättebra, tydlig, systematisk, konsekvent och pedagogisk» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»8 28%

Genomsnitt: 2.85

- Boken har jag inte ens öppnat.. Utdelat material va bra» (Mycket liten)
- lösningarna på hemsidan var bra.» (Ganska liten)
- Boken är inte så bra, används mest för uppgifterna.» (Ganska liten)
- dåliga exempel uppgifter i boken » (Ganska liten)
- Har bara använt boket till övningar» (Ganska stor)
- Lösningarna på kurshemsidan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»22 78%

Genomsnitt: 3.78

- Sune har en väldigt bra kurshemsida. » (Mycket bra)
- Jättebra med lösningsförslag på hemsidan.» (Mycket bra)
- Kurshemsidan fungerade utmärkt, jättebra med lösta uppgifter och tentos och duggor som är lätta att hitta» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»10 37%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.62

- Hade gärna haft en övning till. Man hann inte räkna så mycket själv på övningarna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»22 78%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 33%
Hög»16 59%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.74

- lagom fram till tentan.» (Hög)
- Hade Industriell ekonomi samtidigt och det blev två gangska tunga kurser på samma gång. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»14 51%
För hög»9 33%

Genomsnitt: 4.18

- Beror på ergonomikursen och inte på hållfen. » (För hög)
- Mycket beroende på den parallella kursen. » (För hög)
- Jag lade ned väldigt mycket tid på ergonomiarbete för att jag ville göra det riktigt bra» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 18%
Gott»12 44%
Mycket gott»10 37%

Genomsnitt: 4.18

- Super!» (Mycket gott)
- Sune är en bra lärare. Pedagogisk och det märks på honom att han vill lära oss och säger alltid på föreläsningarna att vi ska säga till när vi inte förstår. Plus!» (Mycket gott)
- Sune är TOPPEN - strukturerad, tydlig och pedagogisk. Det är en lättnad att ha Sune som föreläsare, då vet man att man kan vänta sig bra undervisning utan strul och krångel. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurshemsidan»
- Undervisningarnas upplägg»
- Sunes pedagogiska undervisning. »
- Sune»
- Strukturen på kursen är kanon.»
- Sune, kurshemsidan, duggorna, kursplaneringen. Och övningsledaren. Han var också riktigt duktig.»
- Genomgång av gamla tentor sista veckan»
- Duggorna»
- Sune! Boken funkade också bra. Jättebra med duggor och bonuspoäng. Bra med mycket repetition inför tentamen. »
- Sune är jättebra och pedagogisk. Övningarna är bra.»
- SUNE! Han är bäst!»
- Läraren, Sune Olsson som gjorde en klockren insats!»
- Sune»
- Många gamla tentor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räknestugor.»
- snarare gå tillbaka till tidigare års tentanivå.»
- Lägg ut alla lösningsförslag som finns, direkt. Jag tror att inlärningen ökar om man får en chans att kolla på lösningen innan den presenteras på svarta tavlan. I alla fall för min del. »
- Inget.»
- bok med bättre exempel uppgifter och lösningar»
- mer möjligheter till att få hjälp med problemlösning»
- Vet ej.»
- mer eget jobb på övningar och mycket mindre genomgång på övningar»

16. Övriga kommentarer

- För min del har lösningsförslagen varit otroligt bra. Det känns otroligt effektivt för inlärningen. Istället för att sitta och kämpa med ett tal i evigheter får man vägledning direkt och lär sig den korrekta lösningsmetoden på en gång. Superbra!»
- Av någon anledning står det både att jag som genomför enkäten tillhör mekatronik och design. Jag är designstudent!»
- Går designingenjörsprogrammet 180 hp och inte MEI!! »
- Måste än en gång lyfta fram Sunes insats. Grymt bra att han tog så mycket tid på slutet till att repetera allt och gå igenom gamla tentor. Stor eloge till Sune!!!»


Kursutvärderingssystem från